Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις
Αλλες ειδήσεις

Ποιές θα είναι οι πραγματικές επιβαρύνσεις για τους ελ. επαγγελματίες με την θέσπιση ενιαίου φορολογικού συντελεστή 35% ή 28% από το πρώτο ευρώ.

Με βάση τα σενάρια που κυκλοφορούν μέχρι σήμερα για τη φορολόγηση των ελευθέρων επαγγελματιών από το πρώτο ευρώ, καταρτίσαμε έναν πίνακα στον οποίο αποτυπώνεται η συνολική φορολογική επιβάρυνσή τους. Οι πίνακες αφορούν επαγγελματίες  χωρίς παιδιά, με ένα παιδί, με δύο παιδιά και με τρία παιδιά αντίστοιχα.

Οι υπολογισμοί πραγματοποιήθηκαν αφού λήφθηκαν υπόψη δύο διαφορετικά σενάρια. Ένα με συντελεστή φορολόγησης 35% κι ένα με συντελεστή φορολόγησης 28%, βάσει του πιο πρόσφατου σεναρίου που διαρρέει από το Υπ.Οικ..

Ο υπολογισμός του φόρου του 2011 έχει γίνει με τις υφιστάμενες κλίμακες εισοδήματος χωρίς καμία φοροελάφρυνση εκτός από αυτή των τέκνων.


Εισόδημα Χωρις Παιδιά
Φόρος 2011 Μέσος συντελεστής Φόρος 2012 35% Επιβάρυνση ποσοστό επιβάρυνσης Επιβάρυνση ανά μήνα
10.000,00 492,50 4,93% 3.500,00 3.007,50 610,66% 250,63
11.000,00 591,00 5,37% 3.850,00 3.259,00 551,44% 271,58
12.000,00 689,50 5,75% 4.200,00 3.510,50 509,14% 292,54
13.000,00 866,80 6,67% 4.550,00 3.683,20 424,92% 306,93
14.000,00 1.044,10 7,46% 4.900,00 3.855,90 369,30% 321,33
15.000,00 1.221,40 8,14% 5.250,00 4.028,60 329,83% 335,72
20.000,00 2.383,70 11,92% 7.000,00 4.616,30 193,66% 384,69
25.000,00 3.614,95 14,46% 8.750,00 5.135,05 142,05% 427,92
30.000,00 5.240,00 17,47% 10.500,00 5.260,00 100,38% 438,33
35.000,00 6.963,95 19,90% 12.250,00 5.286,05 75,91% 440,50
40.000,00 8.687,70 21,72% 14.000,00 5.312,30 61,15% 442,69
45.000,00 10.559,20 23,46% 15.750,00 5.190,80 49,16% 432,57
50.000,00 12.430,70 24,86% 17.500,00 5.069,30 40,78% 422,44
60.000,00 16.173,70 26,96% 21.000,00 4.826,30 29,84% 402,19
70.000,00 20.113,70 28,73% 24.500,00 4.386,30 21,81% 365,53
80.000,00 24.053,70 30,07% 28.000,00 3.946,30 16,41% 328,86
90.000,00 27.993,70 31,10% 31.500,00 3.506,30 12,53% 292,19
100.000,00 31.933,70 31,93% 35.000,00 3.066,30 9,60% 255,53
Εισόδημα Με 1 Παιδί
Φόρος Μέσος συντελεστής Φόρος 2012 35% Επιβάρυνση ποσοστό επιβάρυνσης Επιβάρυνση ανά μήνα
10.000,00 295,50 2,96% 3.500,00 3.204,50 1084,43% 267,04
11.000,00 394,00 3,58% 3.850,00 3.456,00 877,16% 288,00
12.000,00 492,50 4,10% 4.200,00 3.707,50 752,79% 308,96
13.000,00 669,80 5,15% 4.550,00 3.880,20 579,31% 323,35
14.000,00 847,10 6,05% 4.900,00 4.052,90 478,44% 337,74
15.000,00 1.024,40 6,83% 5.250,00 4.225,60 412,50% 352,13
20.000,00 2.186,70 10,93% 7.000,00 4.813,30 220,12% 401,11
25.000,00 3.417,95 13,67% 8.750,00 5.332,05 156,00% 444,34
30.000,00 5.043,20 16,81% 10.500,00 5.456,80 108,20% 454,73
35.000,00 6.766,95 19,33% 12.250,00 5.483,05 81,03% 456,92
40.000,00 8.490,70 21,23% 14.000,00 5.509,30 64,89% 459,11
45.000,00 10.362,20 23,03% 15.750,00 5.387,80 51,99% 448,98
50.000,00 12.233,70 24,47% 17.500,00 5.266,30 43,05% 438,86
60.000,00 15.976,70 26,63% 21.000,00 5.023,30 31,44% 418,61
70.000,00 19.916,70 28,45% 24.500,00 4.583,30 23,01% 381,94
80.000,00 23.856,70 29,82% 28.000,00 4.143,30 17,37% 345,28
90.000,00 27.796,70 30,89% 31.500,00 3.703,30 13,32% 308,61
100.000,00 31.736,70 31,74% 35.000,00 3.263,30 10,28% 271,94
Εισόδημα Με 2 παιδιά
Φόρος Μέσος συντελεστής Φόρος 2012 35% Επιβάρυνση ποσοστό επιβάρυνσης Επιβάρυνση ανά μήνα
10.000,00 98,50 0,99% 3.500,00 3.401,50 3453,30% 283,46
11.000,00 197,00 1,79% 3.850,00 3.653,00 1854,31% 304,42
12.000,00 295,50 2,46% 4.200,00 3.904,50 1321,32% 325,38
13.000,00 472,80 3,64% 4.550,00 4.077,20 862,35% 339,77
14.000,00 650,10 4,64% 4.900,00 4.249,90 653,73% 354,16
15.000,00 827,40 5,52% 5.250,00 4.422,60 534,52% 368,55
20.000,00 1.989,70 9,95% 7.000,00 5.010,30 251,81% 417,53
25.000,00 3.220,95 12,88% 8.750,00 5.529,05 171,66% 460,75
30.000,00 4.846,20 16,15% 10.500,00 5.653,80 116,66% 471,15
35.000,00 6.569,95 18,77% 12.250,00 5.680,05 86,45% 473,34
40.000,00 8.293,70 20,73% 14.000,00 5.706,30 68,80% 475,53
45.000,00 10.165,20 22,59% 15.750,00 5.584,80 54,94% 465,40
50.000,00 12.036,70 24,07% 17.500,00 5.463,30 45,39% 455,28
60.000,00 15.779,70 26,30% 21.000,00 5.220,30 33,08% 435,03
70.000,00 19.719,70 28,17% 24.500,00 4.780,30 24,24% 398,36
80.000,00 23.659,70 29,57% 28.000,00 4.340,30 18,34% 361,69
90.000,00 27.599,70 30,67% 31.500,00 3.900,30 14,13% 325,03
100.000,00 31.539,70 31,54% 35.000,00 3.460,30 10,97% 288,36
Εισόδημα Με 3 παιδιά
Φόρος Μέσος συντελεστής Φόρος 2012 35% Επιβάρυνση ποσοστό επιβάρυνσης Επιβάρυνση ανά μήνα
10.000,00 0,00 0,00% 3.500,00 3.500,00 3850,00% 291,67
11.000,00 0,00 0,00% 3.850,00 3.850,00 4200,00% 320,83
12.000,00 0,00 0,00% 4.200,00 4.200,00 4550,00% 350,00
13.000,00 117,30 0,90% 4.550,00 4.432,70 3778,94% 369,39
14.000,00 354,60 2,53% 4.900,00 4.545,40 1281,84% 378,78
15.000,00 531,90 3,55% 5.250,00 4.718,10 887,03% 393,18
20.000,00 1.694,20 8,47% 7.000,00 5.305,80 313,17% 442,15
25.000,00 2.925,45 11,70% 8.750,00 5.824,55 199,10% 485,38
30.000,00 4.550,70 15,17% 10.500,00 5.949,30 130,73% 495,78
35.000,00 6.274,45 17,93% 12.250,00 5.975,55 95,24% 497,96
40.000,00 7.998,20 20,00% 14.000,00 6.001,80 75,04% 500,15
45.000,00 9.869,70 21,93% 15.750,00 5.880,30 59,58% 490,03
50.000,00 11.741,20 23,48% 17.500,00 5.758,80 49,05% 479,90
60.000,00 15.484,20 25,81% 21.000,00 5.515,80 35,62% 459,65
70.000,00 19.424,20 27,75% 24.500,00 5.075,80 26,13% 422,98
80.000,00 23.364,20 29,21% 28.000,00 4.635,80 19,84% 386,32
90.000,00 27.304,20 30,34% 31.500,00 4.195,80 15,37% 349,65
100.000,00 31.244,20 31,24% 35.000,00 3.755,80 12,02% 312,98

 

Με το νέο σενάριο για φορολογία των Ελ. Επαγγελματιών με 28% οι ανωτέρω συγκρίσεις διαμορφώνονται ως εξής:

Εισόδημα Χωρις Παιδιά
Φόρος 2011 Μέσος συντελεστής Φόρος 2012 28% Επιβάρυνση ποσοστό επιβάρυνσης Επιβάρυνση ανά μήνα
10.000,00 492,50 4,93% 2.800,00 2.307,50 468,53% 192,29
11.000,00 591,00 5,37% 3.080,00 2.489,00 421,15% 207,42
12.000,00 689,50 5,75% 3.360,00 2.670,50 387,31% 222,54
13.000,00 866,80 6,67% 3.640,00 2.773,20 319,94% 231,10
14.000,00 1.044,10 7,46% 3.920,00 2.875,90 275,44% 239,66
15.000,00 1.221,40 8,14% 4.200,00 2.978,60 243,87% 248,22
20.000,00 2.383,70 11,92% 5.600,00 3.216,30 134,93% 268,03
25.000,00 3.614,95 14,46% 7.000,00 3.385,05 93,64% 282,09
30.000,00 5.240,00 17,47% 8.400,00 3.160,00 60,31% 263,33
35.000,00 6.963,95 19,90% 9.800,00 2.836,05 40,72% 236,34
40.000,00 8.687,70 21,72% 11.200,00 2.512,30 28,92% 209,36
45.000,00 10.559,20 23,46% 12.600,00 2.040,80 19,33% 170,07
50.000,00 12.430,70 24,86% 14.000,00 1.569,30 12,62% 130,78
60.000,00 16.173,70 26,96% 16.800,00 626,30 3,87% 52,19
70.000,00 20.113,70 28,73% 19.600,00 -513,70 -2,55% -42,81
80.000,00 24.053,70 30,07% 22.400,00 -1.653,70 -6,88% -137,81
90.000,00 27.993,70 31,10% 25.200,00 -2.793,70 -9,98% -232,81
100.000,00 31.933,70 31,93% 28.000,00 -3.933,70 -12,32% -327,81
Εισόδημα Με 1 Παιδί
Φόρος Μέσος συντελεστής Φόρος 2012 28% Επιβάρυνση ποσοστό επιβάρυνσης Επιβάρυνση ανά μήνα
10.000,00 295,50 2,96% 2.800,00 2.504,50 847,55% 208,71
11.000,00 394,00 3,58% 3.080,00 2.686,00 681,73% 223,83
12.000,00 492,50 4,10% 3.360,00 2.867,50 582,23% 238,96
13.000,00 669,80 5,15% 3.640,00 2.970,20 443,45% 247,52
14.000,00 847,10 6,05% 3.920,00 3.072,90 362,76% 256,08
15.000,00 1.024,40 6,83% 4.200,00 3.175,60 310,00% 264,63
20.000,00 2.186,70 10,93% 5.600,00 3.413,30 156,09% 284,44
25.000,00 3.417,95 13,67% 7.000,00 3.582,05 104,80% 298,50
30.000,00 5.043,20 16,81% 8.400,00 3.356,80 66,56% 279,73
35.000,00 6.766,95 19,33% 9.800,00 3.033,05 44,82% 252,75
40.000,00 8.490,70 21,23% 11.200,00 2.709,30 31,91% 225,78
45.000,00 10.362,20 23,03% 12.600,00 2.237,80 21,60% 186,48
50.000,00 12.233,70 24,47% 14.000,00 1.766,30 14,44% 147,19
60.000,00 15.976,70 26,63% 16.800,00 823,30 5,15% 68,61
70.000,00 19.916,70 28,45% 19.600,00 -316,70 -1,59% -26,39
80.000,00 23.856,70 29,82% 22.400,00 -1.456,70 -6,11% -121,39
90.000,00 27.796,70 30,89% 25.200,00 -2.596,70 -9,34% -216,39
100.000,00 31.736,70 31,74% 28.000,00 -3.736,70 -11,77% -311,39
Εισόδημα Με 2 παιδιά
Φόρος Μέσος συντελεστής Φόρος 2012 28% Επιβάρυνση ποσοστό επιβάρυνσης Επιβάρυνση ανά μήνα
10.000,00 98,50 0,99% 2.800,00 2.701,50 2742,64% 225,13
11.000,00 197,00 1,79% 3.080,00 2.883,00 1463,45% 240,25
12.000,00 295,50 2,46% 3.360,00 3.064,50 1037,06% 255,38
13.000,00 472,80 3,64% 3.640,00 3.167,20 669,88% 263,93
14.000,00 650,10 4,64% 3.920,00 3.269,90 502,98% 272,49
15.000,00 827,40 5,52% 4.200,00 3.372,60 407,61% 281,05
20.000,00 1.989,70 9,95% 5.600,00 3.610,30 181,45% 300,86
25.000,00 3.220,95 12,88% 7.000,00 3.779,05 117,33% 314,92
30.000,00 4.846,20 16,15% 8.400,00 3.553,80 73,33% 296,15
35.000,00 6.569,95 18,77% 9.800,00 3.230,05 49,16% 269,17
40.000,00 8.293,70 20,73% 11.200,00 2.906,30 35,04% 242,19
45.000,00 10.165,20 22,59% 12.600,00 2.434,80 23,95% 202,90
50.000,00 12.036,70 24,07% 14.000,00 1.963,30 16,31% 163,61
60.000,00 15.779,70 26,30% 16.800,00 1.020,30 6,47% 85,02
70.000,00 19.719,70 28,17% 19.600,00 -119,70 -0,61% -9,97
80.000,00 23.659,70 29,57% 22.400,00 -1.259,70 -5,32% -104,98
90.000,00 27.599,70 30,67% 25.200,00 -2.399,70 -8,69% -199,98
100.000,00 31.539,70 31,54% 28.000,00 -3.539,70 -11,22% -294,98
Εισόδημα Με 3 παιδιά
Φόρος Μέσος συντελεστής Φόρος 2012 28% Επιβάρυνση ποσοστό επιβάρυνσης Επιβάρυνση ανά μήνα
10.000,00 0,00 0,00% 2.800,00 2.800,00 3850,00% 233,33
11.000,00 0,00 0,00% 3.080,00 3.080,00 4200,00% 256,67
12.000,00 0,00 0,00% 3.360,00 3.360,00 4550,00% 280,00
13.000,00 117,30 0,90% 3.640,00 3.522,70 3003,15% 293,56
14.000,00 354,60 2,53% 3.920,00 3.565,40 1005,47% 297,12
15.000,00 531,90 3,55% 4.200,00 3.668,10 689,62% 305,68
20.000,00 1.694,20 8,47% 5.600,00 3.905,80 230,54% 325,48
25.000,00 2.925,45 11,70% 7.000,00 4.074,55 139,28% 339,55
30.000,00 4.550,70 15,17% 8.400,00 3.849,30 84,59% 320,78
35.000,00 6.274,45 17,93% 9.800,00 3.525,55 56,19% 293,80
40.000,00 7.998,20 20,00% 11.200,00 3.201,80 40,03% 266,82
45.000,00 9.869,70 21,93% 12.600,00 2.730,30 27,66% 227,53
50.000,00 11.741,20 23,48% 14.000,00 2.258,80 19,24% 188,23
60.000,00 15.484,20 25,81% 16.800,00 1.315,80 8,50% 109,65
70.000,00 19.424,20 27,75% 19.600,00 175,80 0,91% 14,65
80.000,00 23.364,20 29,21% 22.400,00 -964,20 -4,13% -80,35
90.000,00 27.304,20 30,34% 25.200,00 -2.104,20 -7,71% -175,35
100.000,00 31.244,20 31,24% 28.000,00 -3.244,20 -10,38% -270,35

 

 

 

 
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).

Παλαιότερα σχόλια

image description FX81 | Οκτωβρίου 18, 2012 12:46 μ.μ. | Reply
ZHTΩ !!!!! ΟΙ ΠΛΟΥΣΙΟΙ ΠΛΟΥΣΙΟΤΕΡΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΦΤΩΧΟΙ ΦΤΩΧΟΤΕΡΟΙ.!!!!!
ΒΛΕΠΕ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΜΕ 10.000 ΚΑΙ 100.000
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ............
image description ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ | Οκτωβρίου 18, 2012 3:08 μ.μ. | Reply
FX81: Συμφωνώ μαζί σου "ΟΙ ΠΛΟΥΣΙΟΙ ΠΛΟΥΣΙΟΤΕΡΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΦΤΩΧΟΙ ΦΤΩΧΟΤΕΡΟΙ.!!!!!"...Αλλά πες μου ρε φίλε...πόσους ελεύθερους επαγγελματίες έχεις δει να δηλώνουν πάνω από το αφορολόγητο ? Ενώ οι μισθωτοί.....και για να μην περηξηγηθώ, σίγουρα υπάρχουν και βιοπαλαιστές αυτής της κατηγορίας που τα βγάζουν δύσκολα πέρα, αλλά δυστυχώς είναι η μειοψηφία !!!! Θα έπρεπε το Υπουργείο να βρεί άλλους τρόπους φορολόγησης και να μην ισοπεδώνει όλο τον κλάδο τους.
image description SA | Οκτωβρίου 18, 2012 2:18 μ.μ. | Reply
ΓΙΑΤΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΔΕΝ ΑΘΡΟΙΖΕΤΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ?


image description KAROLOS | Οκτωβρίου 18, 2012 2:19 μ.μ. | Reply
Γιατί δεν έχουν όλοι οι ελ. επαγγελματίες προκαταβολή.
image description Νικος | Οκτωβρίου 18, 2012 9:34 μ.μ. | Reply
Προφανώς γιατί η προκαταβολή που έχει πληρωθεί, αφαιρείται την επόμενη χρονιά, οπότε δεν έχει νόημα να συνυπολογίζεται.
image description Κωνσταντίνος | Οκτωβρίου 18, 2012 2:26 μ.μ. | Reply
Οι πίνακες που βλέπεται είναι ενδεικτικοί
Αλλά για σκεφθείτε κάποιον που εκτός από το φόρο (συμπληρώστε παρακαλώ και την προκαταβολή φόρου) έχει να αποπληρώσει δάνεια έχει και κάποιο ακίνητο (έστω και από κληρονομιά) προσθέστε λοιπόν το ΕΤΑΚ ή ΦΑΠ και το Χαράτσι μέσω Δ.Ε.Η. (γνωστό και ως Ε.Ε.Τ.Δ.Ε) προσθέστε Ρεύμα – Νερό – Τηλέφωνο και αλίμονο του αν έχει και μικρά παιδιά.
Κάντε μια «υπόθεση εργασίας» με το δικό σας εισόδημα και με όσα έχουν εξαγγελθεί και αν μένει κάτι για την επιβίωση σας να νιώθετε τυχεροί.
Και για το λόγο αυτό χρειάζεται ΑΓΩΝΑΣ
image description gus | Οκτωβρίου 18, 2012 2:22 μ.μ. | Reply
Γιατί η προκαταβολή δεν είναι φόρος.
Είναι προκαταβολή το λέει και η λέξη .
image description SA | Οκτωβρίου 18, 2012 3:55 μ.μ. | Reply
ΕΦΟΣΟΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΑΝΑ ΜΗΝΑ, ΚΑΛΟ ΔΕΝ ΘΑ ΗΤΑΝ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ, ΔΙΟΤΙ ΜΕ ΑΥΤΑ ΚΑΠΟΙΟΙ ΘΑ ΒΡΕΘΟΥΝ ΠΡΟ ΕΚΠΛΗΞΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΜΑΛΙΣΤΑ..
image description broster | Οκτωβρίου 18, 2012 8:54 μ.μ. | Reply
Κώστα το άρθρο μιλάει για επιβαρύνσεις και δυστυχώς και η προκαταβολή είναι μια από αυτές , βέβαια από την άλλη δεν μπορούμε και να γράψουμε προκαταβολή σε όλους μιας κα;ι υπάρχουν περιπτώσεις και περιπτώσεις , απλά ενδεικτικά και με αστερισκό καλό θα ήταν να φαίνεται (κάποιοι πάλι θα λέγανε για λαϊκισμό !!!!) .
image description MARIO | Οκτωβρίου 18, 2012 3:11 μ.μ. | Reply
Ευχαριστούμε Υπουργείο!! Κλείστε όλες τις μικρές επιχειρήσεις και φέρτε τις πολυεθνικές σας να γίνουμε τα που..κια τους με 400,00 το μηνά και να τους προσκυνάμε!!
image description Ναι Σε Ολα | Οκτωβρίου 18, 2012 4:16 μ.μ. | Reply
Οταν λέγανε πρίν τις εκλογές οτι θα πρέπει να πάρουν μέτρα 11,5δις σε μια ήδη κατεστραμένη οικονομία , για να πάρουμε την δόση απ`τα αδέρφια μας εταίρους
πώς νομίζατε οτι θα τα βρούν??απο τις δικές τους τσέπες??? <<μετά την απομάκρινση εκ της κάλπης ουδέν λάθος αναγνωρίζεται>>.Αντε και τα τα πληρώσουμε,βλέπει κανείς απο εσας φως??ελπίζει κανείς?
image description broster | Οκτωβρίου 18, 2012 8:25 μ.μ. | Reply
Προς ΤΡΙΤΕΚΝΟ .... Μη πέφτετε στη παγίδα τις διχόνοιας , δεν λέω ότι δεν υπάρχει φοροδιαφυγή , αλλά πραγματικά πιστεύετε ότι οι επαγγελματίες πρέπει να έχουν ΚΑΘΑΡΟ εισόδημα πάνω από το αφορολογήτο ??? Θα σας συμβούλευα να δοκιμάσετε το στοίβο του ελέυθερου επαγγελματία , να δείτε τα συν και τα πλην και μετά να γράψετε . Με λίγα λόγια να μπείτε και στη θέση του επαγγελματία που τόσο εύκολα κατηγορείτε , το ίδιο βέβαια ισχύει και αντίθετα .
image description ΦΟΡΟΦΥΓΑΣ | Οκτωβρίου 18, 2012 11:36 μ.μ. | Reply
ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΠΟΥ ΜΕΙΩΝΟΤΑΝ ΤΟ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΔΗΛΩΝΑΝ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΤΟ ΙΔΙΟ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΠΟΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΓΙΑΤΡΟΣ ΜΠΑΡ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΚΛΠ ΘΑ ΞΑΝΑΚΟΨΕΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ......ΟΛΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΑΜΠΕΛΟΦΙΛΟΣΟΦΙΕΣ...
image description ΙΩΑΝΝΗΣ | Οκτωβρίου 18, 2012 8:07 μ.μ. | Reply
Ο ΦΟΡΟΣ 35% ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Ή ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΗΓΕΣ?
Π.Χ. ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 2000 ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΑ 8000 ΕΥΡΩ, ΣΥΝΟΛΟ 10000, ΤΟ 35% ΠΑΕΙ ΣΤΙΣ 2000 Ή ΣΤΙΣ 10000?
image description ΔΕ ΘΑ ΠΡΟΛΑΒΕΤΕ | Οκτωβρίου 20, 2012 2:52 μ.μ. | Reply
ΔΕ ΘΑ ΠΡΟΛΑΒΕΤΕ ΤΙΠΟΤΕ ΝΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΤΕ.....
"Θα βάλουν δυσβάσταχτους φόρους αλλά δε θα προλάβουν να τους εισπράξουν, γιατι θα γίνει πόλεμος..." Αγιος Κοσμάς ο Αιτωλός 17ος αι.

Ο πόλεμος είναι κοντά στη γειτονιά μας, Συρία, Ιράν, και τόσοι άλλοι γύρω γύρω.....δεν το βλέπετε;
Με το που ξεσπάσει ο πόλεμος εκεί, σταματάει η εσαγωγή πετρελαίου στην χώρα, σταματάει η αγροτική παραγωγή και τότε όχι για φόρους, αλλά για καμιά φραντζόλα ψωμί θα ψάχνουν και αυτοί που ζητάνε σήμερα τους φόρους και αυτοί που θα τους πλήρωναν...

Υπομονή, πίστη στο Θεό και ελπίδα...
image description σταυρος | Νοεμβρίου 26, 2012 8:50 π.μ. | Reply
για οσους λενε περι προκαταβολης, "δεν ειναι φορος κλπ",
φυσικα και ειναι φορος και "ναι το λεει και η λεξη", προκαταβολη ΦΟΡΟΥ ......
δηλαδη,
πληρωνεις τη πρωτη χρονια και τις επομενες, αφαιρειται η προηγουμενη και πληρωνεις την επομενη ....
δηλαδη .... Η ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ "ΜΕΝΕΙ ΜΕΣΑ - "ΚΑΒΑ"), ΔΕ ΠΡΟΣΤΕΙΘΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΜΟΝΟ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ.
ΟΠΟΤΕ, ΑΠΟ ΤΗ ΠΡΩΤΗ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ, ΑΦΟΥ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ ΤΗ ΠΡΩΤΗ ΧΡΟΝΙΑ, ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΛΕς ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ, ΧΩΡΙς ΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥΜΕ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ, ΑΦΟΥ ΕΧΟΥΜΕ "ΑΦΗΣΕΙ ΜΕΣΑ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗ ΠΡΩΤΗ ΧΡΟΝΙΑ" .....
ΑΠΛΟ .........
Η ΜΟΝΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΘΑ ΕΙΝΑ Η ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ.
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο