Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Προθεσμία δύο μηνών στην Ελλάδα να αποδείξει ότι υιοθέτησε τους κανόνες της Ε.Ε. για τις τράπεζες

Προθεσμία δύο μηνών έδωσε την Τετάρτη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Ελλάδα, το Βέλγιο, τη Γαλλία, το Λουξεμβούργο, την Πολωνία και την Πορτογαλία προκειμένου να της ανακοινώσουν τα μέτρα που έλαβαν για να μεταφέρουν στο εσωτερικό τους δίκαιο τους κανόνες της ΕΕ στον χρηματοπιστωτικό τομέα.

Ειδικότερα, πρόκειται για την οδηγία 2010/78/ΕΕ σχετικά με τις εξουσίες των τριών νέων ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών για τις τράπεζες (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών) τις ασφαλίσεις και τις επαγγελματικές συντάξεις (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων) και τις κινητές αξίες (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών).

Η οδηγία αποσκοπεί στην προσαρμογή των διατάξεων των βασικών οδηγιών για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες στο νέο εποπτικό πλαίσιο.

Η Επιτροπή εκτιμά ότι με τον τρόπο αυτόν θα εξασφαλιστεί ότι οι ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές θα είναι πλήρως σε θέση να εκτελέσουν όλα τα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί.

Τα κράτη- μέλη έπρεπε να έχουν μεταφέρει την οδηγία στο εσωτερικό τους δίκαιο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2011.

Τα αιτήματα της Επιτροπής έχουν τη μορφή αιτιολογημένων γνωμών (δεύτερο στάδιο προδικαστικής διαδικασίας) βάσει των κοινοτικών διαδικασιών επί παραβάσει.

Αν τα κράτη- μέλη δεν ανακοινώσουν στην Επιτροπή εντός δύο μηνών τα μέτρα μεταφοράς της οδηγίας, τότε η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει τις υποθέσεις στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Παράλληλα, με άλλη απόφασή της, η Επιτροπή ζήτησε από την Ελλάδα και την Πολωνία να της κοινοποιήσουν τα μέτρα που έλαβαν για την ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της οδηγίας 2009/65/ΕΚ που αφορά στον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων, σχετικά με ορισμένους Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ).

Η οδηγία αυτή καλύπτει τους κοινούς κανόνες για τη συγκρότηση και λειτουργία των κεφαλαίων ΟΣΕΚΑ και τους κανόνες που διέπουν τους διαχειριστές των ΟΣΕΚΑ στην ΕΕ.

Προβλέπεται ότι οι διαχειριστές κεφαλαίων οι οποίοι συμμορφώνονται με τους εν λόγω κανόνες μπορούν να επωφεληθούν από το δικαίωμα να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους διασυνοριακά.

Μερίδια των ΟΣΕΚΑ που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τις διατάξεις αυτής της οδηγίας μπορούν να διανεμηθούν στους επενδυτές σε όλη την ΕΕ μετά την εφαρμογή μιας ορισμένης διαδικασίας για την κοινοποίηση των σχετικών αρμόδιων αρχών.

Η Ελλάδα και η Πολωνία έχουν τώρα στη διάθεσή τους δύο μήνες για να κοινοποιήσουν στην Επιτροπή τα μέτρα τα οποία έλαβαν για να τηρήσουν τις υποχρεώσεις που υπέχουν βάσει του δικαίου της ΕΕ.

Σε αντίθετη περίπτωση, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει τις χώρες αυτές στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Επίσης ζητήθηκε από τις δύο χώρες να ενημερώσουν για την πορεία ενσωμάτωσης δύο σχετικών οδηγιών που αφορούν στην προστασία των επενδυτών και στην αποτελεσματικότητα της αγοράς των επενδυτικών ταμείων στην ΕΕ.

Η προθεσμία για την κοινοποίηση των μέτρων έληξε στις 30 Ιουνίου 2011.

Εξάλλου, με άλλη απόφασή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε επίσημα την Ελλάδα να αλλάξει τους κανόνες του τέλους ταξινόμησης των οχημάτων που εκμισθώνονται με απλή ή χρηματοδοτική μίσθωση.

Με βάση την ελληνική νομοθεσία, αν ένας πελάτης που είναι κάτοικος Ελλάδας νοικιάσει ή μισθώσει με χρηματοδοτική μίσθωση ένα όχημα από εκμισθωτή εγκατεστημένο σε άλλο κράτος- μέλος, το τέλος ταξινόμησης πρέπει να καταβληθεί πλήρως στην Ελλάδα.

Ωστόσο, σύμφωνα με τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, η Ελλάδα πρέπει να εισπράξει μόνο ένα τέλος ανάλογο με τη διάρκεια της χρήσης του οχήματος.

Επειδή αυτό δεν συμβαίνει προς το παρόν, η ελληνική νομοθεσία μπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά για διασυνοριακές δραστηριότητες.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι αυτό παραβιάζει την αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών που θεσπίζεται από τις Συνθήκες.

Το αίτημα διατυπώνεται υπό μορφή αιτιολογημένης γνώμης. Αν η Ελλάδα δεν συμμορφωθεί με το αίτημα εντός δύο μηνών, τότε η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο.

Πηγή Τα Νέα
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο