Ειδήσεις Ανακοινώσεις Συλλόγων - Ενώσεων - Ομοσπονδιών κ.ά.

Ανοικτή επιστολή του Κου Ορέστη Σεϊμένη προς το Υ.Ο. για τους Έλληνες ομογενείς

OΡΕΣΤΗΣ ΕΜΜ. ΣΕΙΜΕΝΗΣ
Φοροτεχνικός-Συγγραφέας
Σύμβουλος σε θέματα Ομογένειας
Σύμβουλος σε θέματα κεφαλαίου
Σύμβουλος Οικοδομικών κλπ Επιχειρήσεων
Διδάσκων στο Μεταπτυχιακό Τμήμα  τού Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ Κο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Κο ΓΙΩΡΓΟ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ
Καραγιώργη Σερβίας 10 - ΑΘΗΝΑ
   
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

1. Προs ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Υπ όψη Κου ΗΛΙΑ ΚΑΤΟΥΔΗ
2. Προς Δρ ΟΛΓΑ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Γενική Γραμματέα του Παγκοσμίου Συμβουλίου Αποδήμου Ελληνισμού (Σ.Α.Ε.)  
3. Προς τα Μ.Μ.Ε στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό               

Θεμα: ΟΧΙ ΑΛΛΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ - ΠΟΙΟΙ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΔΙΑΤΑΡΑΞΟΥΝ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ?

Σεβαστέ Κύριε Υπουργέ,

Μαύρα σύννεφα εμφανίζονται στις σχέσεις  της Ελληνικής Πολιτείας με τους Ομογενείς Έλληνες οι οποίοι κατοικούν μόνιμα στο εξωτερικό. 

Οι περισσότεροι από τούς Ομογενείς έχουν στην κυριότητά τους περιουσιακά στοιχεία καί εισοδήματα  (π.χ. ενοίκια) στην Ελλάδα. Για τα περιουσιακά αυτά στοιχεία καί εισοδήματα υποβάλλουν από παλιά Φορολογική Δήλωση στην Ελλάδα.  

Η Ελληνική Πολιτεία με συνεχείς Νομοθετικές ρυθμίσεις αλλά καί με νομοθετικές παρεμβάσεις της στά έτη 2011 καί 2012, ζήτησε... καί από τούς Ομογενείς, που είναι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού, να προσκομίσουν διάφορα δικαιολογητικά με τα οποία θα επιβεβαιώνεται ότι είναι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού καί ότι έχουν υποβάλλει εκεί, στό εξωτερικό, την Φορολογική τους Δήλωση, για τό παγκόσμιο εισόδημά τους.  

Δηλαδή, με τόν Ν.3943/2011 καί  με τίς ΠΟΛ.1142/31.5.2012, ΠΟΛ.1145/31.5.2012 καί ΠΟΛ.1161/16.7.2012 καθορίστηκε ότι οι Έλληνες που εργάζονται στό εξωτερικό  πρέπει να προσκομίζουν από εδώ καί στό εξής κάθε χρόνο ορισμένα δικαιολογητικά, δηλαδή «Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας» ή «αντίγραφο της Φορολογικής Δήλωσής στο εξωτερικό» ή Βεβαίωση από μιά, οποιαδήποτε, Υπηρεσία του εξωτερικού για την πιστοποίηση τής μόνιμης κατοικίας τους στο εξωτερικό». 

Αυτό Κε Υπουργέ είναι αδύνατον στίς περισσότερες περιπτώσεις γιατί υπάρχουν κάποια Κράτη στο εξωτερικό τα οποία ΔΕΝ EKΔΙΔΟΥΝ αυτά τα δικαιολογητικά ή αρνούνται να τα δώσουν. 

Εάν δεν προσκομίσει τα παραπάνω δικαιολογητικά στην Ελλάδα, ο ομογενής ή ο κάτοικος εξωτερικού θα έχει πολλά προβλήματα με τίς Ελληνικές Υπηρεσίες αφού θα βρεθεί ανάμεσα στήν ξένη υπηρεσία που αρνείται να του δώσει τα «δικαιολογητικά» καί στην Ελληνική φορολογική Αρχή η οποία απαιτεί οπωσδήποτε την προσκόμιση τών δικαιολογητικών αυτών.

Στήν περίπτωση μάλιστα που δεν έχει υπογραφεί Διμερής Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας ανάμεσα στην Ελλάδα καί στό άλλο Κράτος, τό θέμα γίνεται περισσότερο πολύπλοκο αφού η Ελληνική Φορολογική Αρχή επιμένει να πάρει τα δικαιολογητικά και ο φορολογούμενος Έλληνας έρχεται σε απόγνωση.

Καί άλλο πρόβλημα: Στό άρθρο 76 παρ. 6α  του ν. 2238/1994 ο Έλληνας Νομοθέτης επιθυμεί να φορολογήσει τα εισοδήματα τών Ελλήνων οι οποίοι εργάζονται σε άλλα Κράτη έστω καί εάν η φορολόγηση στά κράτη αυτά είναι «προνομιακή» μικρότερη από την φορολόγηση που γίνεται στην Ελλάδα. Ο Έλληνας νομοθέτης όμως όταν νομοθέτησε αυτή τη διάταξη, το 2011, δέν έλαβε υπ' όψη ότι οι φορολογούμενοι Έλληνες ΔΕΝ ΘΑ ΦΕΡΟΥΝ ΠΟΤΕ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ (ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ) ΑΥΤΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ για να φορολογηθεί. 

Καί ερωτώ Κε Υπουργέ: Είναι καιρός για τέτοιες πολυτέλειες; Να μην θέλομε δηλαδή να έρχεται συνάλλαγμα στην Ελλάδα καί μάλιστα από τούς ομογενείς;

Η παρ. 6α τού άρθρου 76 του Ν. 2238/1994 γράφει:
« 6.α. Αν ο υπόχρεος σε δήλωση μεταφέρει την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του εκτός Ελλάδας και υπαγόταν σε φόρο στην Ελλάδα για το παγκόσμιο εισόδημά του τα τελευταία πέντε έτη πριν από τη δήλωση μεταβολής της κατοικίας ή της συνήθους διαμονής του, εφόσον:
αα) μεταβάλλει την κατοικία του ή τη συνήθη διαμονή του με μεταφορά της σε κράτος στο οποίο το εισόδημά του υπόκειται σε προνομιακό φορολογικό καθεστώς, κατά την έννοια της παραγράφου 7 του άρθρου 51Α, και
ββ) διαθέτει σημαντικά οικονομικά συμφέροντα στην Ελλάδα, όπως αυτά ορίζονται στην περίπτωση β', θεωρείται ότι υπόκειται σε φόρο στην Ελλάδα, για το παγκόσμιο εισόδημά του για χρονικό διάστημα πέντε ετών, που αρχίζει από την υποβολή της δήλωσης μεταβολής της κατοικίας ή της συνήθους διαμονής του»
 
Ήδη Κε Υπουργέ κυκλοφορούν στό διαδίκτυο επιστολές «προθύμων» Γραφείων που θέλουν να «βοηθήσουν» τους Ομογενείς στίς δύσκολες αυτές στιγμές εκμεταλλευόμενοι την νέα αυτή νομοθεσία... «αφού τό φορολογικό πλαίσιο για τούς κατοίκους εξωτερικού έχει γίνει εξαιρετικά σύνθετο καί χρήζει ιδιαίτερης προσοχής από τα φυσικά πρόσωπα που ζούν καί εργάζονται εκτός Ελλάδος..» όπως γράφουν στα σημειώματά τους. 

Με τα παραπάνω φαίνεται ότι κάποιοι προσπαθούν να δημιουργήσουν προβλήματα στούς φιλήσυχους Ομογενείς Έλληνες, οι οποίοι είναι μονίμως εγκατεστημένοι σέ άλλα κράτη καί έχουν ή δέν έχουν κάποιο εισόδημα στήν Ελλάδα. 

Είναι πρόβλημα φορολογίας που μέχρι σήμερα δέν είχαν. 

Καί τό πρόβλημα αυτό δέν έχει φανεί ακόμα επειδή με την ΠΟΛ.1161/16.7.2012 η ημερομηνία προσκόμισης τών δικαιολογητικών παρετάθη μέχρι την 31/12/2012.

Επομένως το πρόβλημα στούς Ομογενείς θα φανεί μετά την 1/1/2013 καί θα γιγαντωθεί κατά την διάρκεια τής υποβολής τών φορολογικών δηλώσεων του οικονομικού έτους 2013 (δηλαδή μέσα στό Α΄εξάμηνο του 2013.)  

Φαίνεται αδιανόητο αυτό πού πρόκειται να γίνει: Δηλαδή, η μητέρα – Πατρίδα Ελλάδα θα δημιουργήσει-φορολογικά καί άλλα- προβλήματα στά παιδιά της που κατοικούν μόνιμα στό Εξωτερικό!  

Αλλά υπάρχει καί άλλο πρόβλημα: Η εμπλοκή τών τοπικών ΔΟΥ στην φορολογία τών εισοδημάτων τών Ομογενών που κατοικούν μόνιμα στο εξωτερικό. Η εμπλοκή αυτή δημιουργεί έναν πρόσθετο λόγο ταλαιπωρίας  καί εκνευρισμού κυρίως τών ομογενών Ελλήνων του Εξωτερικού οι οποίοι ενώ φορολογούνται στό άλλο κράτος για τό εισόδημά που αποκτούν εκεί, ΠΛΕΟΝ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΘΕΩΡΟΥΝ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ μέ αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να χάσουν όλα τα πλεονεκτήματα που τούς δίνει ο νόμος από αυτή τους την ιδιότητα. 

Θά κινδυνεύουν να φορολογηθούν δυό φορές στά δύο Κράτη για τό ίδιο εισόδημα, δέν θα μπορούν να φέρουν συνάλλαγμα που αποκτούν στο εξωτερικό με την εργασία τους (δέν θέλει συνάλλαγμα η Ελλάδα?)  

Οι υπάλληλοι τών τοπικών ΔΟΥ στην Ελλάδα, βρέθηκαν  απροετοίμαστοι σε αυτό τόν ρόλο γιατί δεν έχουν ενημερωθεί επαρκώς ούτε έχουν την πείρα σε υποθέσεις και θέματα κατοίκων εξωτερικού, πράγμα που δημιουργεί καθυστερήσεις, γραφειοκρατίες καί πρόσθετα προβλήματα, κυρίως στούς Ομογενείς μας.

Δεν γνωρίζομε άν τα σχετικά μέτρα που έχουν ληφθεί από την Αρμοδία Υπηρεσία του Ελληνικού Υπουργείου τών Οικονομικών, εκφράζουν την βούληση τής πολιτικής ηγεσίας του. Δεν είμαστε σίγουροι εάν όλοι τους γνωρίζουν ποιές θα είναι οι συνέπειες που θα προκύψουν εάν τά παραπάνω μέτρα εφαρμοστούν από τήν 31/12/2012 ημέρα που η Αρμόδια Υπηρεσία του Υ/Οικονομικών έχει θέσει για την προσκόμιση των δικαιολογητικών του 2011

Ένα είναι σίγουρο: ότι θα διαταραχθούν οι σχέσεις τών Ελλήνων τής διασποράς με την μητέρα πατρίδα, την Ελλάδα καί οι Έλληνες που κατοικούν στο εξωτερικό θα απομακρυνθούν από την πατρογονική εστία με οικονομικά, εθνικά κ.λπ επακόλουθα.

Πρέπει λοιπόν να σταματήσει αυτή η καταστροφική πολιτική γιατί διαφορετικά:

1. Οι ομογενείς θα αναγκαστούν εξ αιτίας της να πληρώσουν διπλούς φόρους για τό εισόδημά τους που προκύπτει στην Ελλάδα

2. Οι ομογενείς δέν θα μπορούν να φέρουν συνάλλαγμα στην Ελλάδα 

3. Η Ελληνική Κυβέρνηση καί εμείς οι υπόλοιποι Ελληνες θα εκτεθούμε καί θα φανούμε στό εξωτερικό ότι για άλλη μιά φορά τρωγόμαστε μεταξύ μας (είμαστε ειδικοί στίς απογραφές που καταλήγουν σε τραγωδίες.....)

4. Οι Ομογενείς θα φοβούνται να έλθουν στην Ελλάδα καί δέν θα επενδύσουν ποτέ στό μέλλον στην Ελλάδα
 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΛΟΓΟΥΣ παρακαλείσθε Κε Υπουργέ νά παρέμβετε καί να ανακαλέσετε τίς ΠΟΛ.1142/31.5.2012, ΠΟΛ.1145/31.5.2012 και ΠΟΛ.1161/16.7.2012 καί τίς διατάξεις της παραγράφου 6α του άρθρου 76 του ν.2238/1994.

Επίσης να ορισθεί Ειδική Επιτροπή η οποία να διαμορφώσει τίς σχετικές διατάξεις επί το ορθολογικότερον, καί θα αποτελείται από 

• Δύο Υπαλλήλους τού Υπουργείου Εξωτερικών 

• Δύο Υπαλλήλους της ΔΟΥ Κατοικων Εξωτερικού

• Δύο έμπειρους-ειδικούς από τό ιδιωτικό Τομέα

• Δύο εκπροσώπους από τό Συμβούλιο Παγκοσμίου Ελληνισμού (Σ.Α.Ε.) 

Διαφορετικά τό Α΄εξάμηνο του 2013 θα είμαστε όλοι έκπληκτοι μάρτυρες δυσάρεστων αντιδράσεων κ.λπ από τούς Έλληνες που εργάζονται στό εξωτερικό, μόνιμα ή προσωρινά.

Θεωρώ ότι με την επιστολή μου αυτή εγώ έχω ήδη έχω εκπληρώσει τό καθήκον μου πρός την πατρίδα μου.
    
Υ.Γ. Συνημμένη επιστολή Οργανωμένου Γραφείου πρός στό εξωτερικό για την διεκπεραίωση τών προσθέτων εργασιών που προκύπτουν (!) από τήν αναζήτηση τών νέων δικαιολογητικών.


Με εξαιρετική εκτίμηση καί εμπιστοσύνη,

Αθήνα 15/10/2012
ΟΡΕΣΤΗΣ ΕΜΜ. ΣΕΙΜΕΝΗΣ
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).

Παλαιότερα σχόλια

image description PANOS | October 17, 2012 11:59 AM | Reply
Η ΚΑΤΑΡΑ ΤΟΥ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΕΛΛΗΝΑΣ-ΤΑ ΛΑΜΟΓΙΑ ΣΕ ΚΥΝΗΓΑΝΕ ΠΑΝΤΟΥ ΛΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΙ ΕΠΙΚΥΡΗΓΜΕΝΟΣ-ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΣΤΑΚΤΟΙ-ΑΧ ΜΑΝΑ ΠΑΤΡΙΔΑ-ΑΧΑ ΚΑΗΜΕΝΕ ΕΛΛΗΝΙΣΜΕ
image description seimenis | October 17, 2012 10:25 PM | Reply
Πάνο τούς διώχνουν πολύ μακρυά καί νομίζουν ότι είναι ηλίθιοι οι Ελληνες τής διασποράς. Με παίρνουν τηλέφωνο καί είναι όλοι αγανακτισμένοι.
image description Απόδημος | November 6, 2012 3:34 AM | Reply
Όπως σωστά λέει ο κ. Σεϊμένης, οι απόδημοι δεν είμαστε ηλίθιοι και πράγματι μας σπρώχνουν πολύ μακριά. Εάν η Ελλάδα μας κυρήξει πόλεμο στο όνομα ξένων συμφερόντων (γιατί σίγουρα δεν εξυπηρετούνται Ελληνικά συμφέροντα με πληρωμή φόρων και προστίμων στις ξένες εφορίες), η ζημιά που θα μας κάνει θα της επιστραφεί μέσα στο χρόνο πολλαπλάσια. Αυτή είναι κομβική στιγμή και οι συνέπειες, αν δεν αλλάξει πορεία, θα κρατήσουν γιά γενεές.
image description KAROLOS | October 17, 2012 1:54 PM | Reply
Η αυθεντική φωνή του κ. Σεϊμένη με την ακάματη παρουσία στο χώρο μας, ευελπιστώ να ληφθεί σοβαρά υπόψη από τους ιθύνοντες.
Κωνσταντίνος Δημ. Γραβιάς
image description seimenis | October 17, 2012 10:01 PM | Reply
Σε ευχαριστώ πολύ Κώστα. Η δική σου βοήθεια θα συντελέσει στην λύση του προβλήματος. Μετράει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
image description ΓΙΑΝΝΗΣ Ι. | October 17, 2012 2:02 PM | Reply
Επιτελους καποιος με γνωση και κυρος ειπε επισημως αυτα που ολος ο κλαδος μουρμουραει και ειναι ανικανος να κανει κατι για να τα αλλαξει.
Συγχαρητηρια.
Μακαρι να εχει καποιο αποτελεσμα
μην ξεχναμε ομως οτι οποια αλλαγη του πλαισιου πρπεει να γινει με γνωμονα να βοηθηθουν οι πραγματικοι κατοι εξωτερικου και οχι τα γνωστα λαμογια που κρυβονται πισω απο αυτην την ιδιοτητα και απολαμβανουν ασυλια.
image description seimenis | October 17, 2012 10:44 PM | Reply
Γιάννη σε ευχαριστώ πολύ. όλοι σας βοηθάτε για να μην δημιουργηθεί τό πρόβλημα με τούς Ομογενείς
image description KOSMASKOSMIDIS | October 17, 2012 3:29 PM | Reply
Ας γίνει μια φορά ακόμα αυτό που έχει γίνει δεκάδες φορές τα τελευταία 3 χρόνια. Να ψηφίζονται Νόμοι και να θεσμοθετούνται ρυθμίσεις οι οποίες είτε αναστέλλονται την τελευταία στιγμή είτε δεν ενεργοποιούνται ποτέ. Τουλάχιστον αυτή τη φορά θα είναι και δικαιολογημένο και θεμιτό!
image description seimenis | October 17, 2012 10:48 PM | Reply
έχετε δίκιο κύριε Κοσμίδη.Ψηφίζουν μόνοι τους τούς νόμους χωρίς να ρωτούν καί δεν έχουν φιλότιμο να δούν μήπως καποιους τούς βλάπτουν
image description Thanos | October 18, 2012 10:06 AM | Reply
Μα καλα ειναι τοσο ανοητοι που βγαζουν νομους χωρις να γνωριζουν οτι ειναι μη εφαρμοσιμοι κ μπορει να χαλασουν τις σχεσεις μας με τους ομογενεις του εξωτερικου...
image description anonymos | October 18, 2012 12:30 PM | Reply
Ειμαι γεννημενος στο εξωτερικο και κατοικο Ελλαδα για πολλα χρονια , δυστυχως πρεπει να φυγω σε λιγο παλι για τα ξενα μετα απο τοσα χρονια και με αυτο που ψηφισανε με φερνουν σε πολυ δυσκολη θεση αλλα δεν θα τους κανω την χαρη και ο νοον νοειται!!!!
image description anonymos | October 18, 2012 12:03 PM | Reply
Η ειδηση και στην Αυστραλια ,

http://efhmeris.blogspot.gr/2012/10/blog-post_8465.html#.UH63PuUXWmM.facebook

Και στον Κανδαδα εχουν εξαγριωθει!!! http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/14824
image description Anonymous | October 18, 2012 8:57 PM | Reply
ΕΙΜΑΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΩ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ!Κ.ΣΕΙΜΕΝΗ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑΤΙ ΕΙΣΤΕ Ο ΜΟΝΟΣ ΠΟΥ ΑΝΕΔΕΙΞΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Κ ΠΑΛΕΥΕΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΛΥΣΗ!ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΔΟΥΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΜΑΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥΣ!
image description Lefteris Elbetia | November 13, 2012 3:34 AM | Reply
Αγαπητε Κε Σειμενη,
το θεμα ειναι εξαιρετικα σοβαρο για ολους εμας που φυγαμε τα τελευταια χρονια με τις οικογενεις μας εξωτερικο. ΕΙμαι απο Ιουλιο 2010 στην Ελβετια.

Συγχαρητηρια για την επιστολη σας.

Αντιλαμβανομαι οτι οσοι τα προηγουμενα χρονια ειχαν καποιο εισοδημα στην Ελλαδα και ταυτοχρονα ειχαν μονιμη κατοικια εξωτερικο, θα εχουν αυτοματως προβλημα μεγαλο με την εφορια της χωρας μονιμης διαμονης τους σε περιπτωση που δε δηλωναν τα εισοδηματα που αποκτουσαν στην Ελλαδα στη δηλωση Φορου Εισοδηματος της ξενης χωρας. Προσωπικα το θεωρω δικαιο γιατι εκμεταλλευονταν τη μη φορολογηση στην Ελλαδα χωρις ομως να τα δηλωνουν ως οφειλαν στη χωρα διαμονης.

Τί γινεται ομως αν δεν υπαρχουν εισοδηματα στην Ελλαδα αλλα μονο ακινητα που δεν ενοικιαζονται και δηλωνονται σαν 2ες κατοικιες στη ΔΟΥ Κατοικων Εξωτερικου? Πρεπει και σε αυτες τις περιπτωσεις να στειλουμε Πιστοποιητικο υποχρεωτικα? Λετε σε καποιο σημειο στην επιστολη σας οτι - φανταζομαι βασει του νομου - τα κατωθι δικαιολογητικα αποδεικνυουν τη Μονιμη Κατοικια στο εξωτερικο:

Α) «Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας» ή Β) «αντίγραφο της Φορολογικής Δήλωσής στο εξωτερικό» ή Γ) Βεβαίωση από μιά, οποιαδήποτε, Υπηρεσία του εξωτερικού για την πιστοποίηση τής μόνιμης κατοικίας τους στο εξωτερικό».

Στην Ελβετια υπαρχει μια υπηρεσια σα Δημοτολογιο, το λεγομενο Μητρωο Κατοικων σε ελευθερη μεταφραση του Controle des Habitants απο την οποια πιθανοτατα μπορουμε να παρουμε μια τετοια βεβαιωση.

Μπορειτε να επιβεβαιωσετε αν το γνωριζετε το σημειο γ) που αναφερατε και στην ανοιχτη επιστολη σας, σας παρακαλω (...ή Γ) Βεβαίωση από μιά, οποιαδήποτε, Υπηρεσία του εξωτερικού για την πιστοποίηση τής μόνιμης κατοικίας τους στο εξωτερικό»...).

Σας ευχαριστω
Λευτερης
image description B. | November 13, 2012 8:20 PM | Reply
Ενοίκια στην Ελλάδα φορολογούνται από το πρώτο ευρώ γιά τους μόνιμους κάτοικους εξωτερικού. Οπότε δεν ξέρεις γιά τι μιλάς όταν συμπεραίνεις ότι δεν πλήρωσαν φόρο στην Ελλάδα. Εάν το θεωρείς έξυπνο γιά την Ελλάδα να λειτουργεί σαν αντιπρόσωπος ξένων εφοριών με μόνο σκοπό να επιβάλλουν επιπλέον φόρο και πρόστιμα στους Ελληνες απόδημους, τότε μπράβο σου. Η Ελβετία βέβαια ποτέ δεν θα κατέδιδε τους πολίτες της σε ξένη χώρα γιά εισοδήματα στην Ελβετία, όπου και αν ζούσαν. Αλλά βέβαια η Ελλάδα είναι το διεθνές προπύργιο ηθικής και ξεκινάει με το να ζημιώνει τους απόδημους.
image description anon 64 | November 13, 2012 3:07 PM | Reply
αλλα ανταλλων γραφεις Λεφτερη..ποιος σου ειπε οτι αυτοι που ειχαν εισοδημα στην Ελλαδα και δεν το ειχαν δηλωση στη χωρα μονιμης κατοικιας, δεν πληρωναν φορο στην Ελλαδα για το ελληνικο εισοδημα?Το προβλημα ειναι οτι η Ελληνικη εφορια δεν τους ζητουσε να δηλωσουν το ελληνικο εισοδημα στην χωρα διαμονης τους οπως οφειλε να το κανει λογω των Συμβασεων Διπλης Φορολογιας που το Ελληνικο κρατος ειχε υπογραψει και ηταν εν ισχει....το κανει ομως τωρα και χαντακωνει παρα πολλυ κοσμο..Τετοιο μπαχαλο ειναι ..
image description Lefteris Elbetia | November 13, 2012 4:25 PM | Reply
κατ'αρχην να σ'ευχαριστησω για το χαρακτηρισμο αν και δε με γνωριζεις καν. Αναγνωριζω απο το χαρακτηρισμο οτι εχεις δυσκολια μεγαλη να σεβαστεις ενα συνομιλητη που δεν ειναι εδω για να ερθει σε αντιπαραθεση με εσενα αλλά αντιθετως για να βγαλει μια ακρη οντας ΜΗ φοροτεχνικος. Περιττο να σου πω οτι a priori η κριση σου οτι η εν λογω πρακτικη "χαντακωνει" παρα πολυ κοσμο, ερχεται απλα να επιβεβαιωσει την παραπανω εκτιμηση μου οτι α) οι περισσοτεροι τα ελληνικα εισοδηματα δεν τα δηλωναν ή δεν τα δηλωνουν ουτε Ελλαδα ουτε στο εξωτερικο (εξου και θα "χαντακωθουν") και β) στην περιπτωση που τα δηλωναν και στις 2 χωρες βασει της 2ης Συμβασης Αρθρο 22 παραγραφος 2, δεν θα παθαιναν και μεγαλη ζημια "¨...Στις περιπτώσεις που κάτοικος Eλβετίας αποκτά εισόδημα, το οποίο σύμφωνα με τις διατάξεις αυτής της Σύμβασης μπορεί να φορολογείται στην Eλλάδα, η Eλβετία, με επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 3, απαλλάσσει το εισόδημα αυτό από τον ελβετικό φόρο..." οποτε ακυρο το "χαντακωμα"...
image description Β. | November 13, 2012 9:05 PM | Reply
"Ελληνικη εφορια δεν τους ζητουσε να δηλωσουν το ελληνικο εισοδημα στην χωρα διαμονης τους οπως οφειλε να το κανει λογω των Συμβασεων Διπλης Φορολογιας που το Ελληνικο κρατος ειχε υπογραψει " -- Δεν νομίζω ότι αυτό ισχύει γιά εισόδημα αποδήμων στην Ελλάδα που το φορολογεί η Ελλάδα, π.χ. ενοίκια, και μάλιστα πιό βαριά από ό,τι τους κατοίκους Ελλάδας. Είναι παγκόσμια πρωτοτυπία. Εάν κάποιος ζητούσε προνομιακή μεταχείρηση γιά εισόδημα στην Ελλάδα με βάση τη συνθήκη, τότε ναι, ας ζητήσει απόδειξη ότι πλήρωσες έξω γιά να βεβαιωθεί ότι δεν χάνει φόρους η Ελλάδα. Αυτοί όμως συμπεριφέρονται σαν ο σκοπός τους είναι να οφεληθούν οι ξένες εφορίες, πράγμα που το βρίσκω πολύ ύποπτο.
image description B. | November 13, 2012 8:22 PM | Reply
Συνέβη ήδη. Δεν έχω λεπτομέρειες γιατί το άκουσα δεύτερο χέρι. Δικηγόρος στην Ελλάδα έχει αρκετούς πελάτες Ελληνοαμερικάνους με εισοδήματα ενοικίων από Ελλάδα, γιά τα οποία τους κάνει δηλώσεις στην Ελλάδα και πληρώνουν φόρο από το πρώτο ευρώ, αλλά τα οποία δεν έχουν δηλώσει στις ΗΠΑ. Κάποιοι από τους πελάτες του ζήτησαν το πιστοποιητικό από την Αμερικάνικη εφορία και "'εμπλεξαν άσχημα με τους Αμερικάνους", όπως μου μετεφέρθη. Υποθέτω, ότι αφού η αίτηση γιά το πιστοποιητικό γιά χρήση 2011 στην Αμερική είναι γιά άτομα που είχαν εισόδημα στην Ελλάδα (ώστε το εισόδημα να τύχει προνομιακής μεταχείρισης στη Ελλάδα, όχι γιά τον λόγο που το θέλει η Ελλάδα) και ο αμερικάνος εφοριακός με ένα κλικ στο κομπιούτερ βλέπει ότι στη δήλωση χρήσης 2011 δεν έχεις δείξει τέτοιο εισόδημα, τους ζήτησαν εξηγήσεις. Ποιός ξέρει τι είπαν οι άνθρωποι, αλλά στην Αμερική αν σου ζητήσουν εξηγήσεις και πεις ψέμματα και σε πιάσουν να ψεύδεσαι, πας γιά φυλακή. Εύγε στο ΥΠΟΙΚ, που κατάφερε να οδηγήσει Αμερικάνους φοροφυγάδες (που πλήρωναν φόρο Ελλάδα) στα χέρια της Αμερικάνικης εφορίας. Και λέω "Αμερικάνους" γιατί νομίζω ότι ήρθε ο καιρός οι Ελληνο-Αμερικάνοι να αρχίσουν να σκέφτονται τους εαυτούς τους σαν σκέτους Αμερικάνους, γιατί έτσι τους βλέπει η Ελλάδα και μάλιστα Αμερικάνους, τους οποίους δεν θέλει να έχουν καμμία σχέση με την Ελλάδα. Θυμίζει κατάσταση Κούβας!
image description Β. | November 20, 2012 4:05 AM | Reply
Προσπάθησα, ανεπιτυχώς, να επιβεβαιώσω την πληροφορία που μου μετεφέρθη γιά μπλέξιμο με την αμερικάνικη εφορία, και φαίνεται αμφίβολο ότι έχει συμβεί. Δεν θέλω να ανησυχήσει κόσμος άδικα, οπότε παρακαλώ τους διαχειριστές της σελίδας να διαγράψουν την προηγούμενη ανάρτησή μου.
image description Βαγγελησ | March 22, 2013 12:40 PM | Reply
Τί γινεται αν δεν υπαρχουν εισοδηματα στην Ελλαδα αλλα μονο ακινητα (Γονικη παροχη οπου οι γονεις εχουν την επικαρπια)? Πρεπει και σε αυτες τις περιπτωσεις να στειλουμε Πιστοποιητικο υποχρεωτικα? Ποιες θα ειναι οι επιπτοσεις αν δεν στειλουμε δικαιολογιτικα?
Υπαρχη χρονικο οριο για την αποστολη των δικαιολογιτικων?
Ευχαριστω προκαταβολικα για τις πληροφοριες
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο