Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Ένας ακόμα νέος φόρος - Επανέρχεται ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης για αυτοκίνητα μεγάλου κυβισμού - σκάφη και πισίνες

Στη Βουλή κατατέθηκε, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, το νομοσχέδιο που περιλαμβάνει επτά πράξεις νομοθετικού περιεχομένου.

Οι συγκεκριμένες πράξεις νομοθετικού περιεχομένου θα πρέπει να έχουν ψηφιστεί μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου, καθώς εντάσσονται στο πλαίσιο των δεσμεύσεων που έχει η χώρα προκειμένου να πάρει την επόμενη δόση.

Να σημειώσουμε εδώ ότι πολλές από τις διατάξεις που προβλέπονται σε αυτό το σχέδιο νόμου έχουν ήδη κατατεθεί στην βουλή με Πράξεις Νομοθετικού περιεχομένου και έχει ήδη αρχίσει η ισχύς τους.


Με το άρθρο 46 επανέρχεται ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης


Αρθρο 46
Επιβολή φόρου πολυτελούς διαβίωσης

1. α. Επιβάλλεται φόρος πολυτελούς διαβίωσης στα ποσά της ετήσιας αντικειμενικής  δαπάνης που προκύπτουν από την κυριότητα ή κατοχή επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης μεγάλου κυβισμού, σκαφών αναψυχής ιδιωτικής χρήσης, αεροσκαφών,
ελικοπτέρων και ανεμοπτέρων, καθώς και δεξαμενών κολύμβησης, όπως αυτά προκύπτουν από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και τα λοιπά επιπλέον στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η ΓΓΠΣ.

β. Ο φόρος αυτής της παραγράφου που επιβάλλεται στα ποσά της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης της προηγούμενης υποπαραγράφου, υπολογίζεται αναλυτικά ως εξής:

ι) Για επιβατικά αυτοκίνητα από χίλια εννιακόσια είκοσι εννέα (1.929) κυβικά εκατοστά έως δυόμιση χιλιάδες (2.500) κυβικά, ο φόρος ισούται με το γινόμενο του ποσού της ετήσιας  αντικειμενικής δαπάνης επί συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%).

ιι) Για επιβατικά αυτοκίνητα από δυόμιση χιλιάδες (2.500) κυβικά εκατοστά και άνω, ο φόρος ισούται με το γινόμενο του ποσού της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης επί συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%).

Από την επιβολή του φόρου πολυτελούς διαβίωσης εξαιρούνται τα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης με παλαιότητα άνω των δέκα (10) ετών από το έτος πρώτης κυκλοφορίας τους στην Ελλάδα, καθώς και τα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης αναπήρων, τα
οποία απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας.

ιιι) Για σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης, ο φόρος ισούται με το γινόμενο του ποσού της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης του σκάφους επί συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%). Δεν λαμβάνεται υπόψη η δαπάνη για την αμοιβή του πληρώματος. Από την επιβολή του φόρου  εξαιρούνται τα μηχανοκίνητα σκάφη ανοικτού τύπου, ταχύπλοα ή μη, ολικού μήκους μέχρι έξι (6) μέτρα.
ϊν) Για αεροσκάφη, ελικόπτερα και ανεμόπτερα, ο φόρος ισούται με το γινόμενο του ποσού της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης επί συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%).

ν) Για δεξαμενές κολύμβησης, εσωτερικές και εξωτερικές, ο φόρος ισούται με το γινόμενο του ποσού της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης επί συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%).

γ. Ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης, βεβαιώνεται με βάση τις δηλώσεις που υποβάλλονται και εμφανίζεται στο εκκαθαριστικό σημείωμα υπολογισμού του φόρου εισοδήματος κάθε οικονομικού έτους. Βεβαιώνεται επίσης με φύλλα ελέγχου, εφόσον αυτά έχουν
οριστικοποιηθεί με διοικητική επίλυση της διαφοράς ή λόγω μη άσκησης ή εκπρόθεσμης άσκησης προσφυγής και με οριστικές αποφάσεις διοικητικών δικαστηρίων ή πρακτικών δικαστικού συμβιβασμού. Για την καταβολή του ποσού του φόρου της παρούσας
παραγράφου εφαρμόζονται οι διατάξεις περί καταβολής του φόρου εισοδήματος για τα φυσικά πρόσωπα.

δ. Η προθεσμία άσκησης της προσφυγής ή υποβολής αίτησης για διοικητική επίλυση της διαφοράς, καθώς και η άσκηση της προσφυγής ενώπιον του αρμόδιου διοικητικού πρωτοδικείου, δεν αναστέλλουν τη βεβαίωση και την είσπραξη της οφειλής που προκύπτει από την εφαρμογή των διατάξεων των περιπτώσεων α, β και γ του παρόντος.

ε. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να καθορίζονται τυχόν απαιτούμενες πρόσθετες λεπτομέρειες και θέματα της διαδικασίας εφαρμογής των διατάξεων του φόρου πολυτελούς διαβίωσης.

στ. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου έχουν εφαρμογή για τα εισοδήματα που δηλώνονται με τις φορολογικές δηλώσεις οικονομικού έτους 2014 και μετά.Αιτιολογική έκθεση

Με το άρθρο 46 επιβάλλεται φόρος πολυτελούς διαβίωσης στα ποσά της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης που προκύπτουν από την κυριότητα ή κατοχή επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης μεγάλου κυβισμού, σκαφών αναψυχής ιδιωτικής χρήσης, αεροσκαφών, ελικοπτέρων και ανεμοπτέρων, καθώς και δεξαμενών κολύμβησης, όπως αυτά προκύπτουν από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και τα λοιπά επιπλέον στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η ΓΓΠΣ. Η ρύθμιση αυτή κρίνεται αναγκαία προκειμένου να επιτευχθεί διεύρυνση της φορολογικής βάσης αλλά και φορολογική δικαιοσύνη, με την αναλογική συμμετοχή όλων των πολιτών στα δημόσια βάρη στη δύσκολη δημοσιονομική συγκυρία που διέρχεται η χώρα.
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).

Παλαιότερα σχόλια

image description birbilis | Ιανουαρίου 12, 2013 10:13 π.μ. | Reply
Δηλαδή το ¨ξεχασαν¨ για ένα χρόνο και νατο πάλι το ¨έκτακτο¨ μετρο...στην Ελλάδα αμάξι το πολύ 1600 κυβικά και καμία έγνοια για την αγορά αυτοκινήτου που έχει καταρρεύσει.
image description LOG | Ιανουαρίου 12, 2013 1:38 μ.μ. | Reply
Δηλαδή ΙΧ 2000 με τεκμήριο 8.800 Χ 25% = 2.200 φόρος? Είναι δυνατόν?
image description LOG | Ιανουαρίου 12, 2013 1:57 μ.μ. | Reply
Σορυ νόμισα για 25%. Θόλωσα με αυτά που ακούω πάλι...
image description logg | Ιανουαρίου 12, 2013 1:35 μ.μ. | Reply
ναι ενω τα 880 ειναι ευκαιρια...
image description NIKOS | Ιανουαρίου 12, 2013 2:12 μ.μ. | Reply
IX 2000 κυβικα τεκμηριο 8800*5%= 440 φορος +660 τελη κυκλοφοριας= 1100 ετησιως. τι καλα που εκανα και κατεθεσα πινακιδες πριν 2 χρονια και με 900 ευρουλακια πηρα ενα 1000αρακι μεταχειρισμενο και κανω τη δουλεια μου!
image description SARAKINOS | Ιανουαρίου 12, 2013 2:56 μ.μ. | Reply
Και το ποδήλατο καλό είναι, όσο για αμάξι, αν ο γάϊδαρος δεν είναι τεκμήριο, τι θα λέγατε για αραμπά;;
image description kostas | Ιανουαρίου 12, 2013 8:24 μ.μ. | Reply
Ο γαιδαρος θα θεωρηθεί 4χ4, να μου το θυμάστε
image description Δημήτρης | Ιανουαρίου 12, 2013 4:42 μ.μ. | Reply
Όποιος έχει αυτοκίνητα μεγάλου κυβισμού,πισίνες,κότερα κτλ,με κάποια χρήματα τα έφτιαξε η απέκτησε,τα όποια δεν είναι και λίγα.Πέρα από αυτό για να τα συντηρήσεις κάποιος θέλει και τα ανάλογα ουκ ολίγα έξοδα.Εφόσον τα έχει και δεν τα έχει πουλήσει,πάει να πει ότι με κάποιον τρόπο αποκτάει το εισόδημα που χρειάζετε για τη συντήρηση τους.Αρα ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΚΑΝΟΥΝ και βάζουν φόρο πολυτελείας σε αυτά,γιατί είναι είδη πολυτελείας.Τώρα αν αυτοι που τα έχουν δεν θέλουν να πληρώνουν για αυτά,πολύ απλά ας τα πουλήσουν...
image description stefanos_her | Ιανουαρίου 12, 2013 5:22 μ.μ. | Reply
http://www.taxheaven.gr/acforum/index.php?showtopic=55880&page=110#entry522486
image description stefanos_her | Ιανουαρίου 12, 2013 5:07 μ.μ. | Reply
Βασικά για αυτόν που το πρότεινε το έγραψα, αλλά ρίξε του μια ματιά και συ μπας και ανοίξει λίγο το μυαλό σου και δει λίγο παραπέρα.......
image description Γιώργος | Ιανουαρίου 12, 2013 8:40 μ.μ. | Reply
Λάθος αγαπητέ !
Ενα αυτοκίνητο 2000 κυβικά δεν είναι πολυτέλεια είναι ασφάλεια κυρίως για κάποιον που ταξιδεύει συχνά κάνοντας μεγάλες αποστάσεις .
Εσυ αν αγόρασες ενα αυτοκίνητο πριν 4 χρονια 30000 ευρώ θα το πουλούσες τώρα 8000 ? οσο οσο δηλαδη ? ασε που κανεις δεν το αγοραζει ουτε τοσο ...
image description Β.Β | Ιανουαρίου 14, 2013 10:08 π.μ. | Reply
ΑΣ ΨΩΦΗΣΕΙ . Η ΚΑΤΣΙΚΑ ΤΟΥ ΓΕΙΤΟΝΑ . ΚΑΚΟΜΟΙΡΙΔΕΣ...
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΧΡΟΝΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑΣ "ΜΕ ΕΒΑΛΑΝ " ΜΕ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΝΑ ΠΑΡΩ ΕΝΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ "ΚΑΛΟ", ΑΞΙΑΣ 24000 ΤΟ 2009 ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΠΟΛΗ ΜΕ ΕΝΑ ΑΙΣΧΡΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ. ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΜΑΡΤΗΜΑ ΜΟΥ ΠΟΥ ΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΩ. ΑΣ ΚΟΙΤΑΞΟΥΜΕ ΛΟΙΠΟΝ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΙ ΑΣ ΑΦΗΣΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΑΚΡΗ ΤΗΝ ΚΑΚΟΜΟΙΡΙΑ ΜΑΣ
image description DIMITRIS55 | Ιανουαρίου 12, 2013 6:51 μ.μ. | Reply
ΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ ΤΟΝ ΠΟΛΥ ΚΟΣΜΟ ΠΟΥ ΥΠΟΦΕΡΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΖΗΣΕΙ. ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΡΑΤΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΖΗΣΕΙ ΤΟΥΣ ΑΔΥΝΑΤΟΥΣ. ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΕΙΔΑ ΚΑΝΕΝΑ ΕΧΟΝΤΑ ΝΑ ΒΑΛΛΕΙ ΤΟ ΧΕΡΙ ΣΤΗΝ ΤΣΕΠΗ ΓΙΑ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙ . ΟΤΑΝ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΔΑΝΕΙΖΟΤΑΝ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΡΓΑ ΑΥΤΟΙ ΠΑΙΡΝΑΝ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ ΠΙΤΤΑΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΙ ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΤΟΥΣ : ΕΙΝΑΙ ΑΦΑΝΤΟΙ ΕΧΟΥΝ ΒΓΑΛΕΙ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΤΟΥΣ ΕΞΩ .ΕΜΕΝΑ ΔΕΝ ΜΕ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΙΣΙΝΕΣ, ΜΕΓΑΛΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ , ΣΚΑΦΗ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΑ ΣΠΙΤΙΑ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ .
image description stefanos_her | Ιανουαρίου 12, 2013 7:37 μ.μ. | Reply
Δεν θα διαφωνήσω μαζί σου ως προς τη λογική..

Η αντίρρησή μου είναι στα κριτήρια που θεσπίζονται για να κρίνουν κάποιον αν έχει ή δεν έχει φοροδοτική ικανότητα.. Αν έχει λεφτά δλδ για να πληρώσει.

Ο κυβισμός του αυτοκινήτου δεν είναι κριτήριο, όταν μπορείς με λιγότερα από 10 χιλιάρικα να αγοράσεις ένα μεταχειρισμένο 2λιτρο... Δεν σε κάνει έχοντα και κατέχοντα, ιδίως αν το έχεις αγοράσει με δάνειο, πληρώνεις ακόμα τις δόσεις κτλ κτλ κτλ....

Ίσως παλιά, δεκαετίες πριν, να ίσχυε, πλέον όχι... Αν θέλουν να βρουν που έχουν σωρρευτεί τα χρήματα, ανοίγουν λογαριασμούς και ψάχνουν...

Εκτός βέβαια και αν θεωρείς κάποιον που αγοράζει με 10 χιλιάρικα ένα 2λιτρο ότι είναι έχοντας και κατέχοντας... Αυτό είναι άλλο θέμα....

Σου έδωσα ένα λινκ, δεν το σχολίασες όμως......
image description Β.Β | Ιανουαρίου 14, 2013 10:19 π.μ. | Reply
ΕΝΩ ΤΑ 1400 TURBO ????? ΠΟΥ ΒΓΑΖΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΛΟΓΑ ???
image description Analytis | Ιανουαρίου 14, 2013 9:17 μ.μ. | Reply
Εισαι ΜΕΓΑΣ. Πέρνα τέλος του μήνα από το Υπ.Οικονομικών. Εχει μισθοδοσία.
image description Μη μασάτε | Ιανουαρίου 12, 2013 7:34 μ.μ. | Reply
Φίλε DIMITRIS55. Όποιος μάζεψε χρήματα να πάρει ένα καλό αυτοκίνητο με πολλά κυβικά για την ασφάλεια της οικογένειάς του ή και επειδή προ 3ετίας από 45000 τα πουλούσαν 28000 λόγω μείωσης του φόρου πολυτελείας και το θεώρησε ευκαιρία ή επειδή κέρδισε το λαχείο βρε αδερφέ (τον υποχρέωσαν δε να το αγοράσει βενζινοκίνητο !!!) και ξαφνικά σε 2 χρόνια απαξιώθηκαν τα πάντα (ειδικά στ'αυτοκίνητα που πλέον πουλιούνται μόνο τα disel), σήμερα ούτε το κινεί, ούτε του στοιχίζει 20.000 που είναι το τεκμήριο, ούτε μπορεί να το πουλήσει πάνω από 5-6000 και κυρίως ΔΕΝ εξομοιώνεται με τα λαμόγια που ανέφερες!
Γιατί φίλε μου να παίζουμε το παιχνίδι τους και να τρωγόμαστε ? Από πότε όποιος έχει αυτοκίνητο πολλών κυβικών είναι πλούσιος ? Εσύ όσα πράγματα έχεις αγοράσει στη ζωή σου μία φορά σημαίνει ότι έχεις τόσο ετήσιο εισόδημα ώστε να τα ξανα αγοράζεις κάθε χρόνο ?
Ας ανοίξουμε όλοι τα μάτια μας και ας κρίνουμε σωστά γιατί οι μέρες είναι πονηρές....
image description kinis | Ιανουαρίου 14, 2013 10:09 π.μ. | Reply
+1
image description GIORGOS K. | Ιανουαρίου 12, 2013 7:37 μ.μ. | Reply
Αυτός ο φόρος έπρεπε να υπήρχε κακώς τον κατάργησαν, όποιος έχει πολλά κυβικά αμάξι ας το πουλήση ή να καταθέσει πινακίδες.
image description themis M3 | Ιανουαρίου 12, 2013 10:44 μ.μ. | Reply
Nαι φιλε μου για αυτον ακριβως το λόγο πληρώνω τα τέλη κυκλοφορίας ακριβότερα από τους άλλους,επειδή έχω καλο αυτοκίνητο!κΙ μην ξεχνάτε οτι:T A AYTOKINHTA ΑΥΤΑ ΠΛΗΡΩΣΑΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΓΙΑ ΤΕΛΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ!!!!!!!!
image description B.B | Ιανουαρίου 14, 2013 3:52 μ.μ. | Reply
ΜΑΘΕ ΝΑ ΓΡΑΦΕΙΣ ΠΡΩΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΜΙΛΑ
image description broster | Ιανουαρίου 12, 2013 8:52 μ.μ. | Reply
Αφού λοιπόν είναι καλός αυτός ο φόρος λογικά θα είναι και οι άλλοι , οπότε ας μη διαμαρτύρεται κανενας μας ... Η λογική ορισμένων είναι πραγματικά απίστευτη ...... Δίλιτρα και πάνω (αλλά και κάτω) βρίσκεις πλέον σε ξεφτίλα τιμή ...... Αλλά ακόμη και έτσι να είναι είναι τραγικό να μη μπορείς να έχεις ένα ασφαλές αυτοκίνητο ειδικά αν κάνεις μεγάλα ταξίδια.... Αλήθεια γιατί στην Αμερικά η ξεφτίλα είναι να έχεις 2λιτρο (όλα είναι 4 και 5 χιλ.Κυβικά) αλλά αυτό δεν μας κάνει στη σύγκριση ........ Έχετε μπερδέψει τα τεκμήρια (που σε αυτή τη φάση ορθα μπαίνουν αν και χωρά μεγάλη συζήτηση) , αλλά άλλο τεκμήρια και άλλο χαράτσι και μάλιστα σε καιρούς κρίσης ..... Τι να πεις για κάποιους πρέπει να κυκλοφορούμε με κάρα να μένουμε σε τρώγλες και να δουλεύουμε για 300 ευρώ ....... Αλλά αυτό θα ονομαστεί ανάπτυξη και κυνήγι φοροδιαφυγής ..... Τίπτα προσωπικά δεν έχω καμία μα καμία ελπίδα να κλαυτερέψουν τα πράγματα , τα ΜΜΕ(ως όργανο των ισχυρών) κυριαρχούν και ορίζουν το τρόπο σκέψης μας .......
image description Γιώργος | Ιανουαρίου 12, 2013 8:05 μ.μ. | Reply
Δυστυχώς χαμένοι απο αυτές τις μαλακίες τους είμαστε όλοι !
Θα δείτε σύντομα στις στατιστικές ατυχημάτων πως οι νεκροί θα έιναι περισσότεροι απο τα προηγούμενα χρόνια παρόλο που μειώθηκαν οι μετακινήσεις . Ολοι θα κυκλοφορούμε με σαράβαλα χιλιάρια γιατι παρκάραμε το "τάχα" πολυτελείας (ασφαλές ομως) δίλιτρο που με 25 χρόνια δουλειάς το αγοράσαμε και πληρώνουμε ακόμα δόσεις ...
Εχει γεμίσει η Αλβανία και η Βουλγαρία με τα αυτοκίνητά μας που τα δώσαμε όσο οσο ...
image description aris | Ιανουαρίου 12, 2013 9:29 μ.μ. | Reply
Βέβαια είναι πλούσιος κάποιος που έχει μόνο ένα Ι.Χ.Ε.πάνω από 2.000cc HYUNDAI,KIA πετρελαιοκίνητο και φτωχός όποιος έχει τέσσερα MERCEDES κάτω από 2.000cc βενζινοκίνητα.
image description iraklis | Ιανουαρίου 13, 2013 12:43 π.μ. | Reply
Εγω παντως εχω 2λιτρο που αγορασα 20000 με 3 χρονια δοσεις εχω 3 παιδια δεν το χρησιμοποιω για την καθημερινη μου εξυπηρετηση παρα μονο με την οικογενεια. Να το πουλησω δεν μπορω ουτε 10000 δεν πιανει, το οικογενειακο εισοδημα εχει μειωθει σχεδον στο μισο και προφανως αν ηξερα οτι θα εγκληματουσα με τις ευλογιες του κρατους με το να αγορασω ενα τοσο "ακριβό" αυτοκινητο δεν θα το αγοραζα. Αλλα εγκλωβιστικα απο επιλογες και ανικανοτητα αλλων. Οκ θα καταθεσω πινακιδες παρολο που το χρειάζομαι για την οικογενεια μου. Αλλοι βεβαια που εδωσαν τα διπλα για να αγορασουν αυτοκινητο με λιγοτερα κυβικα τουρμπο και δεν ξερω εγω τι αλλο ολα καλα. Εγω ενα εχω να πω αν πραγματικα θελανε να φορολογησουν τον πλουτο δεν θα περνανε κριτηριο τα κυβικα αλλα την εμπορικη αξια του. αυτοκινητου ολα τα αλλα ειναι ............ Οσον αφορα για αυτους που λενε ακριτα οτι καλα κανουν και φορολογουν με αυτον τον απαραδεκτο τροπο λυπαμαι πολυ που μετα απο τοσα που εχουμε τραβηξει ειδικα εμεις οι μισθωτοι υπαρχουν ανθρωποι που χαιρονται να βλεπουν οικογενειες να αποδομουνται και να οδηγουνται στην εξαθλιωση επειδη κανανε το εγκλημα να εχουν ανα αυτοκινητο και ενα σπιτι.
image description ο φοροφυγάς | Ιανουαρίου 13, 2013 9:10 π.μ. | Reply
Εγω παλι δεν καταλαβα τι σχεση εχουν τα κυβικα με την αξια του αυτοκινητου... τι σχεση σε αξια εχει ενα vitara 2.0 με ενα mercedes compressor η ενα πολυτελες audi των 1800cc... αρπαχτες και οτι ναναι....
image description Dimi | Ιανουαρίου 13, 2013 1:22 μ.μ. | Reply
Η εμπορική αξία (που πολύ σωστά πρότεινε κάποιος προηγουμένως), είναι κάτι γνωστό στο κράτος (μέσω των πινάκων των ασφαλιστικών εταιρειών). Το ζητούμενο είναι μόνο το φορομπήξιμο και τίποτα άλλο. Είναι για τους παικταράδες του ΥΠ. Οικονομικών ένα εξελόφυλλο και βγάζουν το νούμερο που θα οικονομήσει το κράτος.
Αν θέλαμε και δικαιοσύνη με φορολογία των "πλουσίων", μπορούσαμε. Απλά τα "οικονομικά μυαλά" θέλουν να τα πάρουν από όλους άλλη μια φορά... Μέχρι πότε ???
image description Chrisef | Ιανουαρίου 13, 2013 6:52 μ.μ. | Reply
Καθόμαστε και σχολιάζουμε και κλαιμε την μοίρα μας. Το αυτοκίνητο μου έχει μείνει και δεν πουλιέται με τίποτα και σε λίγο καιρό θα ειναι η πρώτη κατοικία μου. 'Ομως σε 2-3 μήνες που θα είμαι έτοιμος να "παραδώσω"(όχι πινακίδες) το μπάμ και θα "ακουστεί" και θα τους "ακουμπίσει"........
image description Χρήστος | Ιανουαρίου 13, 2013 10:24 μ.μ. | Reply
Διαβάζοντας όλα τα πιο πάνω μπορούμε να συντάξουμε ένα κοινό κείμενο ;
image description Σπύρος | Ιανουαρίου 14, 2013 8:26 π.μ. | Reply
Δηλαδή μία Mercedes E200 ή το νέο μοντέλο η GSI δεν είναι στοιχείο πολυτελούς διαβίωσης ; Πως εξαιρεί τα αυτοκίνητα αυτά από τον ειδικό φόρο ; Το σωστό και δίκαιο θα ήταν ο φόρος να επιβαλλόταν ανόλογαμε την εργοστασιακή αξία ή την τιμή διάθεσης ή την ιπποδύμαμη .
image description guest | Ιανουαρίου 14, 2013 9:53 π.μ. | Reply
Kia Sorento 3500 cc αγορασμένο το 2009 για 9000€ λόγω τριών παιδιών έχει ήδη πληρώσει από τότε 3200 € τέλη κυκλοφορίας και 900€ φόρο πολυτελείας για το 2010, και πρέπει να πληρώσει για το 2013 2700€ τέλη κυκλοφορίας και φόρο πολυτελείας. Η τιμολογιακή του αξία δεν είναι ούτε 4000 €. Μπράβο σας , με πιάσατε αφού πραγματικά ζω μέσα στην πολυτέλεια...
image description πάνος | Ιανουαρίου 14, 2013 9:27 π.μ. | Reply
παιδιά, ξέρει κανείς αν ισχύει και για τα αμάξια που έχουν καταθέσει πινακίδες;
image description Νίκος Π. | Ιανουαρίου 14, 2013 9:50 π.μ. | Reply
Χωρίς να θέλω να γίνω γραφικός και επαναλαμβανόμενος, νομίζω πως για άλλη μία φορά αποδεικνύεται περίτρανα το πασιφανές συμπερασματικό δίπτυχο: Ελληνικό Κράτος=Ορισμός αφερεγγυότητας μετά δόλου, και Υψηλή φορολόγηση=Φοροδιαφυγή. Αγαπητοί συμπολίτες, θα πρέπει να καταλάβουμε κατ' αρχήν, ότι τα όποια μέτρα λαμβάνονται για την "ευημερία" του τόπου μας, λαμβάνονται απλά από Ελληνόφωνες και όχι από Έλληνες. Αποτελεί δε απορίας άξιο, το γεγονός ότι ενώ στην μνημονιακή εποχή που διανύουμε, τα όποια μέτρα "Δημοσιονομικής θεραπευτικής αγωγής" λαμβάνονται, απλά οδηγούν σε μηνιαία αύξηση των απαιτήσεων του Δημοσίου από τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, κατά 1δις ευρώ, εν τούτοις "οι γιατροί" επιμένουν στο ίδιο φάρμακο που οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στον θάνατο. Όσο δε για την επιβολή φόρου πολυτελείας, η άποψή μου είναι η εξής: Συμφωνώ κατ' αρχήν στην δικαιότερη διεύρυνση της φορολογικής βάσης, αλλά α π α ι τ ώ σαν πολίτης και σαν επιχειρηματίας, να έχω το αυτονόητο δικαίωμα της επιλογής του σχεδιασμού του οικογενειακού και επιχειρηματικού μου προσανατολισμού, χωρίς να πρέπει κάθε φορά να αναθεωρώ επειδή ...ξαναεκτροχιάστηκε ο (ήδη εκτροχιασμένος) Δημοσιονομικός ...εκτροχιασμός. Που είναι όλοι αυτοί οι πολιτικοί που πριν τις εκλογές είχαν στις ατζέντες τους πακτωλό δις σε ισοδύναμα μέτρα που δεν θα απαιτούσαν νέα μεσοπρόθεσμα? Και για να μην κάνουμε στείρα και άγονη κριτική, εκτιμώ προσωπικά, ότι η μοναδική λύση για διέξοδο από αυτό το τέλμα είναι η εξής: 1. Να αρθούν όλες οι ασυλίες, 2. Να λειτουργήσει επιτέλους η δικαιοσύνη (Τους πολιτικούς δεν τους θέλω στη φυλακή. Τους θέλω έξω στο δρόμο με μοναδικό περιουσιακό στοιχείο τα ρούχα που φοράνε. Χωρίς ταυτότητα ή διαβατήριο, με κατασχεμένα ακίνητα και κινητά, να προσπαθούν καθημερινά να εξασφαλίσουν φαγητό και στέγη. Μόνον έτσι θα καταλάβουν τη θέση που φέρανε τον πολίτη σήμερα). 3. Να εκλογικευτεί η επιβολή των φόρων και των εισφορών, αναθεωρώντας μειωτικά όλους τους συντελεστές, και 4. Αφού γίνουν όλα τα παραπάνω, να απαιτήσουμε την ίδια παραδειγματική τιμωρία για τους φοροφυγάδες, με το σκεπτικό ότι και αυτοί δεν μπορούν, γιατί δεν πρέπει, να αποτελούν ένα μεταστατικό καρκίνωμα σε έναν κατά τα άλλα υγιή οργανισμό. Προσωπική μου λοιπόν άποψη είναι ότι αν γίνουν (που δεν θα γίνουν) πράξη τα προαναφερθέντα, τότε έχουμε δικαίωμα στην ελπίδα. Σε διαφορετική περίπτωση, το κράτος θα καταφέρει, εκτός από τον κοινωνικό που ήδη διέλυσε, να διαλύσει και τον παραγωγικό ιστό του τόπου. Τυχαίο? ............
image description Γιώργος | Ιανουαρίου 14, 2013 11:52 π.μ. | Reply
Απαράδεκτοι χειρισμοί να ξηλωθεί όλο το οικονομικό επιτελείο του Υπουργείου Οικονομικών λόγω ανικανότητας!!!!!!!
image description ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ | Ιανουαρίου 14, 2013 12:07 μ.μ. | Reply
Πως βάζετε ρε άχρηστοι φόρο σε ένα τζιπ με αντικειμενική αξία 4.000 ευρώ μόνο και μόνο επειδή είναι πάνω απο 3.000 κυβικά ? Άχρηστοι ανθρωποι.
Φόρος επί της αξίας αγοράς σας λέει κάτι ???

ΕΝΑ ΣΜΑΡΤ ρε άχρηστοι είναι πιο ακριβό από τα τζιπ που βαράτε. που θα βρούν τα χρήματα οι άνθρωποι ?
image description νικ | Ιανουαρίου 14, 2013 1:24 μ.μ. | Reply
μονο οταν πληρωσουν με αιμα οι προδοτες πολιτικοι θα μαζευτουν. Μεχρι τοτε θα πινουν και θα τρωνε στα ακριβα εστιατορια εις υγειαν των αυτοχειρων μεροκαματιαρηδων συμπατριωτων μας
image description χωρα δηλητηριο | Ιανουαρίου 14, 2013 2:11 μ.μ. | Reply
περίμεναν πρώτα να πουλήσουν τα σήματα κυκλοφορίας και τώρα αυτό,
είμαι 85 κιλά , και μένω στο 1 όροφο ..και 60 χρονών . τι φόρο θα πληρώσω
image description ακης | Ιανουαρίου 14, 2013 7:06 μ.μ. | Reply
καλα εσυ δημητρη πρεπει να εχεις καποιο θεμα εγκεφαλικα , μπορεις να μου εξηγησεις γιατι ενας που εχει Χιουνται Σαντα Φε 3,000 κυβικα (τριλιτρο ) η Μαβερικ Φορντ 3,000 κυβικα (στο τονιζω για τα κυβικα για νατο καταλαβεις .....) ειναι ΕΧΟΝΤΑΣ σε σεχεση με ενα που αγορασε Μερσεντες SLK 1800 (XILIA OKTAKOSIA) των 60,000 ευρω απο τον προαναφερθεντα που ειχε δωσει 25,000 και τωρα δεν αξιζει ουτε 2,000 ευρω ? το να εισαι ασχετος και γραφικος διακιωμα σου το να το διατυμπανιζεις και δημοσιως εκθετει εσενα .... δηλαδη αυτος που πηρε τζιπ 2000 - 3000 κυβικα και το πηρε με δοσεις και εδωσε 30 - 40 000 τον κανεις πλουσιο ? και που το ξερεις εσυ οτι δε μαζευε τα χρηματα του να παρει ενα αμξι της αρεσκειας απο το να τα τρωει στα λουλουδια και στις παολες ? και οταν το πηρε υπηρχε τεκμηριο ? και τωρα μπορει να το δωσει να παρει ενα χιλιαεακοσια ? οπως επισης αναρωτηθηκες γιατι πχ δε φορολογουν την ιπποδυναμη οπως Γερμανια ? μα γιατι θα δυσαρεστηθουν οι Γερμανο με τους TSI , TDI κλπ ...... απο κατι τετοιες αποψεις φτασαμε εδω που φτασαμε .... α και κατι τελευταιο για εξηγησε γιατι το κοστος χρησης ειναι μεγαλυτερο πχ απο ενα GTI 1400 υπερτροφοδοτουμενο ? ελεος πια με τους ξερολες .........
image description βασιλησ χ5 | Μαΐου 22, 2013 10:19 π.μ. | Reply
μας κυβερνουν λαμογια ξερουν πολυ καλα τι κανουν ._
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο