Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Τρεις «λύσεις» για τη φορολόγηση των καταθέσεων στην Ελβετία

Τρεις «λύσεις» για τη φορολόγηση των καταθέσεων στην Ελβετία

Τι προβλέπεται για την είσοδο νέων αφορολόγητων κεφαλαίων

 Στο ύψος του συντελεστή φορολόγησης των ελληνικών κεφαλαίων στην Ελβετία, φαίνεται πως επικεντρώνεται η πολιτική συζήτηση στην κεντροευρωπαϊκή χώρα, εν μέσω διαπραγματεύσεων Αθηνών και Βέρνης για τη σύναψη συμφωνίας, βάσει της οποίας θα φορολογούνται οι καταθέσεις Ελλήνων φορολογικών κατοίκων.
 
Η Ελβετία έχει συνάψει ήδη φορολογικές συμφωνίες με το Ηνωμένο Βασίλειο και την Αυστρία, οι οποίες τίθενται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου του 2013. Έχει επίσης συνάψει συμφωνία με τη Γερμανία, η οποία ωστόσο συνάντησε την άρνηση της γερμανικής Άνω Βουλής (Bundesrat). Αυτό το διάστημα βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την Ελλάδα και την Ιταλία, και σε συζητήσεις με άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
 
Όπως αναφέρει το ΑΜΠΕ, σύμφωνα με τις κυρωθείσες συμφωνίες, η Ελβετία θα καταβάλει σε Ηνωμένο Βασίλειο και Αυστρία ποσοστό επί των ήδη υφιστάμενων κεφαλαίων φορολογικών κατοίκων τους, χωρίς την αποκάλυψη των ονομάτων των κατόχων.

Για τις, δε, μελλοντικές αποταμιεύσεις αυτών, θα παρακρατά φόρο εισοδήματος που θα καταβάλει επίσης στις δύο χώρες.

Οι κάτοχοι μπορούν να αποφύγουν την πληρωμή των προβλεπόμενων ποσών εφόσον γνωστοποιήσουν τους λογαριασμούς τους -μέσω των ελβετικών τραπεζών- στις χώρες όπου φορολογούνται ή εφόσον κλείσουν τους λογαριασμούς τους πριν τεθούν σε ισχύ οι συμφωνίες.

Ο φόρος που θα παρακρατηθεί από την Ελβετία για τα υφιστάμενα κεφάλαια, και θα αποδοθεί στις χώρες με τις οποίες έχει υπογράψει συμφωνίες, έχει οριστεί στο 21%-41% για τα γερμανικά και τα βρετανικά κεφάλαια και στο 15%-38% για τα αυστριακά κεφάλαια.
 
Εν συντομία, οι κάτοικοι Γερμανίας, Ηνωμένου Βασιλείου και Αυστρίας έχουν τρεις επιλογές:
 
-να αποκαλύψουν εθελοντικά τους τραπεζικούς λογαριασμούς τους,
 
-να διατηρήσουν το απόρρητο των λογαριασμών τους, αποδεχόμενοι την εφάπαξ φορολόγηση των παρελθόντων καταθέσεων και τη φορολόγηση του εισοδήματος των μελλοντικών καταθέσεων τους, ή
 
-να αποσύρουν τις καταθέσεις τους
 

Το ελβετικό κοινοβούλιο είναι έτοιμο να κυρώσει μια τέτοια συμφωνία με την Ελλάδα, παρά τις ενστάσεις του ελβετικού Σοσιαλιστικού Κόμματος.

Ηθικής φύσης ερώτημα θέτει, πάντως, ο βουλευτής του Φιλελεύθερου Κόμματος Φούλβιο Πέλλι (Fulvio Pelli) για το ενδεχόμενο να τεθεί ένα σχετικά χαμηλό ποσοστό φορολόγησης των υφιστάμενων ελληνικών κεφαλαίων, σε μια εποχή οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα.

Σε συνάντησή τους με Έλληνες δημοσιογράφους στη διοικητική πρωτεύουσα της Ελβετίας, τη Βέρνη, ο κ. Πέλλι και ο χριστιανοδημοκράτης βουλευτής Ζακ Νειρύνκ (Jacques Neirynck) σημείωσαν τη θετική στάση των κομμάτων τους, όπως και του μεγαλύτερου, Λαϊκού Κόμματος, απέναντι σε μια ελληνοελβετκή συμφωνία, στην κατεύθυνση των γνωστών και ως φορολογικών συμφωνιών «Ρούμπικ».
 
Από την πλευρά της, η σοσιαλίστρια Άντα Μάρρα (Ada Marra) εξέφρασε την πεποίθηση ότι η διεθνής πίεση για διαφάνεια στις τραπεζικές καταθέσεις οδήγησε τη χώρα της σε συμφωνίες, που μέχρι πριν πέντε χρόνια ήταν εκτός σκέψης, και ότι είναι θέμα χρόνου να «σπάσει» η έννοια του «απορρήτου» (secrecy).

Τάχθηκε επίσης υπέρ της λεγόμενης «αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών» μεταξύ των κρατών, εκτίμησε ότι η Ελλάδα θα λάβει μόνο ένα μέρος των χρημάτων, και προέβλεψε ότι η ελβετο-γερμανική συμφωνία δεν πρόκειται να προχωρήσει.
 
Η θέση του ελληνικού υπουργείου Οικονομικών
 
Η διαφύλαξη του τραπεζικού απορρήτου, ως βασικού πυλώνα του ελβετικού τραπεζικού συστήματος, και η παράλληλη διασφάλιση της φορολόγησης των κεφαλαίων για λογαριασμό των συμβαλλομένων χωρών αποτελούν τους βασικούς στόχους των φορολογικών συμφωνιών που επιδιώκει η ελβετική κυβέρνηση.

Σύμφωνα όμως με την ελληνική κυβέρνηση, υπάρχουν βασικά «προβλήματα» σε αυτές. Πρώτον η μη αποκάλυψη των ονομάτων των δικαιούχων των λογαριασμών.

Δεύτερον ότι το ποσό που θα αποδίδεται θα υπολογίζεται αποκλειστικά από τις ελβετικές αρχές. Τρίτον ότι εξαιρούνται λογαριασμοί δικαιούχοι των οποίων είναι μορφώματα τύπου trust. Τέταρτον ότι υπάρχει περιορισμός ανταλλαγής πληροφοριών εκ μέρους της Ελβετίας.
 
Ποιο το ύψος των ελληνικών κεφαλαίων στην Ελβετία;
 
Κατά τη διάρκεια πρόσφατων ενημερωτικών συναντήσεων τραπεζικών, κυβερνητικών και πολιτικών στελεχών με Έλληνες δημοσιογράφους στην Ελβετία, δόθηκαν στοιχεία για τη θέση του ελβετικού τραπεζικού τομέα στην οικονομία της χώρας.

Όχι όμως και σαφή στοιχεία για το ύψος των «ελληνικών καταθέσεων», στη βάση της «αδυναμίας» συλλογής τέτοιων στοιχείων καθώς και της «αδυναμίας διάκρισης» των κεφαλαίων αυτών, καθώς, ένα μέρος ανήκει σε Έλληνες φορολογικούς πολίτες, άλλο μέρος σε Έλληνες που δηλώνουν κάτοικοι τρίτων χωρών, ενώ μέρος είναι κεφάλαια που δεν φορολογούνται, καθώς προέρχονται πχ από τη ναυτιλία.
 
Τα συνολικά κεφάλαια που κατείχαν οι ελβετικές τράπεζες το 2011 ανήρχοντο στα 2,78 τρισ. ελβετικά φράγκα, ενώ, στον τομέα της εξωχώριας ιδιωτικής τραπεζικής (offshore private banking) η Ελβετία κατείχε (το 2010) μερίδιο 27% της παγκόσμιας αγοράς, ήτοι 2,1 τρισ. δολάρια σε σύνολο 7,8 τρισ. δολαρίων.

Με βάση έκθεση της Boston Consulting Group, το μισό εξ αυτών (1,05 δισ.), προερχόταν από την Ευρώπη. Ωστόσο, μεγαλύτερο ποσό ευρωπαϊκών κεφαλαίων κατευθύνθηκε στο Λουξεμβούργο (=1.328 δισ. δολάρια), ενώ στο Λονδίνο, τα νησιά της Μάγχης (Channel Islands) και στο Δουβλίνο κατευθύνθηκαν 722 δισ. δολάρια.
 
Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, τραπεζική πηγή στη Γενεύη, δεν ήταν σε θέση να εκτιμήσει τα ελληνικά εξωχώρια κεφάλαια, θα «μάντευε» ωστόσο (με βάση υπολογισμού το μερίδιο του ελληνικού ΑΕΠ στο ευρωπαϊκό) ότι θα μπορούσαν να αποτελούν το 5% των ευρωπαϊκών κεφαλαίων στην Ελβετία, ποσοστό που θα αντιστοιχούσε σε περίπου 52,5 δισεκ δολάρια ΗΠΑ.
 
Ως εκ τούτου, δεν είναι δυνατό να υπολογιστεί και το ποσό που μπορεί να συλλεχθεί από τις ελβετικές τράπεζες υπέρ των ελληνικών φορολογικών αρχών. Το γεγονός, δε, ότι οι φορολογικές συμφωνίες με το ΗΒ και την Αυστρία δεν έχουν καν τεθεί σε λειτουργία, δεν συμβάλει στην εξαγωγή κανενός σχετικού συμπεράσματος. Ερωτηθέντες σχετικά, Ελβετοί αξιωματούχοι εκτίμησαν ότι τα αποτελέσματα των συγκεκριμένων συμφωνιών θα αρχίσουν να εμφανίζονται -το νωρίτερο- σε ένα εξάμηνο.
 
Επισκόπηση των φορολογικών συμφωνιών της Ελβετίας με το Ηνωμένο Βασίλειο, την Αυστρία και τη Γερμανία
 
Σύμφωνα με τις ελβετικές αρχές, οι συμφωνίες προστατεύουν το τραπεζικό απόρρητο και ικανοποιούν τις φορολογικές αξιώσεις των αντισυμβαλλόμενων χωρών. Τις θεωρούν μάλιστα αποτελεσματικότερες από την εναλλακτική της αυτόματης ανταλλαγής πληροφορικών και της πρόβλεψης διοικητικής συνδρομής του ΟΟΣΑ, καθώς επίσης και συμβατές με την νομοθεσία της ΕΕ.
 
Ο ελβετικές αρχές δεν μπορούν να αποτρέψουν το κλείσιμο λογαριασμών από τους κατόχους, οι οποίοι δεν επιθυμούν να ενταχθούν στις συμφωνίες. Έχουν όμως αναλάβει την υποχρέωση να ενημερώσουν τις αντισυμβαλλόμενες χώρες για τους δέκα πιο σημαντικούς προορισμούς (χώρες) των μεταφερόμενων κεφαλαίων. Εκτιμάται ωστόσο ότι δεν έχουν υπάρξει σημαντικές εκροές έως τώρα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Booz&Co, βραχυπρόθεσμα θα υπάρξουν εκροές 47 δισ. ελβετικών φράγκων (δηλαδή πτώση 2,3%), ενώ τραπεζική πηγή υπολόγισε ότι, στην περίπτωση της ελβετογερμανικής συμφωνίας, μόλις το 0,4% των γερμανικών κεφαλαίων έχουν ήδη «φύγει» από την Ελβετία.
 

Βάσει των συμφωνιών, οι αντισυμβαλλόμενες χώρες θα απέχουν από την ενεργητική απόκτηση κλεμμένων δεδομένων πελατών ελβετικών τραπεζών, όπως έγινε με την αγορά CD, που περιείχαν στοιχεία γερμανών πελατών ελβετικών τραπεζών.
 
Το ενδεχόμενο, φορολογούμενοι που έχουν τακτοποιήσει τη θέση τους, εν ευθέτω χρόνω, να καταθέσουν νέα, μη-φορολογημένα κεφάλαια στην Ελβετία δεν αποκλείεται.

Οι αρχές του ΗΒ και της Γερμανίας θα μπορούν να καταθέτουν αιτήματα διερεύνησης τέτοιων υποθέσεων, ωστόσο θα απαιτείται από τις ελβετικές αρχές το όνομα συγκεκριμένου πελάτη. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η Ελβετία θα αναφέρει εάν υφίσταται τέτοιος λογαριασμός.

Αναφορικά με την Αυστρία, αυτή η ανταλλαγή πληροφοριών θα πρέπει να βασίζεται στη συμφωνία αποφυγής της διπλής φορολογίας, που προβλέπει διοικητική συνδρομή σε δικαιολογημένες μεμονωμένες υποθέσεις.
 
Η εφαρμογή των συμφωνιών από τις ελβετικές τράπεζες θα ελέγχεται περιοδικά από τις ελβετικές αρχές, οι οποίες και θα μπορούν να επιβάλλουν ποινικές κυρώσεις σε περιπτώσεις παραβάσεων από τις τράπεζες.
 
Τις ενημερωτικές επαφές εκπροσώπων των ελβετικών αρχών με Έλληνες δημοσιογράφους οργάνωσε η ελβετική πρεσβεία στην Αθήνα σε συνεργασία με την ‘Presence Switzerland’ του ελβετικού υπουργείου Εξωτερικών.-

Πηγή Capital.gr
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).

Παλαιότερα σχόλια

image description 969 | Δεκεμβρίου 10, 2012 11:45 π.μ. | Reply
Πάλι τίποτε δεν θα γίνει και θα κυνηγάνε αυτόν που έστειλε λίγες χιλιάδες ευρώ στο εξωτερικό , υπό το καθεστώς ανασφάλειας το οποίο φρόντισαν κάποιοι εθνοσωτήρες να δημιουργήσουν και θα αφήσουν τα μεγάλα πακέτα των εκατομμυρίων που μάλλον δεν είναι κόποι μιας ζωής αλλά κλοπιμαία , υπεξαιρέσεις και άλλα τέτοια . Μας ρίχνουν την καραμέλα ότι θα πληρωθεί φόρος επί των τόκων , μας δουλεύουν . Αφού ο τόκος είναι μηδαμινός στις περισσότερες περιπτώσεις ούτε καν 1% . Ο λόγος βλέπετε που βγαίνουν τα λεφτά στην Ελβετία και συνήθως όχι με εμβάσματα , (βλέπε περιστατικό Θεμος) είναι η ανωνυμία και η ασφάλεια όχι ο τόκος.
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο