Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Πακέτο μέτρων για την αγορά καυσίμων παρουσίασε η κυβέρνηση

Πακέτο μέτρων για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου και την ενίσχυση του ανταγωνισμού στην αγορά καυσίμων παρουσίασαν εχθές, σε κοινή συνέντευξη Τύπου, ο υπουργός Ανάπτυξης Κ. Χατζηδάκης και οι υφυπουργοί Οικονομικών Γ. Μαυραγάνης, Ανάπτυξης Θ. Σκορδάς και Περιβάλλοντος - Ενέργειας Α. Παπαγεωργίου.


Συνέντευξη Τύπου για την αγορά καυσίμων. Εισήγηση του Υπουργού ΑνΥπ Κωστή Χατζηδάκη
Κυρίες και Κύριοι,
 
.....
 
Πρώτος άξονας, είναι  η αντιμετώπιση της παραβατικότητας.

Η παραβατικότητα συνδέεται άμεσα τόσο με το ζήτημα του λαθρεμπορίου στην αγορά των καυσίμων, όσο και με πρακτικές όπως οι παράνομες επεμβάσεις στις αντλίες, αλλά και η νόθευση των καυσίμων. Οι συνέπειες είναι πολλαπλά αρνητικές τόσο για την οικονομία όσο βεβαίως και για τον καταναλωτή. Πέρα από την αυτονόητη σημασία της τήρησης του νόμου, με το λαθρεμπόριο χάνονται πολύτιμοι πόροι για το Δημόσιο. Το φαινόμενο αυτό πρέπει να αντιμετωπισθεί και είμαστε αποφασισμένοι να εφαρμόσουμε όλα τα αναγκαία μέτρα.
 
Τα βασικά μέτρα που υιοθετούμε για την αντιμετώπισή του είναι:
 
-Η εγκατάσταση των ολοκληρωμένων συστημάτων ελέγχου εισροών και εκροών όγκου σε όλα τα στάδια διακίνησης, όπως προβλέπεται ήδη από τη νομοθεσία, και η σύνδεσή τους με την ΓΓΠΣ. Με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα που είμαστε αποφασισμένοι να τηρήσουμε.
 
-Η ιχνηθέτηση των καυσίμων.
 
-Η τοποθέτηση GPS σε όλα τα βυτιοφόρα που μεταφέρουν καύσιμα, επίσης με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα.
 
Θέλω να υπενθυμίζω ότι το καλοκαίρι του 2009 είχαμε νομοθετήσει την εγκατάσταση των συστημάτων ελέγχου εισροών – εκροών. Δυστυχώς, στη συνέχεια υπήρξε καθυστέρηση στην τοποθέτησή τους. Είναι λοιπόν θέμα αξιοπιστίας για την κυβέρνηση, να προχωρήσει στην εγκατάστασή τους.
 
Η κυβέρνηση προχωρά άμεσα στην έκδοση όλων των κανονιστικών πράξεων που απαιτούνται για την εφαρμογή του νόμου 4072/2012 για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου. Θα σας πουν περισσότερα αμέσως μετά οι υφυπουργοί Ανάπτυξης και Οικονομικών, αναφέροντας και τα σχετικά χρονοδιαγράμματα.
 
 
 
Δεύτερος άξονας είναι η  απελευθέρωση της αγοράς και η ενίσχυση του ανταγωνισμού.
 
Σε αυτόν τον τομέα οι παρεμβάσεις μας περιλαμβάνουν την άρση όλων των εμποδίων και δεσμεύσεων που περιόριζαν τη μεταφορά πετρελαιοειδών προϊόντων με βυτιοφόρα, με στόχο τη διευκόλυνση του επιχειρείν αλλά και τη μείωση του κόστους μεταφοράς. Αυτονόητη προϋπόθεση είναι η τήρηση των κανόνων ασφαλείας και αστυνόμευσης.
 
 
 
Πιο συγκεκριμένα:
 
-Πρώτον, τα ανεξάρτητα πρατήρια θα μπορούν να χρησιμοποιούν ιδιόκτητα ή μισθωμένα βυτιοφόρα ανεξαρτήτως χωρητικότητας.
 
-Δεύτερον, για τα ανεξάρτητα πρατήρια επίσης, καταργείται η προϋπόθεση να διαθέτουν ιδιόκτητο βυτιοφόρο προκειμένου να μπορούν  να μισθώνουν ΔΧ βυτιοφόρα.
 
-Τρίτον, τα βυτιοφόρα ανεξαρτήτως τοννάζ, με το εμπορικό σήμα του μεταφορέα ή του ανεξάρτητου πρατηρίου, αποκτούν πρόσβαση στα διυλιστήρια και τις εγκαταστάσεις των εταιριών εμπορίας για μεταφορά καυσίμων, με μόνη προϋπόθεση την τήρηση των κανόνων ασφαλείας.
 
-Τέταρτον, αίρονται οι περιορισμοί στο πλήθος και το τονάζ των βυτιοφόρων που επιτρέπεται να διαθέτουν τα πρατήρια με σήμα εταιριών. Θα μπορούν επίσης, όπως και τα ανεξάρτητα πρατήρια, να χρησιμοποιούν ιδιόκτητα ή μισθωμένα βυτιοφόρα για να εφοδιάζονται με καύσιμα από τις εγκαταστάσεις της εταιρίας με την οποία έχουν συμβατική σχέση, εφόσον βέβαια αυτό προβλέπεται στη σύμβαση αποκλειστικής συνεργασίας με την εταιρία.
 
Στο ίδιο πλαίσιο εισάγονται κανόνες διαφάνειας στην τιμολόγηση των καυσίμων, τόσο στο πρώτο στάδιο (από τα διυλιστήρια προς τις εταιρίες) όσο και στο επόμενο (από τις εταιρίες προς τα πρατήρια).
 
Συγκεκριμένα, όπως εισηγείται και η Επιτροπή Ανταγωνισμού, τα διυλιστήρια θα προβαίνουν σε αναλυτικό προσδιορισμό των στοιχείων κόστους που χρεώνουν στους πελάτες τους. Αντίστοιχα τίθενται κανόνες διαφάνειας στις συμβάσεις αποκλειστικής συνεργασίας μεταξύ εταιριών και πρατηριούχων, σε εναρμόνιση και πάλι με την εισήγηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού.
 
 
 
Τρίτος άξονας, είναι ο εκσυγχρονισμός της  νομοθεσίας.
 
Συγκεκριμένα, εναρμονίζεται με την σχετική Κοινοτική Οδηγία 2009/119/ΕΚ η νομοθεσία για την τήρηση αποθεμάτων ασφαλείας καυσίμων. Έχει ήδη ολοκληρωθεί η δημόσια διαβούλευση για το σχετικό νομοσχέδιο του ΥΠΕΚΑ  που προβλέπει τη σύσταση μη κερδοσκοπικής Ανώνυμης Εταιρίας (Κεντρικός Φορέας Τήρησης Αποθεμάτων), για την απόκτηση, διατήρηση και πώληση αποθεμάτων πετρελαίου. Θα σας πει περισσότερα για το θέμα ο κ. Παπαγεωργίου.
 
Επίσης προχωρούμε στην κατάργηση της βενζίνης LRP που αντικατέστησε την παλιά σούπερ, με στόχο την απελευθέρωση υποδομών (δεξαμενές κλπ.) οι οποίες δεσμεύονται σήμερα για το συγκεκριμένο καύσιμο. Οι καταναλώσεις της LRP είναι πλέον ελάχιστες. Λαμβάνεται όμως μέριμνα για να καλυφθούν όσοι έχουν αυτοκίνητα που χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο καύσιμο, με τη χρήση ειδικών πρόσθετων ουσιών στην αμόλυβδη. Ο κ. Σκορδάς θα αναπτύξει περαιτέρω το θέμα.
 
 
 
Ο τέταρτος και τελευταίος άξονας, αναφέρεται στην  προστασία καταναλωτή.
 
Οι ελλιπείς παραδόσεις καυσίμων είναι ένα φαινόμενο που εντάθηκε τα τελευταία χρόνια και έχει σαν αποτέλεσμα την επιπλέον επιβάρυνση των καταναλωτών, που πληρώνουν για μεγαλύτερη ποσότητα καυσίμων από αυτήν που πράγματι παραλαμβάνουν. Η τεχνολογία δε σε αυτόν τον τομέα είναι ιδιαίτερα προχωρημένη με αποτέλεσμα συχνά να είναι δύσκολος ο εντοπισμός των μηχανισμών καταδολίευσης των αντλιών. Για το λόγο αυτό το υπουργείο Ανάπτυξης ως πρώτο βήμα πιστοποίησε και βγάζει στο δρόμο για ελέγχους ειδικά διασκευασμένο αυτοκίνητο, που θα εφοδιάζεται με καύσιμα όπως ένα οποιοδήποτε ΙΧ και στη συνέχεια θα ελέγχει αν η ποσότητα που παραδόθηκε είναι πράγματι αυτή που αναγράφεται  στην αντλία. Η προσπάθεια θα διευρυνθεί με τη χρήση και άλλων αυτοκινήτων.
 
Παράλληλα, θα εντείνουμε τους ελέγχους για τις παραδόσεις πετρελαίου θέρμανσης. Περισσότερα για το θέμα αλλά και για τις ρυθμίσεις των ΔΙΕΠΠΥ σχετικά με την αγορά καυσίμων θα σας πει ο υφυπουργός κ. Θ. Σκορδάς.
 
Αυτοί είναι λοιπόν, οι τέσσερις βασικοί άξονες της πολιτικής μας για την αντιμετώπιση των στρεβλώσεων στην αγορά καυσίμων. Η πρωτοβουλία μας αυτή, όμως, δεν είναι αποσπασματική. Εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο των δράσεών της κυβέρνησης. Ειδικότερα, στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Υποδομών, έχουμε παρουσιάσει είκοσι συνολικά δράσεις-δεσμεύσεις με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και ενδιάμεσους στόχους.
 
Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται, φυσικά, η ενδυνάμωση του ανταγωνισμού, η ομαλή λειτουργία της αγοράς και η προστασία των καταναλωτών.
 
Σε αυτή την κατεύθυνση κινούνται οι αλλαγές που προωθούμε,αφού αποτελούν διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που συνδέονται άμεσα με την ανταγωνιστικότητα της χώρας και έπρεπε να είχαν γίνει εδώ και δεκαετίες. Πρόσφατα, όπως είναι γνωστό, η θέση της Ελλάδας στην κατάταξη Doing Business της Παγκόσμιας Τράπεζας βελτιώθηκε σημαντικά. Είναι μία θετική είδηση, αλλά φυσικά δεν αρκεί. Εμείς εξακολουθούμε να εργαζόμαστε στην κατεύθυνση αυτή, γιατί μόνον έτσι μπορεί να αλλάξει το κλίμα στην αγορά, να έρθουν επενδύσεις και να δημιουργηθούν ευκαιρίες και νέες θέσεις εργασίας. Ταυτόχρονα, ειδικά εν μέσω μίας τέτοιας κρίσης, με τα μέτρα αυτά επιδιώκουμε την προστασία των καταναλωτών. Επεμβαίνουμε αίροντας εμπόδια για τη λειτουργία του ανταγωνισμού, ελέγχοντας και επιβάλλοντας κυρώσεις.
 
Το ζήτημα που αντιμετωπίζουμε σήμερα, είναι μία από τις χρόνιες παθογένειες και πρέπει να λυθεί επειγόντως. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να γίνει κοινή πεποίθηση όλων πως η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να προχωρήσει μπροστά αγνοώντας το πολιτικό κόστος. Είμαστε αποφασισμένοι να εφαρμόσουμε τις αναγκαίες διαρθρωτικές αλλαγές που είναι απαραίτητες για να επιστρέψει η Ελλάδα στο δρόμο της ανάκαμψης και της ανάπτυξης.
 
Δεν υπάρχει χρόνος για δισταγμούς. Η Ελλάδα πρέπει να σωθεί και θα σωθεί.
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο