Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Από τις 20.9.2012 η προθεσμία άσκησης προσφυγών για φορολογικές και τελωνειακές υποθέσεις μειώνεται από 60 σε 30 ημέρες

Με τον ν. 4079/2012 με τίτλο "Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις θεμάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης των πιστωτικών ιδρυμάτων», της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις θεμάτων εφαρμογής των νόμων 3864/2010, 4021/2011,4046/2012,4051/2012 και 4071/2012», της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις θεμάτων δημοσίευσης οικονομικών εκθέσεων πιστωτικών ιδρυμάτων και θυγατρικών τους, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χρηματοοικονομικό τομέα» και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Οικονομικών", θεσπίστηκε μια σημαντική αλλαγή σχετικά με την προθεσμία άσκησης προσφυγών για φορολογικές και τελωνειακές υποθέσεις.

Πιο συγκεκριμένα, στην παράγραφο 2α' του άρθρου πέμπτου του κεφαλαίου Β΄ του ανωτέρω ν. 4079/2012, ορίζονται τα εξής:

2.α. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 66 του ν. 2717/1999 (Α’ 97) προστίθενται λέξεις ως εξής:

«και στις φορολογικές και τελωνειακές προσφυγές εν γένει τριάντα (30) ημερών που αρχίζει όπως ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο.

β. Οι ρυθμίσεις της παραγράφου αυτής καταλαμβάνουν πράξεις που εκδίδονται ή παραλείψεις που συντελούνται μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου».

Ολόκληρο το άρθρο 66 του ν. 2717/1999 μετά την ανωτέρω προσθήκη, έχει ως ακολούθως:

« Άρθρο 66 - Προθεσμία
1. Η προσφυγή ασκείται μέσα σε Προθεσμία εξήντα (60) ημερών, η οποία αρχίζει:
Α. Σε περίπτωση ρητής πράξης:
α) Για εκείνους τους οποίους αφορά:
i. από την κατά νόμο επίδοσή της σε αυτούς, ή
ii. σε κάθε άλλη περίπτωση, από τότε που αυτοί έλαβαν αποδεδειγμένως
πλήρη γνώση του περιεχομένου της.
β) Για τους τρίτους:
i. από τη δημοσίευσή της, αν δεν προβλέπεται από το νόμο άλλος
ειδικότερος τρόπος γνωστοποίησής της, ή
ii. σε κάθε άλλη περίπτωση, από τότε που αυτοί έλαβαν αποδεδειγμένως
πλήρη γνώση του περιεχομένου της.
Β. Σε περίπτωση παράλειψης, από τη συντέλεσή της.
2. Ειδικώς, στις Περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 64, η Προθεσμία είναι ενενήντα (90) ημερών από την έκδοση ή την κατά νόμο δημοσίευση της πράξης ή τη συντέλεση της παράλειψηςκαι στις φορολογικές και τελωνειακές προσφυγές εν γένει τριάντα (30) ημερών που αρχίζει όπως ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο.
3. Η προσφυγή μπορεί να ασκηθεί και πριν από την επίδοση της πράξης.
4. Αν, κατά τη διάρκεια της Προθεσμίας, αποβιώσει ο νομιμοποιούμενος χωρίς να έχει ασκήσει προσφυγή, αυτή είναι δυνατόν να ασκηθεί, από τους κάθε είδους γενικούς ή ειδικούς διαδόχους του, εφόσον έχουν έννομο συμφέρον, μέσα σε νέα ισόχρονη Προθεσμία, η οποία και αρχίζει από τότε που αυτοί έλαβαν αποδεδειγμένως πλήρη γνώση της πράξης ή από τότε που τυχόν αυτή τους κοινοποιήθηκε ή από τότε που τυχόν αυτή τους κοινοποιήθηκε ή από τότε που αποδεδειγμένως αντιλήφθηκαν τη συντέλεση της παράλειψης. Αν εκκρεμεί η αποδοχή της κληρονομίας, η Προθεσμία δεν αρχίζει πριν από την αποδοχή.
5. Οι διατάξεις της πρώτη περιόδου της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται αναλόγως και στην περίπτωση που έπαυσε να υπάρχει το νομικό πρόσωπο.
6. Αν ο νομιμοποιούμενος προς άσκηση προσφυγής διαμένει στην αλλοδαπή, οι αντίστοιχες Προθεσμίες ορίζονται σε ενενήντα (90) ημέρες.».

Συνεπώς, από τα παραπάνω συνάγεται ότι, για πράξεις που εκδίδονται ή παραλείψεις που συντελούνται μετά τη δημοσίευση του ν.4079/2012, η προθεσμία άσκησης προσφυγών για φορολογικές και τελωνειακές υποθέσεις είναι πλέον τριάντα (30) και όχι εξήντα (60) ημέρες.


Επιμέλεια

Επιστημονική ομάδα TaxHeaven

Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).

Παλαιότερα σχόλια

image description Georgios Kampas | Οκτωβρίου 3, 2012 7:29 μ.μ. | Reply
ΠΡΟΣΟΧΗ !!! Με την νέα διάταξη προστίθενται λέξεις στην παρ. 2 του άρθρου 66 του Ν.2717 και όχι στην παρ. 1, όπου θεσπίζεται ο γενικός κανόνας της εξηκονθήμερης προθεσμίας άσκησης της προσφυγής. Συνεπώς, κατά την άποψή μου, η νέα διάταξη συμπτήσει την προθεσμία άσκησης των εν λόγω προσφυγών (για φορολογικές και τελωνειακές υποθέσεις) που ισχύουν για τον Υπουργό Οικονομικών, ενώ παραμένει ο γενικός κανόνας (60 ημερών) για τον διοικούμενο - φορολογούμενο.
image description gus | Οκτωβρίου 3, 2012 8:50 μ.μ. | Reply
Φίλε μου πρέπει να διαβάσεις την αιτιολογική έκθεση για να καταλάβεις τι ακριβώς άλλαξε.
Απλά αυτοί που συνέταξαν την αλλαγή το έκαναν με πρόχειρο τρόπο.
Η ουσία είναι ότι στην αιτιολογική ο νομοθέτης το λέει ξεκάθαρα η προθεσμία για τελωνειακές και φορολογικές υποθέσεις γίνεται 30 ημέρες.
image description GGATS | Οκτωβρίου 11, 2012 8:59 π.μ. | Reply
Τελικά η άσκηση προσφυγής για φορολογικές παραβάσεις είναι 30 ημέρες .. και ο συμβιβασμός παρέμεινε στις 60 ?
image description nickk | Οκτωβρίου 11, 2012 11:58 μ.μ. | Reply
Το νομοσχέδιο αρχικώς είχε υποβληθεί με 4 άρθρα και σε αυτά μόνο αναφερόταν η αιτιολογική έκθεση. Η συγκεκριμένη τροποποίηση έγινε με το πέμπτο άρθρο του νόμου, οπότε ο πρώτος φίλος ίσως να έχει δίκιο. Αν ο gus μπορεί να μας ενημερώσει με κάποιο link για τους ισχυρισμούς του, θα μας βοηθούσε πολύ
image description KAROLOS | Οκτωβρίου 12, 2012 5:38 μ.μ. | Reply
Η αιτιολογική του άρθρου 5ου υπάρχει μέσα στην τροπολογία που κατατέθηκε στο τότε σχέδιο νόμου. Μπορείς να τη βρείς και να βεβαιωθείς για του λόγου το αληθές. Δεν έχει γίνει λάθος εκ μέρους μας.
image description EFORIAKOS | Νοεμβρίου 14, 2012 3:44 μ.μ. | Reply
ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ
Με την ανάρτησή μας της 3.10.2010 με θέμα" Παρατηρήσεις για την μείωση του χρόνου άσκησης της προσφυγής" είχαμε επισημάνει την νομοτεχνική αστοχία της διάταξης του άρθρου πέμπτου κεφ.Β' παρ 2α του ν.4079/20.9.2012, εάν δηλαδή μειώνεται ο χρόνος άσκησης της προσφυγής από τις 60 ημέρες στις 30 ημέρες για τις φορολογικές και τελωνειακές προσφυγές. Πολλοί είχαν υποστηρίξει αντίθετες απόψεις γράφοντας και άρθρα με ερμηνείες που δεν προέκυπταν από την τροποποιημένη διάταξη της § 2 του άρθρου 66 του Κ.Δ.Δ ( Ν.2717/1999)
Σημειώνεται ότι εκδόθηκαν μάλιστα και δύο εγκύκλιοι( του Υπουργείου εσωτερικών και από την τελωνειακή Δ/νση του ΥΠΟΙΚ) που ερμήνευαν λανθασμένα την εν λόγω διάταξη.
Με την Νομοτεχνική προσθήκη-βελτίωση του άρθρου τέταρτου § 6 του νομοσχεδίου που συζητείται στην Βουλή με θέμα" Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου 3986/2011 ‘Επείγοντα μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015’ (Α΄152), όπως ισχύει», της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου κ.λ.π ", καταργείται από τότε που ίσχυσε (20.9.2012) η § 2 του άρθρου πέμπτου του ν.4079/2012 και αντικαθίσταται και επαναδιατυπώνεται η § 2 του άρθρου 66 του Κ.Δ.Δ(ν.2717/1999) και η προθεσμία των 30 ημερών καταλαμβάνει πράξεις που συντελούνται μετά τη δημοσίευση του νέου αυτού νόμου.
Η προσθήκη της § 6 του άρθρου τέταρτου αναφέρει τα παρακάτω.
" 6. α. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 66 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν.2717/1999, Α’ 97) διαγράφονται, από τότε που προστέθηκαν με το εδάφιο α’ της παρ. 2 του άρθρου πέμπτου του ν.4079/2012 (Α’ 182 ) οι λέξεις: «και στις φορολογικές και τελωνειακές προσφυγές εν γένει τριάντα (30) ημερών που αρχίζει όπως ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο».
β. Το εδάφιο β’ της παραγράφου 2 του άρθρου πέμπτου του ν. 4079/2012 καταργείται από τότε που ίσχυσε.
γ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 66 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής:
«2.α. Εξαιρετικώς στις φορολογικές και τελωνειακές προσφυγές εν γένει η προσφυγή ασκείται εντός τριάντα(30) ημερών, που αρχίζει όπως ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο.
β. Ειδικώς στις περιπτώσεις της παρ.2 του άρθρου 64 η προθεσμία είναι ενενήντα (90) ημερών από την έκδοση ή την κατά νόμο δημοσίευση της πράξης ή την συντέλεση της παράλειψης.»
δ. Η ρύθμιση της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 66 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, όπως προστίθεται με την υποπαράγραφο γ΄ της παρούσας παραγράφου,
καταλαμβάνει πράξεις που εκδίδονται ή παραλείψεις που συντελούνται μετά τη δημοσίευση του
παρόντος νόμου"
Τελικά συμπεριελήφθη και ψηφίστηκε με τον ν. 4093/12.11.2012 υποπερ.ΙΓ'2 και καταλαμβάνει πράξεις που εκδίδονται από 12.11.2012( και όχι από 20.9.2012)
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο