Ειδήσεις Επενδύσεις -αναπτυξιακά

Παρουσίαση του Σχεδίου Νόμου για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις

Παρουσίαση του Σχεδίου Νόμου για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις

από τον Υπουργό ΑνΥπ Κωστή Χατζηδάκη και τον Υφυπουργό ΑνΥπ Νότη Μηταράκη

 
Εισήγηση Υπουργού, κ. Κωστή Χατζηδάκη
 
«..............
 
Θα μου επιτρέψετε σε αυτό το σημείο, να κάνω μία σύντομη αναφορά σε έξι βασικά νέα σημεία:
 
Πρώτον, το νομοσχέδιο προβλέπει την ίδρυση μίας  Κεντρικής  Αρχής, για την επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης. Αφορά ως γνωστόν στρατηγικές επενδύσεις, δηλαδή μεταξύ των άλλων προϋποθέσεων, όσες έχουν προϋπολογισμό άνω των δύο εκατομμυρίων ευρώ. Θα μπορούσε επίσης, να επεκταθεί και σε άλλες επενδύσεις.  Αυτή η κεντρική αρχή, δηλαδή η Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων,  θα φροντίζει για τον συντονισμό και  την επίσπευση της έκδοσης των σχετικών αδειών. Έτσι θα πετύχουμε να  συγκεντρώσουμε σε ένα χώρο όλους όσοι είναι αρμόδιοι για την έκδοση των αδειών, δηλαδή κάτω από την ομπρέλα μίας αρχής.
 
Δεύτερον, επιταχύνουμε τις διαδικασίες αδειοδότησης μέσω της δήλωσης και της ευθύνης του ίδιου του επενδυτή. Αυτό αφορά τις επενδύσεις όπου δεν σχετίζονται με κρίσιμους  περιβαλλοντικούς, πολεοδομικούς και άλλους όρους. Επομένως, καταρχάς οι αιτήσεις και τα στοιχεία φακέλου θα θεωρούνται πως ισχύουν κατά τεκμήριο και θα εγκρίνονται με ευθύνη του επενδυτή.  Αυτό δεν σημαίνει, βέβαια, πως καταργούμε τις δικλείδες ασφαλείας και τους μηχανισμούς ελέγχου του κράτους. Αντίθετα, σε περίπτωση παράβασης, θα υπάρχει άμεση ανάκληση της άδειας, όπως και σήμερα.  Έτσι, παρακάμπτουμε ένα μεγάλο εμπόδιο των επενδύσεων.
 
Τρίτον, προβλέπονται ευνοϊκές ρυθμίσεις για τη ρευστότητα στις επενδύσεις.  Σήμερα, κατά την έγκριση μίας επένδυσης και την προσκόμιση της εγγυητικής επιστολής, καταβάλλεται μονάχα το 50% της επιχορήγησης. Με τη νέα ρύθμιση, θα καταβάλλεται στον ίδιο χρόνο, ολόκληρο το ποσό της επιχορήγησης, ενισχύοντας τη ρευστότητα.
 
Τέταρτον, ορίζουμε δύο εναλλακτικές διαδικασίες ελέγχου της υλοποίησης των  επενδύσεων, μετά την αξιολόγηση που θα εξακολουθεί να γίνεται όπως και σήμερα. Η μία επιλογή των επενδυτών θα είναι ο έλεγχος να γίνεται από το  νέο Αυτοτελές Τμήμα Επιθεώρησης του Υπουργείου. Η άλλη επιλογή είναι ο έλεγχος να γίνεται και από ανεξάρτητους πιστοποιημένους φορείς, όπως θα είναι οι συνεργαζόμενες Τράπεζες, που θα εποπτεύονται σχετικά από το κράτος. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζουμε τη διαφάνεια και κερδίζουμε χρόνο. Είναι στο χέρι του επενδυτή να διαλέγει τη μέθοδο που προτιμά.
 
 Πέμπτον, σχετικά με τα υδατοδρόμια, που είναι η αναγκαία υποδομή για τη δημιουργία γραμμών υδροπλάνων:  Με το νομοσχέδιο βελτιώνονται οι διαδικασίες χορήγησης αδειών και αποσαφηνίζονται επιτέλους οι κανόνες για τη δημιουργία, τη λειτουργία και την εκμετάλλευσή  τους. Επιπλέον, ορίζεται εντός του Υπουργείου Ανάπτυξης, μία και μόνη υπηρεσία ως αρμόδια για τον συντονισμό όλων των σχετικών με την αδειοδότηση αρχών και τίθεται συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης κάθε αίτησης.
 
 Έκτον και τελευταίο, εισάγεται ένα νέο εργαλείο για την αξιοποίηση της  περιουσίας του Δημοσίου, μέσω της ίδρυσης εταιριών ειδικού σκοπού (SPVs), ξεκινώντας από το παραλιακό μέτωπο Φαλήρου-Σουνίου.   Σκοπός είναι ο συνολικός σχεδιασμός, η υπέρβαση διαφόρων εμποδίων και η ωρίμανση των σχετικών επενδύσεων.
 
Αυτές είναι κάποιες από τις βασικές αλλαγές που προβλέπονται από το παρόν νομοσχέδιο για τη διευκόλυνση των επενδύσεων και τη διαμόρφωση φιλικότερου επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Για να υπάρξουν νέες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις και νέες θέσεις εργασίας .
 
Ο κ. Μηταράκης, θα αναφερθεί στη συνέχεια αναλυτικότερα στις σχετικές διατάξεις και θα εξηγήσει όλα τα στοιχεία. Άλλωστε το σημερινό νομοσχέδιο είναι προϊόν της εντατικής εργασίας του ιδίου και των συνεργατών του και γνωρίζει εις βάθος και το γράμμα και το πνεύμα του νομοσχεδίου.
 
Επαναλαμβάνω, βέβαια, πως το νομοσχέδιο που έχουμε επεξεργασθεί, αποτελεί μία βάση διαλόγου. Δεν περιέχει θέσφατα ούτε απαραιτήτως, τελικές διατάξεις. Το δίνουμε σήμερα σε διαβούλευση και αναμένουμε τις σχετικές εισηγήσεις όλων των εμπλεκομένων. Τους καλούμε να μας αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους, διότι μόνο μέσα από τη σύνθεση θα πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στον ταχύτερο δυνατό χρόνο.
 
Σε κάθε περίπτωση, αυτό που θέλουμε να καταστεί σαφές, είναι πως εργαζόμαστε εντατικά για να πετύχουμε τους στόχους μας. Γιατί επ” αυτών θα κριθούμε. Είμαστε αποφασισμένοι να προχωρήσουμε χωρίς καθυστερήσεις, χωρίς να υπολογίσουμε το πολιτικό κόστος. Θα κάνουμε αυτό για το οποίο έχουμε δεσμευθεί έναντι του ελληνικού λαού. Γιατί η μάχη αυτή είναι για την Ελλάδα, για τα σπίτια και τις οικογένειές μας. Και πρέπει να την κερδίσουμε.»
 
Εισήγηση Υφυπουργού Νότη Μηταράκη
 
«Θα ξεκινήσω με την πρόσφατη αναφορά του Πρωθυπουργού ότι το βασικότερο πρόβλημα της χώρας σήμερα είναι η ανεργία.
 
Στη βάση αυτής της παραδοχής συντάχθηκε το παρόν σχέδιο νόμου που δίνεται σήμερα σε διαβούλευση.
 
Ένα σχέδιο Νόμου που αναμορφώνει το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις στην Ελλάδα και στοχεύει στη δημιουργία φιλικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος, καθώς και στην απλούστευση και επιτάχυνση των διαδικασιών για την υλοποίησή τους.
 
Όπως έχει πει ο κ. Υπουργός «η προσπάθεια για επενδύσεις στην Ελλάδα σήμερα, είναι μια προσπάθεια κόντρα στον άνεμο». Η δημοσιονομική ανασφάλεια, το φορολογικό καθεστώς, η έλλειψη εμπιστοσύνης για την ικανότητα της χώρας να προωθεί τις διαρθρωτικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις, καθιστά αυτήν την προσπάθεια ιδιαίτερα δυσχερή.
 
Παρόλα αυτά κάνουμε σήμερα ένα σημαντικό βήμα για την ανάκτηση της εμπιστοσύνης των αγορών και των επενδυτών απέναντι στη χώρα. Αυτή η προσπάθεια είναι άλλωστε μονόδρομος για την αντιμετώπιση της ανεργίας και την ανάταξη της εθνικής οικονομίας.
 
Βασικό μας μέλημα ήταν να μην αλλάξουμε άρδην το θεσμικό πλαίσιο αιφνιδιάζοντας τον επιχειρηματικό κόσμο. Στο πλαίσιο αυτό, εντοπίσαμε τις αδυναμίες, και τις δυσλειτουργίες και προτείνουμε μια σειρά αλλαγών που κινούνται πάνω σε πέντε βασικούς άξονες:
 ◦ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ
 
 
 ◦ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ
 
 
 ◦ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΙΝΗΤΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ  ΚΙΝΗΤΡΩΝ
 
 
 ◦ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ
 
 
 ◦ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
 
 
 ◦ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ  ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΩΝ
 
 
 
Για την επίτευξη αυτών των στόχων δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση και προωθούμε:
 
Πρώτον, την αναδιοργάνωση της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων προκειμένου να υπάρξει ουσιαστική υποστήριξη των επενδύσεων.
 
Δεύτερον, την απλοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης μέσω της αναδιάρθρωσης του Invest In Greece ώστε να λειτουργεί ως ενιαίο και μοναδικό σημείο επαφής για τους επενδυτές. Παράλληλα για τις στρατηγικές επενδύσεις εισάγουμε τον θεσμό των Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης ενώ για πρώτη φορά καθιερώνουμε και τον θεσμό της βεβαίωσης με ευθύνη του επενδυτή.
 
Τρίτον, στο πλαίσιο των προγραμματικών δεσμεύσεων του πρωθυπουργού για την αξιοποίηση του παράκτιου μετώπου από το Φάληρο έως το Σούνιο και προκειμένου να έχουμε ευελιξία, αξιοπιστία και ταχύτητα, χρησιμοποιούμε το -πολύ διαδεδομένο στη διεθνή πρακτική- εργαλείο των Εταιριών Ειδικού Σκοπού.
 
Τέταρτον, προχωρούμε στον εκσυγχρονισμό του Επενδυτικού Νόμου ώστε να ανταποκρίνεται στις σημερινές οικονομικές συνθήκες στηρίζοντας έμπρακτα τις μικρές και μεσαίες επενδύσεις παρέχοντας ουσιαστικά φορολογικά κίνητρα.
 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
 
Ας περάσουμε λοιπόν στην αναλυτική παρουσίαση των αλλαγών, ξεκινώντας από τις οργανωτικές:
 
Mε το Κεφάλαιο Α και το άρθρο 1 συνενώνονται σε ένα ενιαίο σχήμα η Γενική Γραμματεία Στρατηγικών Επενδύσεων, η Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων και Ανάπτυξης, που στο εξής αποτελούν τη Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων.
 
Στη Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, θα συγκεντρωθεί το σύνολο των αρμοδιοτήτων, των σχετικών με τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις με σκοπό την παραγωγή, υλοποίηση και συντονισμό ενιαίας επενδυτικής – αναπτυξιακής πολιτικής, την απλούστευση των αδειοδοτικών διαδικασιών και την επιτάχυνση των επενδύσεων που έχει ανάγκη η χώρα.
 
Στη Γενική Γραμματεία Στρατηγικών Επενδύσεων υπάγονται:
 
Πρώτον, η  Γενική Διεύθυνση Αδειοδοτήσεων, με στόχο τον κεντρικό συντονισμό και έκδοση αδειών. Θα λειτουργεί σε στενή συνεργασία με την «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» ώστε να:
 
- επιταχυνθεί και να ελεγχθεί η διαδικασία αδειοδοτήσεων
 
- επιλαμβάνεται της έκδοσης αδειών μετά την παρέλευση 45 ημερών από την αίτησή τους, εφόσον δεν έχει δοθεί απάντηση από την αρμόδια υπηρεσία.
 
Σημειώνω ότι μέσω της διαβούλευσης παρέχουμε δύο εναλλακτικές μορφές για το συγκεκριμένο άρθρο.
 
Δεύτερον, η Γενική Διεύθυνση Δημόσιων Στρατηγικών Επενδύσεων (ΓΔΔΣΕ) η οποία αναλαμβάνει το σχεδιασμό, την υποστήριξη και την παρακολούθηση όλων των δημόσιων επενδύσεων στρατηγικής σημασίας. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, υποβάλλει τους σχετικούς φακέλους στην Διϋπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων και φέρει την ευθύνη, σε συνεργασία με την Γενική Διεύθυνση Αδειοδοτήσεων, για την ταχεία και αποτελεσματική αδειοδότηση και εκτέλεση.
 
Τρίτον, η Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων (ΓΔΙΕ) η οποία έχει την ευθύνη υποστήριξης και παρακολούθησης των ιδιωτικών επενδύσεων που υπάγονται στον Αναπτυξιακό Νόμο και στα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα. Όπως είναι γνωστό στην Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων έχει ήδη συσταθεί Ομάδα Ελέγχου Μικρών Έργων για τον έλεγχο και την απεμπλοκή 1624 επενδυτικών σχεδίων που είχαν υποβληθεί στο πλαίσιο του ν3299/2004.
 
Τέταρτο, το Αυτοτελές Τμήμα Στρατηγικών Επενδύσεων (ΤΣΕ) που αποτελεί τη μετεξέλιξη του Αυτοτελούς Γραφείου Ελληνικού. Το γραφείο μεταφέρεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης από το Υπουργείο Οικονομικών ώστε να ενσωματωθεί με το Fast Track σε μια ενιαία δομή.
 ◦Το Αυτοτελές Τμήμα, αποκτά διευρυμένο ρόλο και λειτουργεί παράλληλα με τη Γενική Διεύθυνση Αδειοδοτήσεων για την κάλυψη των αναγκών πολεοδομικής αδειοδότησης όλων των στρατηγικών επενδύσεων. Έχει όμως και την αρμοδιότητα έκδοσης πολεοδομικών αδειών και υποβολής προτάσεων για προεδρικά διατάγματα σε συνεργασία με το ΥΠΕΚΑ, με στόχο την επιτάχυνση της επίλυσης πολεοδομικών ζητημάτων που συνήθως  ευθύνονται για την καθυστέρηση υλοποίησης μεγάλων αναπτυξιακών έργων και στρατηγικών επενδύσεων.
 ◦Πέμπτο, το Αυτοτελές Τμήμα Επιθεώρησης Ιδιωτικών Επενδύσεων (ΤΕΙΕ) που συστήνεται με το άρθρο 2, υπάγεται οργανωτικά στο Γενικό Γραμματέα και λειτουργεί ως ανεξάρτητο ελεγκτικό τμήμα (Audit department).
 ◦Το Τμήμα Επιθεώρησης εκτελεί συστηματικούς δειγματοληπτικούς ελέγχους στις επενδύσεις που έχουν υπαχθεί στον αναπτυξιακό νόμο ώστε να διαπιστώσει ότι η διαδικασία αξιολόγησης και παρακολούθησής τους λειτουργεί αποτελεσματικά.
 ◦Επίσης, ενημερώνει το Γενικό Γραμματέα και την ηγεσία του Υπουργείου με περιοδικές εκθέσεις ελέγχου και εκτάκτως εφόσον διαπιστωθούν παραβάσεις της διαδικασίας. Το κυριότερο όφελος από την λειτουργία του Αυτοτελούς Τμήματος Επιθεώρησης Ιδιωτικών Επενδύσεων είναι η διασφάλιση της διαφάνειας και της τήρησης των διαδικασιών χρηματοδότησης.
 
Στο Β’ Κεφάλαιο του Νομοσχεδίου, απλοποιούμε σημαντικά τη διαδικασία αδειοδότησης των στρατηγικών επενδύσεων και καθιστούμε ακόμα πιο διακριτούς τους ρόλους μεταξύ των υπηρεσιών. Η Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, όπως είδαμε παραπάνω, έχει την ευθύνη της αδειοδοτικής διαδικασίας, ενώ το Invest In Greece προωθεί και υποστηρίζει την διαδικασία υλοποίησης των ιδιωτικών επενδύσεων.
 
Πιο συγκεκριμένα, το Invest In Greece, με βάση τα άρθρα 6 & 7 του Σ/Ν,  θα λειτουργεί πλέον ως «σημείο ενιαίας και μοναδικής επαφής» για τους  ιδιώτες επενδυτές, προκειμένου να αφοσιωθεί αποκλειστικά και μόνο στην προσπάθεια προσέλκυσης και υποστήριξης των επενδυτών. Ειδικά για τις στρατηγικές επενδύσεις, αναθέτει σε συγκεκριμένα στελέχη την πλήρη ευθύνη επαφής και ενημέρωσης του επενδυτή.
 
Εισάγουμε για τις Στρατηγικές Επενδύσεις το θεσμό των Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ). Πρόκειται για καινοτομία καθώς θα επιτρέπει την έκδοση προεδρικών διαταγμάτων για τον χωροταξικό προσδιορισμό, την επενδυτική ταυτότητα, τη χρήση γης, τη χωροθέτηση και την παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας για τις στρατηγικές επενδύσεις.
 
Το ΕΣΧΑΣΕ θα ενεργοποιείται μετά από απόφαση της ΔΕΣΕ σε περιπτώσεις που κρίνεται σκόπιμο για την ταχύτερη ανάπτυξη του έργου. Σημειώνω ότι έτσι καταργούμε ένα παλαιότερο μηχανισμό ειδικής αντιμετώπισης και δημιουργούμε ένα νέο σε συνδυασμό με το ΤΑΙΠΕΔ.
 
Μια από τις πιο σημαντικές παρεμβάσεις για την εξάλειψη των περιττών εμποδίων και αντικινήτρων στην αδειοδότηση των μεγάλων επενδύσεων, γίνεται με το άρθρο 8 και την καθιέρωση του θεσμού της “αυτοβεβαίωσης” (self-assessment) ο οποίος επιτρέπει στους επενδυτές, με δική τους νομική ευθύνη, να βεβαιώσουν την τήρηση προϋποθέσεων για συγκεκριμένες άδειες. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η διαδικασία έκδοσης δεκάδων αδειών.
 
Προχωρούμε επίσης με το άρθρο 11 στην αλλαγή του τρόπου αξιολόγησης της φερεγγυότητας των επενδυτών αυξάνοντας την διαχειριστική αμοιβή υπέρ του δημοσίου και καταργώντας παράλληλα την εγγυητική επιστολή.
 
Εγγυητική επιστολή που με δεδομένη την οικονομική κρίση, δημιουργούσε σημαντικά εμπόδια στους επενδυτές.
 
Παράλληλα, προσδιορίζουμε και αποσαφηνίζουμε τη δυνατότητα παράλληλης αδειοδότησης και υλοποίησης ΣΔΙΤ και Δημοσίων Επενδύσεων προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία υλοποίησης τους.
 
Κεφάλαιο Γ
 
Το τρίτο κεφάλαιο του Σχεδίου Νόμου και το άρθρο 16, αφορά την αξιοποίηση του παραλιακού μετώπου από το Φάληρο έως το Σούνιο με την χρήση των Εταιριών Ειδικού Σκοπού. Πρόκειται για ένα εγχείρημα που πιστεύουμε ότι θα βάλει ένα οριστικό τέλος στην απαξίωση και κακοποίηση του παραλιακού μετώπου της Αττικής και που μπορεί να δημιουργήσει τις βάσεις για να μετεξελιχθεί η περιοχή σε έναν πόλο έλξης για τους Αθηναίους πολίτες, να συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό των υποδομών και να συνδέσει την ανάπτυξη με επιχειρηματικές δραστηριότητες, που θα αναζωογονήσουν την περιοχή.
 
Δημιουργείται έτσι, προς χάριν του Δημοσίου και υπό την εποπτεία του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η «ΑΤΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.», με διάρκεια ζωής 50 έτη και με σκοπό τη διοίκηση, διαχείριση και αξιοποίηση εκτάσεων που βρίσκονται στην περιοχή μεταξύ Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας και ακρωτηρίου Σουνίου.
 
Παράλληλα, θα μπορεί να συσταθεί με ΚΥΑ «Εταιρεία Ειδικού Σκοπού» η οποία θα έχει ως στόχο την αδειοδοτική ωρίμανση σύνθετων επενδύσεων τις οποίες θα μπορεί να προτείνει το δημόσιο στην ιδιωτική πρωτοβουλία.
 
Το SPV «Παράκτιο Αττικό Μέτωπο» θα αναλάβει την εκπόνηση και υλοποίηση συνολικού σχεδίου αστικής ανάπτυξης («Master Plan») το οποίο θα λαμβάνει υπόψη του όλα τα κοινωνικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά στοιχεία της ευρύτερης περιοχής καθώς και τα υφιστάμενα έργα (Φλοίσβος, Ελληνικό, ΣΕΦ κτλ.) Επισημαίνω στο σημείο αυτό ότι για το Παράκτιο Μέτωπο θα ακολουθήσει διαβούλευση με τους Δημάρχους και την τοπική κοινωνία και θα ακολουθήσει ειδική παρουσίαση του συγκεκριμένου σχεδίου.
 
 
 ◦Καθορίζει μια ισορροπημένη και ενιαία στρατηγική ανάπτυξης για όλη την περιοχή, με συμπληρωματικές και όχι ανταγωνιστικές παρεμβάσεις που διασφαλίζουν:
 
- την πρόσβαση πολιτών και επισκεπτών στο παράκτιο μέτωπο,
 
- τη συνολική ανάπτυξη της περιοχής,
 
- την πλήρη συμμόρφωση με τους περιβαλλοντικούς όρους,
 
- το βέλτιστο καθορισμό χρήσεων γης και όρων δόμησης,
 
- την υλοποίηση των αναγκαίων συμπληρωματικών υποδομών.
 
 
 
 
 ◦Αυτή η εταιρεία θα μπορεί ενδεικτικά να προβαίνει σε ενέργειες όπως:
 

– η ομαδοποίηση μικρότερων εκτάσεων κάτω από μια ενιαία νομική οντότητα, ώστε να διευκολύνεται η συνολική εκμετάλλευσή τους,
 
– η επίλυση μέσω διαδικασιών “Fast Track” των όποιων θεμάτων αδειοδότησης, χρήσεων γης κτλ. αντιμετωπίζουν οι εκτάσεις αυτές,
 
– η συγκέντρωση όλων των απαραίτητων αδειών, δικαιωμάτων κτλ. για τις εκτάσεις αυτές σε ένα μεταβιβάσιμο ή εκμεταλλεύσιμο όχημα,
 
– η διευκόλυνση της εκμετάλλευσης των εκτάσεων αυτών με τον βέλτιστο τρόπο ώστε να μεγιστοποιούνται τα οφέλη για την Ελληνική οικονομία.
 
 
 
Οι Εταιρείες Ειδικού Σκοπού που προβλέπονται στο παρόν Σ/Ν ορίζονται ως Στρατηγικές Επενδύσεις, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα σχετικά εργαλεία (Fast Track, ΕΣΧΑΣΕ κτλ.) για την επίτευξη των στόχων τους.
 
 
 
Κεφάλαιο Δ
 ◦Με τις αλλαγές που προωθούνται στο τέταρτο Κεφάλαιο και αφορούν τους επενδυτικούς νόμους στοχεύουμε στην ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων και της ευελιξίας τους.
 
 
 ◦Δίνουμε λοιπόν – μέσα από τα άρθρα 19 εώς 26 – τη δυνατότητα προκαταβολής έως και 100% της επιδότησης με κάλυψη εγγυητικής επιστολής.
 
 
 ◦Απελευθερώνουμε την επιλογή του μίγματος ευεργετημάτων του αναπτυξιακού νόμου (φοροαπαλλαγές, επιδότηση κ.α.) για επενδύσεις κάτω από €50 εκατομμύρια, ώστε να ενισχυθεί η ευελιξία της χρηματοδότησης για Μικρούς και Μεσαίους επενδυτές.
 
 
 ◦Επιτρέπουμε την εμπροσθοβαρή χρήση των φοροαπαλλαγών ώστε να δημιουργείται άμεσος αντίκτυπος στη ρευστότητα και τη βιωσιμότητα της επένδυσης.
 
 
 ◦Παρέχουμε στους φορείς επένδυσης τη δυνατότητα κάλυψης της ίδιας συμμετοχής και με άμεσα ρευστοποιήσιμα πάγια στοιχεία της επιχείρησής τους.
 
 
 ◦Καταργούμε (και αναδρομικά) την ανάγκη ειδικού αιτήματος αλλαγής προμηθευτή ή εξοπλισμού για φωτοβολταϊκά πάρκα εφόσον η ονομαστική ισχύς δεν μεταβάλλεται πάνω από 10%, ώστε να αποφορτιστεί από τις αιτήσεις αυτές η Ομάδα Μικρών Έργων και να επικεντρωθεί στα 1624 νέα επενδυτικά σχέδια που εκκρεμούν.
 
 
 ◦Παρέχουμε τη δυνατότητα, κατόπιν αίτησης του επενδυτή, διενέργειας ενδιάμεσων και τελικών ελέγχων από πιστοποιημένους φορείς του ιδιωτικού τομέα, ώστε να καταστεί δυνατή η άμεση περαίωση σωρευμένων ελέγχων και η εκταμίευση εκκρεμών δόσεων.
 
 
 ◦Παρέχουμε την δυνατότητα παράτασης για ένα έτος, λόγω οικονομικής κρίσης,  της ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί από το 2007 και μετά.
 
 
 ◦Επαναφέρουμε το όριο κύρωσης από την Βουλή από τα €150 εκατομμύρια στα €50 εκατομμύρια, ώστε να ενισχύσουμε την διαφάνεια της διαδικασίας.
 
Επίσης στο Κεφάλαιο Δ όπως ανακοινώθηκε την περασμένη Κυριακή, προχωρούμε στην κύρωση των αποφάσεων για την υπαγωγή τριών σημαντικών επενδύσεων στον 3299/2004, που αναμένεται να δημιουργήσουν πάνω από 800 νέες θέσεις εργασίας.
 
 Κεφάλαιο Ε
 
Το εν λόγω κεφάλαιο του σχεδίου νόμου προσπαθεί να αντιμετωπίσει κενά στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, με στόχο να καταστεί δυνατή η αδειοδότηση αεροδρομίων επί υδάτινων επιφανειών σε πιο μόνιμη βάση.
 
Με το άρθρο 23 του ν.3333/2005 (Α’ 91) και την υπ” αριθμ. 6814/2005 (Β’ 1801) κοινή υπουργική απόφαση είχε επιχειρηθεί να θεσμοθετηθούν για πρώτη φορά θέματα δημιουργίας και λειτουργίας αεροδρομίων σε υδάτινες επιφάνειες (υδατοδρόμια), για να εξυπηρετούνται τόσο πτήσεις δημόσιων αερομεταφορών όσο και γενικής αεροπορίας και αεροπορικών εργασιών. Αν και βάσει του ισχύοντος πλαισίου επετεύχθη η προσωρινή αδειοδότηση υδατοδρομίων στην ελληνική επικράτεια για τρεις (3) πτήσεις ημερησίως, η πολυπλοκότητα της αδειοδότησης, η συναρμοδιότητα πολλαπλών φορέων, καθώς και η έλλειψη λεπτομερειών ως προς τους όρους χορήγησης, αναστολής και ανάκλησης της άδειας λειτουργίας, οδήγησε τελικά στην αδρανοποίηση της εν λόγω δραστηριότητας.
 
Αποτέλεσμα των αποσπασματικών ρυθμίσεων και του μη ολοκληρωμένου σχεδιασμού για την ανάπτυξη υδατοδρομίων και συναφών αεροπορικών υπηρεσιών ήταν οι περισσότερες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των μεταφορών με υδροπλάνα να παύσουν τη δραστηριότητά τους και ν’ αποσύρουν το ενδιαφέρον τους. Αυτή τη στιγμή έχουν λάβει προσωρινή άδεια λειτουργίας 13 υδατοδρόμια, τα οποία με το νέο νόμο θα μπορέσουν να λάβουν μόνιμη αδειοδότηση.
 
Με το σχέδιο νόμου επιχειρείται να δοθεί μία μόνιμη λύση ως προς την ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση υδατοδρομίων, έτσι ώστε, εφόσον υπάρξουν ενδιαφερόμενοι, να μπορούν να προχωρήσουν άμεσα στην ανάπτυξη της δραστηριότητας. Συγκεκριμένα, τα οφέλη που μπορούν να προκύψουν από το νέο νομοθετικό πλαίσιο για την ίδρυση και εκμετάλλευση υδατοδρομίων είναι η προσέλκυση σημαντικών επενδύσεων στον κλάδο, η ανάπτυξη συμπληρωματικών μέσων μεταφοράς στη νησιωτική χώρα, η τόνωση του τουρισμού, ειδικά στις νησιωτικές περιοχές που δεν είναι ευκόλως προσβάσιμες, η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και φυσικά η βελτίωση των υπηρεσιών μεταφοράς.
 
Με τις προτεινόμενες διατάξεις επιτρέπεται η δημιουργία υδατοδρομίου από δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα (δλδ Δημόσιο, ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, νπδδ, νπιδ, φυσικό πρόσωπο), εφόσον τηρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Επιχειρείται η θεσμοθέτηση μίας σαφούς και συγκεκριμένης διαδικασίας αδειοδότησης:
 ◦παρατίθενται με σαφήνεια οι προϋποθέσεις λειτουργίας του αεροδρομίου επί υδάτινης επιφάνειας, τα χαρακτηριστικά των δικαιούχων και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν μαζί με την αίτηση χορήγησης της εν λόγω άδειας.
 ◦ορίζεται συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αδειοδότησης, ως προς τη διαδικασία εξέτασης και αιτιολογημένης έγκρισης ή απόρριψης της αίτησης από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες.
 
Συγκεκριμένα, ορίζεται μία υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ως αρμόδια να παραλάβει την αίτηση και τον τεχνικό φάκελο του ενδιαφερόμενου που υποχρεούται σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα να λάβει τις απαραίτητες εγκρίσεις από συναρμόδιους φορείς και υπηρεσίες. Καθώς πρόκειται για διαδικασία αδειοδότησης που περιλαμβάνει εγκρίσεις από πολλούς φορείς όπως πχ το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου κλπ, ο τεχνικός φάκελος περιλαμβάνει αρκετά έγγραφα. Μεταξύ των εγγράφων αυτών περιλαμβάνονται:
 
-      Τοπογραφικά διαγράμματα, ναυτικοί χάρτες και χάρτες της Γεωγραφικής Υπηρεσίας του Στρατού, ανάλογα με το αν πρόκειται για υδατοδρόμιο που λειτουργεί εντός ή εκτός λιμένα,
 
-      Επιχειρηματικό Σχέδιο που παρουσιάζει το πλάνο ανάπτυξης και εκμετάλλευσης υδατοδρομίου,
 
-      Εγχειρίδιο Λειτουργίας (Operation Manual), Πρόγραμμα Ασφάλειας (Security Program) και Σχέδιο Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης (Emergency Plan), οι προδιαγραφές των οποίων θα αποσαφηνίζονται σε σχετικά παραρτήματα του σχεδίου νόμου.
 
Η Υπηρεσία του Υπουργείου αναλαμβάνει ουσιαστικά τον συντονισμό μεταξύ των συναρμόδιων υπηρεσιών και φορέων που πρέπει να εγκρίνουν τον τεχνικό φάκελο. Η επεξεργασία γίνεται με σαφές χρονοδιάγραμμα: Μέσα σε 5 μέρες προωθεί το φάκελο στις συναρμόδιες υπηρεσίες. Μέσα σε 25 εργάσιμες μέρες οι υπηρεσίες πρέπει να έχουν εγκρίνει ή απορρίψει το φάκελο, έτσι ώστε, σε περίπτωση έγκρισης, να μπορέσει μετά να προχωρήσει η επιθεώρηση του υδατοδρομίου. Μέσα σε 20 μέρες από τη στιγμή που ο επενδυτής ενημερώνει ότι είναι έτοιμος να λειτουργήσει, ειδική Επιτροπή (χωρίς επιπλέον αμοιβές και αποζημιώσεις) από εκπροσώπους των συναρμόδιων φορέων, επιθεωρεί το υδατοδρόμιο. Εφόσον όλα βαίνουν καλώς (μιλάμε για τήρηση κανόνων ασφαλείας κλπ), τότε σε 5 μέρες δύναται να εκδοθεί η Άδεια Λειτουργίας και να έχουμε έναρξη πτήσεων.
 
Επίσης, ορίζονται οι υποχρεώσεις του φορέα λειτουργίας υδατοδρομίου, οι όροι εκτέλεσης πτήσεων αλλά και τυχόν περιορισμοί, η τιμολόγηση των προσφερόμενων υπηρεσιών, η διαδικασία αναστολής και ανάκλησης άδειας, καθώς και οι προβλεπόμενες κυρώσεις σε περίπτωση μη τήρησης των προτεινόμενων διατάξεων.
 
Τέλος, επιτρέπεται η χρήση υδάτινων πεδίων, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, με στόχο την περαιτέρω τόνωση του τουρισμού και την ανάπτυξη του αεροπορικού μεταφορικού έργου που καλύπτεται από υδροπλάνα. Δηλαδή, παρέχεται η δυνατότητα, συγκεκριμένου αριθμού αποπροσθαλασσώσεων εντός της ελληνικής επικράτειας (όχι δηλαδή για πτήσεις εξωτερικού) σε σημεία πέραν των υδατοδρομίων, αφού βεβαίως έχουν ενημερωθεί οι αρμόδιες αρχές (π.χ. λιμενικό, ΥΠΑ). Υπάρχει σαφής υπαιτιότητα όχι μόνο του χειριστή του αεροσκάφους αλλά και του εκμεταλλευόμενου, για τυχόν παράβαση όρων που αφορούν σε θέματα ασφάλειας πολιτικής αεροπορίας και πτήσεων, τήρησης του τελωνειακού και δασμολογικού κώδικα, δημόσιας ασφάλειας και εθνικής άμυνας.
 
Αυτά είναι λοιπόν τα κυριότερα σημεία του νέου Νομοθετικό Πλαίσιο που προτείνουμε για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις. Ενός πλαισίου που μπορεί να λειτουργήσει αποφασιστικά για την δημιουργία ενός φιλικού επιχειρηματικού και επενδυτικού περιβάλλοντος που τόσο πολύ έχει ανάγκη η χώρα μας. Κλείνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τις νομικές μας υπηρεσίες για τη μελέτη, εκπόνηση και συγγραφή του Σχεδίου Νόμου, όπως επίσης και τον Υπουργό για την συνδρομή και συμπαράσταση του. Μην ξεχνάτε άλλωστε ότι αυτή η προσπάθεια ξεκίνησε στα μέσα Αυγούστου και ολοκληρώθηκε σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).

Παλαιότερα σχόλια

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο