Ειδήσεις Ανακοινώσεις Οικονομικού Επιμελητηρίου

Διαμαρτυρία του Ο.Ε.Ε. στο Υπ. Οικονομικών για την εκδοθείσα ΠΟΛ 1196/2012 η οποία τροποποιεί την ΠΟΛ 1067/2011

Αναφορικά με την εκδοθείσα ΠΟΛ.1196/16.10.2012 ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου κ.Γιώργος Κυδωνάκης απέστειλε επιστολή-διαμαρτυρία στον Γενικό Διευθυντή Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών κ. Αντώνη Νανόπουλο με κοινοποίηση στο Γραφείο του Υφυπουργού Οικονομικών κ. Γιώργου Μαυραγάνη, στην οποία διατυπώνει την άποψη και τις θέσεις του Οικονομικού Επιμελητηρίου σχετικά με την υποχρέωση των Λογιστών - Ελευθέρων Επαγγελματιών, των Ιδιωτών Ελεγκτών και των Φορολογικών ή Φοροτεχνικών  Συμβούλων,  να αναφέρουν στην Αρχή του άρθρου 7 του ν. 3691/2008, όπως ισχύει, περιπτώσεις ενδεχόμενης φοροδιαφυγής ή δωροδοκίας ή λαθρεμπορίας που υποπίπτουν στην αντίληψή τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και ΚΑΛΕΙ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ .


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡAΤΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Μητροπόλεως 12-14 
Τ.Κ. 10563 Αθήνα, 
Τηλ. 5202250 / 5202260 / 5202270 
TELEFAX. 5227300
 
Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2012
Αρ πρωτ    Φ/2/10413

Προς
Γενικό Διευθυντή Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών
κ Αντώνη Νανόπουλο
Κοιν : Γραφείο Υφυπουργού Οικονομικών
κ Γιώργο  Μαυραγάνη                          
 
Κύριε Γενικέ,
 
Αντικείμενο του Ν 3691/2008 είναι η πρόληψη και καταστολή των αδικημάτων της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, καθώς και η προστασία του χρηματοπιστωτικού συστήματος από τους κινδύνους που ενέχουν.

Ως Υπόχρεα πρόσωπα τα οποία υπόκεινται στις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου αναφέρονται και
- Οι ορκωτοί ελεγκτές-λογιστές, οι εταιρείες ορκωτών ελεγκτών-λογιστών, οι λογιστές που δεν συνδέονται με σχέση εξηρτημένης εργασίας και οι ιδιώτες ελεγκτές.
- Οι φορολογικοί ή φοροτεχνικοί σύμβουλοι και οι εταιρείες φορολογικών ή φοροτεχνικών συμβουλών.
 
Τα υπόχρεα πρόσωπα οφείλουν να υποβάλλουν αναφορά στην Αρχή του άρθρου 7 του ν. 3691/2008, όπως ισχύει, σχετικά με τη χρήση του προερχόμενου από εγκληματική δραστηριότητα προϊόντος με σκοπό την νομιμοποίησή του και όχι τη τέλεση συγκεκριμένης και εξειδικευμένης αξιόποινης πράξης (π.χ. απάτη ή υπεξαίρεση ή κλοπή κ.λπ.), για την τέλεση της οποίας αρκεί απλή και γενική υπόνοια.
 
Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1067/5.4.2011, ρητά αναφέρεται ότι ο λογιστής φοροτεχνικός οφείλει να αποστείλει αναφορά στην Αρχή του άρθρου 7 , εάν διαπιστώσει ότι ο πελάτης του φοροδιαφεύγει (π.χ. μη απόδοση του ΦΠΑ) και ταυτόχρονα διαπιστώσει ότι αγοράζει κινητά ή ακίνητα μεγάλης ακίνητης περιουσίας, και όχι εάν απλώς διαπιστώσει ότι ο πελάτης του φοροδιαφεύγει π.χ. δεν αποδίδει τον ΦΠΑ. Άλλωστε ο Ν. 3691/2008 αφορά την νομιμοποίηση παράνομων εσόδων και όχι γενικά τη φοροδιαφυγή και την καταπολέμηση αυτής. Οι λογιστές – ελεύθεροι επαγγελματίες, οι ιδιώτες ελεγκτές και οι φορολογικοί ή φοροτεχνικοί σύμβουλοι δεν είναι υποχρεωμένοι να αναφέρουν στην Αρχή του άρθρου 7του ν. 3691/2008, όπως ισχύει, περιπτώσεις ενδεχόμενης φοροδιαφυγής ή δωροδοκίας ή λαθρεμπορίας που υποπίπτουν στην αντίληψή τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, αλλά μόνο περιπτώσεις ενδεχόμενης νομιμοποίησης εσόδων (ξέπλυμα χρήματος)που προέρχονται από τη συγκεκριμένη εγκληματική δραστηριότητα.
 
Στην εκδοθείσα   ΠΟΛ.1196/16.10.2012 η οποία τροποποιεί την ΠΟΛ.1067/5.4.2011 αναφέρεται ότι οι λογιστές, λόγω της ειδικής φύσεως του αδικήματος της φοροδιαφυγής, θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους το γεγονός ότι η διαπίστωση φοροδιαφυγής ή πράξεων που υποκρύπτουν φοροδιαφυγή συνεπάγεται ταυτόχρονα και την ύπαρξη ενδεχόμενης νομιμοποίησης εσόδων χωρίς να απαιτείται ειδικότερος προσδιορισμός του ύποπτου χαρακτήρα αυτών. Ως εκ τούτου, οι λογιστές άπαξ και σχηματίσουν υποψίες ή υπόνοιες τέλεσης πράξεων φοροδιαφυγής (και όχι βεβαιωμένη κατ’ ανάγκη φοροδιαφυγή) από πελάτες τους κατά την εκτέλεση του έργου τους οφείλουν να υποβάλουν αναφορά στην Αρχή του άρθρου 7 του ν. 3691/2008, όπως ισχύει.

Στην εκδοθείσα ΠΟΛ.1196/16.10.2012 οι λογιστές καλούνται, παράλληλα με τις ήδη υπάρχουσες υποχρεώσεις τους που προβλέπονται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση του επαγγέλματός τους να επιβλέπουν την επιχειρηματική δραστηριότητα του επιτηδευματία και να καταδίδουν αυτόν σε περίπτωση υποψίας παρανομίας ακόμη και εάν δεν έχουν στοιχεία ότι ο πελάτης τους νομιμοποίησε με οποιονδήποτε τρόπο το προϊόν της φοροδιαφυγής.

Πιστεύουμε ότι οι διατάξεις της ΠΟΛ.1196/16.10.2012 δημιουργούν ερωτήματα και έντονο προβληματισμό σήμερα με την οικονομική κρίση να μαστίζει την χώρα μας, με τους επιχειρηματίες να αδυνατούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους και τους   λογιστές φοροτεχνικούς   να μην πληρώνονται για τις εργασίες τους. Η υποψία ή υπόνοια τέλεσης πράξεων φοροδιαφυγής από τον λογιστή και η κατάδοση των επιχειρηματιών θα οδηγήσει σε σχέσεις συμπεριφοράς μεταξύ των λογιστών και επιχειρηματιών που θα καταλήξουν σε αντίθετα από τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Ας υποθέσουμε όμως ότι όντως ο λογιστής έχει αποδεδειγμένες υποψίες για τον επιχειρηματία, εάν προβεί στην κατάδοσή του ποιά θα είναι τα μέτρα προστασίας του από την έκθεσή του σε απειλές ή εχθρικές ενέργειες;

Σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν 3691/2008 με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δικαιοσύνης ή με αποφάσεις των αρμόδιων αρχών δύναται να ορίζονται μέτρα για την προστασία των υπαλλήλων των υπόχρεων νομικών προσώπων και των υπόχρεων φυσικών προσώπων, οι οποίοι αναφέρουν τις υπόνοιές τους για απόπειρα ή διάπραξη των αδικημάτων του άρθρου 2, είτε εσωτερικά είτε στην Επιτροπή είτε στον εισαγγελέα, από την έκθεσή τους σε απειλές ή εχθρικές ενέργειες.

Για να δοθούν διευκρινήσεις σχετικά με την ΠΟΛ.1196/16.10.2012 παρακαλούμε όπως μας ορίσετε άμεσα συνάντηση προκειμένου να ανταλλάξουμε απόψεις, να καταθέσουμε τα ερωτήματα μας και τους προβληματισμούς μας στην κατεύθυνση της πάταξης της φοροδιαφυγής και στον περιορισμό της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.
 


Ο Πρόεδρος του ΟΕΕ
Γεώργιος Κυδωνάκης
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).

Παλαιότερα σχόλια

image description κτ | November 16, 2012 6:08 PM | Reply
Ο νέος πρόεδρος του επιμελητηρίου,φαίνεται να ενδιαφέρεται για τα προβλήματά μας, και εύχομαι να συνεχίσει να το κάνει.Μετά την απραξία των προηγούμενων,προσωπικά, εκπλήσσομαι ευχάριστα!
image description επιτελους | November 16, 2012 7:31 PM | Reply
καποιος επρεπε να πει μια κουβεντα. Θα ξυπνησουν και οι συλλογοι?. Μηπως επ' ευκαιρεια αναιρεσουμε και την υπευθυνη δηλωση το 1ο διμηνο καθ' ετους - ειναι καπως υποτιμητικη θα ελεγα.
image description ΛΟΓΙΣΤΗΣ | November 16, 2012 7:05 PM | Reply
ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΣΩΣΤΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΑΤΕΙ.
ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ (ΠΟΙΝΙΚΕΣ-ΑΣΤΙΚΕΣ) ΓΙΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ. ΕΤΣΙ ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΛΕΞΙΠΤΩΙΣΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ.
image description Dimitrios_fin | November 16, 2012 8:30 PM | Reply
Πρέπει να είσαι εκτός πραγματικότητας. Κρίμα... Το αξιοθρήνητο σε έναν πόλεμο δεν είναι οι χιλάδες νεκροί αλλά οι καταδότες. Πιστεύω να καταλαβαίνεις...
image description SARAKINOS | November 16, 2012 9:51 PM | Reply
Αντί για ΛΟΓΙΣΤΗΣ θα έπρεπε να συστήνεσαι ως ΧΑΦΙΕΣ !
image description ΒΟΡΕΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | November 16, 2012 7:19 PM | Reply
ΠΟΛ1196/2012 ή μήπως όχι;
ΑΝΕΡΓΟΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ ΜΗΝΕΣ (κι όμως είχα πολύ δουλεια, πολύ δουλεια στο γραφειο μου, ετρεχα από το πρωι μεχρι το βραδυ, διαβαζα νομους, πολ, εγκυκλειους, όλα στην τρίχα, κανένας πελάτης δε ειχε παραπονεθεί ποτε για τη δουλεια μου, μόνο καλά λογια. Γυριζα στο σπίτι και όταν εκλεινα την πορτα του σπιτιου όλα ήθελα να μενουν εξω από αυτήν, να χαρω την οικογενεια μου, τα παιδια τη γυναίκα μου. Γιατι όμως δεν μπορούσα…; Δε μπορουσα να μη σκεφτώ ότι δεν με πληρωσε κανεις πελατης και αυτή την εβδομαδα και οι λίγες οικονομίες των προηγούμενων ετων θα διαρκούσαν τόσο λιγο…Δεη, τηλεφωνα, η ρυθμιση στον ΟΑΕΕ, το ενοικιο, η δοση στην εφορια -απο τα περσυνα δηλωμενα και ποτε εισπραχθεντα κερδη, κοινοχρηστα, το αυριανο φαγητο για το σπιτι, τα παιδια…….. )
Μόλις ΧΘΕΣ ΠΡΟΣΛΗΦΗΚΑ ως μισθωτος ‘λογιστης’ σε μια ανωνυμη εταιρεια, φυσικα με μισθό ανειδικευτου εργατη. Οι υπολοιποι συναδελφοι στο λογιστήριο εβλεπαν τον πιθανό μελλοντικο κάτοχο της θεσης τους, με βλεμμα που δεν αφηνε περιθωρια για καμια ανθρωπινη επαφή. Θυμηθηκα παλαιοτερα, εχθρος ήταν το ‘αφεντικο που επινε το αιμα των εργαζομενων’ , σημερα καταλαβα ότι εγω, ο τελευταιος που μπηκε στην αγέλη, ημουν ο μονος εχθρός της. Εχω αναγκη τα χρηματα, πρεπει να δουλεψω… Κοιτάζοντας το ισοζυγιο … το ταμείο .. τοσο μεγάλο ταμείο … μα πως , από πού , πότε …καποιο λάθος ‘ισως’, μα αφου όλα είναι ενημερωμενα , γεφυρες εμπορικου...τραπεζες.. μαλλόν, μαλλον δεν είναι λάθος…… έχω μια μεγάλη μεγάλη υποψια τι είναι!!….τωρα πια ξερω τι θα ΠΟΛ1196/2012 κανω ΠΟΛ1196/2012. ΘΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΩ ΤΟ ΜΑΓΑΖΙ ΤΟΥ ΚΛΕΦΤΗ , NAI και το κρατος αμεσως μετα θα με προστατεύσει και θα με ανταμειψει με νεα δουλεια και αξιοπρεπη ζωη , θα κερδισουμε και οι δυο…Η ΜΗΠΩΣ ΟΧΙ Γιατι όμως δεν μπορώ. δε μπορώ να σκεφτομαι ότι δεν θα πληρωθω και αυτή την εβδομαδα …Δεη, τηλεφωνα, το ενοικιο, η δοση στην εφορια , κοινοχρηστα, το αυριανο φαγητο για το σπιτι, τα παιδια…….. ) ΜΗΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΞΑΝΑΣΚΕΦΤΩ …. ΑλΛΑΞΑΝ ΟΙ ΕΠΟΧΕΣ, ΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΕΝΑ ΠΙΑΤΟ ΦΑΓΗΤΟ.

«Τα παραπανω είναι φανταστικα και σε καμια περίπτωση δεν αποτελουν προτροπή αλλα απλες καθημερινες σκεψεις ή αλλιως παραμυθι , μήπως σας θυμιζουν κατί;»
image description tomlog | November 16, 2012 9:18 PM | Reply
ΒΟΡΕΙΕ ΓΙΩΡΓΟ: ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΣΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΤΖΩΡΤΖ ΟΡΓΟΥΕΛ
ΜΟΛΙΣ ΔΙΑΒΑΣΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ¨1984" ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΛΟΓΙΣΤΗ
ΜΑΚΑΡΙ ΝΑ ΜΕΙΝΟΥΝ ΑΥΤΑ ΣΤΗΝ ΣΦΑΙΡΑ ΤΗΣ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ

ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΛΛΑ.................
image description KATERINA S | November 16, 2012 9:26 PM | Reply
H ΠΟΛ είναι 1196/2012 είναι απαράδεκτη!!!

Αν θέλει το κράτος να κάνουμε τους ρουφιάνους των πελατών μας να μας τακτοποιήσει , .....να μας πληρώνει το ενοίκιο, τον οαεε , το μισθό του προσωπικού , τον ψυχολόγο , να μας πληρώνει τα χάπια , τους φόρους , το σπασμένο αμάξι και το σπασμένο κεφάλι....Γιατί θα μας τα σπάνε οι πελάτες μας δεν υπάρχει περίπτωση .
Εντάξει το ξέρουμε ότι είναι αδίκημα η φοροδιαφυγή.Και οι δικηγόροι με αδικήματα πελατών τους ασχολούνται αλλά δεν τους αναγκάζει κάποιος να ομολογούν οι ίδιοι τα αδικήματα των πελατών τους.

Είπαμε να σοβαρέψει το επάγγελμα αλλά όχι και έτσι.
Υπάρχουν ελεγκτές στο υπουργείο οικονομικών, που τους ακριβοπληρώνουμε όλοι ας δουλέψουν επιτέλους να αρχίσουν να πιάνουν τους φοροφυγάδες , να μην χάνουν τα στικάκια.....και να μην περιμένουν από τους έρμους τους λογιστές να κάνουν και αυτή τη δουλειά τους..........Ελεος
Επιτέλους ας ξυπνήσουμε
image description TADE | November 16, 2012 9:07 PM | Reply
eimai o TADE kai eimai kala...eimai oTADE kai eimai logistis...
image description Τι είμαι τελικά? | November 16, 2012 11:14 PM | Reply
Καλή η τροποποίηση............... Να καταργήσουν τις Εφορίες, τα ΠΕΚ ,ΔΕΚ και την ΣΔΟΕ και εγώ είμαι μέσα. Νομίζω ότι η κρίση επηρεάζει σοβαρά στο πως αντιλαμβάνονται την λογική. Ρε μήπως μας πληρώνει το Υπουργείο και δεν το ξέρω? συνάδελφοί έχω μπερδευτεί βοηθήστε με . Είμαι 'Ελληνας Ελεύθερος Επαγγελματίας ή Έλληνας δημόσιος υπάλληλος???????????? Τι είμαι βρε παιδία?
image description mixalis | November 17, 2012 3:26 AM | Reply
Καλησπερα,
γιατι να καταργήσουν αυτη την πολ; πολυ ωραια ειναι!

αλλα πρωτα ας δειξουν οι ιδιοι ποιοι συναδελφοι τους πολιτικοι κλεβουν και μετα εμεις θα δειξουμε αυτους που φοροδιαφευγουν!
Ο επιχειρηματιας κλεβει εν γνωση του πελατη, μονο τον φορο που δικαιολογηται με τετοιους συντελεστες που εχουμε.
Ο πολιτικος ΚΛΕΒΕΙ με το ετσι θελω και στερει απο τους πολιτες καποιο σημαντικο εργο.
image description κάποιος | November 17, 2012 11:26 AM | Reply
όπως έχω ξαναγράψει και θα συνεχίζω να αναρωτιέμαι το ίδιο πράγμα.
ΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ οι οποίοι προστατεύουν τους πελάτες τους απο εγκληματικές ενέργειες πάσης φύσεως είναι αναλόγως υπόλογοι; το να αποκρύψει ότι σκότωσε ο πελάτης του ότι έκλεψε είναι νόμιμο; αλλά σε τι ποσοστό ανέρχονται οι Δικηγόροι μέσα στην Βουλή; Και άντε τώρα μειώθηκε καθώς μπήκαν τραγουδιστές ποδοσφαιριστές ηθοποιοί κλπ. αλλά αυτοί που τόσα χρόνια γράφουν νόμους.... μαλλον προστατεύαν καλά την φαμίλια τους.
image description κλαρας | November 19, 2012 8:20 AM | Reply
αγαπητοί κύριοι και κυρίες, βλέπω από τα παραπάνω σχόλια ένα προβληματισμό περί του τι μας συμβαίνει, αλλά οφείλω να πω ότι είναι διάσπαρτες σκέψεις, ατάκτως ειρημένες.
απλά θα ήθελα να σας ενημερώσω (για όσους δεν το γνωρίζουν) ότι εδώ και ένα με δύο χρόνια οτιδήποτε ψηφίζεται και νομοθετείται δεν είναι προιόν "ελληνικής κοινοβουλευτικής παραγωγής". θέλω να πω, ότι καταρτίζεται και προσφέρεται στο πιάτο προς ψήφιση από την ομάδα του Χόρστ Ράιχενμπαχ.
άλλωστε το ανακοίνωσε πρόσφατα και ο υπουργός της κυβέρνησης Ρουπακιώτης.
μην λοιπόν σας φαίνεται παράξενο ότι προωθείται η "ρουφιανιά" σε έναν επαγγελματικό κλάδο. είναι πιστεύω στα σχέδια του οικονομικού επιτελείου του 4ου Ράιχ, η εξάπλωση της ρουφιανιάς, του δωσιλογισμού και της απόλυτης εξαθλίωσης σε όλα τα στρώματα της νεο-ελληνικής αποκίας. απλά από κάπου θα έπρεπε να αρχίσει κι αυτό. για σκεφτείτε το, δεν ταιριάζει απόλυτα ?
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο