Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Νέες ρυθμίσεις για τις υπηρεσίες μεταφορών

Νέες ρυιθμίσεις  για τον εκσυγχρονισμό των μεταφορικών υπηρεσιών - καμία αλλαγή για τα ΤΑΞΙ

Το  Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων εισάγει ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση των παρεχόμενων μεταφορικών υπηρεσιών που στόχο έχουν την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας. Αυτές θα περιλαμβάνονται στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών που θα κατατεθεί στην Ολομέλεια της Βουλής αύριο Δευτέρα 5 Νοεμβρίου.
 
Ειδικότερα, εισάγονται ειδικές ρυθμίσεις που είναι κανόνας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εκσυγχρονίζουν τη νομοθεσία σχετικά, με τη μίσθωση φορτηγών οχημάτων στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές και τη μίσθωση μικρών φορτηγών κάτω των 3,5 τόνων από επιχειρήσεις και ιδιώτες. Επίσης διαμορφώνεται το πλαίσιο, όπως συμβαίνει σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τη μίσθωση επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων με οδηγό και την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς πελατών ξενοδοχείων.
 
 
Σημειώνεται ότι δεν προβλέπεται καμία αλλαγή του ισχύοντος νόμου για τα ταξί.
 

Πιο συγκεκριμένα:
 

Μίσθωση φορτηγών οχημάτων στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές
 
Εκσυγχρονίζεται και εξειδικεύεται το νομοθετικό πλαίσιο που καλύπτει τη μίσθωση οχημάτων χωρίς οδηγό στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές, ώστε να ακολουθηθεί η κοινή Ευρωπαϊκή πολιτική.
 
 
Μέχρι σήμερα, ισχύουν περιορισμοί όπως:
 
- η μεταφορική επιχείρηση να διαθέτει τουλάχιστον ένα ιδιόκτητο φορτηγό δημόσιας
 
χρήσης προκειμένου να μισθώσει άλλο φορτηγό όχημα,
 
- ο αριθμός των μισθωμένων φορτηγών οχημάτων μιας μεταφορικής επιχείρησης δεν
 
μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο του αριθμού των ιδιόκτητων φορτηγών δημόσιας
 
χρήσης της επιχείρησης
 
-  οι μη μεταφορικές επιχειρήσεις και επαγγελματίες μισθώνουν μόνο φορτηγά ιδιωτικής
 
χρήσης μεικτού βάρους έως έξι τόνων από άλλες μη μεταφορικές επιχειρήσεις και
 
επαγγελματίες.
 
Οι περιορισμοί αυτοί αίρονται και προωθείται εκσυγχρονισμός του πλαισίου.
 
 
 
Με την εξάλειψη των περιορισμών αυτών αναμένεται ότι:
 
- θα τονωθεί η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων,
 
- θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για μείωση στο κόστος του προϊόντος και άρα στην

τελική τιμή του προϊόντος,
 
-  θα επιτευχθεί καλύτερη και πληρέστερη κάλυψη των αναγκών των καταναλωτών,
 
-  θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας σε σχετιζόμενες με αυτή τη δραστηριότητα
 
επιχειρήσεις.
 

Μίσθωση Μικρών Φορτηγών, κάτω των 3,5 τόνων, από επιχειρήσεις και ιδιώτες
 

Αίρονται οι περιορισμοί που υπάρχουν ως προς τον ελάχιστο χρόνο μίσθωσης μικρών φορτηγών, ως 3,5 τόνους, από επιχειρήσεις και ιδιώτες.
 
Διευκρινίζεται ότι ήδη με Υπουργική Απόφαση του 2011 επετράπη η εκμίσθωση φορτηγών οχημάτων μεικτού βάρους έως 3,5 τόνων από επιχειρήσεις εκμίσθωσης. Ωστόσο, η ρύθμιση αυτή δεν μπορούσε να εφαρμοστεί, καθώς παρέμενε περιορισμός σύμφωνα με τον οποίο η ελάχιστη διάρκεια μίσθωσης για επιχειρήσεις, αλλά και για ιδιώτες ήταν τα δύο έτη!
 

Σημειώνεται ότι σε Ολλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Βέλγιο, ΗΠΑ, Καναδά κλπ. ελαφρά, αλλά και μεγαλύτερα φορτηγά οχήματα, ενοικιάζονται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ή και βάσει χιλιομέτρων με σύμβαση, χωρίς να υπάρχει νομικός περιορισμός, ώστε να εξυπηρετούνται πελάτες που επιθυμούν να μετακινήσουν αντικείμενα, αγορές ειδών ή και οικοσκευές.
 

 
Ενοικίαση ΕΙΧ οχήματος με οδηγό (ChauffeurService)
 

Εισάγεται ρύθμιση σύμφωνα με την οποία δίνεται το δικαίωμα σε τουριστικά γραφεία και γραφεία ενοικίασης αυτοκινήτων να εκμισθώνουν επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα με οδηγό. Πρόκειται για ολική εκμίσθωση του οχήματος μέσω προ-κράτησης, με αντίστοιχη σύμβαση, ελάχιστης διάρκειας 12 ωρών. Στόχος είναι να βελτιωθεί το προσφερόμενο τουριστικό προϊόν έτσι ώστε να ενισχυθεί ο ποιοτικός τουρισμός στη χώρα μας.

 
Σημειώνεται ότι σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξαιρουμένης της Ελλάδος επιτρέπεται χωρίς χρονικούς ή άλλους περιορισμούς η μίσθωση αυτοκινήτων με οδηγό από γραφεία ενοικίασης αυτοκινήτων. Αυτή η υπηρεσία παρέχεται επίσης και σε χώρες μη μέλη της ΕΕ, όπως Τουρκία και Σερβία, οι οποίες ανταγωνίζονται τη χώρα μας από πλευράς προσέλκυσης τουριστών. Στην Ελλάδα, η παροχή τέτοιου είδους υπηρεσιών δεν είναι μέχρι σήμερα δυνατή.

 
Η δε πρακτική στην Ευρώπη έχει αποδείξει ότι η ζήτηση για μισθωμένο αυτοκίνητο με οδηγό αφορά κατά πλειοψηφία μεσαίου και μεγάλου κυβισμού αυτοκίνητα δεδομένου ότι η υπηρεσία αυτή απευθύνεται σε επισκέπτες υψηλού εισοδηματικού επιπέδου, που συνδυάζουν επαγγελματικό ταξίδι, διακοπές ή και τα δύο μαζί.

 
Τονίζεται ότι σε αυτού του είδους τις μεταφορές, απαγορεύεται η είσπραξη κομίστρου έτσι ώστε να γίνει σαφής ο διαχωρισμός μεταξύ αυτής της υπηρεσίας και της υπηρεσίας που παρέχουν τα επιβατηγά αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης (ταξί). Επιπλέον, δίνεται το δικαίωμα σε εταιρείες και συνεταιρισμούς ταξί να λειτουργούν τέτοιου είδους υπηρεσίες.

 
Για να εξασφαλίζεται η προσφορά καλής ποιότητας υπηρεσιών, ορίζονται ελάχιστα προσόντα που πρέπει να καλύπτουν οι οδηγοί που απασχολούνται για αυτές τις υπηρεσίες, αλλά και χαρακτηριστικά που πρέπει να φέρουν τα ίδια τα οχήματα.
 
 
 
Οι οδηγοί πρέπει υποχρεωτικά:
 
-   να έχουν λευκό ποινικό μητρώο,
 
-   να έχουν ισχύον δίπλωμα οδήγησης, το οποίο να έχουν στην κατοχή τους τουλάχιστον
 
για δύο χρόνια πριν την έναρξη της απασχόλησής τους
 
-       να έχουν περάσει ιατρικές εξετάσεις, αντίστοιχες με αυτές που περνούν οι οδηγοί ταξί.

 
Τα οχήματα πρέπει :
 
- να είναι άνω των 1.500 κυβικών εκατοστών
 
- να εμπίπτουν στην κατηγορία EURO V ή μεταγενέστερη
 
- να μην ξεπερνούν ηλικιακά τα 7 χρόνια, και αν είναι ανοικτού τύπου τα 9 χρόνια.
 
Τέλος, επιβάλλονται σειρά κυρώσεων και ποινές σε αντιστοιχία με τα όσα ήδη ισχύουν για τα γραφεία ενοικίασης αυτοκινήτων που μισθώνουν οχήματα χωρίς οδηγό. Στην περίπτωση δε που εντοπιστεί τέτοιο μισθωμένο όχημα να διενεργεί επιβατικές μεταφορές με κόμιστρο, τότε επιβάλλονται στο νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης και στον οδηγό οι εξής ποινές: 6 μήνες φυλάκιση, 3.000 ευρώ χρηματική ποινή, και ανάκληση της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος για 2 χρόνια.
 
Υπηρεσίες μεταφοράς πελατών ξενοδοχείων (ShuttleService)
 
Δίνεται η δυνατότητα σε κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα να χρησιμοποιούν είτε δικά τους ιδιόκτητα επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα, είτε αυτοκίνητα που έχουν στην κατοχή τους (με leasing), για να μεταφέρουν χωρίς κόμιστρο τους πελάτες τους από το ξενοδοχείο σε σημείο εισόδου/εξόδου (δηλαδή, λιμάνια, αεροδρόμια, σιδηροδρομικούς σταθμούς) και αντίστροφα. Σημειώνεται ότι η υπηρεσία αυτή (shuttle service) ήδη επιτρέπεται με λεωφορεία (δηλαδή οχήματα άνω των 10 θέσεων).
 
Παράλληλα, με την προτεινόμενη ρύθμιση δίνεται το δικαίωμα και σε εταιρείες και συνεταιρισμούς ταξί να συνάπτουν συμβάσεις ολικής ή μερικής εκμίσθωσης των αυτοκινήτων τους, με ξενοδοχειακές μονάδες, με κόμιστρο το οποίο θα καθορίζεται από τη σύμβαση μεταξύ εταιρείας ταξί και ξενοδοχείου, για την μεταφορά των πελατών από και προς το σημείο εισόδου/εξόδου προς το ξενοδοχείο.
 
Διευκρινίζεται ότι τα οχήματα αυτά θα φέρουν ειδικά διακριτικά και τυχόν άλλα στοιχεία για να είναι σαφές ότι εκτελούν τη συγκεκριμένη μόνο υπηρεσία. Η συγκεκριμένη υπηρεσία προσφέρεται από πολλά ξενοδοχεία παγκοσμίως, αφού συντελεί στην προσέλκυση ποιοτικού τουρισμού, με πιο εξειδικευμένες απαιτήσεις στις προσφερόμενες προς αυτή την κατηγορία τουριστών υπηρεσίες.
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο