Ειδήσεις Ανακοινώσεις Συλλόγων

Α.ΚΙ.Ο.Ε. - Αναγκαιότητα αναδιάταξης - αναδιοργάνωσης του ελέγχου των επιχειρήσεων και της απελευθέρωσης (ανοίγματος) του επαγγέλματος του Ορκωτού Ελεγκτή

Ανεξάρτητη Κίνηση Οικονομολόγων Ελλάδας
Αλεβιζάκης Παναγιώτης
Μάρκου Μπότσαρη 34 Α Χανιά
Τηλ :28210-92770 Fax. :28210-99280
Email: [email protected]
Χανιά 27/11/2012

ΠΡΟΣ: Υπουργό Οικονομικών Αρ. Πρ. 010778
Κ. Στουρνάρα Ιωάννη

Κοιν : - Υφυπουργό Οικονομικών Αρ. Πρ. 25234
κ. Μαυραγάνη Γεώργιο
- Βουλευτές Ελληνικού Κοινοβουλίου Αρ. Πρ. 1825

Προεδρο ΕΛΤΕ: κ. Ρεφενέ Απόστολο

ΘΕΜΑ: Αναγκαιότητα αναδιάταξης - αναδιοργάνωσης του ελέγχου των επιχειρήσεων και της απελευθέρωσης (ανοίγματος) του επαγγέλματος του Ορκωτού Ελεγκτή

Κύριε Υπουργέ,

H Ανεξάρτητη Κίνηση Οικονομολόγων Ελλάδας, που έχει μέλη του χιλιάδες οικονομολόγους ανά την ελληνική επικράτεια, πιστεύει ότι η Οικονομία και ειδικότερα η Οικονομική Ανάπτυξη της Χώρας μας είναι υπόθεση όλων μας.

Επιθυμώντας στη παρούσα, κατά γενική ομολογία, δύσκολη χρονική περίοδο για τον τόπο μας, να συμβάλλομε στη προσπάθεια που γίνεται από Εσάς και την Κυβέρνηση για την ανάδειξη και εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων που στόχο θα έχουν την οικονομική και κοινωνική σταθερότητα , την ανάπτυξη, και την ομαλοποίηση της κοινωνικής και οικονομικής ζωής του τόπου μας, θεωρούμε ότι έχουμε την υποχρέωση, στα πλαίσια των Επαγγελματικών μας Δραστηριοτήτων να συμβάλλουμε στην διαμόρφωση προτάσεων, για τα κρίσιμα οικονομικά θέματα που απασχολούν την ελληνική κοινωνία.

Η σημερινή οικονομική εξάρτηση της Χώρας μας αναμφίβολα είναι αποτέλεσμα των αδυναμιών του παρελθόντος. Συγκεκριμένα της έλλειψης αναπτυξιακής στρατηγικής, της αξιοποίησης των κοινοτικών πόρων σε παραγωγικούς τομείς, της μείωσης και περιστολής της σπατάλης των δημοσίων πόρων, και ιδιαίτερα της αναποτελεσματικότητας του εκσυγχρονισμού και της ευελιξίας του μηχανισμού απονομής φορολογικής δικαιοσύνης.

Ιδιαίτερα οι μηχανισμοί απονομής φορολογικής δικαιοσύνης αποδείχτηκαν ανεπαρκείς και σε πολλές περιπτώσεις περίπλοκοι. Έφθασε η ώρα χωρίς καθυστερήσεις να αναδιατάξουμε τους μηχανισμούς είσπραξης στην κατεύθυνση ενός σύγχρονου κράτους.

Κύριε Υπουργέ,

Οι φορολογικοί και ελεγκτικοί μηχανισμοί που μέχρι πρόσφατα υπήρχαν και συνεχίζουν να υπάρχουν δημιουργούν αδυναμία και αναποτελεσματικότητα στον εντοπισμό της φορολογητέας ύλης, ενώ παράλληλα ενισχύουν την φοροαπαλλαγή και την μείωση τον φορολογικών εσόδων.

Εάν προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε την υφιστάμενη κατάσταση θα διακρίνουμε ότι σε πολλές περιπτώσεις ο ελεγκτής και ελεγχόμενος είναι τα ίδια πρόσωπα .

Σήμερα δίνεται η δυνατότητα στον Ορκωτό Ελεγκτή που διενεργεί τον έλεγχο σε μια επιχείρηση να εκδίδει το φορολογικό πιστοποιητικό, ή όπως στην περίπτωση των επιχειρήσεων Consulting, που εκτός του ελέγχου που διενεργούν αναλαμβάνουν και την λογιστική συμβουλευτική παρακολούθηση των επιχειρήσεων, με αποτέλεσμα να υπονομεύεται η διαφάνεια.

Παρ' όλα αυτά το σχέδιο νόμου «Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος», στο άρθρο 81, συνεχίζει να διαιωνίζει το προηγούμενο καθεστώς, και όχι μόνο διατηρεί το προνομιακό καθεστώς των Ορκωτών Λογιστών, αλλά και επαυξάνει τα προνόμια τους καθιστώντας αυτούς ως αναντικατάστατους στην διαδικασία του φορολογικού ελέγχου των επιχειρήσεων.

Παράλληλα θα πρέπει να γνωρίζετε ότι επαγγελματίες με τυπικά και ουσιαστικά προσόντα δεν έχουν την δυνατότητα άσκησης του επαγγέλματος του ορκωτού ελεγκτή.

Κύριε Υπουργέ,

Έχουμε την άποψη ότι η λειτουργία ενός σύγχρονου ελεγκτικού μηχανισμού απαιτεί μια εκσυγχρονισμένη και αξιόπιστη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.).

Η Γ.Γ.Π.Σ. θα πρέπει να εξελίχθη σε βασικό πυλώνα άντλησης πληροφοριών και ενημέρωσης για όλα τα ελεγκτικά όργανα τα οποία έχουν ή θα έχουν την αρμοδιότητα ελέγχου και παρακολούθησης την πορεία όλων των φυσικών και νομικών προσώπων.

Η Γ.Γ.Π.Σ. θα πρέπει να καταστεί η αρχή και το τέλος του ελεγκτικού μηχανισμού.

Παράλληλα για την αξιοπιστία εγκυρότητα και κοινωνική δικαιοσύνη, η Γ.Γ.Π.Σ. θα πρέπει να συνεπικουρείται από δυο ελεγκτικούς μηχανισμούς - όργανα.

- Έναν ελεγκτικό μηχανισμό με δημόσιο χαρακτήρα και

- Ένα, δεύτερο, με ιδιωτικό χαρακτήρα αυτόν του Ελεγκτή Φοροτεχνικού ειδικών προσόντων.

· Ο Ελεγκτής Φοροτεχνικός ειδικών προσόντων, θα ελέγχει όλες τις επιχειρήσεις με εντολή της Γ.Γ.Π.Σ. και θα υποβάλλει τα πορίσματα έλεγχου σε αυτή.

· Ο Ελεγκτής Φοροτεχνικός ειδικών προσόντων δεν πρέπει να έχει σχέση εξάρτησης με την επιχείρηση ( επαγγελματική , συγγενική κλπ), οφείλει να είναι Οικονομολόγος μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, να έχει τουλάχιστον δεκαετή εμπειρία στην άσκηση του επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού.

· Οι Ελεγκτές Φοροτεχνικοί ειδικών προσόντων θα εκδίδουν πιστοποιητικό με το οποίο οι επιχειρήσεις θα θεωρούνται ελεγμένες. Το πόρισμα του ελέγχου θα κατατίθεται στην Γ.Γ.Π.Σ. για να αξιοποιείται σε επόμενες εκλεκτικές εργασίες.

Παράλληλα η Γ.Γ.Π.Σ. θα δίνει κατά την κρίση της στον ελεγκτικό μηχανισμό με δημόσιο χαρακτήρα τυχαίο δείγμα από το σύνολο των ελεγμένων αυτών επιχειρήσεων για επανέλεγχο. Το αποτέλεσμα των ελέγχων αυτών, θα υποβάλλεται στην Γ.Γ.Π.Σ. Σε περίπτωση απόκλισης των αποτελεσμάτων των δυο ελεγκτικών οργάνων θα καλούνται τα άτομα που διενέργησαν τον έλεγχο να τεκμηριώσουν τα αποτελέσματα των ελέγχων.

Για τις τυχόν παραλείψεις ή ατασθαλίες που θα διαπιστώνονται θα επιβάλλονται κυρώσεις όπως η απώλεια της επαγγελματικής ιδιότητας.

Κύριε Υπουργέ,

Η διαφάνεια και οι κανόνες δεοντολογίας που θα πρέπει να εφαρμόζονται είναι περισσότερο αναγκαίες από ποτέ.

Είναι στο χέρι όλων μας να δομήσουμε ένα ελεγκτικό μηχανισμό, απελευθερωμένο από συμφέροντα και που θα επιτρέψουν την λειτουργία ενός σύγχρονου κράτους.

Με εκτίμηση

Αλεβιζάκης Παναγιώτης
Οικονομολόγος
Εκ/πος της Ανεξάρτητης Κίνησης Οικονομολόγων Ελλάδας
Μέλος της Κ.Δ. του Οικονομικού Επιμελητήριου Ελλάδος
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).

Παλαιότερα σχόλια

image description Βαγγελης | Δεκεμβρίου 4, 2012 11:47 π.μ. | Reply
Δικιο δεν εχει.?Οχι τωρα βρηκαν ευκαιρεια οι ελεγκτικες με τα τεραστια πλεον κερδη για τους μετοχους, τους χαμηλους μισθους των υπαλληλων και με τα υψηλα bonus των στελεχων τους να καταλυσουν καθε εννοια λογιστικοφοροτεχνικη.Που ακουστηκε η ελεγκτικη εταιρεια να εκδιδει φορολογικο πιστοποιητικο σε μια εταιρεια η οποια εταιρεια επιλεγει την ελεγκτικη που θα την ελεγξει και φυσικα την πληρωνει.τι ειναι αυτα? Και βεβαια εαν η ελεγκτικη εχει αποκρυψει φορους να μην εχει καμμια ευθυνη.Ντροπη
image description Μακρης κωνσταντίνος | Δεκεμβρίου 4, 2012 7:27 μ.μ. | Reply
Ναι εχει δίκιο ενας ασχετος με τα των λογιστών που το παίξει θεματοφύλακας, αλήθεια δεν μας εχει πει ο αλεβιζάκης τι σχέση έχει με τους λογιστες΄, τι πτυχίο έχει και τι γράφει επάνω, αν βέβαια δεν σβήσουν την δημοσιευση οι δημοκράτες υπέρμαχοι της ελευθεςρης διακίνησης ιδεων
image description ΓΙΩΡΓΟΣ | Δεκεμβρίου 4, 2012 11:52 π.μ. | Reply
Το ζητημα θέλει ομαδική και μαζική αντίδραση.......Η ελεγκτική εταιρεία λέει αφού εγώ σε ελέγχω δώσε μας και τα βιβλία στην θυγατρική λογιστική εταιρεία και θα σε κάνουμε μιά έκπτωση στον έλεγχο.....θα έρχεται η λογιστική εταιρεία θα λέει εγω 350ε δίνω να σε έχω υπάλληλο....και θα διαλέγουμε εμείς 350ε ή τίποτα???
image description ... | Δεκεμβρίου 4, 2012 11:30 π.μ. | Reply
το ξέρετε οτι ελεκτική εταιρεία στην θεσσαλονίκη ζήτησε από το οεε να βγάλει άδεια λογιστή?
image description +1 | Δεκεμβρίου 4, 2012 11:33 π.μ. | Reply
Καλά τα λέει!
image description PANOS | Δεκεμβρίου 4, 2012 11:40 π.μ. | Reply
ΠΟΛΥ ΜΑ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥΥΥΥ ΔΙΚΑΙΟ ΕΧΕΙ!!!! ΣΤΟΥΣ ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΣΥΜΠΙΠΤΕΙ Η ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΛΕΓΚΤΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ ΕΝΩ ΣΤΟΝ ΛΟΓΙΣΤΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΗ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΤΑΥΤΙΣΗ ΡΟΛΩΝ. ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΧΩ ΝΑ ΠΩ ΕΙΝΑΙ ΠΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΑΣΕΛΓΕΙΤΕ ΕΠΙ ΠΤΩΜΑΤΟΣ (ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ).Η ΟΛΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΟΥ ΘΥΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΙΜΙΑ ¨ΔΥΟ ΓΑΙΔΑΡΟΙ ΜΑΛΩΝΑΝΕ ΣΕ ΞΕΝΟ ΑΧΥΡΩΝΑ". ΕΔΩ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΦΤΑΣΕΙ ΣΑΝ ΧΩΡΑ ΚΑΙ ΣΑΝ ΕΘΝΟΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΞΙΟΙ ΤΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΜΑΣ!!!!
image description | Δεκεμβρίου 4, 2012 3:25 μ.μ. | Reply
Φίλε PANOS ,όταν λές "δημόσιοι φορολογικοί ελεγκτές" εννοείς την διατήρηση του γνωστού συστήματος 4-4-2 ???.Και όταν λές "ξένο αχυρώνα" εννοείς, εξ αντιδιαστολής, οτι ο φορολογικός έλεγχος είναι δικό μας μαγαζί και τι δουλειά έχει η υπόλοιπη κοινωνία να ασχολείται ?????
image description 969 | Δεκεμβρίου 4, 2012 11:32 π.μ. | Reply
Επιτέλους και μια φωνή που με σαφή λόγο και μεγάλα επιχειρήματα λέει την αλήθεια για το σύστημα γύρω από αυτούς που καλούνται να συμμετέχουν με ενεργό ρόλο, στην άσκηση της φορολογικής πολιτικής. Βασικός κανόνας της Ελεγκτικής (βασικό μάθημα όλων των Οικονομικών σχολών), Είναι ότι ο ελεγχόμενος δεν πρέπει να έχει καμία απολύτως σχέση με τον ελεγκτή . Όταν όμως η ίδια εταιρεία κάνει bookkeeping και είναι ταυτόχρονα ελεγκτής αυτής της εταιρείας , απλά δεν είναι ελεγκτικά συμβατό .
image description billsio | Δεκεμβρίου 4, 2012 2:23 μ.μ. | Reply
Ο Ελεγκτής Φοροτεχνικός ειδικών προσόντων, θα ελέγχει όλες τις επιχειρήσεις με εντολή της Γ.Γ.Π.Σ. και θα υποβάλλει τα πορίσματα έλεγχου σε αυτή.

το με "εντολη της Γ.Γ.Π.Σ." ειναι οτι ποιο σωστο εχει ακουστει εδω και καιρο, γιατι διασφαλιζει τη μη εξαρτηση του ελεγκτη απο τον ελεγχομενο._

image description ΒΑΓΓΕΛΗΣ | Δεκεμβρίου 4, 2012 8:33 μ.μ. | Reply
Φιλε κωστα μακρη ουτε εσενα ξερω ουτε τον αλεβιζακη.Απλα συμφωνω.Φοροι πρεπει να βρισκονται και να μαζευονται οπου υπαρχουν βεβαια.Δεν κατηγορουσαμε το 4-4-2 χωρις τιμολογιο για να ερθουμε στο 4-4-2 με τιμολογιο.ΟΙ ελεγτικες συμμετειχαν στον ελεγχο και πριν .Μην το ξεχναμε και το αγνοουμε .Ποτε όμως η φοροδιαφυγη δεν ηταν στο δειγμα τους.Τ ο θεμα σεν είναι συντεχνιακο.Φυγε εσυ να ερθω εγω.Ο ελεγχος πρεπει να γινεται σε συνδυασμο δημοσιου και ιδιωτικου ελεγκτη.Ο οποισδηποτε ελεγκτης να κανει τον ελεγχο ΑΥΤΟΠΡΩΣΩΠΩΣ και να είναι πιστοποιημενος για αυτό.Και φυσικα τιμωρια
image description vag | Δεκεμβρίου 4, 2012 10:10 μ.μ. | Reply
O Κος Αλεβιζάκης λέει..... (Ο Ελεγκτής Φοροτεχνικός ειδικών προσόντων δεν πρέπει να έχει σχέση εξάρτησης με την επιχείρηση ( επαγγελματική , συγγενική κλπ), οφείλει να είναι Οικονομολόγος μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, να έχει τουλάχιστον δεκαετή εμπειρία στην άσκηση του επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού.) Δηλαδή λέω εγώ, μόνο μέλη του ΟΕΕ που καταργήθηκε απο 1/1/2014 να είναι κάποιος μέλος του ΟΕΕ για να είναι Λογιστής Φοροτέχνης. Επιστροφή στο παρελθόν απο τις γνωστές συντεχνίες άσχετων οικονομολόγων που προέβλεψαν την κρίση κλπ κλπ. Έχουμε κάθε φορά αυτούς που μας αρμόζουν σε κορυφαίες θέσεις στο επαγγελμά μας......Μπράβο μας και Καληνύχτα μας!!!!
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο