Ειδήσεις Επιχειρήσεων Νέα

Σεμινάρια από την PwC: «Ελληνική φορολογία» & «Λογιστική για νέους λογιστές»

PwC

Δελτίο Τύπου
Ημερομηνία: 4 Σεπτεμβρίου 2012

Επικοινωνία: Βίβιαν Τσαμαδού, PwC
Τηλ: 210 6874613 

Αρχίζουν δύο παραδοσιακά σεμινάρια από την PwC: «Ελληνική Φορολογία» (26 Σεπτεμβρίου) & «Λογιστική για Νέους Λογιστές » (27 Σεπτεμβρίου)

Αθήνα, 4 Σεπτεμβρίου 2012 –  Το τμήμα Training Services της PwC υπενθυμίζει ότι αρχίζουν σε λίγες ημέρες δύο από τα παραδοσιακά της σεμινάρια: 

• «Ελληνική Φορολογία» και 
• «Λογιστική για Νέους Λογιστές»   

Τα δύο σεμινάρια επιδοτούνται από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ (0,45%), έχουν  περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 

Α. «Ελληνική Φορολογία»: 
Διοργανώνεται για 15η συνεχή χρονιά. Από το πρόγραμμα μέχρι σήμερα έχουν αποφοιτήσει πάνω από 650 άτομα.  

Είναι πλήρως επικαιροποιημένο με τις τελευταίες εξελίξεις που ισχύουν μέχρι και το Νόμο 4072/2012, καθώς και με οποιαδήποτε αλλαγή γίνει μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος (Ιούνιος 2013).

Στην ύλη περιλαμβάνονται όλες οι κύριες φορολογίες και παράλληλα παρουσιάζονται θεματολογίες που ενδιαφέρουν άμεσα τις ελληνικές επιχειρήσεις, όπως:

1. Transfer Pricing (Ενδοομιλικές συναλλαγές), 
2. Thin capitalisation Rules (Κανόνες υποκεφαλαιοδότησης), 
3. Deferred Taxation  (Αναβαλλόμενη Φορολογία),
4. Συνεργαζόμενα Κράτη
5. Κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς
6. Ηλεκτρονική Τιμολόγηση

Επίσης, από το 2011 έχουν εισαχθεί τρεις νέες ενότητες στην ύλη του προγράμματος:

1. International Taxation (Διεθνής Φορολογία): Συγκριτική παρουσίαση των φορολογικών συστημάτων άλλων χωρών και 

2. Tax Planning (Φορολογικός Σχεδιασμός): Για την εξοικείωση των συμμετεχόντων στο φορολογικό σχεδιασμό μέσα στο πολύπλοκο περιβάλλον των επιχειρήσεων

3. Φορολογικό Πιστοποιητικό: Ο νέος τρόπος ελέγχου των μεγάλων επιχειρήσεων, σύμφωνα με τη νέα φορολογική νομοθεσία (Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1159/22.7.2011).

Απευθύνεται σε Προϊσταμένους και Στελέχη Λογιστηρίων, Οικονομικών Υπηρεσιών και Επιχειρήσεων, Φορολογικούς Συμβούλους καθώς επίσης και σε Δικηγόρους που ασχολούνται με φορολογικά θέματα.

Στη διδασκόμενη ύλη περιλαμβάνονται:

• Φορολογία Εισοδήματος Νόμος 2238/1994 (Φυσικών και Νομικών Προσώπων, Ανάλυση κατά κατηγορία εισοδήματος, )
• Δηλώσεις, έντυπα Ε1, Ε2, Ε3, Ε9 και Δηλώσεις Ο.Ε., ΕΠΕ, Α.Ε. 
• Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας
• Φορολογικός Έλεγχος, Ποινολόγιο 
• Transfer Pricing (Ενδοομιλικές Συναλλαγές) και Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης
• Φορολογικά Κίνητρα (Νέος Αναπτυξιακός Νόμος) και ο Σχηματισμός Αφορολόγητων Αποθεματικών
• Φορολογικός Σχεδιασμός
• International Taxation
• ΦΑΠ και Φ.Μ.Α.
• Φορολογία Κεφαλαίου, Δωρεών, Γονικών παροχών 
• Κ.Β.Σ (Π.Δ. 186/1992) - Θέματα Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης
• Φ.Π.Α. και Τελωνειακά θέματα – Ηλεκτρονικό Τελωνείο
• Στοιχεία Νομοθεσίας Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 
• Αναβαλλόμενη Φορολογία (Deferred Taxation)
• Διοικητική Δικονομία
• Φορολογία Πλοίων 
• Φορολογία Χαρτοσήμου  και  Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίων  
• Ειδικές νομοθεσίες για Συγχωνεύσεις και Μετατροπές (Ν.2166/1993, ΝΔ1297/1972
• Περιβαλλοντικοί Φόροι και επιβαρύνσεις

Β. «Λογιστική για Νέους  Λογιστές»:
Διοργανώνεται για 13η συνεχή χρονιά, έχει διάρκεια 220 ωρών και αρχίζει την Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου. 

Το πρόγραμμα είναι πλήρως επικαιροποιημένο με τις τελευταίες εξελίξεις που ισχύουν με το Νόμο 3842/2010, για τον Λογιστή καθώς σύμφωνα με τις νέες διατάξεις: 

• Καθιερώνεται η υποχρέωση του λογιστή φοροτεχνικού για απόκτηση ψηφιακής υπογραφής για την επικοινωνία του με το Υπ. Οικονομικών.

• Οι λογιστές είναι υπεύθυνοι, για την ακρίβεια και ειλικρίνεια των δηλώσεων που υποβάλλουν των αποτελεσμάτων.

• Θεσμοθετείται η υποχρέωση των Λογιστών - Φοροτεχνικών για υπογραφή, πέραν των δηλώσεων της παραγράφου 2 του άρθρου 38 του ν. 2873/2000, και των συνυποβαλλόμενων εντύπων ή καταστάσεων.

Απευθύνεται σε πτυχιούχους Οικονομολογικών σχολών και σε άτομα που επιθυμούν να εργαστούν και να σταδιοδρομήσουν σε λογιστήρια επιχειρήσεων και οργανισμών.

Αντικείμενα - Περιεχόμενα του προγράμματος:

• Αναλυτική παρουσίαση του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (Π.Δ. 1123/1980) και των λογαριασμών που ορίζει
• Εγγραφές Γενικής & Αναλυτικής Λογιστικής 
• Κοστολόγηση
• Λογιστικό Κύκλωμα Αποθεμάτων - Πελατών - Επισφαλών Πελατών και σχηματισμού των σχετικών προβλέψεων
• Λογιστική Εταιρειών (Ομόρρυθμη, Ετερόρρυθμη, ΕΠΕ, Α.Ε)
• Εργασίες Τέλους χρήσης (Αποσβέσεις, Προβλέψεις, Αποτιμήσεις, Μεταβατικοί Λογαριασμοί κλπ)
• Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσης, Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων, Προσάρτημα, Γενική Εκμετάλλευση κλπ)
• Νομικές μορφές εταιρειών και η σύστασή τους
• Διατάξεις ΚΒΣ (Π.Δ. 186/1992) για τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων. Μηχανογραφική τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων
• Ηλεκτρονική Τιμολόγηση
• Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος 
• Η Λογιστική του ΦΠΑ και οι σχετικές δηλώσεις (Περιοδικές, Εκκαθαριστική, INTRASTAT, LISTING)
• Θέματα μισθοδοσίας και ασφαλιστικής νομοθεσίας (ΙΚΑ)
• Κατάρτιση Οικονομικών Αναφορών (Reporting)
• Δημοσίευση Οικονομικών καταστάσεων - Έγγραφα προς την αρμόδια Περιφέρεια (Νομαρχία)
• Πρακτική άσκηση των συμμετεχόντων στις εισηγούμενες ενότητες σε συνθήκες και περιβάλλον Λογιστηρίου
• Αγγλική Ορολογία
• Excel για Λογιστές - Χρήσιμες πρακτικές συμβουλές για εφαρμογή και χρήση του Excel από τους λογιστές

Πληροφορίες συμμετοχής:  www.pwctraining.gr, τηλ.: 210 6899000

Τα μαθήματα των σεμιναρίων γίνονται απογευματινές ώρες στο εκπαιδευτικό κέντρο της PwC στο Χαλάνδρι επί της Λεωφόρου Κηφισίας 260 – 262 (Είσοδος από οδό Κόδρου). Σχετικά με την PwC

Η PwC Ελλάδας βοηθά επιχειρήσεις και ιδιώτες να δημιουργήσουν έργο που έχει την αξία που αναζητούν. Είμαστε μέλος του δικτύου εταιρειών της PwC, ένα δίκτυο με 169.000 στελέχη σε περισσότερες από 158 χώρες. Οι άνθρωποί μας δεσμεύονται να παραδίδουν ποιοτικό έργο, στην Ελλάδα και παγκοσμίως, στις ελεγκτικές, φορολογικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες που αναλαμβάνουν. Έχουμε γραφεία στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και απασχολούμε περισσότερους από 800 εργαζόμενους. Πείτε μας τι έχει αξία για σας και μάθετε ακόμα περισσότερα στην ιστοσελίδα μας, www.pwc.com/gr.
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο