Ειδήσεις Εργατικά Ασφαλιστικά

Ι.Κ.Α. - Τα στοιχεία απασχόλησης για τον Δεκέμβριο του 2011 - Πόσες επιχειρήσεις πληρώνουν εισφορές - Ποιές είναι οι αμοιβές των ασφαλισμένων

ΘΕΜΑ: «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011»

Από την επεξεργασία των «Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων» (Α.Π.Δ.) που υποβλήθηκαν για τον Δεκέμβριο του 2011 και για τις εγγραφές οι οποίες έχουν ελεγχθεί κατά το χρόνο επεξεργασίας, προέκυψαν τα ακόλουθα συμπεράσματα:

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ:

Τον Δεκέμβριο του 2011 υποβλήθηκαν και επεξεργάστηκαν «Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις» (Α.Π.Δ.) από 208.384 κοινές επιχειρήσεις και 25.370 από οικοδομοτεχνικά έργα. Ο αριθμός των ασφαλισμένων οι οποίοι έχουν δηλωθεί στις Α.Π.Δ. ανέρχεται σε 1.541.423, εκ των οποίων 1.482.211 σε κοινές επιχειρήσεις και 59.212 σε οικοδομοτεχνικά έργα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΦΥΛΟ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ:

Οι άνδρες αντιπροσωπεύουν το 54,08% των εργαζομένων στο σύνολο των επιχειρήσεων και το 52,31% στις κοινές επιχειρήσεις. Στους εργαζόμενους με πλήρη απασχόληση στις κοινές επιχειρήσεις οι άνδρες αντιπροσωπεύουν το 56,13%, ενώ με μερική απασχόληση το 36,57%.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ:

Στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση το μέσο ημερομίσθιο ανέρχεται σε 60,48€ και ο μέσος μισθός σε 1.442,59€, ενώ με μερική απασχόληση ανέρχεται σε 31,56€ και σε 613,05€ αντίστοιχα. Στα οικοδομοτεχνικά έργα τα αντίστοιχα μεγέθη είναι 67,57€ και 819,62€. Στις κοινές επιχειρήσεις το μέσο ημερομίσθιο και η μέση απασχόληση έχουν υπολογισθεί για τις ασφαλιστέες ημέρες, ενώ στα οικοδομοτεχνικά έργα για τις πραγματοποιηθείσες ημέρες.
Το μέσο ημερομίσθιο πλήρους απασχόλησης σε επιχειρήσεις με λιγότερους από δέκα μισθωτούς ανέρχεται στο 69,43% του μέσου ημερομισθίου των ασφαλισμένων σε επιχειρήσεις με πάνω από δέκα μισθωτούς, ενώ ο μέσος μισθός ανέρχεται στο 66,57% αντίστοιχα.
Το μέσο ημερομίσθιο των γυναικών στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση αντιπροσωπεύει το 84,31% του μέσου ημερομισθίου των ανδρών, ενώ στη μερική απασχόληση το 87,31%.
Οι μέσες συνολικές μηνιαίες αποδοχές των ασφαλισμένων (τακτικές, υπερωρίες, bonus, αμοιβές από άλλες απασχολήσεις κ.λ.π. πλην επιδομάτων αδείας και δώρων) ανέρχονται στα 1.421,96€ (1.613,66€ για τους άνδρες και 1.212,23€ για τις γυναίκες). Η διάμεσος των συνολικών αποδοχών είναι 1.150,42€ (1.247,82€ για τους άνδρες και 1.061,20€ για τις γυναίκες). Το 50% των ασφαλισμένων κερδίζει λιγότερα από 1.150,42€.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ:

Όσον αφορά στην πολλαπλότητα των απασχολήσεων, για το μήνα Δεκέμβριο του 2011 προκύπτει ότι το 81,33% των ασφαλισμένων σε κοινές επιχειρήσεις έχει και πλήρη απασχόληση και το 18,67% έχει μερική απασχόληση.
Ειδικότερα φαίνεται να υπάρχει μια διαφοροποίηση μεταξύ ανδρών και γυναικών, καθώς 87,19% των ανδρών έχει και πλήρη απασχόληση, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τις γυναίκες είναι 74,90%.
Το 96,08% των ασφαλισμένων με πλήρη απασχόληση έχει μία μόνο πλήρη απασχόληση. Το 17,83% του συνόλου των ασφαλισμένων έχει μόνο μία μερική απασχόληση.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ:

Η μέση ηλικία των ασφαλισμένων του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. στις κοινές επιχειρήσεις είναι 38,68 έτη (39,44 στους άνδρες και 37,85 στις γυναίκες), στα οικοδομοτεχνικά έργα 41,87 έτη και στο σύνολο των επιχειρήσεων 38,80 έτη.

Το 21,87% των ασφαλισμένων είναι ηλικίας μικρότερης των 29 ετών και το 57,30% είναι κάτω των 39 ετών. Τα αντίστοιχα ποσοστά που έδωσε η «Έρευνα Εργατικού Δυναμικού» της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) για το 4ο τρίμηνο του 2011 είναι ότι το 14,30% του εργατικού δυναμικού είναι κάτω των 29 ετών και το 43,25% κάτω των 39 ετών. Επομένως οι ασφαλισμένοι του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. σε σχέση με το εργατικό δυναμικό της χώρας είναι νεότερης ηλικίας, γεγονός ιδιαίτερα έντονο μέχρι τα 29 έτη.

Το 77,05% των ασφαλισμένων του Ι.Κ.Α.-E.T.A.M., για το σύνολο των επιχειρήσεων, είναι ηλικίας 25 έως 49 ετών. Στις κοινές επιχειρήσεις το αντίστοιχο ποσοστό είναι 77,21%, ενώ στα οικοδομοτεχνικά έργα είναι 73,15%. Το αντίστοιχο ποσοστό που έδωσε η «Έρευνα Εργατικού Δυναμικού» της ΕΛ.ΣΤΑΤ. για το 4ο τρίμηνο του 2011, για το σύνολο των επιχειρήσεων, είναι ότι το 68,72% του εργατικού δυναμικού είναι ηλικίας 25 έως 49 ετών.

Το 15,45% των ασφαλισμένων του Ι.Κ.Α.-E.T.A.M., για το σύνολο των επιχειρήσεων, είναι ηλικίας 50 έως 64 ετών. Στις κοινές επιχειρήσεις το αντίστοιχο ποσοστό είναι 15,15%, ενώ στα οικοδομοτεχνικά έργα είναι 23,03%. Το αντίστοιχο ποσοστό που έδωσε η «Έρευνα Εργατικού Δυναμικού» της ΕΛ.ΣΤΑΤ. για το 4ο τρίμηνο του 2011, για το σύνολο των επιχειρήσεων, είναι ότι το 25,48% του εργατικού δυναμικού είναι ηλικίας 50 έως 64 ετών.

Οι Αλβανοί ασφαλισμένοι του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. είναι ακόμα νεότεροι, καθώς το 27% είναι κάτω των 29 ετών (το 13,72% σε οικοδομοτεχνικά έργα και το 30,78% σε κοινές επιχειρήσεις) και το 64,52% είναι κάτω των 39 ετών (το 57,61% σε οικοδομοτεχνικά έργα και το 66,48% σε κοινές επιχειρήσεις).

Η αντίστοιχη κατανομή για τους υπηκόους χωρών Ε.Ε είναι 20,69% κάτω των 29 ετών και 58,68% κάτω των 39 ετών, και για τους Έλληνες είναι 21,69% κάτω των 29 ετών και 56,81% κάτω των 39 ετών.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ:

Οι αλλοδαποί ασφαλισμένοι του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. αντιπροσωπεύουν το 11,21% των ασφαλισμένων, οι αλλοδαποί άνδρες το 13,16% των ασφαλισμένων ανδρών και οι αλλοδαπές γυναίκες το 8,92% των ασφαλισμένων γυναικών. Οι Αλβανοί υπήκοοι αντιπροσωπεύουν το 51,18% των αλλοδαπών ασφαλισμένων.

Στους άντρες αλλοδαπούς οι Αλβανοί αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία αφού αντιπροσωπεύουν το 55,18% και ακολουθούν οι Πακιστανοί, οι Ρουμάνοι, οι Βούλγαροι και οι Ρώσοι με 8,63%, 5,74%, 4,10% και 3,51% αντίστοιχα..
Στις αλλοδαπές γυναίκες, οι Αλβανίδες αντιπροσωπεύουν το 44,24%, οι Βουλγάρες το 10,38% και οι Ρωσίδες το 10,28%.
Το 61,75% των αλλοδαπών ασφαλισμένων της χώρας (πλην αυτών της Ε.Ε.) εργάζονται στην Αττική και το 12,41% στην Κεντρική Μακεδονία. Όσον αφορά τους Έλληνες ασφαλισμένους το 53,88% εργάζονται στην Αττική και το 15,33% στην Κεντρική Μακεδονία.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ:

Από τους Έλληνες ασφαλισμένους το 24,45% απασχολείται στο «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο», το 15,97% στις «Μεταποιητικές Βιομηχανίες», το 8,72% σε «Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας», το 8,14% στις «Μεταφορές, αποθήκευση και επικοινωνίες», το 7,06% στην «Εκπαίδευση», το 6,42% σε «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια» και το 6,37% στην «Υγεία και Κοινωνική Μέριμνα».
Το 27,02% των Αλβανών εργάζεται στις «Κατασκευές», το 18,37% στο «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο» το 18,33% στις «Μεταποιητικές Βιομηχανίες», και το 15,59% σε «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια».
Από τους υπόλοιπους αλλοδαπούς (πλην αυτών της Ε.Ε. και των Αλβανών) στις «Μεταποιητικές Βιομηχανίες» εργάζεται το 24,37%, στο «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο» το 21,09%, και σε «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια» το 14,97%. Ένας σημαντικός αριθμός εξ αυτών, το 12,30% απασχολείται σε «Ιδιωτικά Νοικοκυριά», δραστηριότητα στην οποία τόσο οι Έλληνες όσο και οι Αλβανοί υπήκοοι έχουν πολύ χαμηλά ποσοστά απασχόλησης (0,32% και 2,44% αντίστοιχα). Επίσης προκύπτει από τους εργαζόμενους στις «Κατασκευές» το 31,58% είναι αλλοδαποί, ενώ στο συγκεκριμένο κλάδο απασχολείται το 6,57% των ασφαλισμένων.
Από τους εργαζόμενους σε «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια» το 23,41% είναι αλλοδαποί, ενώ στο συγκεκριμένο κλάδο απασχολείται το 7,44% των ασφαλισμένων.
Ακόμη, από τους εργαζόμενους σε «Μεταποιητικές Βιομηχανίες» το 13,78% είναι αλλοδαποί, ενώ στο συγκεκριμένο κλάδο απασχολείται το 16,44% των ασφαλισμένων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ:

Από τους Έλληνες ασφαλισμένους το 30,02% είναι «Υπάλληλοι Γραφείου», το 17,37% απασχολείται στην «Παροχή Υπηρεσιών και ως Πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές» και το 13,20% απασχολούνται ως «Ανειδίκευτοι Εργάτες, Χειρώνακτες και Μικροεπαγγελματίες».
Οι Αλβανοί υπήκοοι στη συντριπτική τους πλειοψηφία (53,31%) απασχολούνται ως «Ανειδίκευτοι Εργάτες, Χειρώνακτες και Μικροεπαγγελματίες». Το 19,18% των Αλβανών υπηκόων απασχολούνται στην «Παροχή Υπηρεσιών και ως Πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές» και το 9,91% ως «Ειδικευμένοι Τεχνίτες».

Από τους υπόλοιπους αλλοδαπούς (πλην αυτών της Ε.Ε. και των Αλβανών) εργάζονται ως «Ανειδίκευτοι Εργάτες, Χειρώνακτες και Μικροεπαγγελματίες» το 54,44%, στην «Παροχή Υπηρεσιών και ως Πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές» το 16,02% και ως «Ειδικευμένοι Τεχνίτες» το 9,25%.

Το μέσο ημερομίσθιο των αλλοδαπών στις κοινές επιχειρήσεις είναι αρκετά χαμηλότερο από το μέσο ημερομίσθιο των Ελλήνων, πλην των υπηκόων Κύπρου, Βρετανίας, Γερμανίας, Ιταλίας και Γαλλίας, των οποίων το μέσο ημερομίσθιο είναι σημαντικά μεγαλύτερο από αυτό των Ελλήνων.

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΤΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011:

Ο αριθμός των ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 2,13%, στα οικοδομοτεχνικά έργα κατά 10,88% και στο σύνολο των επιχειρήσεων κατά 2,50%.
Ο αριθμός των αλλοδαπών ασφαλισμένων μειώθηκε κατά 5,78%, των ανδρών κατά 5,64% και των γυναικών κατά 6,03%.
To μέσο ημερομίσθιο στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 0,09%, στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 0,07%.
Η μέση απασχόληση στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 0,75%, στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 6,11% και στο σύνολο των επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 0,76%.
Ο μέσος μισθός στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 0,84%, και στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 6,18%.

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΤΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010:

Ο αριθμός των ασφαλισμένων μειώθηκε στις κοινές επιχειρήσεις κατά 9,94%, στα οικοδομοτεχνικά έργα κατά 31,40% και στο σύνολο των επιχειρήσεων κατά 11,01%.

Ο αριθμός των ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση μειώθηκε κατά 11,73% ενώ με μερική απασχόληση αυξήθηκε κατά 4,48%. Ο αριθμός των αλλοδαπών ασφαλισμένων μειώθηκε κατά 18,29%.
To μέσο ημερομίσθιο στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 0,65%, στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 1,18% ενώ στο σύνολο αυξήθηκε κατά 0,47%.

Η μέση απασχόληση μειώθηκε κατά 0,48% στις κοινές επιχειρήσεις και κατά 2,02% στα οικοδομοτεχνικά έργα.
Στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση το μέσο ημερομίσθιο αυξήθηκε κατά 1,32% ενώ ο μέσος μισθός αυξήθηκε κατά 0,80%.
Ο μέσος μισθός στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 0,17% ενώ στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 3,18%.
Οι μέσες συνολικές μηνιαίες αποδοχές των ασφαλισμένων μειώθηκαν κατά 1,97%. Η διάμεσος των συνολικών αποδοχών μειώθηκε κατά 0,38%.

Η ηλικία των ασφαλισμένων αυξήθηκε. Το ποσοστό των απασχολούμενων κάτω των 29 ετών μειώθηκε από 23,81% σε 21,87%, και το ποσοστό κάτω των 39 ετών μειώθηκε από 58,69% σε 57,30%.

Το ποσοστό των ασφαλισμένων γυναικών επί του συνόλου των ασφαλισμένων αυξήθηκε από 45,53% σε 45,92%.
Η μέση ηλικία των ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 4,3 μήνες, στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 6,7 μήνες και στο σύνολο των επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 4 μήνες.

Οι Έλληνες ασφαλισμένοι του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. μειώθηκαν κατά 10%. Στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκαν κατά 9,35% και στα οικοδομοτεχνικά έργα κατά 29,53%. Οι αλλοδαποί ασφαλισμένοι του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. μειώθηκαν κατά 18,29%. Στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκαν κατά 14,93%, ενώ στα οικοδομοτεχνικά έργα κατά 33,82%.

Οι συγκρίσεις των στοιχείων και ιδιαίτερα του αριθμού των ασφαλισμένων παρουσιάζουν προβλήματα λόγω της ένταξης ταμείων μισθωτών στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και μη επεξεργασίας του συνόλου των στοιχείων τους.

Επισυνάπτουμε οκτώ πίνακες με συγκεντρωτικά στοιχεία. Αναλυτικότερα στοιχεία μπορείτε να τα αναζητήσετε από την ιστοσελίδα του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. www.ika.gr στην ενότητα «Ενημερώσεις» με ένδειξη «Δημοσιεύσεις Διεύθυνσης Αναλογιστικών Μελετών και Στατιστικής», τα οποία δημοσιεύονται στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα.
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).

Παλαιότερα σχόλια

image description Wow! | Οκτωβρίου 9, 2012 10:55 π.μ. | Reply
Και κάνανε 9 μήνες να τα βγάλουνε τα στοιχεία; Τι διάολο; Με το χέρι κάνανε τους υπολογισμούς και τις μετρήσεις;
image description roditakis | Οκτωβρίου 9, 2012 9:01 μ.μ. | Reply
σιγα ρε μην παιρνουμε και 7000 το μήνα... άλλη μια μούφα για να πατήσουν για περεταίρω μείωση μισθών. Να μας δώσετε και ένα γράφημα της κατανομής των μισθών να καταλάβουμε τι γίνεται
image description IrineLog | Νοεμβρίου 1, 2012 2:25 μ.μ. | Reply
Σε ποιές επιχειρήσεις έγινε έρευνα ρε παιδιά; Της Αγγλίας;Γτ εγώ με 500 ευρώ το μήνα ζω, κατόπιν μειώσεων-εκ περιτροπής εργασία...Αν είναι να προωθήσω κανά βιογραφικό....
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο