Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Σύλλογος Ελλήνων Φορολογούμενων - Αφορολόγητα όρια της φορολογίας εισοδήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ


Αφορολόγητα όρια της φορολογίας εισοδήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση
(Δείτε το κείμενο από το site του Συλλόγου)

Για μία ακόμη φορά, “διαρροές” από το Υπουργείο Οικονομικών (η λειτουργία του Κράτους μας με βάση τις “διαρροές” συνιστά ένα μεγάλο “θεσμικό πρόβλημα”) αναφέρουν νέα στοιχεία για το περίφημο φορολογικό νομοσχέδιο το οποίο θα κατατεθεί εντός των προσεχών ημερών στη Βουλή.
Σύμφωνα με τις “διαρροές” είναι πολύ πιθανό να καταργηθεί το αφορολόγητο όριο του ατομικού εισοδήματος, είτε για όλους τους φορολογούμενους, είτε μόνον για τους ελεύθερους επαγγελματίες.
Καθώς πιστεύουμε ότι οι πολίτες θα πρέπει να γνωρίζουν το πώς έχει ένα ζήτημα και στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δημοσιεύουμε σήμερα στοιχεία για το αφορολόγητο όριο του ατομικού εισοδήματος στις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς επίσης και για το πώς έχουν οι φορολογικοί συντελεστές στις χώρες αυτές.
Τα στοιχεία αυτά συγκεντρώθηκαν στα πλαίσια ειδικής μελέτης που εκπονεί ο Σύλλογος ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ επί των φορολογικών συστημάτων στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί περί τα μέσα Δεκεμβρίου 2012.

Δείτε τα σχετικά στοιχεία:

Το αφορολόγητο όριο εισοδήματος, έχει την έννοια της προστασίας των οικονομικά αδύναμων πολιτών. Θεσπίστηκε για να υλοποιήσει τη συνταγματική επιταγή της υποχρέωσης του Κράτους για το σεβασμό της αξιοπρέπειας του ατόμου. Έχει δε τη λογική ότι, όταν άτομο με πολύ χαμηλό εισόδημα, δεν έχει καν τη δυνατότητα να καλύψει τις στοιχειώδεις ανάγκες του, τότε δε μπορεί να εισφέρει περισσότερο στις κοινές δαπάνες, πέραν των όσων εισφέρει μέσω της έμμεσης φορολογίας.
Με βάση τον ίδιο συλλογισμό, όταν το Κράτος απαιτεί από το άτομο αυτό να εισφέρει περισσότερο, τότε η επιβαλλόμενη φορολογία οδηγεί το άτομο σε πραγματική οικονομική, αλλά και ηθική εξουθένωση και εξαθλίωσή του. Κάτι τέτοιο όμως παραβιάζει την υποχρέωση του Κράτους να προστατεύει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Το αφορολόγητο όριο στην Ελλάδα, μέχρι πέρυσι ήταν € 12.000. Και μάλιστα αφορούσε στο “καθαρό φορολογητέο εισόδημα”, δηλαδή μετά από την αφαίρεση των διαφόρων φοροαπαλλαγών. Με δεδομένη την κάκιστη κατάσταση των δημόσιων οικονομικών και τη χρεοκοπία της χώρας, το ποσό αυτή ήταν υψηλό. Και μάλιστα, σε αρθρογραφία μας πέρυσι τον Μάιο, είχαμε υποστηρίξει ότι θα έπρεπε να μειωθεί, αφού ήταν πολύ υψηλότερο από το σταθμισμένο μέσο όρο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο -κατά το 2010- έφθανε κοντά στα € 5.500.

Όμως, το να πηγαίνουμε από το ένα άκρο στο άλλο και μάλιστα σε περίοδο ύφεσης, κατά την οποία αφ’ ενός μεν έχουν αυξηθεί δραματικά οι έμμεσοι φόροι και τα παντός είδους τέλη και αφ’ ετέρου έχουν μειωθεί -επίσης δραματικά- τα εισοδήματα των πολιτών, είναι κάτι το οποίο δε μπορεί να είναι αποδεκτό.

Σε μία χώρα η οποία έχει υποστεί μία τόσο δραματική μείωση του ΑΕΠ της και μία -ούτως ή άλλως- μείωση του βιοτικού επιπέδου του πληθυσμού της, η κατάργηση του αφορολόγητου ορίου συνιστά μία πράξη κοινωνικής “βαρβαρότητας” η οποία θα εξαθλιώσει ακόμη περισσότερο τις αδύναμες κοινωνικές τάξεις. Η δε προσπάθεια για αντιστάθμιση της κατάργησης του αφορολόγητου ορίου μέσα από την προσκόμιση αποδείξεων, είναι αμφίβολο εάν τελικά επιτύχει να αμβλύνει τις απώλειες που θα υπάρξουν για τους χαμηλού εισοδήματος φορολογούμενους.

Τί γίνεται όμως στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης;
Στα πλαίσια ειδικής μελέτης που πραγματοποιεί ο Σύλλογος ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ επί των φορολογικών συστημάτων στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί περί τα μέσα Δεκεμβρίου 2012, δημοσιεύουμε σήμερα ορισμένα στοιχεία τα οποία αφορούν: α) στα αφορολόγητα όρια που ισχύουν σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και β) στους συντελεστές φορολογίας εισοδήματος που ισχύουν σήμερα στις 27 χώρες.
Σημειώνουμε ότι, τα στοιχεία αυτά είναι μεμονωμένα και ενδεχόμενα να μη δίνουν την πλήρη εικόνα της φορολογίας εισοδήματος, αφού δεν αναφέρουμε τις διάφορες φορολογικές απαλλαγές που ενδεχόμενα ισχύουν στις εξεταζόμενες χώρες. Τα πλήρη στοιχεία, καθώς και παραδείγματα φορολόγησης ίσων ποσών στις διάφορες χώρες, θα δημοσιευθούν στην πλήρη μελέτη.

Αφορολόγητα Όρια στη Φορολογία Εισοδήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Δείτε τα αφορολόγητα όρια σε μορφή πίνακα

 

Χώρα

Αφορολόγητο
Όριο
(€)

(εθνικό _
\ . Σημειώσεις
νόμισμα)
Ir *

Αυστρία

11.000

Βέλγιο

6.570

Βουλγαρία

1.108

BGN 2160

Γαλλία

5.963

Γερμανία

8.004

Δανία

5.667

DKK 42900

Ελλάδα

5.000

Εσθονία

1.728

Ην. Βασίλειο

9.726

GBP 8105 Μειώνεται σε εισόδημα πάνω από GBP 100.000Το κάθε φυσικό πρόσωπο δικαιούται έκπτωσηφόρου (tax credit) ύψους € 1.650

Ιρλανδία

0

Ισπανία

5.150

Ιταλία

0

Κύπρος

19.500

Λεττονία

0

Υφίσταται αφορολόγητο για ετήσια εισοδήματακάτω των € 2.780 ευρώ.

Λιθουανία

0

Λουξεμβρούργο

11.265

Μάλτα

8.500

Το κάθε φυσικό πρόσωπο δικαιούται έκπτωσηφόρου (tax credit) ύψους € 2.033

Ολλανδία

0

Ουγγαρία

0

Το κάθε φυσικό πρόσωπο δικαιούται μείωση φόρου ύψους PLN 556 ( €125)

Πολωνία

0

Υφίσταται έκπτωση φόρου (tax credit) ανάλογα μετην ηλικία και την οικογενειακή κατάσταση τουφορολογούμενου.

Πορτογαλία

0

Ρουμανία

0

Σλοβακία

3.645

Όσο αυξάνεται το εισόδημα, το αφορολόγητο όριο μειώνεται σταδικά μέχρι του ποσού των € 3.228

Σλοβενία

6.373

Το αφορολόγητο όριο κυμαίνεται από SEK 12.900- 33.900 (€ 1.500 έως € 3.941) ανάλογα με τοφορολογητέο εισόδημα. Όταν το εισόδημαυπερβαίνει τις SEK 336.700 (€ 39.150), τότε η φορολογική απαλλαγή διατηρείται σταθερή στα SEK 18.700 SEK 12.900 (€ 1.500).

Σουηδία

2.172

Τσεχία

994

CZK 24.840 Το αφορολόγητο όριο ισχύει μόνο για τον "κρατικόφόρο". Οι δημοτικοί φόροι φθάνουν (2012) στο 19,25% (σταθερός συντελεστής - δεν υφίσταταιαφορολόγητο όριο και δεν αφαιρείται από τοφορολογητέο εισόδημα για τον υπολογισμό τουεθνικού φόρου - Υφίσταται και εκκλησιαστικόςφόρος ο οποίος κυμαίνεται από 1% έως 2%)

Φινλανδία

16.100

 

Αυστρία
Αφορολόγητο: € 11.000
Κλίμακες φορολόγησης (€) Φορολογικός Συντελεστής
1-11.000 0%
11.001-25.000 36,5%
25.001-60.000 43,21%
πάνω από 60.000 50%

Βέλγιο
Αφορολόγητο: € 6.570
Κλίμακες φορολόγησης (€) Φορολογικός Συντελεστής
0 - 8.070 25%
8.070 - 11.480 30%
11.480 - 19.130 40%
19.130 - 35.060 45%
άνω των 35.060 50%

Βουλγαρία
Αφορολόγητο: BGN 2.160 (€ 1.108)
Ενιαίος φορολογικός συντελεστής: 10%

Γαλλία
Αφορολόγητο: € 5.963
Κλίμακες φορολόγησης (€) Φορολογικός Συντελεστής
μέχρι 5.963 0%
5.963 -11.896 5,5%
11.896 -26.420 14%
26.420- 70.830 30%
πάνω από 70.830 41%

Γερμανία
Αφορολόγητο: € 8.004
Κλίμακες φορολόγησης (€) Φορολογικός Συντελεστής
μέχρι 8.004 0%
8.005-52.881 14%
52.882-250.730 42%
250.731 και πάνω 45%

Δανία
Αφορολόγητο: DKK 42.900 (€ 5.667)
Κλίμακες φορολόγησης (DKK) Φορολογικός Συντελεστής
42.900-389.900 11,6%
πάνω από 389.900 15%
Ο μέσος τοπικός (δημοτικός) συντελεστής του φόρου εισοδήματος προσώπων είναι 25,7%.

Ελλάδα
Αφορολόγητο: € 5.000
Κλιμάκιο εισοδήματος(€) Φορολογικός Συντελεστής
μέχρι 5.000 0%
7.000 10%
4.000 18%
10.000 25%
14.000 35%
20.000 38%
40.000 40%
άνω των 100.0000 45%

Εσθονία
Αφορολόγητο: € 1.728
Ενιαίος φορολογικός συντελεστής: 21% στο υπόλοιπο ποσό.

Ηνωμένο Βασίλειο
Αφορολόγητο: GBP 8.105 (€ 9.726)
Κλίμακες φορολόγησης (GBP) Φορολογικός Συντελεστής
8.106 - 34.370 20%
37.401 - 150.000 40%
πάνω από 150.000 50%

Ιρλανδία
Αφορολόγητο: € 0
(το κάθε φυσικό πρόσωπο δικαιούται έκπτωση φόρου € 1.650)
Κλίμακες φορολόγησης (€) Φορολογικός Συντελεστής
0 - 32.800 20%
32.801 και πάνω 41%

Ισπανία
Αφορολόγητο: € 5.150 (Λογίζεται ως έκπτωση εισοδήματος)
Κλίμακες φορολόγησης (€) Φορολογικός Συντελεστής
1-17.707 24.75%
17.708-33.007 30%
33.008-53.407 40%
53.408-120.000 47%
120.001-175.000 49%
175.001-300.000 51%
300.001 και πάνω 52%
Ιταλία
Αφορολόγητο: € 0
Κλίμακες φορολόγησης (€) Φορολογικός Συντελεστής
0 - 15.000 23%
15.001-28.000 27%
28.001-55.000 38%
55.001-75.000 41%
πάνω από 75.001 43%
Υφίστανται επίσης και περιφερειακοί φόροι που κυμαίνονται από 1,2% έως 2,03%, αλλά και δημοτικοί φόροι που κυμαίνονται από 0,1% έως 0,8%.


Κύπρος
Αφορολόγητο: € 19.500
Κλίμακες φορολόγησης (€) Φορολογικός Συντελεστής
0 - 19.500 0%
19.501 - 28.000 20%
28.001 - 36.300 25%
36.301 - 60.000 30%
60.001 και άνω 35%

Λεττονία
Αφορολόγητο: LVL 0
Ενιαίος φορολογικός συντελεστής: 25%
Ενιαίος φορολογικός συντελεστής 10% για εισοδήματα από μερίσματα, τόκους, εισοδήματα από σύνταξη, ασφάλειες και εκμετάλλευση ξυλείας.

Λιθουανία
Αφορολόγητο: LTL 0
(ισχύει αφορολόγητο όριο LTL 5.640 (€ 1.635), μόνον εάν το συνολικό εισόδημα δεν υπερβαίνει τα LTL 9.600 (€ 2.780).
Ενιαίος φορολογικός συντελεστής: 15%

Λουξεμβούργο
Αφορολόγητο: € 11.265
Κλίμακες φορολόγησης (€) Φορολογικός Συντελεστής
Κάτω από 11.265 0%
11.265-41.793 8%-38%
Πάνω από 41.793 39%

Μάλτα
Αφορολόγητο: € 8.500
Κλίμακες φορολόγησης (€) Φορολογικός Συντελεστής
0 - 8.500 0%
8.501-14.500 15%
14.501-19.500 25%
πάνω από 19.501 35%

Ολλανδία
Αφορολόγητο: € 0
(το κάθε φυσικό πρόσωπο δικαιούται έκπτωση φόρου € 2.033)
Κλίμακες φορολόγησης (€) Φορολογικός Συντελεστής
1-18.945 33,1%
18.946-33.863 41,95%
33.864-56.491 42%
πάνω από 56.492 52%

Ουγγαρία
Αφορολόγητο: HUF 0
Ενιαίος φορολογικός συντελεστής: 16%

Πολωνία
Αφορολόγητο: PLN 0
Το κάθε φυσικό πρόσωπο δικαιούται μείωση φόρου ύψους PLN 556 ( € 125)
Κλίμακες φορολόγησης (PLN) Φορολογικός Συντελεστής
1 -85.528 18%
πάνω από 85.528 32%

Πορτογαλία
Αφορολόγητο: -
Κλίμακες φορολόγησης (€) Φορολογικός Συντελεστής
μέχρι 4.898 11,5%
4.899-7.410 14%
7.411-18.375 24,5%
18.376-42.259 35,5%
42.260-61.244 38%
61.245-66.045 41,5%
66.046-153.000 43,5%
πάνω από 153.001 46,5%

Ρουμανία
Αφορολόγητο: RON 0
Υφίσταται απαλλαγή φορολογίας για τα εισοδήματα από συντάξεις, έως τα πρώτα RON 1.000 (€ 220)
Ενιαίος φορολογικός συντελεστής: 16%

Σλοβακία
Αφορολόγητο: € 4.026
(ισχύει στα χαμηλά εισοδήματα - μειώνεται όσο αυξάνεται το εισόδημα)
Ενιαίος φορολογικός συντελεστής: 19%

Σλοβενία
Αφορολόγητο: € 6.373
Όσο αυξάνεται το εισόδημα, το αφορολόγητο όριο μειώνεται σταδικά μέχρι του ποσού των € 3.228
Κλίμακες φορολόγησης (€) Φορολογικός Συντελεστής
1-7.634 16%
7.634-15.269 27%
15.269 και πάνω 41%

Σουηδία
Αφορολόγητο: SEK 18.700 (€ 2.172)
Το αφορολόγητο όριο κυμαίνεται από SEK 12.900 – 33.900 (€ 1.500 έως € 3.941) ανάλογα με το φορολογητέο εισόδημα. Όταν το εισόδημα υπερβαίνει τις SEK 336.700 (€ 39.150), τότε η φορολογική απαλλαγή διατηρείται σταθερή στα SEK 12.900 (€ 1.500).
Κλίμακες φορολόγησης (SEK) Φορολογικός Συντελεστής
(Εθνικός φόρος εισοδήματος)
πάνω από 401.100 20%
πάνω από 574.300 25%
(Δημοτικός φόρος εισοδήματος)
Ο σταθμισμένος μέσος όρος για το 2012 είναι 31,6% (σταθερός συντελεστής - δεν υφίσταται αφορολόγητο όριο και δεν αφαιρείται από το φορολογητέο εισόδημα για τον υπολογισμό του εθνικού φόρου)

Τσεχία
Αφορολόγητο: CZK 24.840 (€ 994)
Κλίμακες φορολόγησης (CZK) Φορολογικός Συντελεστής
Ενιαίος φορολογικός συντελεστής: 15%
(Το φορολογητέο εισόδημα συμπεριλαμβάνει και το σύνολο των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, εργοδότη και εργαζόμενου - “super gross wage”)

Φινλανδία
Αφορολόγητο: € 16.100
Κλίμακες φορολόγησης (€) Φορολογικός Συντελεστής
1-16.100 0%
16.101-23.900 6,5%
23.901-39.100 17,5%
39.101-70.300 21,5%
70.301 και πάνω 29,75%
(Δημοτικός φόρος εισοδήματος)
Ο σταθμισμένος μέσος όρος για το 2012 είναι 19,25% (σταθερός συντελεστής - δεν υφίσταται αφορολόγητο όριο και δεν αφαιρείται από το φορολογητέο εισόδημα για τον υπολογισμό του εθνικού φόρου - Υφίσταται και εκκλησιαστικός φόρος ο οποίος κυμαίνεται από 1% έως 2%)


Η έρευνα για τα συστήματα φορολογίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση διεξάγεται από τους: Γιάννη Σιάτρα, Μαρία Σαββουλίδη και Κωνσταντίνο Μαντέλλο. Θα ολοκληρωθεί και θα δημοσιευθεί το Δεκέμβριο του 2012.


Επί του παρόντος, για τα αφορολόγητα όρια στη φορολογία εισοδήματος, πρέπει να αναφέρουμε τα παρακάτω:
α) Μηδενικό ύψος αφορολόγητου ποσού έχουν εννέα (9) χώρες: Ιρλανδία, Ιταλία, Λιθουανία, Λεττονία, Ολλανδία, Πολωνία, Ουγγαρία, Πορτογαλία, Ρουμανία. Από τις χώρες αυτές, μόνον τέσσερις (4) έχουν απόλυτα μηδενικό ύψος αφορολόγητου ποσού (Ιταλία, Λεττονία, Ουγγαρία, Ρουμανία), αφού οι υπόλοιπες έχουν θεσπίσει κάποιου είδους “έκπτωσης φόρου” (tax credit) για κάθε φορολογούμενο. Δείτε περισσότερα στοιχεία στον παραπάνω πίνακα.
β) Οι χώρες με το υψηλότερο ύψος αφορολόγητου ποσού είναι η Κύπρος (€ 19.500) και το Λουξεμβούργο (€ 11.265). Σημειώνεται ότι, ενώ στον παραπάνω πίνακα, η Φινλανδία εμφανίζεται να έχει αφορολόγητο ποσό ύψους € 16.100, αυτό ισχύει μόνον για την εθνική φορολογία, ενώ στην τοπική φορολογία (η οποία είναι και υψηλότερη) η φορολόγηση αρχίζει από το πρώτο ευρώ.

Συντελεστές Φορολογίας Εισοδήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Δείτε σε μορφή κειμένου το σύνολο των φορολογικών συντελεστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Επίσης, αναφορικά με τους συντελεστές φορολογίας εισοδήματος, πρέπει να σημειώσουμε ότι, σε οκτώ (8) χώρες ισχύει το καθεστώς του “ενιαίου φορολογικού συντελεστή” (δηλαδή, όλα τα εισοδήματα εμπίπτουν σε ένα μοναδικό φορολογικό συντελεστή). Όπως θα παρατηρήσουμε από την παρακάτω παράθεση των χωρών αυτών, πρόκειται στο σύνολό τους για χώρες με πρώην κομμουνιστικά καθεστώτα, οι οποίες εισήλθαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις διευρύνσεις του 2004 και του 2007. Το τί είναι το καθεστώς του “ενιαίου φορολογικού συντελεστή” και γιατί επιλέγεται από κάποιες χώρες, θα αναλυθεί στην έκδοση της αναλυτικής μελέτης (Δεκέμβριος 2012). Οι χώρες που ακολουθούν το σύστημα του “ενιαίου φορολογικού συντελεστή” είναι οι:
Βουλγαρία - 10%
Εσθονία - 21%
Λεττονία - 25%
Λιθουανία - 15%
Ουγγαρία - 16%
Ρουμανία - 16%
Σλοβακία - 19%
Τσεχία - 15%

Τέλος, καθώς κατά το τελευταίο διάστημα κυκλοφορούν φήμες σχετικά με την κατάργηση του αφορολόγητου ορίου στη φορολογία εισοδήματος στην Ελλάδα, σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου που λήφθηκε στις 13 Νοεμβρίου, ο Σύλλογος θα υποβάλλει διαμαρτυρία προς τον Υπουργό των Οικονομικών, ενώ παράλληλα θα αναπτύξει και τη δική του πρόταση επί του ζητήματος αυτού, πρόταση η οποία βασίζεται στην αρχή της προστασίας της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και περιλαμβάνει ένα κλιμακωτό όριο “αφορολογήτου ποσού”, σύμφωνα με μεθόδους που ισχύουν και σε άλλες χώρες.
Αμέσως μόλις υποβληθεί η πρόταση του Συλλόγου, θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση.


Η έρευνα για τα συστήματα φορολογίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση διεξάγεται από τους: Γιάννη Σιάτρα, Μαρία Σαββουλίδη και Κωνσταντίνο Μαντέλλο.

--
Γιάννης Σιάτρας
Πρόεδρος Δ.Σ.

Έλληνες Φορολογούμενοι
Μνησικλέους 2 & Μητροπόλεως 43
10556 Αθήνα
τηλ: 210 3242032, fax: 210 3242802
Μέλος του Taxpayers Association of Europe
www.forologoumenos.gr
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).

Παλαιότερα σχόλια

image description ΕΛΛΗΝΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΕΓΩ | Νοεμβρίου 15, 2012 9:39 π.μ. | Reply
Επιτελους και μια εικονα του τι ισχυει στις αλλες χωρες και μαλιστα απο μη ειδικους επι του θεματος αλλα αμμεσα "θιγομενους". Οι οικονομολογοι, λογιστες, φοροτεχνες μεσω των φορεων τους δεν μπηκαν στον κοπο να μας παρουσιασουν τετοια στοιχεια και δεν εχουν μπει στον κοπο να μας δωσουν την δικη τους προταση στο θεμα μονο αποσπασματικα σχολια και αφορισμοι. Σαν φορολογουμενος εχω πληρωσει μεχρι το τελευταιο € τις υποχρεωσεις μου , δηλωνοντας κατα μεγαλο ποσοστο (90-95%) τα πραγματικα μου εισοδηματα ΕΙΜΑΙ ΚΥΡΙΟΛΕΚΤΙΚΑ χωρις τιποτα στο ονομα μου. Λιγα ψιλα που ειχα στην EUROBANK (περιπου 25€) ΜΟΥ ΤΑ ΠΗΡΕ ΜΕ ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗς γιατι καθυστερουσα τις δοσεις μου ,βαζοντας πλεον πρωτα την επιβιωση της οικογενειας μου και μετα των τραπεζων. Συμπερασματικα οποιος εχοντας μια μικρη επιχειρηση καταφερει μετα απο αυτην την ισοπεδωτικη φορο..ληστικη πολιτικη να την διατηρησει και να πληρωνει τις υποχρεωσεις του χωρις να κλεβει πλεον κατα το μεγαλυτερο ποσοστο του αξιζει παρασημο και νομπελ οικονομικων.
image description ΓΙΑΝΝΗΣ | Νοεμβρίου 15, 2012 10:04 π.μ. | Reply
ΩΡΑΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΑΠΛΑ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΔΩ ΣΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟΤΕ ΠΟΥ ΕΙΣΗΛΘΑΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε. ...!!!
image description GRD | Νοεμβρίου 15, 2012 5:36 μ.μ. | Reply
Έλληνα φορολογούμενε έχεις εν μέρει δίκαιο. Μάθε όμως το θεσμικό όργανο των οικονομολόγων το Οικονομικό Επιμελητήριο κυριαρχείται από Δημόσιους Τεμπέλιδες κατά πρώτον και κατά δεύτερον όπως πολύ καλά γνωρίζουν οι περισσότεροι λογιστές το Υπουργείο οικονομικών τους έχει ( και μας έχει) κυριολεκτικά γραμμένους. Οι αποφάσεις παίρνονται από μία κλειστή κάστα ''γραμματέων και φαρισαίων'' με αποκλειστικό σκοπό την επιβίωση των κρατικοδίαιτων σοβιέτ εις βάρος της υπόλοιπης κοινωνίας. Οι πολιτικοί προιστάμενοι (υπουργοί...) είναι άσχετοι και κατευθυνόμενοι από τα κοράκια (ορδές των κρατικών γραφειοκρατών που πάντα φροντίζουν να προασπίσουν τα δικά τους συμφέροντα.
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο