Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Πλήρης ενσωμάτωση στην φορολογική διοίκηση και ενοποίηση της διαδικασίας είσπραξης φορολογικών και ασφαλιστικών εισφορών μέχρι την 1η Ιουλίου 2017

Μέχρι την 1η Ιουλίου τα υπουργεία εργασίας και οικονομικών θα προσπαθήσουν να θέσουν σε εφαρμογή την ενοποίηση της διαδικασίας είσπραξης φορολογικών και ασφαλιστικών εισφορών
 
Η σχετική εγκύκλιος  Φ.80000/ 24815/ 5019/29.10.2012 του Υ.Εργασίας αναφέρει
 
Αναμόρφωση της είσπραξης ασφαλιστικών εισφορών των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης

Στο πλαίσιο των μνημονιακών υποχρεώσεων της χώρας και ειδικότερα αυτών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, έχει προβλεφθεί και αναπτυχθεί ένα πλήρως διαρθρωμένο σχέδιο δράσης για την ενοποίηση των διαδικασιών είσπραξης φόρων και κοινωνικών εισφορών. Η εν λόγω υποχρέωση συνιστά υψηλής προτεραιότητας δράση και συνδέεται άμεσα με το στρατηγικό στόχο της καταπολέμησης της εισφοροδιαφυγής.

Η βελτίωση των διαδικασιών είσπραξης των ασφαλιστικών εισφορών συνιστά κρίσιμης σημασίας παράμετρο για τη δημιουργία μιας ισχυρής οικονομικής βάσης για το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Η ενίσχυση της είσπραξης ασφαλιστικών εισφορών αναμένεται σε βραχυ-μεσοπρόθεσμο ορίζοντα να οδηγήσει σε σημαντικά επιπλέον έσοδα αν εισαχθούν κατάλληλες διαδικασίες είσπραξης τρεχουσών και ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Το αναλυτικό σχέδιο δράσης δομείται σε πέντε άξονες οι οποίοι αναλύονται σε τριάντα πέντε επί μέρους δράσεις. Σε πρώτη φάση θα ενοποιηθεί η είσπραξη των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών των ταμείων: ΙΚΑ_ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ σε μια βελτιωμένη εισπρακτική λειτουργία εντός του ΙΚΑ_ΕΤΑΜ (άξονες 1 και 2) και σε δεύτερη φάση, οι λειτουργίες είσπραξης και συλλογής όλων των ανωτέρω ταμείων θα ενσωματωθούν σταδιακά εντός της φορολογικής διοίκησης (άξονες 4 και 5). Η δεύτερη φάση θα απαιτήσει την αναδιοργάνωση των επιχειρησιακών διαδικασιών, ροών εργασίας και οργάνωση των επιχειρησιακών μονάδων του Υπουργείου Οικονομικών / και του ΙΚΑ_ΕΤΑΜ που ασχολούνται με τη συλλογή και την είσπραξη τρεχουσών και καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών και φόρων.

Αναλυτικότερα οι άξονες υλοποίησης του έργου της μεταρρύθμισης της είσπραξης των ασφαλιστικών εισφορών είναι οι ακόλουθοι:

ΑΞΟΝΑΣ 1: Διαχείριση έργου για την εφαρμογή της μεταρρύθμισης

ΑΞΟΝΑΣ 2: Ενοποίηση της διαδικασίας είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών και των 4 Ταμείων υπό το ΙΚΑ μέχρι την 1η Ιουλίου 2013

ΑΞΟΝΑΣ 3: Ενδυνάμωση της εισπρακτικής ικανότητας του ΙΚΑ μέχρι την 1η Απριλίου 2014

ΑΞΟΝΑΣ 4: Ενοποίηση της διαδικασίας είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών και των 4 Ταμείων με αυτήν της φορολογικής διοίκησης μέχρι την 1η Ιουλίου 2016

ΑΞΟΝΑΣ 5: Πλήρης ενσωμάτωση στην φορολογική διοίκηση και ενοποίηση της διαδικασίας είσπραξης φορολογικών και ασφαλιστικών εισφορών μέχρι την 1η Ιουλίου 2017

Η εκπλήρωση των χρονοδιαγραμμάτων που έχουν τεθεί στο σχέδιο δράσης απαιτεί την υιοθέτηση καλών πρακτικών διαχείρισης του έργου και μια πειθαρχημένη εφαρμογή του σχεδίου. Το πρώτο βήμα είναι ο προσδιορισμός της διοικητικής οργάνωσης εποπτείας της υλοποίησης του σχεδίου δράσης, όπως περιγράφεται ακολούθως.

Ειδικότερα για την αποτελεσματική εποπτεία της υλοποίησης του προαναφερθέντος σχεδίου δράσης συστήθηκε με απόφαση του Πρωθυπουργού Διευθύνουσα Επιτροπή για την εποπτεία της εφαρμογής του σχεδίου αναμόρφωσης.

Περαιτέρω βρίσκονται σε εξέλιξη οι ακόλουθες ενέργειες:

1. Ο ορισμός του υπεύθυνου διαχείρισης έργου, ο οποίος θα έχει την ευθύνη παρακολούθησης της υλοποίησης του έργου και η σύσταση της ομάδας υποστήριξης του έργου του.

2. Η σύσταση των εξής ομάδων εργασίας: Νομοθετικής επεξεργασίας, Πληροφοριακών Συστημάτων, Επιχειρησιακών διαδικασιών και Ανάλυσης κινδύνου (αναμένεται ο ορισμός εκπροσώπων σας στην απο 23/10/2012 επιστολή με αρ. πρωτ. Φ. 80000/οικ. 24306/776 του Υπουργείου).

3. Η σύσταση της επιτροπής υψηλόβαθμων στελεχών για την παροχή κατευθύνσεων σε συνεργασία με τον υπεύθυνο του έργου στις επί μέρους ομάδες εργασίας.

4. Ο προγραμματισμός της πρώτης συνεδρίασης της Διευθύνουσας Επιτροπής (εντός της πρώτης εβδομάδας Νοεμβρίου) για την παροχή περαιτέρω κατευθύνσεων επί της υλοποίησης του μεταρρυθμιστικού έργου. Η προτεινόμενη διάταξη των θεμάτων της πρώτης συνεδρίασης είναι η ακόλουθη:

-Έγκριση Σχεδίου Δράσης με επικαιροποιημένες (τις ενδιάμεσες των οροσήμων) ημερομηνίες

-Έγκριση των συντονιστών των επιμέρους ομάδων εργασίας

-Έγκριση περιεχομένου και περιοδικότητας αναφοράς προόδου υλοποίησης του έργου προς τη Διευθύνουσα Επιτροπή.

Σύμφωνα με το σχεδιασμό του έργου, ο συντονισμός υλοποίησης στο υψηλότερο επίπεδο επιτυγχάνεται με τη πολιτική εκπροσώπηση στη Διευθύνουσα Επιτροπή και δύο εμπλεκόμενων Υπουργείων.

Στο διοικητικό επίπεδο ο συντονισμός μεταξύ των δύο Υπουργείων επιτυγχάνεται μέσω συνεχούς συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφόρησης τόσο στο επίπεδο της επιτροπής υψηλόβαθμων στελεχών όσο και μέσω των επί μέρους ομάδων εργασίας στις οποίες εκπροσωπούνται και τα δύο εμπλεκόμενα Υπουργεία.

Η υλοποίηση του προγράμματος συντονίζεται από τον υπεύθυνο διαχείρισης του έργου και την ομάδα υποστήριξής του, σε στενή συνεργασία με την επιτροπή υψηλόβαθμων στελεχών. Η υλοποίηση των δύο πρώτων αξόνων (ολοκλήρωση τέλος του Α΄εξαμήνου του 2016) του μεταρρυθμιστικού σχεδίου τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

Σε συνέχεια των ανωτέρω καλείστε για την κατά προτεραιότητα παροχή σχετικών κατευθύνσεων στις υπηρεσίες σας προκειμένου άμεσα να ξεκινήσουν οι επί μέρους ενέργειες υλοποίησης του έργου.

Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο