Ειδήσεις Εργατικά Ασφαλιστικά

Μέχρι την 7η Νοεμβρίου θα πρέπει να πληρωθούν οι εισφορές του Οκτωβρίου

Σύμφωνα με το άρθρο 20 του νόμου 4075/2012 οι υπόχρεοι σε ασφαλιστικές κρατήσεις οφείλουν να καταβάλλουν τις εισφορές στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ μέχρι την πέμπτη (5η) για τις δημόσιες υπηρεσίες εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από τον ημερολογιακός μήνα εντός του οποίου παρασχέθηκε η εργασία ή η υπηρεσία.

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 14 ορίζεται νέα προθεσμία για την υποβολή των Α.Π.Δ. οι οποίες πλέον θα υποβάλλονται κάθε μήνα έναντι κάθε τριμήνου όπως ήταν η παλαιότερη ρύθμιση.

Οι δύο ανωτέρω ρυθμίσεις παρατάθηκαν με αποφάσεις του ΙΚΑ μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου. (Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: Ε10/9/23.4.2012) (Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: Γ99/1/118/15.6.2012)
Αφενός η υποβολή της Α.Π.Δ. Γ΄ τριμήνου 2012 εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων και αφετέρου οι καταβολές των ασφαλιστικών εισφορών μισθολογικών περιόδων Ιουλίου, Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 2012 όπως αναφέρει η εγκύκλιος θα πρέπει να πραγματοποιηθούν με βάση τις προθεσμίες του προϊσχύοντος νομικού καθεστώτος.

Μέχρι και σήμερα δεν έχει ανακοινωθεί περαιτέρω παράταση, συνεπώς η καταβολή των εισφορών μηνός Οκτωβρίου θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι την 7η Νοεμβρίου, και οι Α.Π.Δ. μηνός Οκτωβρίου θα πρέπει να υποβληθούν μέσα στον Νοέμβριο στις ανάλογες σύμφωνα με το άρθρο 14  του νόμου 4075/2012 προθεσμίες.


Σχετικά άρθρα νόμου 4075/2012:

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4075 Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις.

Άρθρο 14. Χρόνος υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων Κοινών Επιχειρήσεων

1. Η Αναλυτική Περιοδική Δήλωση που υποβάλλεται από τους εργοδότες που απασχολούν προσωπικό που υπάγεται στην ασφάλιση του ΙΚΑ ΕΤΑΜ ή στην ασφάλιση των φορέων ή κλάδων και λογαριασμών των Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής, τις εισφορές των οποίων εισπράττει ή συν εισπράττει το ΙΚΑ ΕΤΑΜ και προβλέπεται από την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2972/2001 (Α'
291) υποβάλλεται μέσω διαδικτύου από την 1η ημέρα του μήνα που έπεται του ημερολογιακού μήνα απασχόλησης ως ακολούθως:
α) Για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 1, την 21η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.
β) Για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 2, τη 19η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.
γ) Για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 3, τη 17η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.
δ) Για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 4, τη 15η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.
ε) Για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 5, τη 13η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.
στ) Για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 6, την 11η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.
ζ) Για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 7, την 9η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.
η) Για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 8, την 7η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.
θ) Για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 9, την 5η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.
ι) Για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 10, 20, 30, 40, 50, την 3η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.
ια) Για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 60, 70, 80, 90 και 00, την προτελευταία ημέρα από το τέλος του μήνα.
ιβ) Για το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού την τελευταία ημέρα του μήνα που έπεται του μήνα απασχόλησης, ανεξαρτήτως του αριθμού μητρώου.

2. Ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται η ημερομηνία αποδοχής και επιτυχούς καταχώρησης στο δικτυακό τόπο (web-site) του ΙΚΑ ΕΤΑΜ.

3. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν για μισθολογικές περιόδους από 1.7.2012 και εφεξής.


Άρθρο 20. Προθεσμία καταβολής εισφορών

Οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 26 του α.ν. 1846/1951, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 13 του ν. 2972/2001 και συμπληρώθηκαν με την παρ. 4 του άρθρου 33 του ν. 3232/2004 και την παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 3518/2006, αντικαθίστανται ως ακολούθως:
«3. Ως χρόνος υπολογισμού των εισφορών ορίζεται ο ημερολογιακός μήνας εντός του οποίου παρασχέθηκε η εργασία ή η υπηρεσία. Δεν μεταβάλλει τον παραπάνω χρόνο η καθυστέρηση, από οποιαδήποτε αιτία, της πληρωμής του μισθού πέραν του μηνός, όπως επίσης δεν μεταβάλλει αυτόν η καταβολή των πάσης φύσεως αποδοχών σε μακρότερα ή βραχύτερα χρονικά διαστήματα.
Ο υπόχρεος οφείλει να καταβάλλει τις εισφορές στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ μέχρι την πέμπτη (5η) για τις δημόσιες υπηρεσίες εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από τον παραπάνω οριζόμενο χρόνο.
Η προθεσμία αυτή δεν ισχύει για το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού.
Η προθεσμία καταβολής των εισφορών επί των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα από όλους τους υπόχρεους λήγει την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Ιανουαρίου και Μαΐου αντίστοιχα.»
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).

Παλαιότερα σχόλια

image description elena | Οκτωβρίου 22, 2012 8:48 π.μ. | Reply
''Μέχρι και σήμερα δεν έχει ανακοινωθεί περαιτέρω παράταση συνεπώς η καταβολή εισφορών μηνός Οκτωβρίου θα πρέπει να γίνει μέχρι την 6η Οκτωβρίου...'' ΚΑΙ ΝΑ ΘΕΛΑΜΕ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ...ΕΧΟΥΜΕ ΗΔΗ 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ..ΝΟΜΙΖΩ...ΕΠΙΣΗΣ Η 5η ΕΡΓΑΣΙΜΗ ΕΙΝΑΙ ΣΤΙΣ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ..ΝΟΜΙΖΩ...ΕΓΚΑΙΡΗ Κ ΕΓΚΥΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ !!!!!!
image description KAROLOS | Οκτωβρίου 22, 2012 8:46 π.μ. | Reply
Ο Δαίμων του πληκτρολογίου φταίει... Διορθώθηκε.
image description Κωστας | Οκτωβρίου 22, 2012 8:47 π.μ. | Reply
Στο site του ΙΚΑ ομως στις προθεσμιες εχει τις τριμηνες ακομα αρα τι ισχυει τελικα?
image description Νικηφορος | Οκτωβρίου 22, 2012 8:10 π.μ. | Reply
Δεν θα ισχυσει ακομα αυτο το μετρο...συντομα θα βγει σχετικη ανακοινωση
image description ΓΙΑΝΝΗΣ Ι. | Οκτωβρίου 22, 2012 9:20 π.μ. | Reply
καλημερα και καλη εβδομαδα,
Αν επιτρεπετι η πληρηφορηση που εχετε απο που προερχεται και ειστε τοσο βεβαιος? ΑΝ και λογικο μου φαινεται.Ειδαμε ομως και συλλογους να λαμβανουνε λαθος πληροφοριες απο τις πηγες τους
image description ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | Οκτωβρίου 22, 2012 10:13 π.μ. | Reply
Το εχει πει και κατ επαναληψην ο Σπυροπουλος σε διαφορα καναλια τον τελευταιο καιρο
image description ΑΝΕΚΔΟΤΑ | Οκτωβρίου 22, 2012 9:37 π.μ. | Reply
ΠΛΑΚΑ ΜΑΣ ΚΑΝΟΥΝ.....ΔΗΛΑΔΗ ΕΧΟΥΝ ΒΑΛΘΕΙ ΑΚΟΜΑ ΚΙ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΜΕ ΤΑ ΧΙΛΙΑ ΖΟΡΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΑΞΕΙ ΣΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΝΑ ΤΟΥΣ ΞΕΚΑΝΟΥΝ.....ΜΠΡΑΒΟΟΟΟΟΟΟΟ
image description elena | Οκτωβρίου 22, 2012 9:30 π.μ. | Reply
ΩΡΑΙΑ Κ ΤΗΝ ΔΙΟΡΘΩΣΑΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ...ΠΑΜΕ ΣΤΟ ΖΟΥΜΙ ΤΩΡΑ...
ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΠΩΣ ΤΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ ΑΥΤΟ ΠΑΛΙ ????
ΤΟΥΣ ΔΙΝΟΥΜΕ ΧΑΠΑΚΙ Κ ΕΝΑ ΠΟΤΗΡΙ ΝΕΡΟ ???
image description Εύα | Οκτωβρίου 22, 2012 9:27 π.μ. | Reply
Το υπογλώσσιο δε χρειάζεται νερό.
image description KAROLOS | Οκτωβρίου 22, 2012 10:20 π.μ. | Reply
Θεωρούμε πως θα παραταθεί η εν λόγω υποχρέωση. Όμως, στα πλαίσια της ενημέρωσης των συναδέλφων πιστεύουμε ότι πρέπει να γνωρίζουν επακριβώς τι ισχύει σήμερα. Όταν -και αν- ο Διοικητής του ΙΚΑ κοινοποιήσει τις σχετικές αποφάσεις που θα παρατείνουν την υποχρέωση αυτή, τότε θα ενημερώσουμε εκ νέου τους συναδέλφους. Το ζήτημα είναι τι τώρα, τι μετά από 3 μήνες κ.λπ., η υποχρέωση αυτή θα υπάρχει, δυστυχώς.
image description κ | Οκτωβρίου 22, 2012 10:20 π.μ. | Reply
Το έχω πει τόσες πολλές φορές,που κανείς πια δεν το παίρνει στα σοβαρά.Ακόμα και να γίνει,δεν θα το πιστέψει κανείς!
image description babist | Οκτωβρίου 22, 2012 10:19 π.μ. | Reply
Τι είναι τούτοι ρε... Ούτε μία σταθερή ημερομηνία υποβολής δεν μπορούν να δώσουν, δηλαδή εάν έχω ΑΜΕ σε 1 πρέπει να αφαιρώ 21 ήμερες από το τέλος του μήνα. Θα κάθομαι και θα υπολογίζω το Φεβρουάριο 28-21 = 7 (ημερομηνία υποβολής), εάν είναι δίσεκτο το έτος θα έχω 29-21 = 8 (ημερομηνία υποβολής). Στο τέλος θα βάζουμε βίσμα να πέρνουμε ΑΜΕ σε 0. Ολα αυτά βέβαια είναι αστεία σε σχέση με την ημερομηνία καταβολής των εισφορών. Θα πρέπει πρώτα το κράτος να πληρώνει με συνέπεια και μετά να απαιτεί να πληρωθεί από τις επιχειρήσεις.
image description doctor | Οκτωβρίου 22, 2012 11:59 π.μ. | Reply
Μην ανησυχείτε, το απόγευμα της 6 ηςή το πρωί της 7ης Νοεμβρίου το πρωί θα δοθεί παράταση από τον Roberto Spyropoulo κατά τα ειωθότα εις το Υπουργείον "Εργασίας"....
image description KKK | Οκτωβρίου 22, 2012 12:04 μ.μ. | Reply
ΑΣ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΟΙ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΕς ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΑΦΕΣ!!!! ΜΗ ΤΑ ΑΦΗΣΟΥΜΕ ΓΙΑΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΤΙΓΜΗ ΚΑΙ ΠΑΛΙ! ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΚΑΠΟΙΑ ΚΙΝΗΣΗ..................
image description ThomasTaf | Οκτωβρίου 22, 2012 1:28 μ.μ. | Reply
Σύντομα θα κυκλοφορήσουν νέα υπογλώσσια τα οποία δεν θα χρειάζονται γλώσσα!!! Η γλώσσα των λογιστών-φοροτεχνικών έχει ατροφήσει από καιρό ...
image description alekontas | Οκτωβρίου 22, 2012 1:36 μ.μ. | Reply
Καλησπερα ,
μετα απο συνομιλια που ειχα με το ΙΚΑ το μετρο θα ισχυσει απο τον Ιανουαριου του 2013.
Οποτε συνεχιζουμε κανονικα ως τοτε
image description elena | Οκτωβρίου 22, 2012 2:51 μ.μ. | Reply
ΑΝ ΔΕΝ ΤΟ ΔΩ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑ -ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΕΞΗΓΗΣΗ- ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΩ ΤΠΤ ΠΛΕΟΝ...
image description george | Οκτωβρίου 22, 2012 3:14 μ.μ. | Reply
Είσαι σίγουρη; Γιατί και με τη μείωση του 1,10 είχε βγει ανακοίνωση κτλ κτλ, την συνέχεια την ξέρεις....
image description elena | Οκτωβρίου 22, 2012 4:10 μ.μ. | Reply
ΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑ !!!! ΣΩΣΤΟΣ... ΠΟΥ ΝΑ ΣΤΡΑΦΩ ΤΟΤΕ ????
image description Vicky | Οκτωβρίου 22, 2012 4:33 μ.μ. | Reply
το ΙΚΑ εχει ξεεπεράσει και τον Τσακ Νορις....
image description VASSO | Οκτωβρίου 22, 2012 5:45 μ.μ. | Reply
ΠΑΙΔΙΑ ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΠΟΛΛΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΑΝ ΙΣΧΥΣΕΙ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΑΥΤΟ ΑΠΟ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΑΡΕΙ ΑΝΑΒΟΛΗ
image description Ο ΠΑΡΑλογιστικός | Οκτωβρίου 22, 2012 6:58 μ.μ. | Reply
ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΜΟΛΙΣ ΤΩΡΑ ΓΥΡΙΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΣΟΥΛΑ ΜΙΑ ΚΑΦΕΤΖΟΥ, ΤΙ ΚΑΦΕΤΖΟΥ, ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΙΚΑ. ΜΟΥ ΕΙΠΕ ΛΟΙΠΟΝ ΠΩΣ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 14 ΚΑΙ 20 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4075/2012 ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΕ 4 ΤΕΡΜΙΝΑ. ΤΩΡΑ ΘΑ ΄ΝΑΙ ΜΕΡΕΣ, ΘΑ ΄ΝΑΙ ΒΔΟΜΑΔΕΣ, ΘΑ ΄ΝΑΙ ΜΗΝΕΣ, ΘΑ ΄ΝΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΤΑ ΤΕΡΜΙΝΑ ΘΑ ΣΑΣ ΓΕΛΑΣΩ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟ ΘΕΛΩ ΜΕ ΤΙΠΟΤΑ. ΜΗΝ ΚΑΤΑΝΤΗΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΣΑΝ ΤΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΚΑ.
image description Vodoo Accountant | Οκτωβρίου 24, 2012 12:28 μ.μ. | Reply
Θυμάστε την σκηνή από την ταινία Λούφα και Παραλλαγή που ο Κιμούλης περίμενε την διαταγή από τον Διοικητή εαν θα ΄"ρίξει" την φωτό του Βασιλιά ή το Πουλί? Αν δε θυμάστε , η διαταγή δεν ήρθε ποτέ και τελικά το έπαιξε ¨κορώνα - γράμματα". Ε! ετοιμάστε λοιπόν ένα κέρμα από τα παλιά. Κατά προτίμηση βρείτε ένα με παλαιάς κοπής δεκάρικο...
image description ΓΙΑΝΝΑ | Οκτωβρίου 25, 2012 3:17 μ.μ. | Reply
Αν ξέρω να διαβάζω και αν δεν τα έχω παίξει τελείως με όλα αυτά , ο ν. 4075 είναι σαφής: καταβάλλονται εισφορές του προηγούμενου μήνα μέχρι 5 του επόμενου και κατατίθεται ΑΠΔ από 21.Επίσης σαφές είναι ότι η παράταση έληξε τον Σεπτέμβριο.Οπότε για τον Οκτώβριο πληρώνουμε μέχρι 5 Νοέμβρη και καταθέτουμε ΑΠΔ από 21 Νοέμβρη και έτσι θα πηγαίνει κάθε μήνα. Αν δοθεί και άλλη παράταση το βλέπουμε όμως μέχρι στιγμής το ΙΚΑ δεν δικαιούται να λέει ότι δεν ξέρει και ότι δεν έχει ενημέρωση και γινόμαστε όλοι μαλλιά κουβάρια
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο