Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ

Η Οικονομική κρίση είναι συστημικό φαινόμενο του παγκοσμιοποιημένου καπιταλισμού που εκδηλώνεται με διαφορετικό βαθμό, σύσταση, και χαρακτηριστικά σε κάθε χώρα.
Κατά τη γνώμη μου η κρίση ξεκίνησε από τις Η.Π.Α. και πιο συγκεκριμένα από την αγορά ενυποθηκών δανείων υψηλού κινδύνου διαχύθηκε σ΄ όλο τον κόσμο και στην Ευρώπη, ως κρίση του Τραπεζικού συστήματος.
Ζούμε την Τρίτη εποχή Παγκοσμιοποίησης. Ιστορικά προηγήθηκε η πρώτη εποχή παγκοσμιοποίησης με το μεγάλο κραχ 29 – 30 με υπερπληθωρισμό που οδήγησε στο Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο με την άνοδο του Ναζισμού.
Ακολούθησε η Δεύτερη εποχή παγκοσμιοποίησης που σκόνταψε στο στασιμοπληθωρισμό της δεκαετίας του 70 και είμαστε στην Τρίτη εποχή της παγκοσμιοποίησης που σημαδεύτηκε από την πτώση της Σοβιετικής ΄Ενωσης, την πληροφορική επανάσταση, την επέκταση των αγορών κατά κύριο λόγο στην Ασία, την ανεξέλεγκτη κερδοσκοπία των χρηματιστηριακών και Τραπεζικών κεφαλαίων, και των παγκοσμιοποιημένων επενδυτικών φαντς.

Η κρίση και στη χώρα μας παρουσιάζεται χρονικά όπως παρακάτω:

2001                            Χρηματιστηριακή κρίση

2008                            Χρηματοπιστωτική κρίση

2008 - 2012                 Κρίση Ανάπτυξης

2009 - 2012                 Κρίση Ευρώ – Δημοσίου Χρέους

 Η ένταση της κρίσης στη χώρα μας έχει τα χαρακτηριστικά της κρίσης δημοσίου χρέους, λόγω της ευάλωτης δημοσιονομικής κατάστασης της χώρας, δηλαδή του υψηλού δανεισμού που οδήγησε σε αδυναμία ικανοποίησής του μέσω των διεθνών χρηματαγορών.

 Τα βασικά μεγέθη της Οικονομίας παρουσιάζουν διαχρονικά την παρακάτω εικόνα:

 ΑΕΠ               ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

2008                233                              +4,6%

2009                231                              -0,9%

2010                327                              -3,9%

2011                208                              -6,1%

2012                195                              -6%

2013                186                              -4,2%

 ΕΛΛΕΙΜΑ Ποσοστό ΑΕΠ

2012                            6,8%

2013                            5,5%

2014                            4,6%

 ΑΝΕΡΓΙΑ

2008                7,6

2009                9,5

2010                12,5

2011                17,7

2012                23,6                                         

2013                24                                            

2014                21,2

 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Χαμηλότερη σε % ΑΕΠ στις χώρες του ΟΑΣΑ.

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
Ατελής που αντανακλά τα υψηλά % κέρδους σε διάφορους κλάδους και το χαμηλού επιπέδου τεχνολογικό περιεχόμενο σε σύγκριση με τις λοιπές χώρες της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης.

 ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ

2008                263.284                       113%

2009                299.685                       129,4%

2010                320.535                       145%

2011                355.617                       165,3%                        

2012                375.000                       176,7%

2013                379.000                       188,4%

2014                415.000                       188,9%

 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

2008                34.797 14,94%

2009                25.642 11,2%

2010                22.506 9,9%

2011                20.633 9,6%

2012                            3%

2013                                        3%

2014                                        5%

 Από την απλή παρατήρηση των παραπάνω στοιχείων διαπιστώνουμε ότι η συνολική στρατηγική της Τρώϊκας και η πολιτική διαχείριση της κρίσης την 3ετία από το Eurogroup έχει αποτύχει.

 Οδήγησε και συνεχίζει να οδηγεί στην κατάρρευση της Ελληνικής Οικονομίας με διαχρονική μείωση του ΑΕΠ, με τη διόγκωση του δημοσίου χρέους και σ΄ ένα απεχθές κοινωνικό περιβάλλον για τους ΄Ελληνες Πολίτες, με ανεξέλεγκτη ανεργία, δραστικές μειώσεις του οικογενειακού εισοδήματος και δραματική μείωση του ΑΕΠ.

 Το πρώτο ή δεύτερο μνημόνιο δεν οδήγησαν στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας ούτε στην αντιμετώπιση του προβλήματος του δημόσιου χρέους. Απεναντίας μείγμα της πολιτικής του μνημονίου σαρώνει εργασιακές, κοινωνικές κατακτήσεις του προηγούμενου αιώνα με αβέβαιη αποτελεσματικότητα στη μείωση του πρωτογενούς Δημοσιονομικού Ελλείμματος.

 Κερδήθηκε βέβαια χρόνος για να μη συμβεί το φαινόμενο της ανεξέλεγκτης χρεοκοπίας με μέγεθος δημοσιονομικού ελλείμματος και έλλειμμα ισοζυγίου πληρωμών στο 15% του ΑΕΠ και επιτόκια δανεισμού στο 7%, όριο τυπικής χρεοκοπίας και ανεξέλεγκτης αύξησης του χρέους.

 Κερδήθηκε χρόνος με βαριές συνέπειες για την ελληνική κοινωνία για να δοθεί η μάχη της εμπιστοσύνης για τη συνέχιση του δανεισμού της χώρας από τις χώρες της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης.

 Η πρωτοφανής χρονική διάρκεια των αρνητικών ρυθμών ανάπτυξης της χώρας μας 6 χρόνια δεν αφήνει περιθώρια για ψευδαισθήσεις για το μέγεθος του προβλήματος και της αναγκαίας προσπάθειας που απαιτείται προκειμένου η Ελληνική Οικονομία να επανέλθει σε κανονικούς ρυθμούς λειτουργίας.

Οι αναγκαίες προσπάθειες έχουν έντονα χαρακτηριστικά δημοσιονομικών, διαρθρωτικών και πολιτικών αλλαγών.
Η Εθνική Επιλογή της παραμονής της χώρας μας στο Ευρώ δεν αφήνει περιθώριο για τυχοδιωκτικούς πειραματισμούς.
Η πολιτική δράση πρέπει να ξεκινά από την Αθήνα με τη μεγαλύτερη εθνική συσπείρωση και να επιβεβαιώνεται στις Βρυξέλλες.

Η Αθήνα πρέπει να απαιτήσει και οι Βρυξέλλες πρέπει να καταλάβουν ότι ο τυχόν αργός θάνατος της Ελλάδας από τις δυσλειτουργίες των Βρυξελλών στο βωμό της κερδοσκοπίας των κρατικών Τραπεζών και της Ε.Κ.Τ. από τα Ελληνικά ομόλογα θα είναι η οριστική υπονόμευση της Ευρωζώνης συνολικά.

Πέρα από την αναγκαία Κοινοτική αλληλεγγύη η χώρα πρέπει άμεσα και αποτελεσματικά να προχωρήσει τις αναγκαίες θεσμικές και δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη. ΄Ετσι:

 -          Η εκτέλεση του προϋπολογισμού της Γενικής κυβέρνησης πρέπει να πραγματοποιηθεί χωρίς παρεκκλίσεις, με έμφαση στα φορολογικά και ασφαλιστικά έσοδα. Το αναμενόμενο φορολογικό νομοσχέδιο πρέπει να χαρακτηρίζεται από τα στοιχεία της κοινωνικής δικαιοσύνης με έμφαση στην αναδιανομή του πλούτου υπέρ των αδυνάτων κοινωνικών στρωμάτων και των αναπτυξιακών δραστηριοτήτων.

-          Η αναγκαία ανακεφαλαίωση των Τραπεζών πρέπει να οδηγεί στην προστασία των καταθετών στην ενίσχυση της ρευστότητας της πραγματικής Οικονομίας και στον στρατηγικό έλεγχο της λειτουργίας των Τραπεζών από την Πολιτεία.

-          Αλλαγή της νοοτροπίας της δημόσιας διοίκησης στην κατεύθυνση των επενδύσεων, της επιχειρηματικότητας και της ανάπτυξης.

-          Αξιοποίηση των δυνατοτήτων χρηματοδότησης αναπτυξιακών υποδομών από το ΕΣΠΑ, τα Κοινοτικά Ταμεία από τη δανειακή σύμβαση.

 Η αντιμετώπιση του χρέους δεν μπορεί να έχει θετικά αποτελέσματα όταν στηρίζεται μόνο στη μείωση των δημοσίων δαπανών, στο μηδενισμό του Π.Δ.Ε., στη δανειοδότηση της χώρας για την αποπληρωμή των τοκοχρεολυσίων που βρίσκονται στα χαρτοφυλάκια των Κρατικών Τραπεζών των χωρών της Ε.Ε. και την Ε.Κ.Τ.

Η χώρα έχει ανάγκη από φτηνό χρήμα που πρέπει να χορηγηθεί από την Ε.Ε. με:

 -        Δανειοδότηση με το ελάχιστο επιτόκιο (η Γερμανία δανείζεται με 0-1%).

-          Μείωση επιτοκίων των μέχρι σήμερα δανείων ή επιστροφή μέρους ή του συνόλου των κερδών των χωρών της Ε.Ε. από τα Ελληνικά Ομόλογα.

-          Χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων σε στοχευμένα αναπτυξιακά προγράμματα.

 Το αναπτυξιακό μοντέλο πρέπει να συνδυάζει την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας στον πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα με υψηλότερη εσωτερική προστιθέμενη αξία, για τη διασφάλιση της ανόδου της απασχόλησης, του βιοτικού επιπέδου και αύξηση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της χώρας.

 Είναι αναγκαία η μετακίνηση από προϊόντα χαμηλής τεχνολογίας και ποιοτικού περιεχομένου, σε προϊόντα μεσαίας και υψηλής τεχνολογίας και πιστοποίησης της ποιότητας.

 ΕΠΙΛΟΓΟΣ

 Η έξοδος από την κρίση είναι μια δύσκολη, επίπονη και χρονοβόρα διαδικασία. Απαιτεί στρατηγικό σχεδιασμό, υπομονή, επιμονή και κοινωνική γαλήνη. Η αναγκαία κοινωνική συναίνεση είναι απαραίτητο συστατικό για την επίτευξη των στόχων.

Γεώργιος Κυδωνάκης
Πρόεδρος του Ο.Ε.Ε.
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).

Παλαιότερα σχόλια

image description ΒΑΓΓΟΣ | Νοεμβρίου 21, 2012 8:50 π.μ. | Reply
H λυση ειναι απλη και ειναι η εξοδος απο την ευρωζωνη. Γιατι το φοβουνται αυτο όλοι τοσο πολυ λες και θα καταστραφουμε...ενω τωρα ευημερουμε...Ακουστε και καμια αλλη φωνη, λυσεις υπαρχουν. Τολμη χρειαζεται
image description darko77 | Νοεμβρίου 21, 2012 10:47 π.μ. | Reply
Ποια ώρα μηδέν? Η ώρα μηδέν ήταν πέρσι
image description Bill | Νοεμβρίου 21, 2012 10:19 π.μ. | Reply
Δηλαδή θέλεις να πεις να διαγράψουμε μόνοι μας το χρέος και να αρχίσουμε τις σπατάλες όπως πριν από 2, 3 χρόνια; Δεν νομίζεις ότι σε 10 χρόνια θα είμαστε πάλι στο ίδιο σημείο αν βρισκόταν κανένας να μας δάνειζε; Για φαντάσου όμως τι θα γίνει επειδή δεν θα υπάρχει κανείς να μας δανείσει. Όλος ο κόσμος θα ακούει Ελλάδα και θα "κουμπώνεται" εκτός αν δεν σε ενδιαφέρει.
image description Σπύρος | Νοεμβρίου 21, 2012 11:39 π.μ. | Reply
Και για πιο λόγο δεν τα λέγατε αυτά όταν οι τράπεζες δανείζανε και τις
κότες ακόμα ;Τι να τις κάνουμε τώρα τις διαπιστώσεις;
image description Panos | Νοεμβρίου 21, 2012 11:10 π.μ. | Reply
Καλά όλα αυτά που λέγονται και γράφονται, αλλά είναι άνευ σημασίας από την στιγμή που στην χώρα υπάρχει ένα σάπιο πολιτικό σύστημα, που σκοπός του είναι η διάλυση της χώρας και η εξαφάνιση της Δημοκρατίας. Ο λαός θα πρέπει να ξυπνήσει και να βγεί μπροστά, να πάρει την κατάσταση στα χέρια του, αλλά θα πρέπει να υπάρξει ένας ηγέτης σοβαρός και έμπιστος που πρωταρχικός σκοπός του θα είναι η Ελλάδα και οι Έλληνες και όχι τα προσωπικά συμφέροντα...
image description sakRETS | Νοεμβρίου 21, 2012 2:32 μ.μ. | Reply
Γιατί απέτυχε το σχέδιο της Τρώικα? Έγιναν 150000 απολύσεις στο δημόσιο? Έγιναν ιδιωτικοποιήσεις? Το σχέδιο της
Τρωικά δεν ξέρουμε εαν απέτυχε, η εφαρμογή του όμως απο τους Έλληνες απέτυχε.
image description GRD | Νοεμβρίου 22, 2012 12:32 μ.μ. | Reply
Δεν υπάρχει καμμία χρηματοπιστωτική κρίση στην Ελλάδα.Το μεγάλο πρόβλημα από το οποίο πηγάζουν ΟΛΑ τα δεινά είναι το κράτος-δημόσιο. Το τερατώδες ,γραφεικρατικό ,σπάταλο ,αντιλαικό ,αντικοινωνικό ,αντιαναπτυξιακό ,διεφθαρμένο κράτος. Μην ξεχνάμε ότι ειδικά στην Ελλάδα σε αντίθεση με τις άλλες χώρες ΧΡΕΟΚΟΠΗΕ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΟΙ ΙΔΙΩΤΕΣ. Ο παραλογισμός σε όλο του το μεγαλείο. Και μην σας ζαλίζουν τα μυαλά διάφοροι καθηγητάδες οικονομολόγοι (του δημόσιου πανεπιστημίου που θέλουν μόνο να διαφυλλάξουν τα προνόμιά τους) με διεθνείς αναλύσεις ,παγκοσμιοποίηση κλπ - η Ελλάδα είναι το 0 και τίποτε της Ευρωζώνης και οι διεθνείς της εμπορικές συναλλαγές είναι αστείες. Η κρίση είναι εσωτερική και αφορά το κράτος ,οτιδήποτε κάνουμε προς άλλες κατευθύνσεις απλά θα επιδυνώνει το πρόβλημα.(Παρεπιπτώντος ακόμη και οι Ελληνικές Τράπεζες που δεν έχω καμμία διάθεση να υπερασπιστώ ήταν σε πολύ καλύτερη θέση από τις Ευρωπαικές πριν τις πυροβολήσει και αυτές το κράτος με το κούρεμα των δικών του ομολόγων - κράτος μπαταχτσής).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο