Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Αύξηση των ανέργων 12,16% σε έναν χρόνο σύμφωνα με τα στοιχεία του Ο.Α.Ε.Δ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΑΕΔ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Στα 777.768 άτομα ανέρχονται οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ κατά το μήνα Οκτώβριο. Από αυτά 324.495 είναι άνδρες (ποσοστό 41,72%) και 453.273 είναι γυναίκες (ποσοστό 58,28%). Ο αριθμός αυτός παρουσιάζει αύξηση κατά  0,67% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.  
Στην ηλικιακή ομάδα από 30-54 ετών αναλογεί το 63,77% των εγγεγραμμένων ανέργων, στην ηλικιακή ομάδα κάτω των 30 αναλογεί το 26,19% και στην ηλικιακή ομάδα άνω των 55 ετών αναλογεί το 10,04%.
Στο εκπαιδευτικό επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αναλογεί το 47,61%  των εγγεγραμμένων ανέργων, στο εκπαιδευτικό επίπεδο υποχρεωτικής εκπαίδευσης (έως 3η Γυμνασίου) αναλογεί το 35,07%, στο εκπαιδευτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης το 16,17% και στο εκπαιδευτικό επίπεδο χωρίς εκπαίδευση αναλογεί το 1,14%.
Στους Έλληνες υπηκόους αναλογεί το 92,41% των εγγεγραμμένων ανέργων, στους υπηκόους τρίτων χωρών το 5,90% και στους υπηκόους της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 1,69%.
Ο αριθμός των επιδοτούμενων ανέργων ανέρχεται σε 178.565 άτομα και εμφανίζεται μειωμένος κατά -7.305 άτομα, ποσοστό -3,93% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Σεπτέμβριο. Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, το 86,19% είναι κοινοί επιδοτούμενοι, το 5,02% είναι εκπαιδευτικοί επιδοτούμενοι, το 3,64% είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων επιδοτούμενοι, το 2,56% είναι επιδοτούμενοι σε οικοδόμο-τεχνικά επαγγέλματα, το 2,20% είναι  εποχικοί λοιποί επιδοτούμενοι (αγροτικά) και το 0,39% είναι λοιποί επιδοτούμενοι.  
Οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν σε 92.007, αυξημένες κατά 4,62% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (87.941) και αυξημένες κατά 21,65% σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2011 (75.633). Οι απολύσεις (καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου) έφθασαν τις 38.464 (αυξημένες κατά 49,57% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και αυξημένες κατά 14,46% σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2011), οι λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου τις 79.110 (αυξημένες  κατά 136,33% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και αυξημένες κατά 7,37% σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2011) και οι οικειοθελείς αποχωρήσεις τις 24.906 (μειωμένες κατά -5,54% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και αυξημένες κατά 5,06% σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2011). Το σύνολο των καταγγελιών συμβάσεων αορίστου χρόνου και των λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου ανέρχεται σε 117.574, το 67,29% του οποίου οφείλεται σε αποχωρήσεις από την αγορά εργασίας λόγω λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Το μέγεθος αυτό είναι αυξημένο κατά 98,63% από τον προηγούμενο μήνα Σεπτέμβριο (59.191) και αυξημένο κατά 9,59% σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2011 (107.287).

Από τις παραπάνω ροές της μισθωτής απασχόλησης προκύπτει μείωση της μισθωτής απασχόλησης κατά -50.473 θέσεις εργασίας, έναντι 2.384 τον Σεπτέμβριο  και -55.360 τον Οκτώβριο του 2011.

Ακολουθεί το αναλυτικό στατιστικό δελτίο του ΟΑΕΔ για την κίνηση της αγοράς εργασίας το μήνα Οκτώβριο του 2012.


Α.    ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

Α.1    ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ
Το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων  για το μήνα Οκτώβριο 2012 ανήλθε σε 777.768 άτομα. Από αυτά 338.055 (ποσοστό 43,46%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και μεγαλύτερο των 12 μηνών, και 439.713 (ποσοστό 56,54%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Στην Περιφέρεια Αττικής αναλογεί το 37,41% των ανέργων που αναζητούν εργασία από το σύνολο της χώρας και στην Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας  αναλογεί  το 19,88%.
Από το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων οι 324.495 είναι άνδρες (ποσοστό 41,72%) και οι 453.273 είναι γυναίκες (ποσοστό 58,28%).
Στην ηλικιακή ομάδα από 30-54 ετών το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 495.962 άτομα (ποσοστό 63,77%), στην ηλικιακή ομάδα κάτω των 30 σε 203.732 άτομα (ποσοστό 26,19%) και στην ηλικιακή ομάδα άνω των 55 ετών σε 78.074 άτομα (ποσοστό  10,04%).
Στο εκπαιδευτικό επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 370.326 άτομα (ποσοστό 47,61%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο υποχρεωτικής εκπαίδευσης (έως 3η Γυμνασίου) ανήλθε σε 272.746 άτομα (ποσοστό 35,07%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ανήλθε σε 125.791 άτομα (ποσοστό 16,17%) και στο εκπαιδευτικό επίπεδο χωρίς εκπαίδευση σε 8.905 άτομα (ποσοστό 1,14%).
Στους Έλληνες υπηκόους το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 718.768 άτομα (ποσοστό 92,41%), στους υπηκόους τρίτων χωρών ανήλθε σε 45.886 άτομα (ποσοστό 5,90%) και στους υπηκόους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανήλθε σε 13.114 άτομα (ποσοστό 1,69%).
Σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (Σεπτέμβριο 2012) και τον αντίστοιχο μήνα  του προηγούμενου έτους (Οκτώβριο 2011) καταγράφηκαν:
    Αύξηση των εγγεγραμμένων ανέργων από τον προηγούμενο μήνα κατά 5.189 άτομα, με ποσοστιαία μεταβολή 0,67%, με τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση μεταξύ των Περιφερειών να έχει καταγραφεί στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (17,92%) και αύξηση κατά 84.351 άτομα με ποσοστιαία μεταβολή 12,16% από τον Οκτώβριο του 2011.
    Μείωση των μακροχρόνια ανέργων σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα κατά -1.595 άτομα, με ποσοστιαία μεταβολή -0,47%, με τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση μεταξύ των Περιφερειών να έχει καταγραφεί στην Περιφέρεια Κρήτης (-5,43%) και αύξηση κατά 53.564 άτομα με ποσοστιαία μεταβολή 18,83% από τον Οκτώβριο του 2011.
Το σύνολο των εγγεγραμμένων ατόμων που δήλωσαν ότι δεν αναζητούν εργασία για το μήνα Οκτώβριο 2012 ανήλθε σε 155.701 άτομα, από τα οποία 38.632 είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και μεγαλύτερο των 12 μηνών και 117.069 εγγεγραμμένα για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

Α.2    ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ
Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) κατά το μήνα Οκτώβριο ανέρχεται σε 178.565 άτομα. Από αυτά 153.909 (ποσοστό 86,19%) είναι κοινοί επιδοτούμενοι, 8.956 (ποσοστό 5,02%) είναι εκπαιδευτικοί επιδοτούμενοι, 6.508 (ποσοστό 3,64%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων επιδοτούμενοι, 4.580 (ποσοστό 2,56%) είναι επιδοτούμενοι σε οικοδόμο-τεχνικά επαγγέλματα, 3.921 (ποσοστό 2,20%)  είναι εποχικοί λοιποί επιδοτούμενοι (αγροτικά) και 691 (ποσοστό 0,39%)  είναι λοιποί επιδοτούμενοι.  Το σύνολο του αριθμού των δικαιούχων που πληρώθηκαν και στο τέλος του μήνα  συνεχίζουν να έχουν δικαίωμα επιδότησης ανέρχεται σε  141.233 άτομα.

Σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (Σεπτέμβριο 2012) και τον αντίστοιχο μήνα  του προηγούμενου έτους (Οκτώβριο 2011) καταγράφηκαν:
    Μείωση του συνόλου των επιδοτούμενων ανέργων (κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτούμενοι και εποχικοί επιδοτούμενοι τουριστικών επαγγελμάτων) από τον προηγούμενο μήνα κατά -7.305 άτομα και μείωση κατά -9.527 άτομα από τον Οκτώβριο του 2011. 
    Μείωση των κοινών και λοιπών κατηγοριών επιδοτούμενων ανέργων από τον προηγούμενο μήνα κατά -10.125 άτομα και μείωση κατά -12.148 άτομα από τον Οκτώβριο του 2011. 
    Αύξηση των εποχικών τουριστικών επαγγελμάτων επιδοτούμενων ανέργων από τον προηγούμενο μήνα κατά  2.820 άτομα και αύξηση κατά 2.621 άτομα από τον Οκτώβριο του 2011. 
    Μείωση του αριθμού των δικαιούχων που πληρώθηκαν και στο τέλος του μήνα  συνεχίζουν να έχουν δικαίωμα επιδότησης από τον προηγούμενο μήνα κατά -6.866 άτομα και μείωση κατά -10.483 άτομα από τον Οκτώβριο του 2011.
 
Β.    ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
Β.1    ΑΝΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ
Οι αναγγελίες πρόσληψης στο σύνολο της χώρας για το μήνα Οκτώβριο ανέρχονται σε 92.007, αυξημένες κατά 4,62% από τον προηγούμενο μήνα  Σεπτέμβριο (87.941) και αυξημένες κατά 21,65% σχετικά με τον Οκτώβριο του 2011 (75.633).

Β.2    ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Οι καταγγελίες σύμβασης αορίστου χρόνου στο σύνολο της χώρας για τον μήνα Οκτώβριο ανέρχονται σε 38.464, καταγράφοντας μια αύξηση από τον προηγούμενο μήνα κατά  12.748 άτομα.

Β.3    ΛΗΞΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Οι λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου στο σύνολο της χώρας για τον  μήνα Οκτώβριο ανέρχονται σε 79.110, καταγράφοντας μια αύξηση από τον προηγούμενο μήνα κατά  45.635  άτομα.  
Το σύνολο των καταγγελιών συμβάσεων αορίστου χρόνου και των λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου  ανέρχεται σε 117.574, το 67,29% του οποίου οφείλεται σε αποχωρήσεις από την αγορά εργασίας λόγω λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Το μέγεθος αυτό είναι αυξημένο κατά 98,63% από τον προηγούμενο μήνα Σεπτέμβριο (59.191)  και  αυξημένο  κατά 9,59% σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2011 (107.287).

Β.4    ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ
Οι οικειοθελείς αποχωρήσεις στο σύνολο της χώρας για το μήνα Οκτώβριο  ανέρχονται σε 24.906 αυξημένες κατά  5,06% σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2011 (23.706) και  μειωμένες  κατά -5,54% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Σεπτέμβριο (26.366). 

Β.5    ΚΑΘΑΡΕΣ ΡΟΕΣ
Οι καθαρές ροές της μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα -δηλαδή, οι προσλήψεις μείον τις καταγγελίες και τις λήξεις συμβάσεων μείον τις οικειοθελείς αποχωρήσεις- ανέρχονται σε -50.473 έναντι 2.384 τον προηγούμενο μήνα Σεπτέμβριο  και  -55.360 τον  Οκτώβριο του 2011.
Για περισσότερο αναλυτικά στατιστικά στοιχεία σε επίπεδο περιφέρειας καθώς και συνοπτικές εκθέσεις, βλ. στο www.oaed.gr.

Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο