Ειδήσεις Υπενθυμίσεις

Διευκρινίσεις για την υποβολή της δήλωσης Ε9 για το 2012

Το υπουργείο οικονομικών εξέδωσε την ΠΟΛ.1201/25.10.2012 με την οποία δίνονται διευκρινίσεις για την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) οικονομικού έτους 2012.


Σύμφωνα με την απόφαση

1.Για το έτος 2012 η δήλωση στοιχείων ακινήτων υποβάλλεται με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου ατομικά από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο είναι ενεργός χρήστης των υπηρεσιών του Taxisnet.

2. Η σύζυγος, η οποία δεν είναι ενεργή χρήστης των υπηρεσιών του Taxisnet, διαρκούντος του έγγαμου βίου υποβάλλει ηλεκτρονικά τη δήλωση στοιχείων ακινήτων της, χρησιμοποιώντας για την πρόσβαση στο Taxisnet το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης του συζύγου της.
Από την ημερομηνία ενεργοποίησης του ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης από τη σύζυγο, δεν είναι πλέον δυνατή η υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων της με τη χρήση των κωδικών του συζύγου.
Από την ημερομηνία καταχώρισης της διακοπής ή της διάστασης της έγγαμης σχέσης στο υποσύστημα Taxis – Μητρώο διακόπτεται η δυνατότητα χρήσης του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασης του πρώην ή σε διαστάση συζύγου για υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων της πρώην ή σε διάσταση, κατά περίπτωση, συζύγου.

3. Η δήλωση στοιχείων ακινήτων ανηλίκου προστατευόμενου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Κ.Φ.Ε., τέκνου υποβάλλεται από τον υπόχρεο γονέα με τη χρήση του ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης του ιδίου, στο όνομα του ανηλίκου τέκνου.
Από την ημερομηνία ενηλικίωσης του τέκνου δεν είναι δυνατή η χρήση του ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης του γονέα για την υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων.
Σε περίπτωση που, με βάση τα μηχανογραφικά τηρούμενα στοιχεία δεν προκύπτει ο υπόχρεος γονέας, η δήλωση υποβάλλεται στο όνομα του ανηλίκου τέκνου, μετά την ενεργοποίηση του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασης του τέκνου.

4. Παρέχεται η δυνατότητα στον υπόχρεο – φυσικό πρόσωπο είτε να πραγματοποιεί διορθώσεις σε δηλώσεις στοιχείων ακινήτων είτε να προβεί σε έλεγχο της εικόνας της περιουσιακής του κατάστασης, ετών 2010 και 2011, εφόσον δεν έχει εκδοθεί δήλωση – εκκαθαριστικό φόρου επί της ακίνητης περιουσίας για το έτος αυτό.

5. Οι μεταβολές που επήλθαν στην ακίνητη περιουσία των νομικών προσώπων για το έτος 2012, υποβάλλονται ηλεκτρονικά με δήλωση στοιχείων ακινήτων έτους 2012.
Μετά την καταχώρηση των μεταβολών της ακίνητης περιουσίας, η εικόνα της περιουσιακής κατάστασης του νομικού προσώπου πρέπει να ταυτίζεται με αυτήν της 1ης Ιανουαρίου 2012.
Σε περίπτωση εμφάνισης μέρους της ακίνητης περιουσίας του νομικού προσώπου ή σε περίπτωση εμφάνισης λανθασμένων στοιχείων επί των ακινήτων, το νομικό πρόσωπο πραγματοποιεί υποχρεωτικά τις απαραίτητες μεταβολές, ώστε να αποτυπώνεται ορθά το σύνολο της περιουσιακής κατάστασης της 1ης Ιανουαρίου 2012.
Νομικά πρόσωπα, στην περιουσιακή κατάσταση των οποίων δεν επήλθε μεταβολή κατά την 1η Ιανουαρίου έτους 2012, δεν υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων του έτους αυτού.

6. Η δήλωση στοιχείων ακινήτων υποβάλλεται χειρόγραφα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., μέχρι την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης αυτής, χωρίς την επιβολή προστίμου αποκλειστικά στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α. Όταν ο υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2012 έχει αποβιώσει και έχει ενημερωθεί το τμήμα μητρώου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. του αποβιώσαντος.
β. Όταν το υπόχρεο νομικό πρόσωπο έχει διακόψει τις εργασίες του κατά την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης.
γ. Σε οποιαδήποτε περίπτωση που, λόγω αποδεδειγμένης αδυναμίας της ηλεκτρονικής εφαρμογής, δεν καθίσταται εφικτή η υποβολή δήλωσης από τον υπόχρεο.

7. Σε περίπτωση που ο υπόχρεος χρειαστεί αντίγραφο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων που έχει υποβάλει με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, προσκομίζει εκτυπωμένη την ηλεκτρονικά υποβληθείσα δήλωση, συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 18 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α΄) , με την οποία δηλώνει την ακρίβεια των στοιχείων της δήλωσης.

Υπενθυμίζουμε επίσης ότι σύμφωνα με την ΠΟΛ.1162/16.7.2012 η προθεσμία για την δήλωση στοιχείων ακινήτων οικ. έτους 2012 έχει παραταθεί εως την 30η Νοεμβρίου 2012


Δείτε εδώ την απόφαση


Και εδώ όλες τι σχετικές αποφάσεις για το Ε9
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).

Παλαιότερα σχόλια

image description Auditor | Οκτωβρίου 31, 2012 8:24 π.μ. | Reply
Έχει παραταθεί, αλλά δεν έχει ανοίξει ακόμα.
image description Σ. | Οκτωβρίου 31, 2012 8:46 π.μ. | Reply
Θα ανοίξει στις 29 Νοεμβρίου, μην αγχώνεστε!
image description NIKOS | Οκτωβρίου 31, 2012 9:55 π.μ. | Reply
θα ανοιξει ρε παιδια.να βγαλουν πρωτα ολες τις ανακοινωσεις, τις ΠΟΛ,τις εγκυκλιους και μετα με το πασο τους, περιπου στις 25 Νοεμβριου, θα ανοιξει το συστημα και θα εχει ημερομηνια κλεισιματος 30 Νοεμβριου.Και θα τρεχουμε ολοι και θα ζηταμε ολοι παραταση κτλ κτλ κτλ...ΓΡΑΦΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ!!!!!!!!!!!!!!!!!
image description BILLBEAR | Οκτωβρίου 31, 2012 9:24 π.μ. | Reply
Τώρα, το πως γίνεται κάτι που δεν έχει ανοίξει ακόμη, να παίρνει παράταση.... μόνο στην Ελλάδα... θα ξεχάσω και τα ελληνικά που μιλάω...
image description Νατάσσα | Οκτωβρίου 31, 2012 9:58 π.μ. | Reply
Και γιατί να περιμένουμε να ανοίξει για να ζητάμε πάλι παρατάσεις? Και γιατί δεν ξεκινάμε να φωνάζουμε "Παράτασηηηη ρεεεε..." από τώρα? Όχι τίποτε άλλο, αλλά μας έχει γίνει συνήθεια κι έχει αρχίσει να μου λείπει.... Σαν τους ναρκομανείς ένα πράμα!
image description JON | Οκτωβρίου 31, 2012 9:48 π.μ. | Reply
2. Η σύζυγος, η οποία δεν είναι ενεργή χρήστης των υπηρεσιών του Taxisnet, διαρκούντος του έγγαμου βίου υποβάλλει ηλεκτρονικά τη δήλωση στοιχείων ακινήτων της, χρησιμοποιώντας για την πρόσβαση στο Taxisnet το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης του συζύγου της.
Από την ημερομηνία ενεργοποίησης του ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης από τη σύζυγο, δεν είναι πλέον δυνατή η υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων της με τη χρήση των κωδικών του συζύγου.
Από την ημερομηνία καταχώρισης της διακοπής ή της διάστασης της έγγαμης σχέσης στο υποσύστημα Taxis – Μητρώο διακόπτεται η δυνατότητα χρήσης του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασης του πρώην ή σε διαστάση συζύγου για υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων της πρώην ή σε διάσταση, κατά περίπτωση, συζύγου.

Τι θέλει να πει ο ποιητής εδώ;
image description C.F.C. | Οκτωβρίου 31, 2012 10:07 π.μ. | Reply
Απαντώ ο ίδιος .....

Ο ποιητής θέλει να πει πως κάθε υπόχρεος υποβάλλε δικό του Ε9
(το τσέκαρα στην εφαρμογή)
image description C.F.C. | Οκτωβρίου 31, 2012 10:06 π.μ. | Reply
"υποβάλλει" (ανορθόγραφε)
image description agamemnon | Οκτωβρίου 31, 2012 11:37 π.μ. | Reply
O ποιητής θέλει να πει, ότι δεν ξέρουν Ελληνικά κι ότι δεν πρόκειται ποτέ να μάθουν κι ότι πρέπει να συμβιβαστούμε πλέον με την ιδέα ότι κάθε εγκύκλιος για μια απορία που λύνει θα δημιουργεί άλλες 10. Η διατύπωση είναι άθλια. Απ΄ότι καταλαβαίνω η σύζυγος δεν χρειάζεται να ενεργοποιήσει δικούς της κωδικούς, γιατί μπορεί να χρησιμοποιεί του συζύγου της. Αν όμως ενεργοποιήσει, δεν θα μπορεί να χρησιμοποιεί τους κωδικούς του συζύγου της. Εύχομαι κι ελπίζω να εννοεί αυτό κι αν ο σύζυγος υποβάλλει πρώτος το Ε9 στο όνομά του να μπορεί και η σύζυγος με τους ίδιους κωδικούς να υποβάλλει και η ίδια το Ε9 στο όνομά της και τούμπαλιν χωρίς κανένα πρόβλημα. Γιατί ικανοί είναι όταν υποβάλλει το Ε9 ο ένας από τους δυο συζύγους να μην μπορεί ο δεύτερος να υποβάλλει τη δήλωση με τους ίδιους κωδικούς.
image description ΠΑΛΙΟΣ | Οκτωβρίου 31, 2012 9:35 π.μ. | Reply
Μη διαμαρτύρεστε, δεν τους πολυνοιάζει, έτσι και αλοιώς τελειώνει η χρονια και δεν θα προκάμουν να εκδόσουν τους ΦΜΑΠ και να τους εισπραξουν, άρα πάει για του χρόνου μαζί με του 2013

καλη χρονιά να έχουμε εμεις και την ανάλογη (αντιθέτως) εκείνη
image description komananna | Οκτωβρίου 31, 2012 10:18 π.μ. | Reply
Είναι σαν το ανέκδοτο με τον τύπο που αγόρασε κουκούλα αυτοκινήτου χωρίς να έχει αυτοκίνητο.........διευκρινήσεις για μια εφαρμογή που ένας Θεός ξέρει πότε θα ανοίξει............................Έλεος..............................................
Πάντως σας αξίζουν συγχαρητήρια κύριοι του Υπουργείου Οικονομικών , κάποιοι κάνετε σωστά τη δουλειά σας (βγάζετε διευκρινιστικές) μήπως όμως θα έπρεπε να συνεννοείστε πρώτα με εκείνους που θα ανοίξουν την εφαρμογή....?λέω μήπως......!
image description GEORGEG | Οκτωβρίου 31, 2012 11:49 π.μ. | Reply
Ανοιξε το συστημα
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΑΓΡΟΤΕΣ
Up
Close
Close
Κλείσιμο