Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Νέες διευκρινίσεις έδωσε το Υπ. Οικ. σχετικά με την αναφορά στην αρχή Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες ύποπτων συναλλαγών από Λογιστές - Φοροτέχνες και λοιπούς

Τροποποίηση οδηγιών της ΠΟΛ. 1067/2011 «Αποστολή αναφορών στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης από τα υπόχρεα πρόσωπα του άρθρου 6, παρ. 2, περ. ε' του ν. 3691/2008».


Με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1067/5.4.2011 δόθηκαν διευκρινήσεις όσον αφορά την υποχρέωση των υπόχρεων προσώπων του ν.3691/2008 για αποστολή αναφορών στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης. Με την παρούσα εγκύκλιο τροποποιούμε εν μέρει την ανωτέρω εγκύκλιο και παρέχουμε νέες οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων του ν.3691/2008, όπως ισχύει.

Ειδικότερα, με τις διατάξεις της περ. γ' του άρθρου 29 του ν. 3691/2008, όπως ισχύει, ορίζεται η υποχρέωση των υπόχρεων προσώπων να υποβάλλουν στην Αρχή του άρθρου 7 αναφορές ύποπτων συναλλαγών που ενδέχεται να συνδέονται με αδικήματα φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας, καθώς και με λοιπά αδικήματα αρμοδιότητας ελέγχου του Σ.Δ.Ο.Ε. που υπάγονται στα βασικά αδικήματα του άρθρου 3 του ίδιου νόμου.

Συνεπώς, τα υπόχρεα πρόσωπα οφείλουν να υποβάλλουν αναφορά στην Αρχή του άρθρου 7 του ν. 3691/2008, όπως ισχύει, όταν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ή τη διενέργεια συναλλαγής με πελάτη τους, όπως, ενδεικτικά, παροχή υπηρεσιών, πώληση αγαθών ή διαμεσολάβηση, εκτιμούν, αντιλαμβάνονται ή διαπιστώνουν ύποπτες συναλλαγές, δηλαδή συναλλαγές οι οποίες ενδεχομένως υποκρύπτουν νομιμοποίηση προϊόντος εγκλήματος (μετατροπή, μεταβίβαση, κατοχή, χρησιμοποίηση κ.λπ.), το οποίο μπορεί να προέρχεται από οποιαδήποτε εγκληματική δραστηριότητα, από αυτές που αναφέρονται στο άρθρο 3 του ν. 3691/2008 (π.χ. δωροδοκία, σωματεμπορία, εμπορία ναρκωτικών, φοροδιαφυγή που συνιστά φορολογικό αδίκημα, αδικήματα λαθρεμπορίας κ.λπ.), και όχι για αυτήν καθ' αυτήν την εγκληματική πράξη. Επομένως, αντικείμενο αναφορών των υπόχρεων προσώπων στην Αρχή του άρθρου 7 του ν. 3691/2008 θα πρέπει να αποτελεί η απλή ή γενική υπόνοια ή η υποψία τέλεσης συγκεκριμένης και εξειδικευμένης αξιόποινης πράξης (π.χ. φοροδιαφυγή, απάτη ή υπεξαίρεση ή κλοπή κ.λπ.), και όχι κατ' ανάγκη η αποδεδειγμένη πραγματοποίηση αυτής.

Παράδειγμα:

Οι λογιστές - ελεύθεροι επαγγελματίες, οι ιδιώτες ελεγκτές και οι φορολογικοί ή φοροτεχνικοί σύμβουλοι είναι υποχρεωμένοι να αναφέρουν στην Αρχή του άρθρου 7 του ν. 3691/2008, όπως ισχύει, περιπτώσεις ενδεχόμενης φοροδιαφυγής ή δωροδοκίας ή λαθρεμπορίας που υποπίπτουν στην αντίληψή τους κατά την άσκηση του λογιστικού, ελεγκτικού ή συμβουλευτικού έργου τους, για περιπτώσεις ενδεχόμενης νομιμοποίησης εσόδων (ξέπλυμα χρήματος) που προέρχονται από τη συγκεκριμένη εγκληματική δραστηριότητα.

Έτσι, για παράδειγμα, όταν λογιστές παρατηρήσουν ή υποψιαστούν, κατά την άσκηση της εργασίας τους, ότι πελάτες τους ενδεχομένως προβαίνουν σε πράξεις φοροδιαφυγής γενικώς (π.χ. δεν έχουν περιλάβει στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος μέρος των εισοδημάτων τους από οποιαδήποτε πηγή, δεν έχουν αποδώσει τους οφειλόμενους φόρους, τέλη, εισφορές ή έχουν εκδώσει πλαστά ή εικονικά φορολογικά στοιχεία ή είναι λήπτες εικονικών στοιχείων κ.λ.π.), τότε οφείλουν να αποστείλουν σχετική αναφορά στην Αρχή του άρθρου 7 του ν. 3691/2008, όπως ισχύει.

Συνεπώς οι λογιστές, λόγω της ειδικής φύσεως του αδικήματος της φοροδιαφυγής, θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους το γεγονός ότι η διαπίστωση φοροδιαφυγής ή πράξεων που υποκρύπτουν φοροδιαφυγή συνεπάγεται ταυτόχρονα και αυτόθροα την ύπαρξη ενδεχόμενης νομιμοποίησης εσόδων χωρίς να απαιτείται ειδικότερος προσδιορισμός του ύποπτου χαρακτήρα αυτών. Ως εκ τούτου, οι λογιστές άπαξ και σχηματίσουν υποψίες ή υπόνοιες τέλεσης πράξεων φοροδιαφυγής (και όχι βεβαιωμένη κατ' ανάγκη φοροδιαφυγή) από πελάτες τους κατά την εκτέλεση του έργου τους οφείλουν να υποβάλουν αναφορά στην Αρχή του άρθρου 7 του ν. 3691/2008, όπως ισχύει.

Σημειώνεται ότι η ανωτέρω υποχρέωση αποστολής αναφοράς στην Αρχή του άρθρου 7 του ν. 3691/2008 σε περίπτωση υποψίας ή υπόνοιας τέλεσης του αδικήματος της φοροδιαφυγής ισχύει ανάλογα και για τα λοιπά υπόχρεα πρόσωπα αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών (περ. ε', παρ. 2 αρθ. 6 του ν.3691/2008, όπως ισχύει).
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).

Παλαιότερα σχόλια

image description joanna | Οκτωβρίου 22, 2012 11:36 π.μ. | Reply
Δηλαδή τώρα εκτός από λογιστές θα γίνουμε και ρουφιανοι;
image description giorgos | Οκτωβρίου 22, 2012 11:15 π.μ. | Reply
Ξέρει κάποιος κανένα μαγαζί που να πουλάει φτηνές κουκούλες?
image description KOSTAS | Οκτωβρίου 22, 2012 12:05 μ.μ. | Reply
αγαπούλαααα την κουκουλα!!
image description DimitrisD | Οκτωβρίου 22, 2012 12:50 μ.μ. | Reply
Τι δουλειά κάνεις;
ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ-ΑΣΦΑΛΙΤΗΣ
και σαν τι πληρώνεσαι;
ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΜΑΙ, Δουλεύω τσάμπα για το κράτος...
image description bull | Οκτωβρίου 22, 2012 12:39 μ.μ. | Reply
με νεα υπουργικη αποφαση οι λογιστες θα μπορουν να κυκλοφορουν με κουκουλες καθως επισης και οι αστυνομικοι θα πρεπει να συλλαμβανουν τον οποιονδηποτε τους υποδεικνεται με το δακτυλο απο αυτους
image description ΤΗΟ | Οκτωβρίου 22, 2012 12:35 μ.μ. | Reply
Πρώην λογιστής ανοίγει εμπορικό κατάστημα πώλησης κουκουλων. Ράβουμε και κατόπιν παραγγελίας. Ειδικά σχέδια για γιορτές, αργίες και σχόλες. Στις 2 κουκούλες η μία δώρο. Παιδιά προτιμήστε τον πρώην συνάδελφο. Για μαζικές παραγγελίες από συλλόγους λογιστών για όλα τα μέλη, σχεδιάζουμε και τυπώνουμε δωρεάν και λογότυπο. Και η παγκόσμια αποκλειστικότητα. Κουκούλες αδιάβροχες και αντιανεμικές. Έλα λέμεεεεεεεεεεεεεεε!
image description tzampa | Οκτωβρίου 22, 2012 12:28 μ.μ. | Reply
Ο ΤΖΑΜΠΑΣ ΖΕΙ..ΜΕΤΑ ΤΟ ΓΕΜΗ,ΤΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ,TΙΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΔΟΣΕΩΝ,ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΤΖΑΜΠΑ ΡΟΥΦΙΑΝΟΙ....Ο ΚΛΑΔΟΣ ΖΕΙ...ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥΡΓΕΙ....ΖΗΤΩ Η ΠΟΦΕΕΕΕΕ,ΖΗΤΩ ΤΟ ΟΕΕΕΕΕ....ΖΗΤΩ
image description ΡΟΥΦΙΑΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ | Οκτωβρίου 22, 2012 12:34 μ.μ. | Reply
Απλά είναι ανίκανοι!! Όλα μα όλα εμείς οι ΛΟΓΙΣΤΕΣ!

ΑΡΤΕΜΙΣ ΜΑΤΣΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΡΟΥΦΙΑΝΙΑ ΟΕ
!
image description Matsas | Οκτωβρίου 22, 2012 12:37 μ.μ. | Reply
Να σοβαρευτούμε παιδιά. Να αντιδράσει άμεσα το οικονομικό επιμελητήριο και οι οργανώσεις μας για να καταργηθεί η ποινικοποίηση της κουκούλας. Για να μπορέσουμε να κάνουμε ελεύθερα τη ρουφιανοδουλειά μας.
image description Panos | Οκτωβρίου 22, 2012 12:12 μ.μ. | Reply
Οι Γερμανοί είναι φίλοι μας... θέλουν το καλό του χωριού μας...!!! ΖΗΤΩ ο Αρτέμης Μάτσας...!!!!
image description PELAVREN | Οκτωβρίου 22, 2012 12:32 μ.μ. | Reply
Καλημέρα και απο εμένα.ήθελα και νάξερα βρε παιδιά , αυτός που τα σκέφτεται όλα αυτά και αυτοί που τα διαβάζουν και τα υπογράφουν, πραγματικά δεν καταλαβαίνουν τι κάνουν.?
image description ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΡΟΥΦΙΑΝΟΣ | Οκτωβρίου 22, 2012 1:23 μ.μ. | Reply
Τι λέτε ρε ανεύθυνοι ηλίθιοι και καρακλοκένταυροι που θα βγούμε να κάνουμε τους ρουφιάνους εμείς για καλύψουμε τη δική σας ανικανότητα!!!!! Βάλτε πρώτα τους δικούς σας λογιστές να ρουφιανέψουν εσάς να δούμε τι λαυράκια θα βγούν και μετά ψαξτε το λαό. Το ΟΕΕ να ξεσηκωθεί άμεσα και να σταματήσεις αυτή την παράνοια που ζει τελευταίο καιρό ο κλάδος μας.
image description thanos | Οκτωβρίου 22, 2012 1:15 μ.μ. | Reply
εεις ξεφύγ
image description eirini | Οκτωβρίου 22, 2012 1:27 μ.μ. | Reply
xaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxa ....... Μα θελουν να χουν τον ελεγχο!!!!!!!!!!!
image description ΤΑΚΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ | Οκτωβρίου 22, 2012 1:14 μ.μ. | Reply
Ψηφίστε με...να σας επιστρέψω το χαράτσι
image description NIKOSPETSAS | Οκτωβρίου 22, 2012 1:43 μ.μ. | Reply
Γιατί λοιπόν να μην υποχρεωθούν και οι δικηγόροι να δηλώνουν όσα μαθαίνουν από τους πελάτες τους ? Μήπως και οι ιερείς πρέπει να αποκαλύπτουν όσα μαθαίνουν κατά την εξομολόγηση ? Τέλος, οι λογιστές και οι ελεγκτές σε επόμενη φάση θα δηλώνουν όσα σχεδιάζουν οι πελάτες τους ή και όσα άκουσαν από συζητήσεις άλλων δίπλα τους, πίσω από την πόρτα κτλ !!!
image description LAMMERGEIER | Οκτωβρίου 22, 2012 2:33 μ.μ. | Reply
+1
image description ΣΥΡΙΑΝΟΣ | Οκτωβρίου 22, 2012 1:35 μ.μ. | Reply
Καλά από το 2008 που ισχύει τώρα το πήρατε χαμπάρι;
image description gus | Οκτωβρίου 22, 2012 1:08 μ.μ. | Reply
Σε ποιόν απευθύνεσαι φίλε μου?
image description ΕΙΡΗΝΗ | Οκτωβρίου 22, 2012 5:20 μ.μ. | Reply
Ελα μου ντε!!!! Πάντα μόλις μας μπεί το αγγούρι.... τότε το παίρνουμε είδηση. Πιο πρίν, κοιττάμε το δάκτυλο... και ας φώναζαν κάποιοι, συνδικαλιστές και μη....Και μετά μας φταίνε οι σύλλογοι, στους οποίους δεν πατάμε ποτέ, δεν συμμετέχουμε, δεν, δεν....
image description pasadis | Οκτωβρίου 22, 2012 5:37 μ.μ. | Reply
Η πολ.1067/2011 δέν έχει καμμία σχέση με την πολ.1196/16.10.2012.Στήν πολ.1067 η αναφορά ήταν για ύποπτες συναλλαγές πού ενδεχόμενα να υπόκρυπταν φοροδιαφυγή ενώ εδώ η αναφορά είναι για πράξεις φοροδιαφυγής που ενδεχόμενα να οδηγούν σε νομιποίηση εσόδων απο παράνομη δραστηριότητα.Επομένως εδώ τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά και θά έλεγα μα πάρα πολύ σοβαρά.
image description 969 | Οκτωβρίου 22, 2012 1:11 μ.μ. | Reply
Μα είμαστε με τα καλά μας. Ας μας πει κάποιος που ακριβώς βρισκόταν το Ο.Ε.Ε. ή ο οποίος αρμόδιος φορέας μας όταν το συζητούσαν αυτό πρώτον αν είναι εφικτό και δεύτερον τι κινδύνους εγκυμονεί .... Όλοι κουτσοί στραβοί στον Άγιο Παντελεήμονα, μεγάλη η χάρη του.
Μήπως πρέπει να ασχοληθούν οι αποφασίζον τες με σοβαρότητα και κάτι πιο χειροπιαστό (βλέπε λίστα Lagarde και άλλα που σίγουρα υπάρχουν αλλά δεν τα ξέρουμε) .
Αν διαβάζει κάποιος νοήμων ας πάρει το μήνυμα που του δίνουν οι συνάδελφοι πιο πάνω για το πόσο γελοίο μπορεί να είναι κάτι, στα μάτια ανθρώπων που και εμπεριστατωμένη γνώση κατέχουν και βρίσκονται εντός πραγματικότητας.
image description ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΡΟΥΦΙΑΝΟΣ | Οκτωβρίου 22, 2012 1:19 μ.μ. | Reply
ΠΡΟΣΕΧΩΣ ΡΟΥΦΙΑΝΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ !!!!!!!! ΤΙΜΕΣ ΣΥΓΚΑΛΗΨΗΣ (ΠΛΗΡΩΝΕΙ Ο ΠΕΛΑΤΗΣ ) ΜΕ ΦΠΑ 13 % ΤΙΜΕΣ ΚΑΤΑΔΩΣΗΣ ΠΕΛΑΤΗ ( ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ) ΦΠΑ 23 % !!!!! ΠΡΟΣΕΧΩΣ !!!!!!!!!!!!!!!!!
image description broster | Οκτωβρίου 22, 2012 1:09 μ.μ. | Reply
Τελικά εκεί στο Υπουργείο έχουν το καλό το σταφ ..... Πραγματικά εδώ πάει προς τους συντάκτες το κλασικό , τι πίνεις και δε μας δίνεις ...... Η πλάκα θα είναι ότι σε περίπτωση που κάποιος πελάτης φοροδιαφεύγει (.......) και τον βρουν σε τυχόν έλεγχο , παίζει να σε πάνε μέσα και συγκάλαψη ....... Καλό !!!!
image description SK | Οκτωβρίου 22, 2012 1:41 μ.μ. | Reply
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΓΜΗΣ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ. ΤΩΡΑ ΑΥΤΟΙ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΜΑΣ ΚΑΝΟΥΝ ΜΙΝΙ ΕΦΟΡΙΑΚΟΥΣ .ΕΙΝΑΙ ΛΙΓΟ ΔΥΣΚΟΛΟ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΑΥΤΟ.ΕΙΝΑΙ ΣΑΝ ΝΑ ΛΕΣ ΣΕ ΕΝΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΝΑ ΛΕΕΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΝΟΧΟΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΡΙΟ. Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ ΤΟΤΕ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ. ΔΗΛΑΔΗ ΕΜΕΙΣ ΘΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΘΑ ΤΟΥΣ ΣΤΕΛΝΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΤΑΚΟ. ΑΣ ΜΑΣ ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥΣ ΕΦΟΡΙΑΚΟΥΣ ΜΕ 2000 ΕΥΡΩ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΩΣ ΤΗΣ 2:30 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ.
image description 969 | Οκτωβρίου 22, 2012 2:50 μ.μ. | Reply
Φίλε SK τα 2300 πάνε πέθαναν τους κάναμε και τα 40αντα . Οι νέοι Π.Ε. του διαγωνισμού του 2010 παίρνουν 680 ναι 680 . Οι υπόλοιποι οι πιο παλιοί το πολύ 1200 -1400. Δεν μας φταίνε οι εφοριακοί για το χάλι που υπάρχει και αυτοί προσπαθούν και οι περισσότεροι καταλαβαίνουν τις δυσκολίες μας αφού αντίστοιχα περνάνε και αυτοί . Το ψάρι από το κεφάλι βρωμάει .η αλήθεια είναι ότι στο παρελθόν υπήρξαν πολλά κρούσματα προβληματικής συμπεριφοράς να το πω... Οι περισσότεροι από αυτούς όμως βγήκαν στη σύνταξη ....
Πάντως σε όλες τις επαγγελματικές τάξεις υπάρχουν πάντα και ... περίεργοι ...
Συνάδελφε λογιστή δεν μας φταίνε οι εφοριακοί... άλλοι φταίνε...
image description ROYF MAN | Οκτωβρίου 22, 2012 1:38 μ.μ. | Reply
Γιατι ανησυχειτε αφου κ για αυτο υπαρχει λυση ! Θα τυπωσουμε ολοι το πελατολογιο μας και θα το αποστειλουμε με fax στην ΑΡΧΗ και ειμαστε οκ....γιατι μη μου πειτε οτι εχετε εστω κ 1 πελάτη που δεν εχει σκεφτει πως να αποκρύψει φορο ! Ετσι θα είμαστε τακτοποιημενοι !!
image description BASILAS | Οκτωβρίου 22, 2012 2:52 μ.μ. | Reply
Σωστό, γιατί εκτός από την απόλυτη ανυπακοή τα ίδια αποτελέσματα φέρνει και η απόλυτη υπακοή. Να δούμε πως θα επεξεργαστούν τόσα δεδομένα. Θα βάλουν τα κλάματα. Αυτομάτως καταργείται η όποια χρησιμότητα του μέτρου.
image description ΟΥΣΤ ΡΕ !!! | Οκτωβρίου 22, 2012 1:00 μ.μ. | Reply
Ας απευθυνθούν πρώτα στους δικούς τους ελεγκτές που τόσα χρόνια στέγνωναν την αγορά για να τροφοδοτούν τα κόμματα που τους είχαν διορίσει. Μετά στους πολιτικούς μηχανικούς που ήξεραν τι και σε ποιον πουλούσαν τους......ημιυπαίθριους και τις μεζονέτες με τις....αγροτικές δεξαμενές ύδρευσης . Υστερα στους συμβολαιογράφους και στους δικηγόρους που παρίσταντο ως εκπρόσωποι των..... off shore ιδιοκτητών στην σύντσξη των συμβολαίων και τα έπαιρναν cash για να μην υπάρχουν στοιχεία. Και στο τέλος να έλθει και σε μένα τον αντίκλητο, νόμιμο εκπρόσωπο κλπ κλπ.
image description tONI | Οκτωβρίου 22, 2012 2:38 μ.μ. | Reply
τελείως ενημερωτικά για σένα που δεν το ξέρεις.. πολιτικός μηχανικός κ κατασκευαστής δεν είναι το ίδιο πρόσωπο.. κατασκευαστής μπορεί να είναι κ ένας λογιστής, ένας δικηγόρος, ένας μανάβης κτλ.
image description ΟΥΣΤ ΡΕ !!! | Οκτωβρίου 22, 2012 3:33 μ.μ. | Reply
Δεν το ήξερα οτι χρειάζεται κατασκευαστής να μεσολαβήσει για την έκδοση αδείας στις μεζονέτες . Πως είχα αυτή την εσφαλμένη εντύπωση οτι είναι δουλειά του πολιτικού μηχανικού ;
image description shark | Οκτωβρίου 22, 2012 2:32 μ.μ. | Reply
ΒΡΗΚΑ ΤΙ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΘΑ ΔΩΣΩ ΣΕ ΜΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΝΩ.
"ΡΟΥΦΙΑΝΑΚΗΣ ΡΟΥΦΙΑΝΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ"
image description JORDAN | Οκτωβρίου 22, 2012 2:40 μ.μ. | Reply
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ "Ο ΕΦΙΑΛΤΗΣ"
image description JORDAN | Οκτωβρίου 22, 2012 2:29 μ.μ. | Reply
Μήπως πρωτίστως θα έπρεπε να απευθυνθούν στα πιστωτικά ιδρύματα που τις καλές εποχές έδιναν δάνειο κατοικίας και το υπόλοιπο ποσό περαν της αξίας του συμβολαίου το χορηγούσαν ως επισκευαστικο!!!!Και φυσικά ήξεραν πολύ καλα ποια ήταν η πραγματική αξία που εισέπραττε ο εργολάβος....ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ Ε?Παίδες,χαζοι δεν είναι!!!ΟΛΑ ΤΑ ΞΕΡΟΥΝ,απλά τα σχέδια τους είνα διαφορετικά....ΑΝ ΘΕΛΟΥΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΘΑΥΜΑΤΑ.....ΑΠΛΑ ΔΕΝ ΘΕ΄ΛΟΥΝ!!!!
image description kika | Οκτωβρίου 22, 2012 2:26 μ.μ. | Reply
τελικά ποιός μας πληρώνει ; το κράτος ή ο πελάτης ; Αν μας θέλουν ρουφιάνους να υποχρεώσουν τους πελάτες να μας καταθέτουν τις αμοιβές σε παράβολα να μας δίνει κ ενα ποσοστό το κράτος , μας εχουν μεταθέσει ένα σωρό ευθύνες , όταν τα εκαναν οι εφοριακόι δεν ειχαν κυρώσεις στο απυρόβλητο και για μας ενα σωρό προθεσμίες και κυρώσεις , και ποιός θα μας πληρώσει για όλες αυτές τις ώρες που χάνουμε από την οικογενεια μας , τ αγχολυτικά για να τα προλάβουμε όλα ;
image description PELAVREN | Οκτωβρίου 22, 2012 2:44 μ.μ. | Reply
ΕΙΜΑΣΤΕ ΤΟΣΟ ΕΝΩΜΕΝΟΙ .....ΩΣ ΚΛΑΔΟΣ.....ΠΟΥ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΛΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ......ΠΑΑΑΑΑΑΑΛΙ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΟΥΜΕ!!!!!!!ΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑ
image description ROYF MAN | Οκτωβρίου 22, 2012 2:26 μ.μ. | Reply
Κ εμένα που μου αρεσει ο ΑΡΤΕΜΗΣ ΜΑΤΣΑΣ εχω μια ιδεα να τη πω ? να τη πω ? ε λοιπον τι λεω ! εγω προτεινω να βγαλει και το ΙΚΑ τετοιο νομο δηλαδη να ειμαστε ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΙ να ρουφιανεψουμε ποιοι δουλεουν ανασφαλισοι, ποιοι παιρνουν μαυρα απο τους εργοδοτες τους αλλιως το προστιμο θα το πληρωνουμε εμεις !!!!! ΠΩΣ ΣΑΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ Η ΙΔΕΑ ΜΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΗ ? ΑΡΤΕΜΗΣ
image description AFRODITE70 | Οκτωβρίου 22, 2012 3:27 μ.μ. | Reply
ΜΗΝ ΒΑΖΕΙΣ ΙΔΕΕΣ . ΔΕΝ ΑΡΓΟΥΝ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΜΙΛΑΜΕ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΜΕΤΑ. ΟΠΩΣ ΕΙΔΕΣ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΙ!!!!
image description PANOS | Οκτωβρίου 22, 2012 2:33 μ.μ. | Reply
Το επόμενο βήμα είναι να μας βάζουν να κάνουμε τον ορό της αλήθειας σε όποιον πελάτη ΔΕΝ υποψιαζόμαστε από μόνοι μας ότι ΙΣΩΣ θέλει να φοροδιαφύγει και επικουρικά να χρησιμοπούμε και "άλλες" πιο δραστικές μεθόδους όπως : φάλαγγα, βραστά αυγά στις μασχάλες κλπ...
Στο τέλος, που θα πάει , για όλους θα έχουμε έστω και μια μικρή υποψία... (γιατί η τροπολογία δεν αναφέρει πόσο μεγάλη υποψία ή υπόνοια πρέπει να έχουμε... )
image description nick the crete | Οκτωβρίου 22, 2012 7:25 μ.μ. | Reply
να σαι καλα...με εκανες και γελασα....
image description ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | Οκτωβρίου 22, 2012 2:13 μ.μ. | Reply
Τι άλλο πρέπει να γίνει για να αντιδράσουμε επιτέλους???
Όλο στα λόγια μένουμε.
Στο τέλος θα μας πάνε και φυλακή γιατί δεν καταδώσαμε τον πελάτη μας που φοροδιαφεύγει...
image description PANOS | Οκτωβρίου 22, 2012 3:37 μ.μ. | Reply
αυτό που πρέπει φίλε μου είναι η ομοσπονδία και οι σύλλογοι να ανακοινώσουν απεργία διαρκείας με ποινή δημόσιας διαπόμπευσης στους απεργοσπάστες και με τηλεοπτικά σποτ ενημέρωση του κοινού για τα αίτια της...
image description CAP | Οκτωβρίου 22, 2012 3:40 μ.μ. | Reply
Συνάδελφοι ψυχραιμία. Ο Καλούσης έξω. Η Μπουρμπούλια έξω . Ο Μπἐος είναι ήδη έξω. Ο Τσακογιάννης οσονούπω. Οπότε γιατί ο αλληλοσπαραγμός ; Αφού πάνω κάτω για τους ίδιους λόγους τους είχαν μέσα. Προτείνω λοιπόν οι λαλίστατοι συνδικαλιστές μας , να απευθυνθούν σε Κούγια, Δημητρακόπουλο κλπ για να μας αναλάβουν φατούρα και μέσα στην συνδρομή μας προς τους Συλλόγους να περιλαμβάνεται και μια μικρή επιβάρυνση για αυτό το λόγο.
image description aris | Οκτωβρίου 22, 2012 3:28 μ.μ. | Reply
Ο μανάβης δε μου κόβει αποδείξεις, κινδυνεύω και με φυλάκιση! επειδή ασκώ το επάγγελμα του λογιστή
image description 1953 | Οκτωβρίου 22, 2012 3:17 μ.μ. | Reply
Η συνδικαλιστικη πυραμιδα του κλαδου ειναι γιαλατζι κομμενη και ραμμενη στα μετρα ενος σαθρου συστηματοςΕνας ειναι ο δρομος να χτισουμε απο την αρχη την πυραμιδα με τροποποιησεις αρθρων του καταστατικου της ΠΟΦΕΕ στο εκλεγειν ωστε να σπασει το αποστημα των συμβιβασμων και να ακουστουν οι φωνες μας με οραμα και στοχους.

Υ/Γ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΙΤΕ σωστε τουλαχιστον την αξιοπρεπεια σας ΑΠΟΤΥΧΑΤΕ .εισαστε αποντες και για τον κλαδο και για τον τοπο ..!
image description NIKOS PATELIS | Οκτωβρίου 22, 2012 3:48 μ.μ. | Reply
ΑΓΑΠΗΤΕ -1953- (1) ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΑΠΛΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΟΥΝ ΟΛΟΙ ΠΟΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΙΣΑΙ ΜΕΛΟΣ (2) ΑΝ ΕΙΣΑΙ ΜΕΛΟΣ ΚΑΠΟΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΣΥ ΕΒΑΛΕΣ Ή ΘΑ ΒΑΛΛΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΗ ΣΤΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΣΟΥ ΟΡΓΑΝΑ - ΕΤΣΙ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙΣ ΟΤΙ ΘΕΛΕΙΣ και (3) ΕΦΟΣΟΝ ΕΧΕΙΣ ΒΑΛΕΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΡΤΟΣΩΠΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΦΕΕ ΚΑΙ ΕΚΛΕΓΕΙΣ Ή ΕΧΕΙΣ ΕΛΑ ΣΤΗΝ Γ.Σ ΚΑΙ ΠΕΣ ΜΟΥ ΠΟΙΟΣ ΕΙΣΑΙ - ΣΑΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ- ΓΙΑ ΝΑ ΣΕ ΣΤΗΡΙΞΩ.

ΜΟΝΟΝ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΙΧΗ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕΙ ΑΛΛΟΙΩΣ ΘΑ ΑΦΙΡΕΡΩΝΟΥΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΘΑ ΓΥΡΝΑΜΕ ΣΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΑΣ, ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΛΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΣΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΕΙΣ. ΑΛΗΘΕΙΑ ΣΤΙΣ 18/10 ΕΣΥ ΤΙ ΕΚΑΝΕΣ ???? - ΡΩΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΣΟΥ ΤΙ ΕΚΑΝΑΝ ??

ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΩ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΠΟΦΕΕ.

ΜΕ ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΚΟΥΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΥΣ
Ν.ΠΑΤΕΛΗΣ
image description erifili | Οκτωβρίου 22, 2012 3:28 μ.μ. | Reply
Την επόμενη φορά, θα σπουδάσω ναυαγός... σε ένα έρημο νησί να έχω και το κεφάλι μου ήσυχο... Τι οικονομικά και βλακείες....Ναυαγός... Να μην έχω ανάγκη κανέναν και να πάνε να πνιγούν όλοι.. και αυτοί και οι νόμοι τους...
image description Μη λογιστής | Οκτωβρίου 22, 2012 3:51 μ.μ. | Reply
Ρε παιδιά τι λέει το άρθρο? Οτι αν εγώ πάω σε έναν λογιστή και του πώ να μου πεί ορισμένες συμβουλές ώστε να πληρώσω λιγότερα χωρίς να έχω κάνει κάτι παράνομο θα πρέπει να με καταγγείλει στο κράτος?
image description 1953 | Οκτωβρίου 22, 2012 3:22 μ.μ. | Reply
Δεν συμμετεχω σε καμμια ενωση η συλλογο.Κατα τα αλλα τις αποψεις μου τις εχω καταθεσει φιλε NIKOS PATELIS


image description 1953 | Οκτωβρίου 22, 2012 4:17 μ.μ. | Reply
ΟΣΟ για την 18/10 δουλευα ...γιατι αν απεργουσα δεν θα ειχε κοστος για μενα και τους πελατες μου κατα τα λεγομενα της ΠΟΦΦΕ..! φιλε NIKOS PATELIS
image description ΝΙΚΟΣ ΑΡΓΟΣ | Οκτωβρίου 22, 2012 6:23 μ.μ. | Reply
ΜΟΛΙΣ ΑΡΧΙΣΕ Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΛΗΓΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΟΣΗΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΙΔΟΥ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ...
ΣΤΟΥΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥΣ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΣΚΕΦΤΗΚΑΝ ΚΑΙ ΥΠΕΓΡΑΨΑΝ ΟΛΑ ΑΥΤΑ!!!
image description Μ | Οκτωβρίου 22, 2012 6:39 μ.μ. | Reply
ΝΑ ΒΑΛΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΝΑ ΔΗΛΩΣΟΥΝ ΟΣΕΣ ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΕΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ,ΤΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΣΤΑ ΔΙΚΑ ΤΟΥΣ ΚΛΠ .
1953 Είπε: Η ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΕΝ ΛΥΝΕΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ.ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ( ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΕΝΩΣΗ-ΣΥΛΛΟΓΟ) ΚΑΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΦΕΡΟΥΜΕ.
ΚΑΙ ΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΑΖΙ ΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ.ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΣ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΙΠΟΤΕ.
image description PELAVREN | Οκτωβρίου 22, 2012 7:01 μ.μ. | Reply
νομος του 2008...........πολ του 2011.....διευκρινησεις το 2012 ....περιμενουμε κατι το 2013??????
image description ΡΟΔΟΣ | Οκτωβρίου 22, 2012 8:03 μ.μ. | Reply
Αυτό που με ανησυχεί είναι που θα τρέχουμε πάλι όλοι στο Μητρώο για να προσθέσουμε το νέο ΚΑΔ. Αλήθεια τον έχει κανένας πρόχειρο τον ΚΑΔ του ρουφιάνου; Λέω να προσθέσω και τον ΚΑΔ του μαμάκα, να καλύπτει καλύπτει όσες δραστηριότητες μας έχουν αναθέσει μέχρι τώρα ή πρόκειται...
image description ΛΟΓΙΣΤΗΣ | Οκτωβρίου 22, 2012 11:05 μ.μ. | Reply
ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΕΝΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΘΑΠΡΕΠΕΙ ΝΑΧΕΙ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ
ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΤΕΛΝΕΙ ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΠΑ ΣΕ ΕΝΕΡΓΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΑΥΤΟ Ο Ν 2523/1997 ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΣΤΟΝ ΛΟΓΙΣΤΗ
ΕΤΣΙ ΜΟΝΟ ΘΑ ΞΕΧΩΡΙΣΟΥΝ ΟΙ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΙΣΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
image description STRIGKLA | Οκτωβρίου 23, 2012 7:10 π.μ. | Reply
ωραία, συμφωνώ! Ας ξεκινήσουν οι λογιστές των πολιτικών λοιπόν!!!!!!! Μετά θα πάρει σειρά και ο λογιστής του περιπτερά! Αλλά ξέχασα!!!!!!!!!! Οι πολιτικοί δεν φοροδιαφεύγουν....
image description SARAKINOS | Οκτωβρίου 23, 2012 9:59 π.μ. | Reply
Συνάδελφε Νίκο Πατέλη, εγξ=καλείς τον συνάδελφο "1953" γιατί δεν ανήκει σε κάποια ένωση και συνεπώς, κατά την γνώμη σου δεν μπορεί να κρίνει μια παράλογη απόφαση , όπως αυτή, που μας καθιστά εξ αντικειμένου ρουφιάνους κια χαφιέδες. Και σε ερωτώ κι εγώ, που ανήκω, όπως πολύ καλά γνωρίζεις, σε σύλλογο, τι έκανες εσύ, τι έκανε η ΠΟΦΕΕ της οποίας είσαι Γραμματέας και εν πολλοίς την υποκαθιστάς, όπως πρόφατα ομολόγησες ; Ποια είναι η αντίδρασή της σε αυτήν την διατγή, που θα σημεάνει το τέλος του επαγγέλματός μας; Αλλο είναι κ. Πατέλη να καταγγείλουμε μια παράνομη δραστηριότητα και άλλο να καταδώσουμε τον πελάτη γιατί δεν πλήρωσε κάποιο φόρο ή γιατί δεν μας είπε ότι έχει κάποιο εισόδημα για να συντηρήσει την οικογένειά του; Και ασφαλώς θα πρέπει πρώτους να καταγγείλουμε τους εαυτούς μας , πολλοί από μας, που αδυνατούμε να πληρώσουμε τον ΦΠΑ ή τον Φόρο Εισοδήματος. Απαντείστε λοιπόν κ. Πατέλη, Γραμματλεα της ανώτατης ένωσής μας : Εχουμε δικαίωμα να κρίνουμε κάποιες αποφάσεις, έχουμε δικαίωαμ να φωνάξουμε για την απαξίωση του κλάδου μας, έχουμε δικαίωμα να ζητάμε την αρωγή των αυτοαποκαλούμενων ηγετών μας; Και ποια είναι η επίσημη θέση της ΠΟΦΕΕ στο θέμα αυτό; Ας ακουσθεί και ο λόγος της ΠΟΦΕΕ και όχι μόνο του κ. Πατέλη...
image description tomlog | Οκτωβρίου 23, 2012 10:32 π.μ. | Reply
ΚΑΛΑ ΑΦΟΥ ΑΝ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΦΟΡΟ ΦΠΑ ΦΜΥ ΚΛΠ ΤΟ ΑΝΑΦΕΡΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΩΣΤΟ;
ΤΙ ΣΤΟ ΚΕΡΑΤΟ ΘΕΛΟΥΝ; ΝΑ ΤΟ ΛΕΜΕ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ;ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ ΤΗΛΕΦΩΝΟ;ΝΑ ΠΗΓΑΙΝΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΠΡΟΠΣΩΠΩΣ;
ΘΑ ΣΥΜΦΩΝΗΣΩ ΟΤΙ ΑΝ ΜΙΛΗΣΟΥΝ ΠΡΩΤΟΙ ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΤΩΝ ''ΥΨΗΛΑ¨¨ ΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ................
ΚΑΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΣΑΝ ΚΛΑΔΟΣ ΜΟΙΡΟΛΑΤΡΟΥΜΕ ΚΑΙ ΜΕΜΨΙΜΟΙΡΟΥΜΕ ΧΩΡΙΣ ΜΙΑ ΣΩΣΤΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ
Α ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΤΟΝ ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟ ΤΟΝ ΠΑΣΣΑΡΗ ΚΑΙ ΟΛΗ ΤΗ 17Ν ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΔΩΣΑΣΝ ΧΑ ΧΑ ΧΑ
image description paul | Οκτωβρίου 23, 2012 1:14 μ.μ. | Reply
Όταν ο σκύλος δαγκώνει το αφεντικό που τον ταίζει, θέλει σκότωμα. Στην περίπτωσή μας θα πρέπει να γίνουμε αδέσποτα για να μήν μας σκοτώσουν.
Όσο για την πολιτεία ας βάλει τους υπαλλήλους της να δουλέψουν, γιαυτό άλλοστε τους πληρώνει.
image description demos | Οκτωβρίου 23, 2012 1:14 μ.μ. | Reply
Μηπως ηρθε η ώρα για Φοροτεχνικό Λογιστικό Επιμελητηριο?
image description teo | Οκτωβρίου 23, 2012 11:27 μ.μ. | Reply
kalispera!
image description teo | Οκτωβρίου 24, 2012 12:46 π.μ. | Reply
kalunixta.....
image description ΜΟΥΤΖΑΧΕΝΤΙΝ | Οκτωβρίου 24, 2012 2:15 μ.μ. | Reply
ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΥΡΙΑ...ΣΥΝΤΟΜΑ ΚΑΙ ΤΟΤΕ ΝΑ ΔΩ ΠΟΥ ΘΑ ΚΡΥΦΤΕΙΤΕ ΕΠΙΚΕΦΑΛΕΙΣ ΤΟΥ ΟΕΕ ,ΠΟΦΕΕ ,ΥΠΟΙΚ ΚΛΠ
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο