Ειδήσεις Ανακοινώσεις Συλλόγων

Σ.Α.Λ.Φ.Ε.Ε.-Ν.Χανίων: Πρόταση ενεργοποίησης αντιπροσώπων Ομοσπονδίας με την χρήση ηλεκτρονικών μεθόδων

Σύλλογος  Αδειούχων Λογιστών – Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών  Ν. Χανίων
Μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)
ΔΝΣΗ: Β. ΚΟΡΝΑΡΟΥ 30 – ΧΑΝΙΑ * Τηλ. 28210-71581, fax 28210-36470
 
Προς:
* Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)
 
Κοινοποίηση:
Taxheaven.gr
 
Χανιά, 8/01/2013
 
Θέμα: Πρόταση Ενεργοποίησης Αντιπροσώπων Ομοσπονδίας με την χρήση Ηλεκτρονικών μεθόδων.
 
Που ορίζεται το πρόβλημα 

Η απόσταση μεταξύ του χώρου δράσης της Διοίκησης της Ομοσπονδίας και του χώρου δράσης των τοπικών συλλόγων που την απαρτίζουν, έχει άμεση σχέση με την απόδοση της πρώτης. Όσο πιο μακριά βρίσκεται η Διοίκηση από τους Συλλόγους τόσο πιο αναποτελεσματική θα είναι η δράση της. Θα μπορούσαμε να προσδιορίσουμε το πρόβλημα αυτό ως δομικό.  
 
Είναι εφικτός ο περιορισμός της απόστασης μεταξύ Διοίκησης Ομοσπονδίας  και Τοπικών Συλλόγων;
Ναι. 

Υπάρχει ένας συνδετικός κρίκος ο οποίος προβλέπεται καταστατικά και ουσιαστικά δεν ενεργοποιήθηκε ποτέ. Πρόκειται για την δύναμη των Αντιπροσώπων της Ομοσπονδίας που εκλέγουν οι εκάστοτε τοπικοί  Σύλλογοι. Είναι μια ομάδα συναδέλφων οι οποίοι έχουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο να επιτελέσουν:
 
Να μεσολαβούν μεταξύ της Ομοσπονδίας και των Τοπικών Συλλόγων για την επίλυση αμφίδρομων προβλημάτων, δηλαδή να μεταφέρουν προβληματισμούς, ερωτήματα, προτάσεις ή αποφάσεις της Ομοσπονδίας προς τους Τοπικούς Συλλόγους ή και το ανάποδο: Να μεταφέρουν θέματα που προέκυψαν μετά από συνεργασία του Διοικητικού Συμβουλίου και των Αντιπροσώπων του Τοπικού Συλλόγου προς την Διοίκηση της Ομοσπονδίας.   

Αμέσως μετά να φροντίζουν και να καλλιεργούν την διαδικασία αυτή κατά τρόπο που να συμβάλλει στην επιτυχή κατάληξη της κάθε προσπάθειας.

Η πλήρη αδράνεια της ομάδας αυτής είναι γνωστή σε όλους μας. Χαρακτηριστική ήταν η ερώτηση αντιπροσώπων του Συλλόγου μας (σ.σ. Χανίων) κατά την ομιλία τους στην Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας την 8/12/2012 όπου ζητήθηκε από τους περίπου  200 παρευρισκόμενους αντιπροσώπους να απαντήσουν αν κάποιος από αυτούς, εξαιρουμένων αυτών που συμμετέχουν στην Διοίκηση της ΠΟΦΕΕ, θεωρεί ότι υπάρχει έστω μια ενεργή συμμετοχή στον προαναφερόμενο  ρόλο. Ουδείς σήκωσε το χέρι του.
 
Δια μέσω ποιάς μεθόδου θα μπορούσε να ενεργοποιηθεί αυτός ο μηχανισμός; 
Υπάρχει ένα όπλο στα χέρια των λογιστών το οποίο αμφιβάλουμε αν το έχει οποιαδήποτε άλλος επαγγελματικός, συνδικαλιστικός κλάδος. Αναφερόμαστε στην χρήση των μειλ και του ιντερνέτ. Λόγω του επαγγέλματος δεν υπάρχει λογιστής που να μην έχει μειλ ή πρόσβαση στο ιντερνέτ και μάλιστα να μην το ανοίγει καθημερινά για τις ενημερώσεις του. 
Ακριβώς αυτό το όπλο θα είναι ο μηχανισμός μέσω του οποίου μπορούν οι Αντιπρόσωποι να συμβάλλουν στην ενεργοποίηση της Βάσης, δηλαδή των Τοπικών Συλλόγων. 
Ειδικότερα προτείνουμε τα εξής:
Δημιουργία ενός «κλειστού» forum συζητήσεων στο Internet, στο οποίο μέλη θα είναι μόνον οι Τοπικοί Σύλλογοι/Αντιπρόσωποι της Ομοσπονδίας. Μόνο αυτοί θα μπορούν να αναρτούν θέματα προς συζήτηση.  Καλό θα ήταν να έχουν πρόσβαση σε αυτό το forum και τα μέλη των Συλλόγων αλλά με την προϋπόθεση μόνον της ανάγνωσης και όχι της γραφής ώστε να μην υπάρξει χάος στις τοποθετήσεις. Στο forum αυτό θα μπορούν να γίνονται αναρτήσεις θεμάτων μόνο από Συλλόγους ή την Διοίκηση της Ομοσπονδίας και τα οποία για να αναρτηθούν θα πρέπει πρώτα να έχουν εγκριθεί από τα Διοικητικά Συμβούλια/Αντιπροσώπους. Κατ’ αυτόν τον τρόπο δεν θα υπάρχουν πρόχειρες σκέψεις, πυροτεχνήματα και βεγγαλικά. Έτσι οι προτάσεις και οι προβληματισμοί που θα αναρτώνται κατ’ αυτό τον τρόπο θα έχουν προηγουμένως ελεγχθεί και φιλτραριστεί. 
Σε μια πρόταση που θα υπάρχει από έναν Σύλλογο και θα το εμφανίσει ο Αντιπρόσωπός τους ως «Θέμα» στο φόρουμ θα πρέπει υποχρεωτικά να απαντούν ή να τοποθετούνται οι Αντιπρόσωποι των υπολοίπων Συλλόγων μέσα στο «Θέμα» αυτό. 
Βέβαια απαιτείται μια Επιτροπή Διαχείρισης του forum αυτού, ώστε αυτή να επιβλέπει τα ερωτήματα ή τις προτάσεις ενός Αντιπροσώπου ενός Συλλόγου και να κωδικοποιεί όλο το θέμα μετά την ολοκλήρωση της απάντησης και των Αντιπροσώπων των υπολοίπων Συλλόγων της Χώρας. Μάλιστα θα ορίζονται κανόνες συντονισμού όπως ο χρόνος απάντησης, ή η ενόχληση με ηλεκτρονικό μειλ των Αντιπροσώπων που δεν θα έχουν απαντήσει. Η διαδικασία αυτή θα γίνεται μέσω της μεθόδου  των “μαζικών μειλ” ώστε να μην υπάρχει κόπος και καθυστέρηση. Η Επιτροπή Διαχείρισης θα αποτελείται από Αντιπροσώπους που εθελοντικά θα αιτηθούν για να βοηθήσουν στον ρόλο αυτό και δεν πρέπει να είναι μέλη ούτε στο ΔΣ των Τοπικών Συλλόγων, ούτε στο ΔΣ της Ομοσπονδίας. Θ’ αναλαμβάνουν εναλλάξ την επίβλεψη και διαχείριση των θεμάτων που θα αναρτώνται. 
Το κωδικοποιημένο αποτέλεσμα της διαδικασίας αυτής θα οδηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας το οποίο θα πρέπει να λάβει θέση την οποία θα αναρτήσει εγγράφως στο ίδιο «Θέμα» που αναπτύχθηκε στο forum. Δηλαδή το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας θα είναι υποχρεωμένο να απαντήσει σε όλα τα θέματα που θα τίθενται.  Ομοίως και το ανάποδο. Ότι θέματα θέτει η Ομοσπονδία στο forum αυτό οι Τοπικοί Σύλλογοι είναι ομοίως υποχρεωμένοι να απαντήσουν.
Άρα η παραπάνω διαδικασία μπορεί να γίνει και ανάποδα. Για παράδειγμα έστω ότι η Διοίκηση της Ομοσπονδίας θέλει μια γνώμη από τα Διοικητικά Συμβούλια. Θα αναρτήσει στο forum το Θέμα και οι Αντιπρόσωποι των Συλλόγων που παρακολουθούν  θα το μεταβιβάσουν στα Διοικητικά Συμβούλια για να λάβουν κοινές σχετικές αποφάσεις.. Κατόπιν θα τις αναρτήσουν το θέμα και έτσι η Επιτροπή Διαχείρισης του forum θα κωδικοποιήσει τις απαντήσεις και θα τις μεταβιβάσει στην Διοίκηση της Ομοσπονδίας η οποία πλέον θα έχει στο «πιάτο» όλες τις γνώμες των Συλλόγων κατηγοριοποιημένες (π.χ. αυτοί απάντησαν θετικά και αυτοί αρνητικά)  και κωδικοποιημένες.
Σημειωτέον ότι είναι εφικτή η τεχνική δυνατότητα για την άμεση ενημέρωση των Αντιπροσώπων σε οποιαδήποτε ανάρτηση στο forum αυτό. Αναφερόμαστε στην δυνατότητα όπου για κάθε ανάρτηση θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να λαμβάνουν αυτόματα ειδοποιητικό μειλ και έτσι να μην χρειάζεται να «μπαινοβγαίνουν» στο forum για να βλέπουν αν υπάρχει κάτι νέο. 
Πολλά άλλα «τεχνικά προνόμια» μπορεί να οργανώσει αυτή η Επιτροπή Διαχείρισης του εν λόγω Forum. Μια από αυτές για παράδειγμα είναι και η δυνατότητα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. 
Θα θέλαμε να παραθέσουμε άλλο ένα παράδειγμα πρακτικής της πρότασης αυτής.
Έστω ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Χανίων μετά από συζήτηση αποφασίζει την στάση εργασίας και τον αποκλεισμό των Δ.Ο.Υ. για 5 ημέρες. 

Μεταβιβάζει την απόφασή του αυτή στους Αντιπροσώπους του και τους ζητά να προωθήσουν το θέμα στο… “Decision Forum” της Ομοσπονδίας. Οι Αντιπρόσωποι «ανοίγουν» «Θέμα» στο forum με τίτλο « Πρόταση για Πανελλήνια κινητοποίηση Λογιστών» και σε αυτό το θέμα γράφουν την πρότασή τους. 

Η Επιτροπή Διαχείρισης του Forum επιβλέπει το θέμα και στην πορεία διαπιστώνεται ότι απαντούν 15 Σύλλογοι (μέσω των Αντιπροσώπων τους οι οποίοι ζήτησαν την γνώμη του ΔΣ τους) όλοι καταφατικά.  Η επιτροπή βλέπει ότι δεν απάντησαν 25 Συλλόγοι και επεμβαίνει με μειλ που να αποζητούν θέση. Έστω ότι απαντούν άλλοι 15 Σύλλογοι . 
 
Η επιτροπή Διαχείρισης κωδικοποιεί τις απόψεις και τις οδηγεί στην Διοίκηση της Ομοσπονδίας πόρισμα λέγοντας π.χ. ότι  30 Σύλλογοι συμφωνούν για μια μαζική κινητοποίηση των λογιστών. 
Έστω ότι η Διοίκηση της Ομοσπονδίας, αμέσως μετά,  ζητά ονομαστική κατάσταση μελών των Συλλόγων για το ποιοι είναι διατεθειμένοι να συμμετάσχουν στην κινητοποίηση αυτή ώστε να διαπιστώσει το μέγεθος αυτής. 
Πάλι μέσω forum (με αντίστροφη πορεία) η Ομοσπονδία λαμβάνει γραπτά αποτελέσματα στο ερώτημά της.
 
Είναι πλέον έτοιμη να κάνει μια κίνηση οργανωμένη και σίγουρη…   
 
Βέβαια η παραπάνω πρόταση απαιτεί την δημιουργία σχετικού forum στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας μας. Αυτό ίσως απαιτεί χρόνο και χρήμα. Προτείνουμε λοιπόν έως ότου υλοποιηθεί μια τέτοια πρόταση να απευθυνθούμε στους χειριστές συναδέλφους της ιστοσελίδας www.taxheaven.gr οι οποίοι αν αποδεχτούν την πρότασή μας θα μας παραχωρήσουν ειδικό χώρο στο forum τους χωρίς κόστος και μάλιστα με όλα τα κομφόρ που προαναφέραμε. Πιστεύουμε ότι και θα δεχτούν αλλά και θα είναι ταχύτατοι στο στήσιμο όσων προαναφέραμε. Όταν θα υλοποιηθεί το τεχνικό κομμάτι στο site της Ομοσπονδίας μας απλώς θα μεταφερθούμε εκεί. 
 
Επίλογος

Με την υλοποίηση της πρότασης ενεργοποίησης των Αντιπροσώπων με την χρήση ηλεκτρονικών μεθόδων, οι αποφάσεις, οι προτάσεις ή οι δράσεις πλέον αποκτούν μια πιο συλλογική βάση. Δεν θα προέρχονται  «ξερά» από το Διοικητικό συμβούλιο του ανώτατου οργάνου μας (Ομοσπονδία) αλλά θα γεννιούνται μέσα από μια συλλογική δράση.  
Β) Η κινητοποίηση των μελών των Συλλόγων με κινητήριο μοχλό αυτό των Αντιπροσώπων τους, θα οδηγήσει σε κάτι το πρωτόγνωρο: Η Διοίκηση όταν θα «κουνά το δακτυλάκι της» θα έχει όλη την Βάση δίπλα της. 
Γ) Η «ανοικτή» διαδικασία που αναφέραμε θα οδηγήσει στον εγκλωβισμό οποιονδήποτε υπόγειων στρατηγικών που μπορεί να αναπτύξει η υφιστάμενη ή μια μελλοντική Διοίκηση στην Ομοσπονδία μας. Όλα θα γίνονται στο φως και οποιοσδήποτε Σύλλογος θα βλέπει όλα τα θέματα που αναπτύσσονται. 
 
Κ α ι ρ ό ς  ν α  π ο λ ε μ ά μ ε   μ ε   α ν ο ι κ τ ά   χ α ρ τ ι ά. 
 
Μ  ε     ε  κ  τ  ί  μ  η  σ  η
εκ του Συλλόγου Αδειούχων Λογιστών Φοροτεχνικών Ν. Χανίων
 
Ο Πρόεδρος
Σταυρουλάκης Κωνσταντίνος

Ο Αντιπρόεδρος 
Πατηνιωτάκης Ιωάννης

Ο Γραμματέας
Μπατάκης Διομήδης

Ο Ταμίας
Τσιριντουλάκης Ανδρέας

Το Μέλος
Παπαδάκης Ιωάννης
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο