Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις
Αλλες ειδήσεις

Μέχρι την Παρασκευή θα γίνει η κατάθεση του νέου φορολογικού νομοσχεδίου στη Βουλή και ο νόμος που θα ψηφιστεί θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου του 2013. - Ποιές είναι οι τελικές ρυθμίσεις

Μέχρι την Παρασκευή θα γίνει η κατάθεση του νέου φορολογικού νομοσχεδίου στη Βουλή και ο νόμος που θα ψηφιστεί θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου του 2013. - Ποιες είναι οι τελικές ρυθμίσεις


Τι προβλέπει το νέο φορολογικό νομοσχέδιο

 
Ολόκληρη η νέα φορολογία
 
Το φορολογικό τοπίο, όπως θα αποτυπώνεται στο πολυσέλιδο κείμενο του νέου σχεδίου νόμου, διαμορφώνεται ως εξής:
 
- θεσπίζεται νέα φορολογική κλίμακα για μισθωτούς και συνταξιούχους, με τρεις (από οκτώ σήμερα) συντελεστές:
 
-- για εισοδήματα μέχρι 25.000 ευρώ ο συντελεστής φορολόγησης θα είναι 21%
 
-- για εισοδήματα από 25.001 έως και 47.000 ευρώ ο συντελεστής θα είναι 36%
 
-- για εισοδήματα άνω των 47.000 ευρώ ο συντελεστής θα είναι 45%.
 
-- καθιερώνεται «βασική» έκπτωση φόρου 1.950 ευρώ για εισοδήματα μέχρι και 18.000 ευρώ, υπό την προϋπόθεση της συλλογής των σχετικών αποδείξεων. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι για εισοδήματα άνω των 18.000 ευρώ μέχρι και τα 29.000 ευρώ η ανωτέρω έκπτωση θα μειώνεται κατά 50 ευρώ για κάθε 1.000 ευρώ εισοδήματος, ενώ για εισοδήματα πάνω από 29.000 ευρώ η έκπτωση θα μειώνεται κατά 100 ευρώ για κάθε 1.000 ευρώ εισοδήματος μέχρι φυσικά να μηδενιστεί για εισοδήματα 43.000 ευρώ.
 

- καταργούνται τα πρόσθετα αφορολόγητα λόγω τέκνων, που είναι σήμερα 2.000 ευρώ για 1 παιδί, 4.000 ευρώ για 2 παιδιά, 7.000 ευρώ για 3 παιδιά και 10.000 ευρώ για τέσσερα παιδιά.
 
Η κατάργηση των πρόσθετων αφορολόγητων ποσών για τα παιδιά θα αντικατασταθεί με τα νέα οικογενειακά επιδόματα.
 
Σύμφωνα με το σχέδιο τα νέα επιδόματα θα ανέρχονται σε 40 ευρώ το μήνα για το πρώτο παιδί, 40 ευρώ για το δεύτερο παιδί, 50 ευρώ για το τρίτο παιδί, 50 ευρώ για το τέταρτο παιδί και 60 ευρώ για κάθε παιδί από το πέμπτο και τα επόμενα.
 
Τα ποσά αυτά θα δίδονται στο σύνολό τους σε οικογένειες με ετήσια εισοδήματα μέχρι 10.000 ευρώ, μειωμένα στα 2/3 σε οικογένειες με εισοδήματα από 10.000 έως 20.000 ευρώ και μειωμένα στο 1/3 σε οικογένειες με εισοδήματα από 20.000 έως 30.000 ευρώ.
 
- καταργούνται οι φοροαπαλλαγές για όλα τα φυσικά πρόσωπα, όπως δαπάνες για τόκους στεγαστικών δανείων πρώτης κατοικίας, ενοίκια, δίδακτρα φροντιστηρίων, δωρεές, χορηγίες, ιατρικά έξοδα, ασφάλιστρα ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, διατροφή λόγω διαζυγίου, και ασφάλιστρα. Μέχρι και φέτος εξέπιπταν κατά 10% από το φόρο.
 
- καταργούνται οι πρόσθετες μειώσεις φόρου εισοδήματος για τους μισθωτούς που εργάζονται σε παραμεθόριες περιοχές. Συγκεκριμένα, θα καταργηθεί η πρόσθετη μείωση φόρου των 60 ευρώ για κάθε τέκνο, η οποία προβλέπεται για κάθε μισθωτό φορολογούμενο που αποκτά εισόδημα και προσφέρει υπηρεσίες ή κατοικεί για τουλάχιστον 9 μήνες το χρόνο σε παραμεθόριες περιοχές.
 
- μειώνονται τα τεκμήρια διαβίωσης μέχρι και 37,5% στις κατοικίες και μέχρι 44% στα ΙΧ αυτοκίνητα, ενώ προτείνεται η μείωση 25% για τα σκάφη ανοιχτού τύπου ταχύπλοα και μη.
 


Όσον αφορά  τα Ι.Χ. το σχέδιο του υπουργείου προβλέπει:
 
- μείωση του βασικού τεκμηρίου που επιβάλλεται σε ΙΧ έως 1200 κ.ε. από τα 4.000 στα 2.500 ευρώ.
 
- μείωση της προσαύξησης του τεκμηρίου από τα 600 στα 300 ευρώ για κάθε 100 κυβικά εκατοστά από τα 1.200 μέχρι τα 2.000 κυβικά εκατοστά.
 
- μείωση της προσαύξησης του τεκμηρίου από τα 900 στα 500 ευρώ για κάθε 100 κυβικά εκατοστά από τα 2.000 μέχρι τα 3.000 κυβικά εκατοστά.
 
- μείωση της προσαύξησης του τεκμηρίου από τα 1.200 στα 700 ευρώ για κάθε 100 κυβικά εκατοστά πάνω από τα 3.000.
 
Τα τεκμήρια προτείνεται να μειώνονται ανάλογα με την παλαιότητα των αυτοκινήτων κατά ποσοστό 30% για χρονικό διάστημα πάνω από 5 και μέχρι 10 έτη και κατά ποσοστό 50% για χρονικό διάστημα πάνω από 10 έτη.
 

Τι ισχύει για τις κατοικίες
 
Για τις κατοικίες το υπουργείο Οικονομικών σχεδιάζει:
 
- μείωση από 40 σε 25 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, για τα πρώτα 80 τ.μ. κύριων χώρων,
 
- μείωση από 65 σε 45 ευρώ το τ.μ. για τα επόμενα 40 τ.μ. κύριων χώρων, δηλαδή έως τα 120 τ.μ.
 
- μείωση από 110 σε 80 ευρώ το τ.μ. για τα επόμενα 80 τ.μ. κύριων χώρων, δηλαδή έως τα 200 τ.μ.
 
- μείωση από 200 σε 160 ευρώ το τ.μ. για τα επόμενα 100 τ.μ. κύριων χώρων, δηλαδή έως τα 300 τ.μ.,
 
- μείωση από 400 σε 350 ευρώ το τ.μ. για τα επόμενα τ.μ., δηλαδή για τα πλέον των 300 τετραγωνικών μέτρων.
 
Το νέο σχέδιο του υπουργείου προβλέπει ακόμη τη μείωση της ελάχιστης αντικειμενικής δαπάνης για τους φορολογούμενους σε 2.000 ευρώ από 3.000 ευρώ για τον άγαμο και σε 3.000 ευρώ από 5.000 ευρώ που ισχύει σήμερα για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση.
 
- φορολογούνται από το πρώτο ευρώ τα εισοδήματα των ελευθέρων επαγγελματιών και των ατομικών επιχειρήσεων, με δύο συντελεστές 26% για εισοδήματα μέχρι 50.000 ευρώ και 33% για εισοδήματα άνω του ορίου των 50.000 ευρώ.
 
Με την ίδια κλίμακα των ελεύθερων επαγγελματιών θα φορολογηθούν τα κέρδη των ομόρρυθμων και ετερόρρυθμων εταιρειών, καθώς και οι κοινωνίες αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, οι αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρείες, οι συμμετοχικές, αφανείς, καθώς και οι κοινοπραξίες.
 
Δηλαδή τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν:
 
- με συντελεστή 26% για το τμήμα του εισοδήματος έως 50.000 ευρώ και
 
- με συντελεστή 33% για το επίπεδο του εισοδήματος άνω των 50.000 ευρώ.
 
Φορολογικές ελαφρύνσεις φέρνει το νέο φορολογικό νομοσχέδιο για τις ανώνυμες εταιρείες και τις ΕΠΕ, καθώς η συνολική φορολογική επιβάρυνση από 40% που ανέρχεται σήμερα περιορίζεται στα επίπεδα του 33%. Ειδικότερα, με τις νέες διατάξεις που θα τεθούν σε εφαρμογή από το 2013:
 
- τα αδιανέμητα κέρδη των εταιρειών φορολογούνται με συντελεστή 26%, από 20% που ισχύει σήμερα.
 
- στα μερίσματα (διανεμόμενα κέρδη) θα επιβάλλεται φόρος με συντελεστή 10%, από 25% που ανέρχεται σήμερα. Από το ποσό του φόρου που αναλογεί εκπίπτει ο φόρος που παρακρατήθηκε.
 
Οι ρυθμίσεις για τις επιχειρήσεις
 
Ειδικό καθεστώς θα ισχύσει για τις επιχειρήσεις, καθώς το οικονομικό επιτελείο αναγνωρίζει τα προβλήματα που βιώνουν λόγω της βαθιάς ύφεσης, γι αυτό και σχεδιάζει τη διαγραφή προσαυξήσεων και προστίμων για ληξιπρόθεσμα χρέη και φορολογικές παραβάσεις του παρελθόντος και τμηματική καταβολή των οφειλών σε δόσεις που ο αριθμός τους θα εξαρτάται από την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης, το είδος και το ύψος του τζίρου τους.
 
Από την άλλη πλευρά με το νέο σύστημα ελέγχων που θα εφαρμοστεί ο φόρος που θα επιβάλλεται θα βεβαιώνεται αυτόματα και θα κυμαίνεται από 3% - 5% των ακαθαρίστων εσόδων της επιχείρησης ή του ελεύθερου επαγγελματία ανάλογα με την έδρα, το μέγεθος και το είδος της δραστηριότητας.
 
Θα πρέπει, πάντως, να αναφερθεί ότι σε περιπτώσεις που εντοπιστούν φορολογούμενοι να μην δηλώνουν τα πραγματικά τους εισοδήματα, ή περιουσιακά στοιχεία, τις καταθέσεις τους  τότε θα υπάρχουν αυστηρότερες κυρώσεις σε σχέση με αυτές που ισχύουν σήμερα αφού θα προβλέπεται ακόμη και η δήμευση περιουσιακών στοιχείων.
 
Το «απαγορευτικό» της τρόικας για νέες ευνοϊκές ρυθμίσεις για την εξόφληση χρεών και νέες περαιώσεις, θα παρακάμψει το οικονομικό επιτελείο με ειδική τροπολογία που θα κατατεθεί είτε στο φορολογικό νομοσχέδιο, είτε στο νέο Ποινολόγιο και με την οποία θα τροποποιούνται ουσιαστικά οι σχετικές διατάξεις του Κώδικα Δημοσίων Εσόδων.
 
Έτσι, αν και δεν θα θεσπιστεί νέα ρύθμιση για την εξόφληση των ληξιπροθέσμων χρεών, θα δίνεται η δυνατότητα σε όσους έχουν χρέη να μπορούν να τα εξοφλούν σε περισσότερες (μέχρι 48) και χαμηλότερες δόσεις (μίνιμουμ 100 ευρώ).
 
Το ποινολόγιο για   οφειλές προς την εφορία
 
Το νέο καθεστώς των ποινών, που παίρνει το δρόμο προς τη Βουλή αμέσως με το φορολογικό νομοσχέδιο, θα είναι  ευνοϊκότερο για  τους φορολογούμενους.
 
Στις περιπτώσεις που κάποιος δεν μπορεί να πληρώσει το φόρο εισοδήματος, ή κεφαλαίου, ή το ΦΠΑ κ.ά., θα καλείται από την εφορία του να πληρώσει το φόρο με έναν πολύ χαμηλό τόκο από 1% έως 10% επί του φόρου που δεν πληρώθηκε ανάλογα με την παράβαση, σε πολλές δόσεις (έως 40) και με διαγραφή των προσαυξήσεων (έως 80%).
 
Το νέο ποινολόγιο προβλέπει μεταξύ άλλων τα εξής:
 
- κατάργηση των αυτοτελών χρηματικών προστίμων για την πρώτη φορολογική παράβαση. Το υπουργείο σχεδιάζει να τείνει χείρα φιλίας στους φορολογούμενους που «συλλαμβάνονται» για πρώτη φορά και έτσι δεν θα επιβάλλεται η αυτοτελής ποινή που φθάνει σήμερα μέχρι τα 1.150 ευρώ, υπό την προϋπόθεση ότι δεν στοιχειοθετείται πρόθεση για φοροδιαφυγή,
 
- απόρριψη από τους ελεγκτές των βιβλίων μόνο για σοβαρές παραβάσεις, όχι για τυπικές,
 
- στους φορολογούμενους οι οποίοι δεν έχουν υποβάλει δηλώσεις ή έχουν υποβάλει ανακριβείς δηλώσεις και οι οποίοι θα υποβάλλουν αρχικές, διορθωτικές ή συμπληρωματικές δηλώσεις αποδεχόμενοι τον πρόσθετο φόρο που πρέπει να καταβάλουν για τα παρελθόντα έτη (δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ, φόρου υπεραξίας, μεταβίβασης ή αυτομάτου υπερτιμήματος ή τέλος συναλλαγής ακινήτων, κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών κ.ά.) θα διαγράφεται μεγάλο μέρος των προσαυξήσεων μέχρι και 80% και η καταβολή του πρόσθετου φόρου θα γίνεται τμηματικά και σε πολλές δόσεις.
 
Επισημαίνεται ότι το νέο σύστημα καταβολής του φόρου σε δόσεις θα είναι ανάλογο του χρόνου γέννησης της υποχρέωσης, το είδος και το ύψος του φόρου, τις οικονομικές αντοχές του φορολογούμενου και το ιστορικό του.
 
Εάν  κάποιος δεν μπορεί να πληρώσει το φόρο εισοδήματος, ή κεφαλαίου, ή το ΦΠΑ, με τις προσαυξήσεις, υπάρχει και εναλλακτική πρόταση στο τραπέζι με βάση την οποία ο υπόχρεος θα καλείται από την εφορία του να πληρώσει το φόρο με έναν πολύ χαμηλό τόκο και σε πολλές δόσεις. Εάν βέβαια έχει παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα από την ημέρα που δεν καταβλήθηκε ο φόρος τότε η εφορία θα επιβάλλει και ένα πρόστιμο, το οποίο είτε θα αφορά ένα συγκεκριμένο ποσό, είτε θα είναι ποσοστό που θα κυμαίνεται από 1% έως 10% επί του φόρου που δεν πληρώθηκε,
 
* έκπτωση 30% από το συνολικό φόρο που καλείται να πληρώσει στην εφορία όποιος συλλαμβάνεται να παρανομεί, εφόσον καταβάλει εφάπαξ το ποσό της ποινής,
 
* ακύρωση των μέτρων αναγκαστικής είσπραξης εσόδων, όπως κατασχέσεις εισοδημάτων και περιουσιακών στοιχείων, καθώς και των ποινικών διώξεων, για όσους έλθουν σε συμφωνία διακανονισμού των υποχρεώσεών τους (οικειοθελής συμμόρφωση) με εξαίρεση προκλητικές περιπτώσεις φοροδιαφυγής.
 
Πηγή: Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης – Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).

Παλαιότερα σχόλια

image description MK | Νοεμβρίου 19, 2012 4:01 μ.μ. | Reply
ερε γλεντια!!!!!!!!!!
image description NICK | Νοεμβρίου 19, 2012 4:52 μ.μ. | Reply
Με τον φόρο παρακράτησης των ελευθέρων επαγγελματιών τι θα γίνει; θα πάει στο 25%;
image description Παντελής | Νοεμβρίου 19, 2012 4:33 μ.μ. | Reply
Εδώ ο κόσμος καίγεται και ο NICK μαζί με την γριά χτενίζονται ...
image description NO MERCY | Νοεμβρίου 19, 2012 10:56 μ.μ. | Reply
Επρεπε να περιμένεις λίγο...για να γράψεις και πολλά άλλα ονόματα!!! Πραγματικά χανόμαστε και το μόνο που κάνουμε είναι να αναρωτιώμαστε πόσο είναι ο συντ/στής παρ/σης ή αν καταργήθηκε η επιχ/κη αμοιβή!!!
image description VaGuN | Νοεμβρίου 19, 2012 4:56 μ.μ. | Reply
τα κερδη των ΟΕ απο το Ε5 θα συνεχισουν με 20%?
αν εχουμε πηγεσ εισοδηματων και απο μισθους και απο εμπορικη επιχειρηση,στην εκκαθαριση φορου η καθε πηγη εισοδηματος θα φορολογειται ξεχωριστα ?
image description AS | Νοεμβρίου 19, 2012 7:24 μ.μ. | Reply
ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΑΚΡΙΒΩΣ ΟΤΙ ΥΠΟΣΧΕΘΗΚΑΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΑ
image description no name | Νοεμβρίου 19, 2012 7:37 μ.μ. | Reply
με την επιχειρηματικη αμοιβη τι γινεται? Φορος ενοικίων? Σε αναμονη τι θα ψηφισουν και μετα σε αναμονη για ΠΟΛ, ερμηνευτικες κλπ γιατι και πάλι θα εχουν ξεχασει να λαβουν υποψην τους πολλά......
image description Pet | Νοεμβρίου 19, 2012 10:19 μ.μ. | Reply
Λοιπόν είπαμε : καταργείται η επιχειρηματική αμοιβή στις ΟΕ και ΕΕ , φορολόγηση με 26 κ 32 % , εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση. Κοινώς μας σκισανε !!!
image description doctor | Νοεμβρίου 19, 2012 10:18 μ.μ. | Reply
Μπράβο στον Σαμαρά, στον Βενιζέλο και στον Κουβέλη. Αφού σας ψηφίζουν βαράτε τους αλύπητα.
image description bull | Νοεμβρίου 19, 2012 11:07 μ.μ. | Reply
μειωσαν τα τεκμηρια και εβαλαν το αφορολογητο στο 0. Ωραια.Μα καλα,θεωρουν οτι ειμαστε ασχετοι;μας δουλευουν; ενας ανεργος με ενα σπιτι και ενα ιχ ποσα πληρωνε φετος και ποσα θα πληρωσει του χρονου; Οχι,αυτο ειναι καθαρη κοροιδια κυριοι οπως και χιλιαδες ακομα, απλα πραγματα. ΚΟΡΟΙΔΙΑ.
Οικονομια με 30% ανεργια που δεν θεσπιζει νομους θωρακισης των ανεργων;
Υ.Γ. Προβλεπω τα Ε2 απο του χρονου να φευγουν στο 99% ως ΚΕΝΑ
image description FFF | Νοεμβρίου 20, 2012 9:16 π.μ. | Reply
ΔΕΝ ΘΑ ΜΕΙΝΕΙ ΕΛΛΗΝΑΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.... ΑΛΛΑ ΑΦΟΥ Ο ΛΑΟΣ ΤΟ ΕΠΕΛΕΞΕ ΜΕ ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΤΟΥ..... ΟΛΑ ΚΑΛΑ.....
image description TOMLOG | Νοεμβρίου 20, 2012 11:01 π.μ. | Reply
ΕΝΝΟΕΙΤΑΙ ΟΤΙ ΘΑ ΦΕΥΓΟΥΝ ΚΕΝΑ ΤΑ Ε2.ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΦΟΡΟΑΠΑΛΛΑΓΗ ΘΑ ΠΗΓΑΙΝΕΙ Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΚΑΙ ΘΑ ΛΕΕΙ ΜΕΙΟΝ 10% ΣΤΟ ΕΝΟΙΚΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΓΛΥΤΩΣΩ ΤΟ 20% ΣΤΟ ΦΟΡΟ.ΑΝΤΕ ΓΕΙΑΑΑΑΑΑ
image description ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ | Νοεμβρίου 20, 2012 1:33 μ.μ. | Reply
Πως θα φεύγουν κενά τα Ε2 φίλε μου , εφόσον θα σου ζητάνε να προσκομίσεις και λογαριασμούς ΔΕΗ ? για να αποξείξεις το ΚΕΝΟ???? (μη κοιτάς που τώρα δεν τα ζητάνε...)
image description ΠΑΡΗΣ | Νοεμβρίου 20, 2012 11:27 π.μ. | Reply
Η γραφειοκρατεία του Υπουργείου είναι κολλημένη στα φορομπηχτικά.
Επαγγελματικός τραπεζικός λογαριασμός ή λογαριασμοί για όλους, με απ ευθείας σύνδεση με την ΓΓΠΣ. Όλα τα έσοδα και τα έξοδα φυσικών ή νομικών προσώπων μόνο μέσω αυτών. Να ακολουθήσουν επί τέλους την διαδρομή του χρήματος. Η εποχή των τεκμηρίων ανάγεται στην προηγούμενη πεντηκονταετία.
image description asdas | Νοεμβρίου 20, 2012 12:57 μ.μ. | Reply
Δεν πιστεύω να μας πούνε ότι θα ισχύσει και για τα εισοδήματα της χρήσης 2012 ε;
image description GRD | Νοεμβρίου 20, 2012 1:31 μ.μ. | Reply
Εσείς πως τα γνωρίζετε όλα αυτά. Γιατί πληρώνουμε φόρους για το υπουργείο διαρροών?
image description ΠΑΡΗΣ | Νοεμβρίου 20, 2012 1:37 μ.μ. | Reply
Είναι γεγονός ότι ο έλεγχος ταμειακών ροών τρομάζει πολλούς. Γι αυτό τον λόγο δεν έχει τεθεί σε εφαρμογή ένα σύστημα που θα τις ελέγχει. Η πρόταση είναι επαναλαμβανόμενη επί εικοσαετία από ξένους ειδικούς, και το τελευταίο διάστημα το είχε προτείνει πριν από τις εκλογές του 2009 η κα Λούκα Κατσέλη.
image description ΜΙΧΑΛΙΟΣ | Νοεμβρίου 20, 2012 3:58 μ.μ. | Reply
Δεν γραφουν κατι πολυ σημαντικο . Οι ασφαλιστικες εισφορες για τους ελ επαγγελματιες θα εκπιπτουν στο συνολο τους απο τα καθαρα κερδη (οπως παλια ) η το 10% αυτων απο τον τελικο φορο ?
image description special | Νοεμβρίου 20, 2012 6:42 μ.μ. | Reply
"Η κατάργηση των πρόσθετων αφορολόγητων ποσών για τα παιδιά θα αντικατασταθεί με τα νέα οικογενειακά επιδόματα."
"Ειδικό καθεστώς θα ισχύσει για τις επιχειρήσεις, καθώς το οικονομικό επιτελείο αναγνωρίζει τα προβλήματα που βιώνουν λόγω της βαθιάς ύφεσης, γι αυτό και σχεδιάζει τη διαγραφή προσαυξήσεων και προστίμων για ληξιπρόθεσμα χρέη και φορολογικές παραβάσεις του παρελθόντος και τμηματική καταβολή των οφειλών σε δόσεις που ο αριθμός τους θα εξαρτάται από την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης, το είδος και το ύψος του τζίρου τους"
"κατάργηση των αυτοτελών χρηματικών προστίμων για την πρώτη φορολογική παράβαση. Το υπουργείο σχεδιάζει να τείνει χείρα φιλίας στους φορολογούμενους που «συλλαμβάνονται» για πρώτη φορά και έτσι δεν θα επιβάλλεται η αυτοτελής ποινή που φθάνει σήμερα μέχρι τα 1.150 ευρώ, υπό την προϋπόθεση ότι δεν στοιχειοθετείται πρόθεση για φοροδιαφυγή"

Τα πιστεύεται αυτά;
image description oee | Νοεμβρίου 21, 2012 3:29 μ.μ. | Reply
τα ποιστεβουμαι
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο