Ειδήσεις Ανακοινώσεις Συλλόγων

Σύλλογος Λογιστών Θήρας - Καθορισμός διαδικασιών εγγραφής σε Γ.Ε.ΜΗ.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΗΡΑΣ
ΦΗΡΑ 84700 ΘΗΡΑ                                                          
Α.Φ.Μ. 099638611 – Δ.Ο.Υ. ΘΗΡΑΣ                                              
ΤΗΛ. 22860 33939 FAX 22860 34286
E-MAIL συλλόγου: [email protected]
E-MAIL Διοικητικού Συμβουλίου: [email protected]
 
Αρ. Πρωτ.: 17
Ημερομηνία: 15 Σεπτεμβρίου 2012
 
ΠΡΟΣ:
ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ κ. Κωστή Χατζιδάκη,
Νίκης 5-7, 101 80, Αθήνα. Τηλ: 210 3332637, 210 3332548 Φαξ: 210 3332775
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
 
TAXHEAVEN  Κόμβος φορολογικής και λογιστικής ενημέρωσης, υπεύθυνο δημοσιεύσεων Άνδρου 2 11257 Αθήνα, τηλ:210 8223705 φαξ : 210 8227913, e-mail: [email protected]

ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ κ. Δημήτρη Δασκαλόπουλο, Ξενοφώντος 5, 105 57 Αθήνα, Τηλ. 211 5006 000, Fax. 210 322 2929

ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & Ε.Π.Ε. κ. Γεράσιμο Φωκά, Πανεπιστημίου 16, 10672 Αθήνα, Τηλ. 210 3620274, 210 3636326 Fax. 210 3626610, e-mail. [email protected]

ΠΡΟΕΔΡΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, κ. Βασίλειο Κροκίδη, Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα, Τηλ. 210 3259200, Fax. 210 3259209, e-mail. [email protected]

ΠΡΟΕΔΡΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, κ. Κωνσταντίνο Μίχαλο, Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ. 210 3604815-9, Fax. 210 3616464, e-mail. [email protected] , [email protected]

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.) Ιουλιανού 42-46 10434 Αθήνα. Τηλ: 2108253445 Φαξ: 2108253446 e-mail: [email protected]

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, Μητροπόλεως 12-14, 105 63, Αθήνα, Τηλ. 210 5202250-60, Fax. 210 5229167, e-mail. [email protected]
 
 
ΘΕΜΑ: Καθορισμός διαδικασιών εγγραφής Γ.Ε.ΜΗ.

Κύριε Υπουργέ,
 
Με βάση την παράγραφο 4 του άρθρου 18 του ν.3419/2005:
«4. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης , Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίζονται ο τρόπος, η διαδικασία και ο χρόνος της μεταφοράς στο Γ.Ε.ΜΗ., …»
 
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κύριος Σωκράτης Ξυνίδης ανακοίνωσε στις 27/04/2012 την υπ’αριθμό Κ1-941 οικ./27.4.2012 (ΦΕΚ Β' 1468/03-05-2012), όπου καθορίζει τον τρόπο, τη διαδικασία και την προθεσμία υποβολής αιτήσεων εγγραφής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.

Είναι απαράδεκτο, προκλητικό και ανεπίτρεπτο στα πλαίσια κατάργησης της γραφειοκρατίας που φέρουν ως σημαία όλες οι κυβερνήσεις των τελευταίων 30 ετών, να υποχρεώνετε τις εταιρείες να επανυποβάλλουν τα δικαιολογητικά που επί πληρωμή και επί σειρά ετών έχουν δημοσιεύσει από τη σύστασή τους μέχρι σήμερα.

Σας θυμίζουμε ότι το Εθνικό Τυπογραφείο έχει αναρτήσει για τις Α.Ε. και Ε.Π.Ε. συγκεκριμένο τιμοκατάλογο, ο οποίος αν σας διαφεύγει, έχει ως εξής:
 

· Δημοσίευση ισολογισμού: 544,67 €
· Δημοσίευση καταστατικού Α.Ε.: 289,72 €
· Συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα: 289,72 €
· Ορισμός ελεγκτών τρέχουσας χρήσης: 289,72 €
· Τροποποίηση καταστατικού: 289,72 €
· Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου: 289,72 €
· Πιστοποίηση καταβολής μετοχικού κεφαλαίου: 289,72 €
· Πρόσκληση Γενικών Συνελεύσεων: 289,72 €
· Δημοσίευση ισολογισμού Ε.Π.Ε.: 271,80 €
· Δημοσίευση καταστατικού Ε.Π.Ε.: 272,22 €


Επίσης, κάθε μεταβολή που πραγματοποιείται σε όλες τις εταιρείες ανεξαρτήτως νομικής μορφής, με ευθύνη και κόστος της ίδιας της εταιρείας και υπό την απειλή του προστίμου, γνωστοποιείται υποχρεωτικά, στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., στο τοπικό Ι.Κ.Α. (εφόσον είναι απογεγραμμένη), και στο αρμόδιο Επιμελητήριο, που καταβάλλει συνδρομή και Πρωτοδικείο.

Άρα λοιπόν, τα ακριβή δικαιολογητικά που ορίζετε στις ερμηνευτικές εγκυκλίους υπ’αριθμό Κ1-1184/12.6.2012 και Κ1-941 οικ./27.4.2012, βρίσκονται σε πολλές περιπτώσεις ακόμα και εις εξαπλούν, αφού μπορείτε να τα πληροφορηθείτε από τις Δ.Ο.Υ., το Ι.Κ.Α., τα Επιμελητήρια, το Τμήμα Εμπορίου, τα Πρωτοδικεία, ή ακόμα και να τα ανακτήσετε στην ηλεκτρονική μορφή της αρεσκείας σας (.doc, .docx, .xls, .pdf, .jpg, .txt, .tft, κλπ), με μια απλή αναζήτηση στο ηλεκτρονικό αρχείο του Εθνικού Τυπογραφείου, στο www.et.gr.

Απορίας άξιο είναι κύριε Υπουργέ, γιατί πετάτε και πάλι το μπαλάκι στις ήδη επιβαρυμένες οικονομικά επιχειρήσεις και δεν υποχρεώνετε τις αρμόδιες Δημόσιες Υπηρεσίες, να σας αποστείλουν τα στοιχεία που έχουν συλλέξει μέχρι σήμερα και που έχουν χρυσοπληρώσει πολλάκις οι εταιρείες, προκειμένου να εφαρμόσετε την παράγραφο 4 του άρθρου 18 του ν.3419/2005.

Γνωρίζετε ότι έμμεσα επιφορτίζετε για μια ακόμη φορά τους ήδη επιβαρυμένους λογιστές, να διεκπεραιώσουν το έργο αυτό, μέσα στα στενά χρονικά περιθώρια που ορίζετε, συλλέγοντας στοιχεία για τα οποία έχουν ήδη εργαστεί και μάλιστα χωρίς να λειτουργούν οι υποδομές που υποδεικνύετε, αφού κατά την υποβολή αίτησης και καταχώρισης στοιχείων στο σχετικό ιστότοπο, εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα:

 

Server Error in '/auto' Application.

 


 

Runtime Error

Description: An application error occurred on the server. The current custom error settings for this application prevent the details of the application error from being viewed remotely (for security reasons). It could, however, be viewed by browsers running on the local server machine.

Details: To enable the details of this specific error message to be viewable on remote machines, please create a tag within a "web.config" configuration file located in the root directory of the current web application. This tag should then have its "mode" attribute set to "Off".

 
 
  
    
  


Notes: The current error page you are seeing can be replaced by a custom error page by modifying the "defaultRedirect" attribute of the application's configuration tag to point to a custom error page URL.

 
 
  
    
  

					Α Ι Τ Η Σ Η
 
Για όλους τους ανωτέρω λόγους, σας καλούμε κ. Υπουργέ να μας απαντήσετε εγγράφως στα ακόλουθα ερωτήματα:

1. Γιατί δε συλλέγετε από τις προαναφερθείσες Δημόσιες Υπηρεσίες, τα στοιχεία που απαιτούνται για την απογραφή των εταιρειών στο Γ.Ε.ΜΗ.;

2. Εάν εμμένετε στον καθορισμό του τρόπου απογραφής των εταιρειών στο Γ.Ε.ΜΗ. που ανακοινώθηκε από τον κ. Ξυνίδη, θα επιστρέψετε τα χιλιάδες ευρώ που έχουν πληρώσει επί σειρά ετών οι επιχειρήσεις για τη δημοσίευση των στοιχείων τους;

3. Θα ανακαλέσετε την υποχρέωση των επιχειρήσεων να γνωστοποιούν τις αλλαγές στις προαναφερθείσες Δημόσιες Υπηρεσίες και να τις δημοσιεύουν στο Φ.Ε.Κ.;
 
Σας προτρέπουμε λοιπόν κ. Υπουργέ, να τροποποιήσετε άμεσα τον τρόπο απογραφής των εταιρειών στο Γ.Ε.Μ.Η. και να απαλλάξετε τις εταιρείες και κατ’ επέκταση τους λογιστές τους από την υποχρέωση αυτή.


Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                                              
Αντώνης Κεφαλληνός                                                   

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
Ιωάννης Νανούρης

Ο Γραμματέας του Δ.Σ.
Κων/νος Θεοδωρόπουλος

Ο Ταμίας του Δ.Σ.
Ιωάννης Μουτσάτσος

Το μέλος του Δ.Σ.
Αντώνιος Χάλαρης
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).

Παλαιότερα σχόλια

image description Dimirio | Σεπτεμβρίου 17, 2012 2:01 π.μ. | Reply
Super τα ερωτήματα. Έχω τεράστια περιέργια να ακούσω την απάντηση. Αν υπάρχει φυσικά. Γιατί η λογική έχει σταματήσει με όλους αυτούς
image description ΒΙΚΥ Κ. | Σεπτεμβρίου 17, 2012 7:18 π.μ. | Reply
Πες ότι κάνω τον κόπο και τους στέλνω όλα αυτά τα αρχεία. Γιατί σε μορφή doc και όχι σε μορφή pdf ή odt.. Γιατί θέλουν υποχρεωτικά doc;
Και σε τελική ανάλυση ας τα ζητήσουν "αυταπάγγελτα " από το Εθνικό Τυπογραφείο, τις Νομαρχίες, τα Πρωτοδικεία και τις Δ.Ο.Υ. και ας δουν τι τους λείπει και να ενημερώσουν την κάθε εταιρεία να τους τα προσκομίσει. Αν μη τι άλλο στις ενεργές εταιρείες η Δ.Ο.Υ. και το Ι.Κ.Α. έχουν τις σωστές διευθύνσεις και τηλέφωνα. Οι ανενεργές έτσι και αλλιώς δεν πρόκειται να απογραφτούν.
Αλλά υποψιάζομαι ότι για να το κάνουν αυτό μόνοι τους θα τους πάρει κάτι χρόνια και η εύκολη λύση είναι οι λογιστές, ως συνήθως.
image description Μπραβο | Σεπτεμβρίου 17, 2012 8:06 π.μ. | Reply
Επιτελους μια αντιδραση στο παραλογισμο. Θα μιλησουν και οι υπόλοιποι ?????
ΜΠΡΑΒΟ
image description ΑΜΗΝ | Σεπτεμβρίου 17, 2012 9:26 π.μ. | Reply
ΑΜΗΝ...ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΝΤΕΔΡΑΣΕ...ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΑ...
ΑΝΤΕ ΠΟΦΕΕ....ΑΝΤΕ ΓΙΑ ΚΑΜΜΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΟΥΛΑ ΤΩΡΑ....ΟΧΙ ΑΥΡΙΟ...ΔΑΝ ΠΟΛΛΑ ΔΕΝ ΦΟΡΤΩΣΑΝ ΣΤΟΝ ΓΑΙΔΑΡΟ???ΚΑΙ ΤΟ ΣΑΜΑΡΙ ΕΣΠΑΣΕ...
image description stamatiski | Σεπτεμβρίου 17, 2012 9:59 π.μ. | Reply
Πάρα πολύ σωστά !!!! Όλες οι επιχειρήσεις κοινοποιούν σε τακτά χρονικά διαστήματα τα στοιχεία τους και μάλιστα πληρώνοντας ΑΔΡΑ !! Ένα υπόμνημα στήριξης των θέσεων αυτών επιβάλλεται απο την ΠΟΦΕΕ.
image description ΑΚΥΡΩΣΗ | Σεπτεμβρίου 17, 2012 9:50 π.μ. | Reply
Δεν θελουμε παρατση θελουμε να μην το κανουμε. ΝΑ ΑΚΥΡΩΘΕΙ.
image description Maria | Σεπτεμβρίου 18, 2012 12:27 μ.μ. | Reply
Aυτό ακριβώς. Τι παρατάσεις και χαζά, απλά δεν γίνεται! Θα μας πληρώσει κανείς γι αυτο?
image description DimitrisD | Σεπτεμβρίου 17, 2012 10:12 π.μ. | Reply
Εμένα (όπως και πολλούς άλλους φαντάζομαι) δεν με πειράζει το ότι θα πρέπει να στείλουμε ότι ζητάνε, αλλά το ότι θα φάμε τον χρόνο μας ΤΣΑΜΠΑ! Αν πληρωνόμασταν για αυτήν την δουλειά ευχαρίστως να την κάνουμε. Δυστυχώς όμως συνάδερφοι για ακόμα μία φορά θα είμαστε αυτοί που θα δουλεύουνε ΤΣΑΜΠΑ για το κράτος...
image description Ε οχι και ΤΣΑΜΠΑ! | Σεπτεμβρίου 17, 2012 10:58 μ.μ. | Reply
Οχι και τσάμπα ρε μάγκες, απο 100 και άνω η δουλειά και όποιος δεν θέλει, ας τα κάνει μόνος του, ας τα δώσει στην κουμπάρα του που ξέρει από λογιστικά, στον γαμπρό του που δουλευει στο λογιστήριο της πιτσαρίας και τον νονό του που είναι συνταξιούχος εφοριακός και τα ξέρει όλα. ΕΛΕΟΣ ΠΙΑ ΜΕ ΤΟ ΤΣΑΜΠΑ.
image description μπραβο | Σεπτεμβρίου 17, 2012 10:55 π.μ. | Reply
ΧΙΛΙΑ ΜΠΡΑΒΟ στο συλλογο λογιστων ΘΗΡΑΣ!!!!!!
image description SARAKINOS | Σεπτεμβρίου 17, 2012 10:13 π.μ. | Reply
Εύγε και πάλι εύγε στους Σαντορινιούς συναδέλφους που χτύπησαν στην καρδιά του προβλήματος. Πρέπει όλοι μας να τους στηρίξουμε στο σωστό αίτημά τους , όχι με παρατάσεις, αλλά με κατάργηση της παράλογης απαίτησης της επανυποβολής των στοιχείων των επιχειρήσεων. Και εδώ, απαιτούμε την άμεση παρέμβαση και αρωγή της Ομοσπονδίας μας, πριν από την παρέλευση των εξωπραγματικών προθεσμιών που έχει θέσει το Υπουργείο.
image description passe par tout | Σεπτεμβρίου 17, 2012 10:08 π.μ. | Reply
Μπραβο σας κυριοι που ειχατε τα... κοτσια να εκφρασετε οτι λεμε τοσο καιρο και εμεις μεμονομενα!! Ο συλλογος σας ειναι αξιος συγχαρητηριων... Περιμενουμε τη δημοσιευση της απαντησης.. (εαν μπουν στον κοπο!!). Και παλι ΜΠΡΑΒΟ ΣΑΣ!!
image description XRISI AUGI | Σεπτεμβρίου 17, 2012 10:16 π.μ. | Reply
ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΝΟΤΡΟΠΕΙΑ ΝΑ ΔΟΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΑΣΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΜΑΣ ΟΧΙ ΝΑ ΜΑΣ ΘΕΩΡΟΥΝ ΜΟΝΟ ΛΑΜΟΓΙΑ???? ΑΛΛΑ ΚΑΛΑ ΝΑ ΠΑΘΟΥΜΕ ΑΝ ΔΕΝ ΚΑΝΟΥΜΕ ΚΑΤΙ ΤΩΡΑ ΝΑ ΞΕΡΕΤΑΙ ΘΑ ΦΑΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΓΑΜ............ ΜΕΤΑ .ΑΠΕΡΓΕΙΑ ΡΕΕΕΕΕ ΝΑ ΜΗ ΣΤΕΛΝΟΥΜΕ Φ.Π.Α & Ι.ΚΑ. & Φ.Μ.Υ ...ΔΗΛΩΣΣΕΙΣ.. ΑΠΟ ΠΟΥ ΘΑ ΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ...................
image description Ε οχι και ΤΣΑΜΠΑ! | Σεπτεμβρίου 17, 2012 10:46 μ.μ. | Reply
Μεγάλε πρόσεξε λίγο την ορθογραφία σου, μας έβγαλες τα μάτια... ποιά απεργία; όταν φας τις μηνύσεις από τους πελάτες σου επειδή .... λόγω απεργίας τους έκαψες, τότε θα καταλάβεις ποιά δουλειά επέλεξες να κάνεις. Και μια συμβουλή από παλιότερο, αν επιτρέπεις, στο επάγγελμα αυτό άλλος ξενυχτάει ως την ΑΥΓΗ και άλλος τρώει με τα ΧΡΥΣΑ (κουτάλια και πηρούνια). Ξεκίνα από το να ρίξεις πόρτα σε κάθε είδους αλλοδαπά στοιχεία που σου γυρεύουν κομπίνες και αυτό από μόνο του είναι η υπέρτατη πατριωτική πράξη. Τα υπόλοιπα θα έρθουν μόνα τους.
image description Sotiris | Σεπτεμβρίου 17, 2012 10:25 π.μ. | Reply
Μπράβο στους συναδέλφους της Σαντορίνης και στον σύλλογο τους που μας υποδεικνύει προς ποια κατευθυνση θα έπρεπε να κινηθόύν οι αντίστοιχοι των "μεγάλων" πόλεων. Σθεναρή αντίσταση και τελος στους γιεςμεν. Να βάλουν τους βολεμένους τους να δουλέψουν και να βρουν ό,τι χρειάζονται για το ΓΕΜΗ και κάθε ΓΕΜΗ..
image description πανος | Σεπτεμβρίου 17, 2012 10:35 π.μ. | Reply
Εμένα αυτό που με ενοχλεί είναι ότι σε τέσσερα πέντε χρόνια θα τα ξαναζητάνε. Κάντε λίγο υπομινή ρε παιδιά εκεί στο υπουργείο να σας τα στείλουμε τότε.
image description Ναι Σε Ολα | Σεπτεμβρίου 17, 2012 10:12 π.μ. | Reply
Αν ο κλάδος μας είχε τέτοια κεντρική εκπροσώπηση το επάγγελμά μας θα ήταν αξιοπρεπές
image description ΓΙΩΡΓΟΣ | Σεπτεμβρίου 17, 2012 11:50 π.μ. | Reply
Ακόμη να πάρουν θέση τα Κεντρικά συνδικαλιστικά μας όργανα;
Θέλουν να τους κάνουμε τη δουλειά τους και εάν κάνουμε λάθος
να μας βάλουν και πρόστιμο.
image description ThomasTaf | Σεπτεμβρίου 17, 2012 11:54 π.μ. | Reply
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ = ΚΛΕΙΣΤΟ ΛΟΓΩ ΔΙΑΚΟΠΩΝ!!!
image description ΦΤΑΝΕΙ.... | Σεπτεμβρίου 17, 2012 12:38 μ.μ. | Reply
ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΟΥΤΕ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΑΣΧΟΛΟΥΜΑΣΤΕ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΣΑΧΛΑΜΑΡΕΣ!!! ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ, ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΧΑΜΑΛΗΔΕΣ ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ!!! ΔΕΝ ΜΑΣ ΦΤΑΝΕΙ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΤΡΕΨΕΙ ΣΕ ΦΟΡΟΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΩΝ Δ.Υ. ΑΜΙΣΘΗ!! ΟΠΟΙΟΣ ΣΕΒΕΤΑΙ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΝ ΝΑ ΜΠΕΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΓΕΜΗ. ΑΛΛΑ ΔΥΣΤΥΧΩΣ Ο ΚΛΑΔΟΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΓΕΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΨΕΥΤΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΠΤΥΧΙΟ – ΕΝΑΡΞΗ – ΑΔΕΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΑΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ. ΕΓΩ ΔΕΝ ΕΙΔΑ ΚΑΝΕΝΑ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΟΝ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ή ΤΟΝ ΓΙΑΤΡΟ ΧΩΡΙΣ ΠΤΥΧΙΟ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ!!! ΒΛΕΠΩ ΟΜΩΣ ΟΤΙ ΠΟΛΛΟΙ ΚΑΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ… ΓΙΑΤΙ ΑΡΑΓΕ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΜΙΛΑΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΑΒΟΥΡΑ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ? ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΦΥΣΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΡΗΤΟΡΙΚΟ…
image description ΤΣΑΜΠΑ ΤΕΡΜΑ | Σεπτεμβρίου 17, 2012 12:26 μ.μ. | Reply
Ο μισθωτός συνάδελφος δεν έχει μάλλον άλλη επιλογή από το να ανταποκριθεί στο "χώσιμο". Όσον αφορά όμως τα Λογιστικά Γραφεία, μήπως πρέπει μεταξύ άλλων έστω να ΠΡΟΣΠΑΘΉΣΟΥΜΕ για την αναθεώρηση της τιμολογιακής μας πολιτικής? Είπαμε.....τα χρωστούμενα και τα "κανόνια" αυξάνονται.....! Άλλο όμως η χρέωση της extra εργασίας και άλλο η είσπραξη της. Το ίδιο έγινε και με τις επαναϋποβολές των Ε9 για τα οποία "όχι απαραίτητα από δική μας (του φορολογούμενου δηλαδή) υπαιτιότητα, δεν απεικονιζόταν η ορθή κατάσταση της ακίνητης περιουσίας". Πόσο "ανώριμος" και ευθυνόφοβος πρέπει να ήταν ο εκπρόσωπος-συντάκτης του μηνύματος που απέστειλε το ΥΟ? Τσάμπα τέρμα λοιπόν και όποιος συνάδελφος "αντέχει" να τα κάνει τσάμπα για να μην χάσει τον πελάτη, ας προετοιμαστεί για πολλά τσάμπα ακόμα.......καλή δύναμη σε όλους μας!
image description Ganeze | Σεπτεμβρίου 17, 2012 12:49 μ.μ. | Reply
Server Error in '/auto' Application.

Runtime Error

Description: An application error occurred on the server. The current custom error settings for this application prevent the details of the application error from being viewed remotely (for security reasons). It could, however, be viewed by browsers running on the local server machine.

Details: To enable the details of this specific error message to be viewable on remote machines, please create a tag within a "web.config" configuration file located in the root directory of the current web application. This tag should then have its "mode" attribute set to "Off".


Notes: The current error page you are seeing can be replaced by a custom error page by modifying the "defaultRedirect" attribute of the application's configuration tag to point to a custom error page URL.

image description ΚΩΣΤΑΣ | Σεπτεμβρίου 17, 2012 1:43 μ.μ. | Reply
ΠΟΛΥ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΞΕΡΩ , ΑΝ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ-(ΑΝΕΥΘΥΝΟΙ) ΠΟΥ ΑΝΕΒΑΙΝΟΥΝ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΣΟΒΑΡΑ ΜΕ ΚΑΠΟΙΑ ΘΕΜΑΤΑ . ΟΛΑ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΤΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ . ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ , ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΤΑΝΤΗΣΕΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΟΥΛΕΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΦΟΡΕΑ . ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΖΗΤΑΝΕ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΑ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ , ΑΛΛΑ ΜΑΣ ΦΩΝΑΖΟΥΝ ΕΜΑΣ ΤΟΥΣ ΒΛΑΚΕΣ ΝΑ ΠΑΜΕ ΝΑ ΤΟΥΣ ΤΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΟΥΜΕ . ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ Η ΠΛΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΑΣ ΣΙΩΠΟΥΝ .
image description FAZEXA | Σεπτεμβρίου 17, 2012 1:22 μ.μ. | Reply
Μπραβο,μπραβο!!! παιδια απο την Σαντορινη (ΠΟΛΥΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΣ ΣΥΛΟΓΟΣ) ζητατε το αυτονοητο και πρεπει το παραδειγμα σας να το ακολουθησουν και οι υπολοιποι συλογοι π.χ.......ΠΟΦΕΕ.
Για μια φορα ακομη !! η επαρχια <εβαλε τα... γυαλια> στην Αθηνα...??
image description John | Σεπτεμβρίου 17, 2012 1:25 μ.μ. | Reply
Συγχαρητηρια για την επιστολη. Εχετε δικιο σε ολα τα θεματα που θετετε. Μακαρι τα λογια σας να μην πεσουν στο κενο.
image description markos347 | Σεπτεμβρίου 17, 2012 1:55 μ.μ. | Reply
Μπράβο σας, είστε κύριοι, με το "Κ" κεφαλαίο. Και αποτέλεσμα να μην έχει η προσπάθειά σας, μετράει η εύλογη αντίδραση, η οποία στη συγκεκριμένη περίπτωση εκφράζει όλον τον κλάδο. Μπράβο σας, που δεν αναφέρατε τίποτα για παράταση προθεσμιών...αυτή είναι σοβαρή θέση συλλόγου. Παρατάσεις εκεί που χρειάζονται...
image description nefertiti | Σεπτεμβρίου 17, 2012 2:28 μ.μ. | Reply
Ο Σύλλογος Λογιστών Θήρας έκανε το αυτονόητο. Χίλια μπράβο για αυτό.
Οι υπόλοιποι σύλλογοι της Ελλάδας και η ΠΟΦΕΕ που είναι ??? Όχι για παράταση αλλά για ΑΚΥΡΩΣΗ αυτής της -επιεικώς- ηλίθιας απόφασης.
image description ΒΑΣΙΛΗΣ | Σεπτεμβρίου 17, 2012 2:36 μ.μ. | Reply
Που είναι το οικονομικο επιμελητήριο? Λαμόγια............................
image description Επιτελους | Σεπτεμβρίου 17, 2012 2:12 μ.μ. | Reply
τεθηκε σωστα το θεμα. Τα στοιχεια τα εχει ολα το δημοσιο, ας κατσουν οι υπαλληλοι που δεν θελουν οι εκάστοτε κυβερνωντες να απολυσουν (εις βαρος τωνσυνταξιουχων που χανουν συνταξεις & εις βαρος των μισθωτων που απολυονται απο τον ιδιωτικο τομεα & εις βαρος των επιχειρησεων που κλεινουν) να τα περασουν στους υπολογιστες. Εν τω μεταξυ γιατι οι υπολοιποι συλλογοι σιωπουν? τα εχουν αραγε "βρει" με τους κυβερνωντες και γι΄αυτο "η σιωπη των αρνιων"??? αυτοι που εκπρωπουν τους λογιστες θεωρουν οτι πρεπει το φιδι να το βγαλει απο την τρυπα ο λογιστης???? Ας απαντησουν οι εκπρωσοποι μας
image description nikos | Σεπτεμβρίου 17, 2012 2:03 μ.μ. | Reply
Μπραβο και παλι μπραβο! αντε και οι υπολοιποι συλλογοι να ξυπνανε και να βγαζουν παρομοιες ανακοινωνσεις γιατι αμα περιμενουμε απο ΠΟΦΕΕ, ΠΕΦΕΕ και το κακο συναπαντημα σωθηκαμε. Επισης αναφερετε και το γεγονος οτι θελουν σε μορφη doc και κωδικοποιημενο το καταστατικο που παει να πει για ενα μεγαλο ποσοστο επιχειρησεων που τα καταστατικα τους ειναι πριν το 2000 εξτρα κοστος τουλαχιστον 1500 ευρω για συμβολαιογραφο που θα τους το ξαναγραψει σε ηλεκτρονικη μορφη και θα το κωδικοποιησει? Και σε τελικη αναλυση δεν ειναι δικη μας δουλεια, φτανει πια να φορτωνουμε τα γαιδουρια τους λογιστες με καθε βλακεια που τους κατεβαινει, παει ψοφησε το ζωντανο. Τιποτα πια περισσοτερο απο αυτο που πληρωνομαι να κανω. Πληρωνομαι για την λογισιτκη παρακολουθηση της εταιρειας και την διεκπαιρεωση των φορολογικων υποχρεωσεων της και οτιδηποτε εξτρα το πληρωνομαι. ηδη στους 3-4 που μου ηρθαν και ηθελαν να τους κανω την διαδικασια τους ειπα οτι ειναι 120 ευρω εξτρα αμοιβη αλλιως ας το κανουν μονοι τους.
image description Ο ΤΟΛΜΩΝ ΝΙΚΑ | Σεπτεμβρίου 17, 2012 3:37 μ.μ. | Reply
Α γειά σου!!!!!!!!!
image description georgiosk | Σεπτεμβρίου 17, 2012 4:03 μ.μ. | Reply
Να ένας σύλλογος με λόγο όπως έδειξε και στο παρελθόν. Εύγε σε όλους σας.
image description Roxanne | Σεπτεμβρίου 17, 2012 6:06 μ.μ. | Reply
Εύγε Σαντορίνη!
image description globals | Σεπτεμβρίου 17, 2012 7:50 μ.μ. | Reply
Μπράβο σας μάγκες, σας ευχαριστούμε που μας εκπροσωπείται και μας εκφράζεται. Να ένας σύλλογος με αρ...ια και όχι αρ...ια σύλλογος.
image description ANDROS | Σεπτεμβρίου 17, 2012 10:29 μ.μ. | Reply
μπραβο συναδελφοι μαζι σας!!!!!!!!!!! φτανει πια ,ελεος ο καθε υπουργος μας φορτωνει την ασχετοσυνη του!!!!!!
image description [email protected] | Σεπτεμβρίου 18, 2012 12:10 π.μ. | Reply
Χίλια μπράβο για μια ακόμη καίρια διαμαρτυρία, που άλλοι εκπρόσωποι μας δεν τολμούν να αγγίξουν καν διότι δεν θέλουν να στεναχωρήσουν προφανώς κάποιους ....
image description ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Σεπτεμβρίου 18, 2012 9:37 π.μ. | Reply
Συγχαρητήρια (ξανά) στην Σαντορίνη και στους συναδέλφους εκεί. Η επιστολή θα παρουσιαστεί στο σημερινό Δ.Σ. των Χανίων για να υποστηριχθεί. Καλή συνέχεια !!
image description MARILENA | Σεπτεμβρίου 18, 2012 11:25 π.μ. | Reply
ΜΑΛΛΟΝ ΘΑ ΓΙΝΩ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΗΡΑΣ ΓΙΑΤΙ ΜΟΝΟ ΑΥΤΟΣ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΕΠΑΞΙΑ ΝΑ ΕΜΑΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΧΤΥΠΑΕΙ ΤΗ ΓΡΟΘΙΑ ΣΤΟ ΜΑΧΑΙΡΙ,ΟΧΙ ΤΥΠΟΥ ΠΟΦΕΕ.,ΠΕΦΕΕ....ΚΤΛ....ΠΟΥ ΜΑΣ ΘΥΜΟΥΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΟΤΙ ΜΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΟΥΝ ,ΕΝΩ ΤΟΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΚΑΙΡΟ ΕΙΝΑΙ ΠΑΠΙΕΣ ΚΑΙ ΛΕΝΕ ΝΑΙ ΣΕ ΟΛΑ
image description PANOLIASKOS JOHN | Σεπτεμβρίου 18, 2012 11:36 π.μ. | Reply
Μπράβο σας παιδιά. Σίγουρα θα ακολουθήσουν και άλλοι για να σταματήσει αυτός ο παραλογισμός.
image description POLY | Σεπτεμβρίου 18, 2012 1:26 μ.μ. | Reply
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΗΡΑΣ. ΝΟΜΙΖΩ ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΙ ΕΓΩ ΝΑ ΓΙΝΩ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ....
image description ΧΡΥΣΑ | Σεπτεμβρίου 18, 2012 1:46 μ.μ. | Reply
μπραβο , στο υψος σας...!!!!

αφηστε τους αλλους να ζητανε παρατασεις, μεχρι εκει φτανεουν....

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

 • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο