Ειδήσεις Ανακοινώσεις Συλλόγων

Επιστολή της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. για αλλαγή του τρόπου, της διαδικασίας και του χρόνου ενημέρωσης του Γ.Ε.ΜΗ. με νέα Υ.Α.

Π.Ο.Φ.Ε.Ε.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ


Ιουλιανού 42 – 46   ΑΘΗΝΑ  Τ.Κ.104 34
Τηλ.: 210-8253445 – FAX: 210-8253446
E – mail: [email protected] Ιστοσελίδα: www.pofee.gr
ΑΠ. ΑΝΑΓ. ΠΟΛ. ΠΡΩΤ. ΑΘΗΝΩΝ 2923/94 ΚΑΙ ΑΡ. ΚΑΤ. 545/4787/94

Προς τον:

ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ και ΔΙΚΤΥΩΝ κ. ΚΩΣΤΗ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ

Κοινοποίηση:

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ κ. Θ. ΣΚΟΡΔΑ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ κ. ΣΤ. ΚΟΜΝΗΝΟ
Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ - ΤΜΗΜΑ Β’ – κα Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ
Υφυπουργό Οικονομικών κο ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ
Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.
Ο.Ε.Ε.
Ε.Σ.Ε.Ε.
Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων
Σ.Ε.Β.

Αρ. Πρωτοκ. Εξερχόμενου: 080

Αθήνα: 20 Σεπτεμβρίου 2012

Θέμα : Ανάγκη αλλαγής του τρόπου, της διαδικασίας και του χρόνου ενημέρωσης του Γ.Ε.ΜΗ. με νέα Υπουργική Απόφαση

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Με την επιστολή μας σας μεταφέρουμε τον προβληματισμό του Κλάδου μας για την διαδικασία που επιλέχθηκε, από την προηγούμενη Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου σας, προκειμένου να ενημερωθεί το Γενικό Εμπορικό Μητρώο, η δημιουργία του οποίου θεσπίσθηκε με τον Ν.3419/2005 ο οποίος τροποποιήθηκε με τους Νόμους 3853/2010 , 4013/2011 , 4038/2012 , 4072/2012.

Σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 18 του Ν.3419/2005 είστε αρμόδιος για να καθορίσετε τον τρόπο, την διαδικασία και τον χρόνο μεταφοράς στο Γ.Ε.ΜΗ. των στοιχείων που προβλέπει ο νόμος όπως σήμερα ισχύει.

Με την «βασική» Υ.Α. Κ1-941 οικ./27.4.2012 καθορίσθηκαν, από τον τότε Αναπληρωτή Υπουργό κ. Σ.Ξυνίδη ο τρόπος, η διαδικασία και η προθεσμία υποβολής αιτήσεων εγγραφής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ενώ άλλες έντεκα (11) Υ.Α. εκδόθηκαν για την εφαρμογή του Νόμου.

Οι συντάκτες της απόφασης απέφυγαν να σκεφτούν ότι τα έγγραφα που χρειάζονται υπάρχουν ήδη:

- στην Γ.Γ.Π.Σ. (σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων),

- στο Εθνικό Τυπογραφείο (σε ηλεκτρονική μορφή τα ΦΕΚ),

- στις Δ.Ο.Υ. (έντυπα),

- στις Δνσεις Εμπορίου (έντυπα),

- στα Πρωτοδικεία (έντυπα)

- στο Ι.Κ.Α. (σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων),

- αλλά και στα ίδια τα Επιμελητήρια

με υψηλό κόστος που κάλυψαν ήδη οι επιχειρήσεις, ενώ αρχικά απέρριψαν την δυνατότητα υποβολής των εγγράφων σε μορφή .pdf ή .jpeg (και μόνον εκ των υστέρων πρόσθεσαν στις «απαντήσεις» την σχετική διευκρίνηση – αλλαγή της εγκυκλίου με απάντηση - για δυνατότητα υποβολής με μορφή .pdf ή jpeg με το όριο των 5ΜΒ όμως ήδη κάποιες εταιρίες είχαν πληρώσει 100άδες € για να γίνουν τα παλιά καταστατικά σε word) που διασφαλίζει και το αδιάβλητο του περιεχομένου επιλέγοντας την μορφή .doc (δηλαδή σε word) χωρίς πουθενά να εξηγούν στους επιχειρηματίες την αναγκαιότητα μιας τέτοιας απόφασης.

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Και ο Κλάδος μας επικρότησε τότε την απόφαση δημιουργίας του Γ.Ε.ΜΗ. καθώς θα βοηθήσει στην άντληση πληροφόρησης για την τόσο αναγκαία ανάπτυξη.

Όμως αντί να ανατεθεί στον φορέα διαχείρισης, που είναι τα Επιμελητήρια και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων, το καθήκον της αυτεπάγγελτης ενημέρωσής του διατρέχοντας σε όλες τις διαθέσιμες βάσεις δεδομένων και στην συνέχεια οι επιχειρήσεις να προβούν (στην ηλεκτρονική βάση και χωρίς χρονικό περιορισμό) σε διορθώσεις και προσθήκες, οι υπάλληλοι του Υπουργείου επέλεξαν την μεταφορά του κόστους στις επιχειρήσεις, επιλέγοντας πάλι την ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ μη αρκούμενοι σε ηλεκτρονικά αρχεία, και δημιουργώντας πρόσθετους πόρους για τα Επιμελητήρια και την Κ.Ε.Ε. (κατανομή του τέλους καταχώρησης 20% και 80% αντίστοιχα).

Το δικαίωμα χρήσης των ίδιων κωδικών πρόσβασης με αυτούς στο Taxis ανήκει στις επιχειρήσεις και ΟΧΙ στον Κλάδο μας, όπως θέλουν να το «μεταφράσουν» κάποιοι επιχειρηματίες ή κάποια Επιμελητήρια.

Επιπλέον σε κάθε ευκαιρία τονίζουμε ότι η ενημέρωση του Γ.Ε.ΜΗ. με τα νομιμοποιητικά στοιχεία και έγγραφα των Εταιριών και των Φυσικών Προσώπων είναι εκτός των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων μας ως Λογιστές – Φοροτεχνικοί.

Δεν είμαστε αρμόδιοι και υπεύθυνοι διεκπεραίωσης της κάθε υποχρέωσης που μεταφέρουν (από το Δημόσιο) τα Υπουργεία στον Επιχειρηματικό κόσμο.

Όμως γνωρίζουμε ότι κάποιοι (ή όλοι οι) Συνάδελφοι έχουν τις γνώσεις και την αναγκαία εμπειρία και ίσως διαθέτουν λίγο ή περισσότερο χρόνο για να ασχοληθούν και με αυτή την υποχρέωση των επιχειρήσεων αλλά με μια πρόσθετη, δίκαιη, αμοιβή ανάλογα με τον απαιτούμενο χρόνο για κάθε επιχείρηση καθώς και τα Επιμελητήρια έχουν ήδη κοστολογήσει το κόστος (παράβολο 10 €) για κάθε έγγραφο που απαιτεί ο νόμος να καταχωρηθεί.

Σίγουρα δεν έχει εξετασθεί από τους προκατόχους σας (αν και θα έπρεπε) η δυνατότητα ενίσχυσης των Επιμελητηρίων με επιδοτούμενο πρόγραμμα του Ο.Α.Ε.Δ. για πρόσληψη ανέργων πτυχιούχων (π.χ. Πτυχιούχοι Οικονομικών Σχολών) για την διεκπεραίωση του όγκου της εργασίας και επιλέχθηκε η εύκολη λύση «το κάνουμε ευθύνη των επιχειρήσεων» (και μάλιστα με υψηλά πρόστιμα για την περίοδο ύφεσης που διανύουμε) και αυτές ας την «φορτώσουν» στους συνεργάτες τους.

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Δεν σας προτείνουμε απλά μια παράταση αλλά ζητούμε στο εύλογο χρονικό διάστημα της αναστολής υποβολών να επανεξετάσετε σε ορθολογική βάση και σύμφωνα με τα σημερινά οικονομικά δεδομένα τον τρόπο, την διαδικασία και τον χρόνο μεταφοράς στο Γ.Ε.ΜΗ. των στοιχείων που προβλέπει ο νόμος.

Ζητούμε να αξιοποιηθούν ορθά οι ήδη υπάρχουσες βάσεις δεδομένων και να μεταφερθεί το όποιο κόστος από τις επιχειρήσεις στα Επιμελητήρια.

Επισημαίνουμε (κάτι που είναι γνωστό σε όλους και φυσιολογικά σχολιάζεται εκτενώς από τους επιχειρηματίες) ότι τα Επιμελητήρια ήδη εισπράττουν (υποχρεωτικά πληρωτέες) ετήσιες (υψηλές για εταιρίες) συνδρομές για να καλύπτουν το διοικητικό τους κόστος (προσωπικό) χωρίς, πολλά εξ αυτών, να προσφέρουν κάποιο άλλο ανταποδοτικό όφελος – μέχρι σήμερα - για τα εγγεγραμμένα (υποχρεωτικά όλες οι επιχειρήσεις) Μέλη τους.

Ο Κλάδος μας έχει τα ίδια οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν όλες οι επιχειρήσεις σε περίοδο ύφεσης και δεν μπορεί να αναλάβει το κόστος (χρηματοδοτώντας μια ακόμη δωρεάν παροχή υπηρεσίας) καμίας άλλης υποχρέωσης των πελατών του.
Με εκτίμηση

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος
Πανίδης Αβραάμ

Ο Γενικός Γραμματέας
Πατέλης Γ. Νικόλαος
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).

Παλαιότερα σχόλια

image description SARAKINOS | Σεπτεμβρίου 20, 2012 2:05 μ.μ. | Reply
Οφείλω να πω ότι διάβασα την πιο τεκμηριωμένη και απόλυτα σωστή ανακοίνωση της ΠΟΦΕΕ, μέχρι σήμερα. Πολλά από τα σημεία της τα είχαμε επισημάνει πολλοί συνάδελφοι, από τον Μάϊο ήδη, αλλά σήμερα μπαίνουν στην σωστή τους διάσταση. Ελπίζω να καταλάβουν κάποιοι στο ΥΠ.ΑΝ. κ.λ.π. την σοβαρότητα του θέματος που προέκυψε και την αναγκαιότητα απόσυρσης αυτού του μέτρου. Εγώ πάντως, δεν έχω ούτε τον χρόνο, ούτε την δυνατότητα να εξυπηρετήσω το Υπουργείο σε αυτό το θέμα, αφού όλα αυτά που ζητάνε τα έχω υποβάλλει και με αλμυρές τιμές στην Εφορία, το Επιμελητήριο, στην Νομαρχία, στο Πρωτοδικείο, και στο Εθν. Τυπογραφείο. Λένε ότι όλες οι δημόσιες υπηρεσίες θα δικτυωθούν για την ανταλλαγή στοιχείων. Ας ξεκινήσουν λοιπόν από το ΓΕΜΗ. Και πάλι μπράβο, παρά τις κάποιες αντιθέσεις μου για την παλαιότερη τακτική της, στην ΠΟΦΕΕ.
image description taxcare | Σεπτεμβρίου 20, 2012 2:46 μ.μ. | Reply
Συμφωνώ με τις θέσεις της επιστολής. Μπορεί όμως κάποιος να μου εξηγήσει γιατί η επιστολή αυτή να σταλεί 20/9 ??? Το άγχος να προλάβουμε χίλιες υποχρεώσεις μες το Σεπτέμβρη, τα έξοδα και ο χρόνος που κάποιοι έχουν ήδη καταναλώσει για το Γαμω-ΓΕΜΗ δεν προβλημάτισαν νωρίτερα ώστε να μη φτάσουμε να ζητάμε την αναστολή του ΓΕΜΗ λίγες μέρες πριν τη λήξη της προθεσμίας ?
image description den prolavainw | Σεπτεμβρίου 20, 2012 2:59 μ.μ. | Reply
gia na exei endiaferon.. tha prolavw? den tha prolavw?
image description επιτελους | Σεπτεμβρίου 20, 2012 7:56 μ.μ. | Reply
καλιο αργα παρα ποτε. Αν τα καταφερεται σε αυτο το θεμα περιμενουμε να σας ακουσουμε & σε αλλα (δικαιο φορολογικο συστημα, ιδιος τροπος υπολογισμου φορου για ολους κλπ). Αν το υποργειο αρνηθει θα αναμενουμε ανακοινωση σας για απεργεια του κλαδου, πχ να μην σταλει φπα ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ
image description ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ | Σεπτεμβρίου 20, 2012 7:49 μ.μ. | Reply
Αυτό που δεν έχουμε καταλάβει όλοι μας και κυρίως η ηγεσία της ΠΟΦΕΕ (το Οικονομικό Επιλεητήριο ούτε κάν το υπολογίζω , παρότι οικονομολόγος και μέλος του οικονομικού επιμελητηρίου , έχει γίνει δεκανίκι της εκάστοτε κυβέρνησης και ο μόνος σκοπός του είναι να μας τα παίρνει από τις ανανεώσεις αδειών.) είναι η δύναμη που έχουμε σαν κλάδος. Πρέπει όλοι να καταλάβουν πολύ καλά ότι αν δεν δουλέψουμε , αν ξενυχτήσουμε , αν δεν χτυπηθούμε, το κράτος δεν θα πάρει ευρώ έσοδα. Ας μας δουν λοιπόν επιτέλους σαν συμμάχους και όχι σαν κυμματοθράυστες που θα εκτελούν ότι κατέβει στην κεφαλή του οποιουδήποτε υπουργού. Και αφού μάλλον είναι δ'υσκολο να το καταλάβουν ας τους το δείξουμε εμείς, με αρχή αυτό το άδικο για τον κλάδο μας μέτρο. Θα έπρεπε να είχατε αντιδράσει ποιο νωρίς κύριοι της ΠΟΦΕΕ αλλά ας είναι κάλιο αργά παρά ποτέ. Περίμενα να δω ότι αν δεν προχωρήσει το υπουργείο σε αυτά που υποδυκνείεται όλα τα μέλη της ΠΟΦΕΕ δεν θα καταθέσουν ούτε μία δήλωση ΦΠΑ τώρα τον Οκτώμβρη. Είναι ευκαιρία να δείξετε κύριοι και μάλιστα ενόψει εκλογών ότι είστε ικανοί να ηγήστε ενός συνδικαλιστικού φορέα του κλάδου μας που έχει λόγο και προστετεύει τα μέλη του και όχι να γίνεται κάτι παρόμοιο με το οικονομικό επιμελητήριο. Περιμένω και τότε θα δείτε και την ψήφο μου στις εκλογές του Δεκέμβρη αφού θα είμαι εκπρόσωπος από τον συλλογο μου.
image description ΤΣΑΜΠΑ? | Σεπτεμβρίου 21, 2012 5:21 μ.μ. | Reply
Συνάδελφοι, το επάγγελμα απο-κατοχυρώνεται, υπάλληλοι ασφαλιστικών εταιρειών θα κάνουν το λογιστή, υπάλληλοι τραπεζών ή τράπεζες θα δίνουν φασόν σε εταιρείες τους τα λογιστικά των "πελατών τους" και η δουλειά που ξέρατε θα πάει στο διάολο, αν, δεν φροντίσουμε να ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΟΥΜΕ το επάγγελμα μας όπως έγινε με τους συμβολαιογράφους ή τους μηχανικούς που εκει που καθότανε στον ήλιο και λιαζότανε πρέπει να σου πάρουν το 250άρι για το ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ και όλα τα άλλα ωραία που χωρις κόπο κέρδισαν από το σάπιο κράτος.... ΑΝ ΛΟΙΠΟΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΜΙΑ ΤΡΩΓΛΗ ΓΙΑ 100 ΕΥΡΩ (ΚΕΡΔΟΣ) ΤΟ ΜΗΝΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ, ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΚΔΙΔΟΥΜΕ ΚΙ ΕΜΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ πιστοποιώντας τους κόπους μας και χωρίς αυτό (και χωρίς να έχουμε εισπράξει τα δεδουλευμένα μας βέβαια) να ΜΗΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΟΥΝΗΣΕΙ ΡΟΥΠΙ Ο ΚΑΘΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ??????????????????????? Οσο για το ΓΕΜΗ δεν εχω κανένα πρόβλημα. 100ΑΡΙΚΟ και τα έξοδα χώρια, ΟΠΟΙΟΣ ΔΕ ΘΕΛΕΙ-ΔΕΝ ΕΧΕΙ- ΞΕΡΕΙ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ, ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ.
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο