Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Αναβάθμιση σεμιναρίου εργατικών & ασφαλιστικών θεμάτων

Πρόλογος 4ης έκδοσης

Στην τέταρτη κατά σειρά αναβάθμιση του ηλεκτρονικού σεμιναρίου εργατικών & ασφαλιστικών θεμάτων, πραγματοποιήθηκαν αλλαγές στην ενότητα με τίτλο «Συλλογικές συμβάσεις, μετενέργεια, μειώσεις μισθών και όλες οι αλλαγές στην εργατική νομοθεσία», σύμφωνα με τις τελευταίες διατάξεις του ν. 4093/2012 με τίτλο «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016».
Επίσης, επικαιροποιήθηκε ο χρηστικός πίνακας με τη χρονική ισχύ των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και των Διαιτητικών Αποφάσεων (υποχρεωτικές ή μη, λήξη ισχύος κ.λπ.).
Στην ενότητα με τίτλο  «Λοιπά θέματα ασφαλιστικής νομοθεσίας», έγιναν προσθήκες με νέο υλικό και επικαιροποιήθηκαν κάποιες υπάρχουσες ενότητες.
Ακόμη, στην ενότητα με τίτλο «υποχρεωτικά τηρούμενα βιβλία και υποχρεωτικά τηρούμενα και κοινοποιούμενα έγγραφα», πραγματοποιήθηκαν αλλαγές σύμφωνα με τις τελευταίες διατάξεις του ν. 4093/2012 με τίτλο «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016».  
Λόγω των αρκετών αλλαγών που πραγματοποιήθηκαν θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους αναγνώστες πως θα ήταν καλό  να συμβουλευτούν εκ νέου τις ενότητες εκείνες που τους ενδιαφέρουν, προκειμένου να ενημερωθούν για τις όποιες αλλαγές  έγιναν.
Τονίζουμε εκ νέου αυτό που είχαμε αναφέρει και στον αρχικό πρόλογο, ότι στο παρόν σεμινάριο δε θα αναλύσουμε διεξοδικά όλες τις διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, αλλά μόνο αυτές για τις οποίες επήλθαν μεταβολές ή τροποποιήσεις εξαιτίας των τελευταίων αλλαγών στην κείμενη νομοθεσία.
Εν κατακλείδι να σημειώσουμε ότι στην ενότητα «Λοιπά θέματα ασφαλιστικής νομοθεσίας», θα προστίθενται κατά διαστήματα μερικά επιλεγμένα ζητήματα που τυγχάνει να απασχολούν αρκετά τους περισσότερους συναδέλφους.

Αθήνα, Νοέμβριος 2012.


Όσοι επιθυμούν να δουν τα περιεχόμενα και να προμηθευτούν το ηλεκτρονικό σεμινάριο μπορούν να ακολουθήσουν τον παρακάτω σύνδεσμο:

Αγορά σεμιναρίουΠρόλογος αρχικής έκδοσης

Αφουγκραζόμενοι την ανάγκη ενημέρωσης των συναδέλφων που χειμάζονται το τελευταίο διάστημα από τις συνεχόμενες αλλαγές στην εργατική νομοθεσία,  προχωρήσαμε στη σύνταξη της παρούσας ανάλυσης που έχει τη μορφή ενός εύχρηστου ηλεκτρονικού σεμιναρίου. Να τονίσουμε ότι είναι η πρώτη προσπάθεια ερμηνείας που γίνεται εκ μέρους μας σε επίπεδο εργασιακών και ασφαλιστικών θεμάτων, γεγονός που αποτέλεσε πρόκληση για μας. Βέβαια, έχουν προηγηθεί χρονικά δυο αναλύσεις – σεμινάρια με θεματολογία που άπτεται της φορολογικής νομοθεσίας, τα οποία έτυχαν θερμής υποδοχής.
Το ομιχλώδες τοπίο γύρω από τις καταιγιστικές αλλαγές των τελευταίων μηνών στις εργασιακές σχέσεις,  οι ασάφειες των νομικών διατάξεων, η ελλιπής πληροφόρηση από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, καθώς και τα ακανθώδη ζητήματα που ανακύπτουν από τις νέες διατάξεις τόσο από πλευράς εργοδοτών όσο και από πλευράς εργαζομένων, μας ώθησαν στη δημιουργία του πρωτoλείου αυτού κειμένου που έχει ως αποκλειστικό σκοπό να ενημερώσει σφαιρικά τους ενδιαφερομένους για όλες τις αλλαγές.  Έχοντας στο πίσω μέρος του μυαλού μας την περίφημη φράση του Θεοκρίτου «Θαρσεῖν χρή, φίλε Βάττε• τάχ᾽ αὔριον ἔσσετ᾽ἄμεινον ἐλπίδες ἐν ζωοῖσιν, ἀνέλπιστοι δὲ θανόντες• χὡ Ζεὺς ἄλλοκα μὲν πέλει αἴθριος, ἄλλοκα δ᾽ὕει» , αποφασίσαμε να «κολυμπήσουμε» στα βαθειά, με την προσδοκία το τελικό αποτέλεσμα να ρίξει φώς στις σκοτεινές ατραπούς των διατάξεων που ισχύουν σήμερα για τα φλέγοντα εργασιακά ζητήματα.
Η ανάλυση των θεμάτων που πραγματεύεται  και η διαρκής ανανέωση του υλικού του, καθιστούν το συγκεκριμένο σεμινάριο απαραίτητο εργαλείο για κάθε επαγγελματία που ασχολείται με τα εργασιακά δρώμενα. Να σημειώσουμε στο σημείο αυτό ότι το σεμινάριο θα αναβαθμίζεται δωρεάν ανά τακτά χρονικά διαστήματα – όταν παρίσταται ανάγκη εξαιτίας των αλλαγών που θα προκύπτουν-, μέχρι το τέλος του 2012.
Τονίζουμε ότι στο ηλεκτρονικό αυτό σεμινάριο δε θα αναλύσουμε διεξοδικά όλες τις διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, αλλά μόνο αυτές για τις οποίες επήλθαν μεταβολές ή τροποποιήσεις εξαιτίας των τελευταίων αλλαγών στην κείμενη νομοθεσία.
Στο σεμινάριο έχει ενσωματωθεί και μια πολύ χρήσιμη εφαρμογή υπολογισμού των προστίμων που επιβάλλονται από το Σ.ΕΠ.Ε. για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας. Οι χρήστες μέσα από το φιλικό περιβάλλον της εφαρμογής θα μπορούν αφενός να υπολογίζουν με ακρίβεια τα πρόστιμα που μπορεί να επιβληθούν από το Σ.ΕΠ.Ε., αφετέρου να εκτυπώνουν τις σχετικές δηλώσεις, τα έντυπα κ.λπ. που απαιτούνται από τις σχετικές διατάξεις.
Επίσης, στην πρώτη ενότητα με τις αλλαγές στα εργασιακά, υπάρχουν αρκετά χρήσιμα υποδείγματα συμβάσεων (αορίστου και ορισμένου χρόνου, μερικής απασχόλησης κ.λπ.), τα οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν όσοι το επιθυμούν. 
Τέλος, έχουν συμπεριληφθεί μερικοί βασικοί εργατικοί νόμοι –όπως ισχύουν σήμερα-, έτσι ώστε οι χρήστες του να μπορούν να ανατρέχουν σ’ αυτούς ανά πάσα στιγμή. Οι νόμοι αυτοί είναι οι ακόλουθοι:
    Νόμος υπ' αριθμ. 2112/1920, Περί υποχρεωτικής καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας ιδιωτικών υπαλλήλων
    Νόμος υπ' αριθμ. 539/1945, Περί χορηγήσεως και έτος εις τους µισθωτούς αδειών µετ΄ αποδοχών
    ΑΝΑΓΚ. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1846/1951 "Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων"
    Νόμος υπ' αριθμ. 3850/2010, Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων
    Νόμος υπ' αριθμ. 1876/1990, Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις και άλλες διατάξεις
   Νόμος υπ' αριθμ. 3996/2011, Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις.


Συντακτική ομάδα

Νικόλαος Ιωα. Μπόνης, λογιστής – φοροτεχνικός
Κωνσταντίνος Δημ. Γραβιάς, λογιστής – φοροτεχνικός
Νικόλαος Απ. Ράπτης, Δικηγόρος
Δημήτριος Μαρ. Καρποδίνης, λογιστής – φοροτεχνικός
Κωνσταντίνος Αντ. Κουλογιάννης, λογιστής – φοροτεχνικός


Επιμέλεια Σύνταξης

Επιστημονική ομάδα TaxHeaven


Όσοι αγοράσουν το σεμινάριο θα μπορούν να το κατεβάσουν στον υπολογιστή τους ακολουθώντας συγκεκριμένες οδηγίες που θα τους δοθούν μαζί με το σχετικό παραστατικό αγοράς (τιμολόγιο ή απόδειξη).
Το υλικό του σεμιναρίου θα αναβαθμίζεται ΔΩΡΕΑΝ όπως ήδη αναφέραμε μέχρι το τέλος του 2012 από την επιστημονική ομάδα του TaxHeaven και όσοι το έχουν ήδη αγοράσει θα ενημερώνονται μέσω της εφαρμογής με σχετικό μήνυμα που θα αναφέρει ότι υπάρχει νεότερη έκδοση του σεμιναρίου. Ακολουθώντας τις οδηγίες θα μπορούν εύκολα και γρήγορα να το αναβαθμίζουν εντελώς δωρεάν.
Θα υπάρχουν  ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα www.taxheaven.gr  που θα ενημερώνουν για τις σχετικές αναβαθμίσεις.

Αθήνα, Μάιος 2012.


Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).

Παλαιότερα σχόλια

image description ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Νοεμβρίου 19, 2012 1:17 μ.μ. | Reply
Καλησπερα, υπαρχει καπου καποιο demo για να δουμε? Ευχαριστω
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο