Ειδήσεις Ανακοινώσεις Συλλόγων

Η Ε.Σ.Ε.Ε. προτείνει το τρίπτυχο του Υπ.Οικ. Φόρος - Τόκος - Πρόστιμο να γίνει Τζίρος - Αποδείξεις - Είσπραξη Φόρων

Δελτίο Τύπου της ΕΣΕΕ για το νέο φορολογικό σύστημα

Ημ/νία Δημοσίευσης: 28/11/2012

Η ΕΣΕΕ προτείνει το τρίπτυχο του ΥΠΟΙΚ Φόρος - Τόκος - Πρόστιμο να γίνει Τζίρος - Αποδείξεις - Είσπραξη Φόρων

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου αντιλαμβάνεται ότι το νέο φορολογικό σύστημα είναι ένα ακόμα φορολογικό σύστημα που κινείται ενάντια στις Μμε Επιχειρήσεις. Το συμπέρασμα που συνάγεται είναι πως οι ατομικές και οι προσωπικές επιχειρήσεις, που αποτελούν το 90% περίπου του συνόλου των επιχειρήσεων στο σύνολο της Επικράτειας, για ακόμη μία φορά καλούνται να υποστούν επιπλέον απώλειες λόγω της αύξησης των φορολογικών συντελεστών επί των καθαρών τους κερδών, ενώ η κατάργηση του αφορολόγητου των 5.000 ευρώ σε συνάρτηση με την αύξηση της προκαταβολής φόρου για το επόμενο οικονομικό από 55% σε 80%, καθιστούν αβέβαιη τη βιωσιμότητα των ήδη επιβαρυμένων μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Και ενώ οι φορολογικές επιβαρύνσεις των ατομικών, ομόρρυθμων και ετερόρρυθμων επιχειρήσεων κυμαίνονται σε ποσοστά από 61% έως 101%, στις κεφαλαιουχικές εταιρείες, που αποτελούν μόλις το 5,6% του συνόλου των επιχειρήσεων, όχι μόνο δεν υπάρχει σκέψη για αύξηση των συντελεστών επί των καθαρών τους κερδών αλλά αντίθετα προβλέπεται η μείωσή τους, αποκτώντας με αυτόν τον τρόπο συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με τις ατομικές και προσωπικές επιχειρήσεις. Εάν βέβαια ισχύσουν τα συγκεκριμένα σενάρια, τίθεται σε αμφιβολία η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και η τήρηση των κανόνων υγιούς ανταγωνισμού, με αποτέλεσμα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να απολέσουν σημαντικό μερίδιο που κατέχουν στην αγορά ενώ παράλληλα θα συρρικνωθεί δραματικά το ποσοστό κέρδους τους.

Με δεδομένη την εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι Μμε Επιχειρήσεις της χώρας, η ΕΣΕΕ δηλώνει την έντονη διαφωνία της σχετικά με τις νέες ρυθμίσεις που προβλέπει το υπό ψήφιση φορολογικό νομοσχέδιο.

Παρατηρούμε πολλές και υπερβολικές επιβαρύνσεις, ιδίως σε ό,τι αφορά τις Ο.Ε. και ατομικές επιχειρήσεις οι οποίες καλύπτουν το 88% των συνολικών επιχειρήσεων της χώρας. Ειδικότερα:

Το ποσοστό της προκαταβολής από 55% σε 80% είναι άκαιρο και υπερβολικό. Προτείνουμε για όλες τις κατηγορίες επιχειρήσεων το ποσοστό της προκαταβολής να μην ξεπερνάει το 60%.
Οι αποδείξεις θα πρέπει να παίξουν ένα νέο ουσιαστικό ρόλο πραγματικών δαπανών στο νέο φορολογικό νόμο.
Ενώ υπάρχουν, καλώς, πολλές και πολλαπλές ρυθμίσεις για τις ληξιπρόθεσμες φορολογικές υποχρεώσεις, απουσιάζει οποιαδήποτε πρόβλεψη που θα επιβραβεύει τους συνεπείς φορολογούμενους έστω και με μία συμβολική έκπτωση.
Δήλωση του προέδρου της ΕΣΕΕ κ. Βασίλη Κορκίδη:

«Το τρίπτυχο της λογικής «Φόρος - Τόκος - Πρόστιμο» που προκρίνεται από Υπουργείο, θα πρέπει να αλλάξει σε Τζίρος - Αποδείξεις - Είσπραξη Φόρων. Οι επιβαρύνσεις στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο είναι υπερβολικές για το 88% των Μμε Επιχειρήσεις, ενώ για μια ακόμα φορά απουσιάζει οποιαδήποτε πρόβλεψη για τους συνεπείς φορολογούμενους και ελάφρυνσης των νέων επιχειρηματιών».


--------------------------------------------------------------------------------

Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2012

Ένα ακόμα φορολογικό σύστημα εναντίον των Μμε

Τι σημαίνουν οι αλλαγές στη Φορολογία για τις επιχειρήσεις

Με αφορμή τις διατάξεις του νέου φορολογικού Νομοσχεδίου, η ΕΣΕΕ ανέλαβε τη πρωτοβουλία να σκιαγραφήσει και να προσδιορίσει επακριβώς το σύνολο των φορολογικών επιβαρύνσεων που συνεπάγονται τα νέα μέτρα για τους ασκούντες εμπορική δραστηριότητα, μέσω της εκτενούς ανάλυσης ενός παραδείγματος που αναφέρεται αποκλειστικά σε μία ατομική επιχείρηση και καταδεικνύει τα κόστη που περιλαμβάνονται στη πώληση ενός προϊόντος αξίας 100 ευρώ. Παράλληλα, παρατίθενται 5 χαρακτηριστικά παραδείγματα άμεσα συνυφασμένων με την ελληνική πραγματικότητα προκειμένου να αποδειχθεί για ακόμη μία φορά πως τα μέτρα φοροεισπρακτικού χαρακτήρα όχι μόνο δεν συντελούν στη βελτίωση της υπάρχουσας κατάστασης αλλά αντίθετα εντείνουν την υφεσιακή πορεία στην οποία έχει εισέλθει η οικονομία μας.

Η ανάλυση όμως των 5 προαναφερθέντων παραδειγμάτων αποσκοπεί στην ανάδειξη ενός τεράστιας σημασίας ζητήματος, που επιτείνεται ακόμη περισσότερο από την επερχόμενη ψήφιση του νέου φορολογικού νομοσχεδίου στη Βουλή, και αφορά στην ανισοκατανομή των φορολογικών βαρών ανάμεσα στις επιχειρήσεις που διαθέτουν διαφορετική νομική μορφή. Το συμπέρασμα που συνάγεται είναι πως οι ατομικές και οι προσωπικές επιχειρήσεις, που αποτελούν το 90% περίπου του συνόλου των επιχειρήσεων στο σύνολο της Επικράτειας, για ακόμη μία φορά καλούνται να υποστούν επιπλέον απώλειες λόγω της αύξησης των φορολογικών συντελεστών επί των καθαρών τους κερδών ενώ η κατάργηση του αφορολόγητου των 5.000 ευρώ σε συνάρτηση με την αύξηση της προκαταβολής φόρου για το επόμενο οικονομικό από 55% σε 80%, καθιστούν αβέβαιη τη βιωσιμότητα των ήδη επιβαρυμένων μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Και ενώ οι φορολογικές επιβαρύνσεις των ατομικών, ομόρρυθμων και ετερόρρυθμων επιχειρήσεων κυμαίνονται σε ποσοστά από 61% έως 101%, στις κεφαλαιουχικές εταιρείες, που αποτελούν μόλις το 5,6% του συνόλου των επιχειρήσεων, όχι μόνο δεν υπάρχει σκέψη για αύξηση των συντελεστών επί των καθαρών τους κερδών αλλά αντίθετα προβλέπεται η μείωσή τους αποκτώντας με αυτόν τον τρόπο συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με τις ατομικές και προσωπικές επιχειρήσεις. Εάν βέβαια ισχύσουν τα συγκεκριμένα σενάρια, τίθεται σε αμφιβολία η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και η τήρηση των κανόνων υγιούς ανταγωνισμού με αποτέλεσμα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να απολέσουν σημαντικό μερίδιο που κατέχουν στην αγορά ενώ παράλληλα θα συρρικνωθεί δραματικά το ποσοστό κέρδους τους.

Παράδειγμα
· Νομική μορφή επιχείρησης: Ατομική Εμπορική
· Μέσος ετήσιος τζίρος: 120.000 ευρώ
· Καθαρά προ φόρου κέρδη: 35.000 ευρώ
· Αριθμός απασχολουμένων: 1 άτομο, πωλήτρια – έγγαμη, με 3 χρόνια προϋπηρεσία
· Ενοίκιο: 700 ευρώ/μήνα, 70 m2
· Ιδιοκτήτης έγγαμος με 1 παιδί και 25 χρόνια προϋπηρεσίας, ασφαλισμένος στον Ο.Α.Ε.Ε.

(α)(β) (γ)(δ)
Ετήσιες ΜεταβλητέςΕτήσια ποσά σε ευρώΑναγόμενα ποσά σεΚόστος ανά Προϊόν
Ημέρα(αξίας 100 ευρώ)
(=β/12/25) (=γ/4)
201120122011201220112012
Τζίρος120000120000400400100100
ΦΕΦΠ6.8709.10022,930,35,77,6
Προκαταβολή ΦΕΦΠ3.778,55.46012,618,23,24,6
Από 55% σε 60%
Φ.Π.Α.74,874,818,718,7
22.43922.439
Δ.Ε.Η.2.2002.2007,37,31,81,8
Ασφαλιστικές Εισφορές σε ΟΑΕΕ4.2004.20014,014,03,53,5
Δημοτικά Τέλη - Φόροι3503501,21,20,30,3
Έκτακτη Εισφορά7007002,32,30,60,6
Τέλος Επιτηδεύματος5005001,71,70,40,4
Συνολικό Κόστος μισθοδοσίας 17.600,617.45058,758,214,714,6
(+ εισφορές σε ΙΚΑ)
Ενοίκιο8.4008.40028,028,07,07,0
Απομένον ποσό μετά την αφαίρεση φορολογικών 55,959,1
και λοιπών υποχρεώσεων (συνολικά κόστη)

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΕΝΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΑΞΙΑΣ 100 ΕΥΡΩ

Σε κάθε πώληση ενός προϊόντος με αναγραφόμενη τιμή π.χ. 100 ευρώ, ένας ιδιοκτήτης ατομικής εμπορικής επιχείρησης με τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στον παραπάνω πίνακα, πρέπει να καταβάλει 55,9 ευρώ για το 2011 και 59,1 για το 2012 προκειμένου να καλύψει το σύνολο των φορολογικών και λοιπών του υποχρεώσεων με αποτέλεσμα να του απομένουν 44,1 και 40,9 ευρώ αντίστοιχα, χωρίς να υπολογίζεται το κόστος του προμηθευτή (χονδρέμπορα).


5 Χαρακτηριστικά Παραδείγματα φορολόγησης επιχειρήσεων

Παράδειγμα 1:

Ιδιοκτήτης Ατομικής επιχείρησης - Αυτοαπασχολούμενος


· Μέσος ετήσιος τζίρος: 75.000 ευρώ
· Καθαρά προ φόρου κέρδη: 14.000 ευρώ
· Ιδιόκτητο κατάστημα, 60 m2, αντικειμενικής αξίας 280.000 ευρώ, σε περιοχή με τιμή ζώνης 2.000 – 2.500 ανά τετραγωνικό και παλαιότητας 12 ετών.

Συνολικές επιβαρύνσεις 2011: 6.876,9 €
Συνολικές επιβαρύνσεις 2012: 11.057,9 € à Μεταβολή: 60,8% (+ 4.181 €)à Συντελεστής 26%

 

 

ΜεταβλητέςΕπιβαρύνσεις 2011Επιβαρύνσεις 2012
(σε ευρώ)(σε ευρώ)
Συντελεστής 26%
Τελικός Φόρος επί των καθαρών κερδών1.0603.640
Προκαταβολή φόρου για το επόμενο οικονομικό έτος, από το 55% σε 60%5832.184
Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης140140
Επιβολή φόρου επιτηδεύματος500500
Φ.Α.Π. Ακινήτου160160
Ειδικό τέλος ακινήτων 552552
Δημοτικά τέλη/Δημοτικοί φόροι/ΤΑΠ/Ε.Ρ.Τ396396
Ασφαλιστικές εισφορές προς O.A.E.E. 3.485,93.485,9
(Κατηγορία Π13)
Σύνολο φορολογικών – λοιπών επιβαρύνσεων6.876,9 €11.057,9
1. Ιδιοκτήτης Ατομικής επιχείρησης - Αυτοαπασχολούμενος: Με βάση τα στοιχεία του πίνακα, η επιβάρυνση του επιτηδευματία για το έτος 2012 είναι αυξημένη κατά 60,8% (+ 4.181 ευρώ) σε σύγκριση με το 2011, σύμφωνα με το σενάριο που προβλέπει συντελεστή 26% επί των κερδών. Οι προωθούμενες φορολογικές μεταρρυθμίσεις, οι οποίες προβλέπουν πως οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα ως ατομικές επιχειρήσεις θα αντιμετωπίζονται πλέον ως νομικά πρόσωπα, σημαίνει πως τα καθαρά εισοδήματα των παραπάνω επαγγελματικών ομάδων θα φορολογούνται με συντελεστή 26% από το πρώτο μέχρι τις 50.000 και με συντελεστή 33% για το τμήμα του εισοδήματος άνω των 50.000 ευρώ ενώ το αφορολόγητο των 5.000 ευρώ αλλά και η προσαύξησή του (αφορολόγητου) για κάθε παιδί, θα αποτελέσουν παρελθόν. Εκτός των άλλων προβλέπεται αύξηση του συντελεστή προκαταβολής φόρου για το επόμενο οικονομικό έτος, από το 55% σε 60%.

Η κατάργηση του αφορολόγητου των 5.000 ευρώ για τους ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα ως ατομική επιχείρηση αποτελεί ακόμη έναν κρίκο στην αλυσίδα των άδικων μέτρων που επιβάλλονται, με σκοπό να πλήξουν συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες, οι οποίες ανυπόστατα και χωρίς απτές αποδείξεις βρίσκονται στο μάτι του κυκλώνα εδώ και αρκετά χρόνια με την κατηγορία της φοροδιαφυγής. Τα τυφλά φορολογικά χτυπήματα εντείνουν ακόμη περισσότερο τον προβληματισμό στις τάξεις των μικρομεσαίων εμπορικών επιχειρήσεων και οδηγούν τους ιδιοκτήτες τους με μαθηματική ακρίβεια σε μία άνευ προηγουμένου εξαθλίωση και απόγνωση.

Με την βοήθεια του πίνακα που αναλύει τις ποσοτικές μεταβλητές του παραδείγματος 1, μπορεί εύκολα να γίνει αντιληπτό πως η επιπλέον φορολογική επιβάρυνση που θα υποστεί ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας για το έτος 2012 (όσον αφορά το φόρο επί των καθαρών κερδών), φαντάζει ως εξωπραγματική και πολύ δύσκολο να ικανοποιηθεί λαμβάνοντας υπόψη τη δυσχερέστατη οικονομική συγκυρία που διανύουμε και αποτυπώνεται στη μειωμένη αγοραστική δύναμη και τον επακόλουθο μειωμένο τζίρο που πραγματοποιούν οι επιχειρήσεις. Ο υψηλότατος φόρος επί των κερδών που καλείται να πληρώσει ο επιτηδευματίας σε συνάρτηση με την αυξημένη προκαταβολή φόρου αποτελούν στην ουσία τη χαριστική βολή στην ελληνική οικονομία - κοινωνία καθώς το επακόλουθο μπαράζ κλεισίματος-λουκέτων των επιχειρήσεων θα εκτινάξει στα ύψη τα ποσοστά ανεργίας και θα προκαλέσει ακατάσχετη αιμορραγία στα ασφαλιστικά ταμεία.


Παράδειγμα 2:

Ομόρρυθμη Επιχείρηση με 2 ομόρρυθμους εταίρους - Απασχόληση 3 μισθωτών (τήρηση βιβλίων Γ΄ Κατηγορίας)

· Μέσος ετήσιος τζίρος: 420.000 ευρώ
· Καθαρά προ φόρου κέρδη: 190.000 ευρώ
· Απασχόληση 3 μισθωτών: 2 πωλητές έγγαμοι με 10 χρόνια προϋπηρεσία ο 1ος και 2 ο 2ος καθώς επίσης και ένας υπάλληλος γραφείου κάτω των 25 ετών, νεοεισελθόντας στην αγορά εργασίας.
· Ακίνητο 60 m2 - στο όνομα της επιχείρησης, σε περιοχή με τιμή ζώνης 2.000 – 2.500 ανά τετραγωνικό μέτρο και παλαιότητας 18 ετών και αντικειμενικής αξίας 340.000 ευρώ.
Συνολικές επιβαρύνσεις 2011: 89.370,2 €
Συνολικές επιβαρύνσεις 2012: 179.270,7 € à Μεταβολή: 100,6% (+ 89.899,8 €) à Συντελεστής 26% και 33% και Παρακρατούμενος Φόρος Εισοδήματος στη Διανομή Μερίσματος (10%).

 

ΜεταβλητέςΕπιβαρύνσεις 2011 Επιβαρύνσεις 2012 (σε ευρώ)
(σε ευρώ)Συντελεστής 26% και 33%
Τελικός Φόρος επί των καθαρών κερδών1900059.200
Προκαταβολή φόρου για το επόμενο οικονομικό έτος, από το 55% σε 80%10.450 47.36
Παρακρατούμενος Φόρος Εισοδήματος στη Διανομή Μερίσματος (10%)-13.080
Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης 5.7005.700
Επιβολή φόρου επιτηδεύματος 500500
Δημοτικά τέλη/Δημοτικοί φόροι/ΤΑΠ/ΕΡΤ613613
Συνολικό κόστος μισθοδοσίας 45.62445.234,5
(+ εισφορές σε Ι.Κ.Α.)
Φ.Α.Π. Ομόρρυθμης Εταιρείας280280
Ειδικό τέλος ακινήτων 528528
Σύνολο ασφαλιστικών εισφορών προς ΟΑΕΕ 6.675,26.675,2
(Κατηγορία Π12 και για τους δύο εταίρους)
Σύνολο φορολογικών – λοιπών επιβαρύνσεων89.370,2 €179.270,7

 

 

 2. Ομόρρυθμη Επιχείρηση με 2 ομόρρυθμους εταίρους - Απασχόληση 3 μισθωτών : Με βάση τα στοιχεία του πίνακα, η επιβάρυνση της ομόρρυθμής εταιρείας για το έτος 2012 είναι αυξημένη κατά 100,6% (+89.899,8 ευρώ), σε σύγκριση με το 2011, σύμφωνα με το σενάριο που προβλέπει συντελεστή 26% για τα πρώτα 50.000 ευρώ, αντίστοιχο συντελεστή 33% για το ποσό των κερδών πέραν των 50.000 ευρώ και επιβολή συντελεστή 10% στη διανομή μερίσματος εξαιτίας των προωθούμενων φορολογικών μεταρρυθμίσεων, οι οποίες προβλέπουν κατάργηση της επιχειρηματικής αμοιβής για τις προσωπικές επιχειρήσεις και φορολόγησή τους με βάση την ισχύουσα για τους ελεύθερους επαγγελματίες κλίμακα. Εκτός των άλλων προβλέπεται η πλήρης κατάργηση του αφορολόγητου των 5.000 ευρώ ενώ ακόμη μία επαχθής ρύθμιση έρχεται να προστεθεί μέσω της αύξηση της προκαταβολής φόρου για το επόμενο έτος στο 80% από 55% που ισχύει σήμερα.

Στην παρούσα περίπτωση εξέτασης μίας ομόρρυθμης επιχείρησης, η προκύπτουσα επιβάρυνση από των φόρο επί των κερδών της επιχείρησης στην ουσία διπλασιάζεται, προκαλώντας ακόμη μεγαλύτερη αγανάκτηση και προβληματισμό στον μικρομεσαίο έμπορο. Φαινομενικά μπορεί να προωθείται η απλοποίηση της διαδικασίας βεβαίωσης των φορολογικών υποχρεώσεων των προσωπικών εταιρειών αλλά στην πραγματικότητα ο αναλογούν φόρος (για τα κέρδη της επιχείρησης) θα είναι σε κάθε περίπτωση πολύ μεγαλύτερος σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς.

Η αυξημένη φορολογική υποχρέωση της ομόρρυθμης επιχείρησης (επί των καθαρών κερδών) μπορεί σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα να τονώσει τα κρατικά έσοδα, μακροπρόθεσμα όμως οι περικοπές κόστους που θα κριθούν αναγκαίες από τους ιδιοκτήτες για την επιβίωση της επιχείρησής τους είναι πολύ πιθανό να επηρεάσουν το εργατικό της δυναμικό και να προκαλέσουν παρενέργειες που θα επιδεινώσουν τους δείκτες απασχόλησης της ελληνικής οικονομίας, Παράλληλα, η απώλεια θέσεων εργασίας έχει αντίκτυπο και στη ιδιωτική καταναλωτική δαπάνη, η οποία με τη συνεχή πτωτική τάση που εμφανίζει τα τελευταία χρόνια, συρρικνώνει ολοένα και περισσότερο τον ήδη μειωμένο τζίρο των επιχειρήσεων όπως και τα καθαρά προ φόρων κέρδη τους.

Παράδειγμα 3:

Ετερόρρυθμη Επιχείρηση με 1 ομόρρυθμο εταίρο και 1 ετερόρρυθμο
- Απασχόληση 2 μισθωτών - (τήρηση βιβλίων Γ΄ Κατηγορίας)

· Μέσος ετήσιος τζίρος: 350.000 ευρώ
· Καθαρά προ φόρου κέρδη: 170.000 ευρώ
· Απασχόληση 2 μισθωτών: 1 πωλητής έγγαμος με 11 χρόνια προϋπηρεσίας και ένας υπάλληλος γραφείου κάτω των 25 ετών, νεοεισελθόντας στην αγορά εργασίας.
· Ακίνητο 80 m2 - στο όνομα της επιχείρησης, σε περιοχή με τιμή ζώνης 2.500 – 3.000 ανά τετραγωνικό μέτρο και παλαιότητας 12 ετών., αντικειμενικής αξίας 420.000 ευρώ.

Συνολικές επιβαρύνσεις 2011: 88.481,6 €
Συνολικές επιβαρύνσεις 2012: 148.544,5 € à Μεταβολή: 67,9% (+ 60.062,9 €) à Συντελεστής 26% και 33% και Παρακρατούμενος Φόρος Εισοδήματος στη Διανομή Μερίσματος (10%).

 

ΜεταβλητέςΕπιβαρύνσεις 2011Eπιβαρύνσεις 2012
(σε ευρώ)(σε ευρώ)
Συντελεστής 26% και 33%
Τελικός Φόρος επί των καθαρών κερδών29.75052.600
Προκαταβολή φόρου για το επόμενο οικονομικό έτος, από το 55% σε 80%16.362,542.080
Παρακρατούμενος Φόρος Εισοδήματος στη Διανομή Μερίσματος (10%)11.74
Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης 5.1005.100
Επιβολή φόρου επιτηδεύματος 500500
Δημοτικά τέλη/Δημοτικοί φόροι/ΤΑΠ/ΕΡΤ875875
Συνολικό κόστος μισθοδοσίας 19.402 + 9.196 =19.236 + 9.117,4 =
(+ εισφορές σε Ι.Κ.Α.)28.59828.353,4
Φ.Α.Π. Ετερόρρυθμης Εταιρείας440440
Ειδικό τέλος ακινήτων 920920
Σύνολο ασφαλιστικών εισφορών προς ΟΑΕΕ 5.936,15.936,1
(Κατηγορία Π 10 για τον Ο.Ε.)
(Κατηγορία Π 09 για τον Ε.Ε.)
Σύνολο φορολογικών – λοιπών επιβαρύνσεων 88.481,6 €148.544,5

 


3. Ετερόρρυθμη Επιχείρηση με 1 ομόρρυθμο και 1 ετερόρρυθμο εταίρο - Απασχόληση 2 μισθωτών : Με βάση τα στοιχεία του πίνακα, η επιβάρυνση της ετερόρρυθμης εταιρείας για το έτος 2012 είναι αυξημένη κατά 67,9% (+60.062,9 ευρώ) σε σύγκριση με το 2011 εξαιτίας των προωθούμενων φορολογικών μεταρρυθμίσεων που αφορούν τις προσωπικές εταιρείες και προβλέπουν κατάργηση της επιχειρηματικής αμοιβής και επιβολή φορολόγησης από το πρώτο ευρώ στα καθαρά κέρδη της επιχείρησης.

Για τις ετερόρρυθμες επιχειρήσεις ισχύει ότι ακριβώς και για τις ομόρρυθμες καθώς η μεσοσταθμική επιβάρυνση εκτιμάται περίπου στο 65% - 70,0%, γεγονός που ασκεί έντονη πίεση στις προσωπικές – ατομικές επιχειρήσεις ενώ όπως θα δούμε και παρακάτω το νέο φορολογικό καθεστώς είναι ιδιαίτερα ευνοϊκό για τις κεφαλαιουχικές εταιρείες (Α.Ε. και Ε.Π.Ε.)

Παράδειγμα 4:

Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.) με δύο μετόχους
- Απασχόληση 4 μισθωτών -

· Μέσος ετήσιος τζίρος: 910.000 ευρώ
· Καθαρά προ φόρου κέρδη: 380.000
· Αριθμός απασχολουμένων: 4 άτομα, 2 πωλητές έγγαμους με 15 χρόνια προϋπηρεσία και 2 υπαλλήλους κάτω των 25 ετών νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας.
· Ακίνητο 150 m2 - στο όνομα της επιχείρησης, σε περιοχή με τιμή ζώνης 3.000 – 4.000 ανά τετραγωνικό μέτρο και παλαιότητας 8 ετών, αντικειμενικής αξίας 580.000 ευρώ.

Συνολικές επιβαρύνσεις 2011: 297.324,5 €
Συνολικές επιβαρύνσεις 2012: 289.051,2 € à Μεταβολή: - 2,8% (- 8.273,3 €)

 

ΜεταβλητέςΕπιβαρύνσεις 2011Επιβαρύνσεις 2012
(σε ευρώ)(σε ευρώ)
Φόρος Εισοδήματος (από 20% σε 26%)7600098.800
Προκαταβολή φόρου για το επόμενο οικονομικό έτος 80%60.80079.040
Παρακρατούμενος Φόρος Εισοδήματος στη Διανομή Μερίσματος (από 25% σε 10%)7600028.120
Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης Α.Ε.12.16011.248
Επιβολή φόρου επιτηδεύματος 500500
Δημοτικά τέλη/Δημοτικοί φόροι/ΤΑΠ/ΕΡΤ1.2701.270
Συνολικό κόστος μισθοδοσίας 42.526,6 + 18.392,242.162,7 + 18.234,8 =
(+ εισφορές σε Ι.Κ.Α.)= 60.918,860.397,5
Φ.Α.Π. της Α.Ε.840840
Ειδικό τέλος ακινήτων 2.1602.160
Σύνολο ασφαλιστικών εισφορών προς ΟΑΕΕ 6.675,76.675,7
(Κατηγορία Π 12 και για τους 2 μετόχους)

 
4. Ανώνυμη Εταιρεία με 2 μετόχους - Απασχόληση 4 μισθωτών: Με βάση τα στοιχεία του πίνακα, η φορολογική επιβάρυνση της ανώνυμης εταιρείας για το έτος 2012 είναι μειωμένη κατά 2,8% (-8.273,3 ευρώ), σε σύγκριση με το 2011 εξαιτίας των προωθούμενων φορολογικών μεταρρυθμίσεων, οι οποίες προβλέπουν αύξηση του συντελεστή φόρου εισοδήματος επί των φορολογητέων κερδών από 20% σε 26% και μείωση του συντελεστή παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος επί των μερισμάτων από 25% σε 10%.

Αναλύοντας το συγκεκριμένο παράδειγμα, παρατηρείται μία εκ διαμέτρου διαφορετική αντιμετώπιση μεταξύ των ατομικών και προσωπικών επιχειρήσεων από τη μία πλευρά και μεταξύ των κεφαλαιουχικών επιχειρήσεων από την άλλη. Την ίδια ώρα που η πρώτη ομάδα επιχειρήσεων τοποθετείται επί της ουσίας στη κλίνη του Προκρούστη υφιστάμενη άδικα και προκλητικά φορολογικά κτυπήματα, τα οποία συντελούν στον αφανισμό τους, οι κεφαλαιουχικές επιχειρήσεις τυγχάνουν της προκλητικής – ευνοϊκής μεταχείρισης από πλευράς του Κράτους προκειμένου να διευρύνουν τα κέρδη και το μερίδιο τους στην αγορά με πρόφαση, από πλευράς κυβερνητικών κύκλων, την προσέλκυση επενδύσεων και την αποτροπή του ενδεχομένου «μετανάστευσης» μεγάλων παραγωγικών μονάδων.

Η τόνωση όμως της καταναλωτικής ζήτησης, που είναι το άμεσο ζητούμενο και αποτελεί κορωνίδα των εμπνευστών των συγκεκριμένων μέτρων, δεν μπορεί να επιτευχθεί με τον παραγκωνισμό και την εξαθλίωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αλλά με τη θέσπιση κανόνων υγιούς ανταγωνισμού και εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς, απαλλαγμένης από αγκυλώσεις και εμπόδια εισόδου.

Παράδειγμα 5:

Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), με δύο εταίρους
- Απασχόληση 3 μισθωτών -

· Μέσος ετήσιος τζίρος: 540.000 ευρώ
· Καθαρά προ φόρου κέρδη: 230.000
· Αριθμός απασχολουμένων: 3 άτομα, 2 πωλητές έγγαμους με 12 χρόνια προϋπηρεσία και 1 υπάλληλο γραφείου, άγαμο με 6 έτη προϋπηρεσία.
· Ακίνητο 110 m2 - στο όνομα της επιχείρησης, σε περιοχή με τιμή ζώνης 2.500 – 3.000 ανά τετραγωνικό μέτρο και παλαιότητας 12 ετών, αντικειμενικής αξίας 400.000 ευρώ.

Συνολικές επιβαρύνσεις 2011: 198.682,1 €
Συνολικές επιβαρύνσεις 2012: 193.660,1 € à Μεταβολή: - 2,5% (-5.022 €)

 

ΜεταβλητέςΕπιβαρύνσεις 2011Επιβαρύνσεις 2012
(σε ευρώ)(σε ευρώ)
Φόρος Εισοδήματος (από 20% σε 26%)4600059.800
Προκαταβολή φόρου για το επόμενο οικονομικό έτος 80%36.80047.840
Παρακρατούμενος Φόρος Εισοδήματος στη Διανομή Μερίσματος (από 25% σε 10%)4600017.020
Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης 5.5205.106
Επιβολή φόρου επιτηδεύματος 500500
Δημοτικά τέλη/Δημοτικοί φόροι/ΤΑΠ/ΕΡΤ1.1201.120
Συνολικό κόστος μισθοδοσίας 39.596,5 + 15.100,739.257,7 + 14.971,5 =
(+ εισφορές σε Ι.Κ.Α.)= 54.697,254.229,2
Φ.Α.Π. Ε.Π.Ε.400400
Ειδικό τέλος ακινήτων 1.2651.265
Σύνολο ασφαλιστικών εισφορών προς ΟΑΕΕ 6.379,96.379,9
(Κατηγορία Π 11 και για τους 2 εταίρους)
Σύνολο φορολογικών – λοιπών επιβαρύνσεων198.682,1 €193.660,1 €

 

 


5. Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) με 2 εταίρους - Απασχόληση 3 μισθωτών: Με βάση τα στοιχεία του πίνακα, η φορολογική επιβάρυνση της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης για το έτος 2012 είναι μειωμένη κατά 2,5% (-5.022 ευρώ), σε σύγκριση με το 2011 εξαιτίας των προωθούμενων φορολογικών μεταρρυθμίσεων, οι οποίες προβλέπουν αύξηση του συντελεστή φόρου εισοδήματος επί των φορολογητέων κερδών από 20% σε 26% και μείωση του συντελεστή παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος επί των μερισμάτων από 25% σε 10%.

Η ευνοϊκή μεταχείριση των κεφαλαιουχικών εταιρειών γίνεται εμφανής και σε αυτό το παράδειγμα, το οποίο αναφέρεται σε μία εταιρεία περιορισμένης ευθύνης που υπόκειται στο ίδιο φορολογικό καθεστώς με εκείνο των ανώνυμων εταιρειών. Η μείωση των φορολογικών βαρών που προβλέπεται για τις κεφαλαιουχικές εταιρείες, μεσοσταθμικά προσεγγίζει περίπου το 2,5% - 3,0% με βάση τα παραπάνω παραδείγματα, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις διατάξεις που προβλέπεται να ισχύσουν για τις ατομικές και προσωπικές επιχειρήσεις, με βάση τις οποίες όχι μόνο δεν προβλέπονται φοροελαφρύνσεις αλλά τουναντίον οι επιπρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις που θα πλήξουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αναμένεται να διακυμανθούν σε ένα ποσοστό από 61% έως και 101%.

 
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).

Παλαιότερα σχόλια

image description pman | Δεκεμβρίου 4, 2012 1:31 μ.μ. | Reply
Τώρα που του έριξα μια ματιά βλέπω ότι το παρατραβάει για να δείξει τρομερές διαφορές. Μερικές πρόχειρες παρατηρήσεις:
Χρησιμοποιεί συντελεστές καθαρού κέρδους μέχρι και 50% ενώ ποιο λογικό είναι γύρω στο 10% (αν υπάρχει σήμερα πια επιχείρηση που να έχει [ή να εμφανίζει] κέρδη-σε αντίθεση, πιστεύω, με κάποιους τίμιους [που ουσιαστικά είναι μισθωτοί] ελεύθερους επαγγελματίες που θα τους διαλύσει)
Στη φορολόγηση των ΟΕ του 2011 δε λαμβάνει υπόψη και τη φορολόγηση του 50% των κερδών μαζί με τα υπόλοιπα εισοδήματα των φυσικών προσώπων.
Το μόνο σίγουρο είναι ότι το νέο φορολογικό ελαφρύνει τη φορολόγηση των ΑΕ & ΕΠΕ (μεγάλων & μικρών) και ειδικά των διανεμόμενων κερδών
Το υποτιθέμενο πριν κίνητρο επανεπένδυσης κερδών πάει περίπατο.
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο