Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις
Αλλες ειδήσεις

Ρυθμίσεις για τις απαιτήσεις από το Δημόσιο - Μόνο με εγγυητική επιστολή η πληρωμή χρηματικών απαιτήσεων σε βάρος του Δημοσίου

Τίθεται σε εφαρμογή η ρύθμιση που επιτρέπει στις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν χρηματικές απαιτήσεις από το Δημόσιο να εισπράξουν τα ποσά, προσκομίζοντας όμως ισόποση εγγυητική επιστολή.

Οι οφειλές του Δημοσίου ξεπερνούν πλέον τα 6 δισ. ευρώ και ο υφυπουργός Οικονομικών κ. Γ. Μαυραγάνης, με εγκύκλιό του (ΠΟΛ.1175/10.8.2012), θέτει σε ισχύ διατάξεις που «ξεμπλοκάρουν» εν μέρει τις διαδικασίες επιστροφής των χρημάτων που οφείλει το Δημόσιο στους ιδιώτες.

Συγκεκριμένα, με την εγκύκλιο προβλέπεται ότι προκειμένου να εκτελεστεί δικαστική απόφαση από την οποία απορρέει χρηματική υποχρέωση του Δημοσίου, στην περίπτωση που αυτή δεν έχει καταστεί αμετάκλητη, απαιτείται η προσκόμιση από το δικαιούχο εγγυητικής επιστολής τράπεζας ισόποσης με την απαίτησή του κατά του Δημοσίου. 

Το ίδιο μάλιστα ισχύει και όταν η χρηματική υποχρέωση του Δημοσίου απορρέει από άλλο, πλην της δικαστικής απόφασης, εκτελεστό τίτλο (κυρίως ως τέτοιος νοείται η διαταγή πληρωμής), ο οποίος έχει προσβληθεί με ένδικο βοήθημα.

Το ύψος της εγγυητικής επιστολής μπορεί κατόπιν αιτήσεως του δικαιούχου να μειώνεται μέχρι το ήμισυ, με απόφαση του δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση ή του δικαστηρίου στο οποίο εκκρεμεί η εκδίκαση του ένδικου βοηθήματος.

Ο κ. Μαυραγάνης εφιστά την προσοχή των προϊσταμένων όλων των ΔΟΥ, ώστε, όταν πρόκειται να εξοφλήσουν χρηματική απαίτηση σε βάρος του Δημοσίου, που απορρέει από δικαστική απόφαση ή διαταγή πληρωμής, να ελέγχουν εξονυχιστικά τη συνδρομή όλων των προϋποθέσεων και σε αρνητική περίπτωση να μην προχωρούν στην εξόφληση, ενημερώνοντας ταυτόχρονα εγγράφως την οικονομική υπηρεσία του φορέα που βαρύνεται με τη σχετική δαπάνη. Στο πλαίσιο του ελέγχου οφείλουν να αναζητούν με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο από την ανωτέρω υπηρεσία έγγραφη βεβαίωση ότι πληρούνται όλες οι προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία προϋποθέσεις και ότι έχει κατατεθεί εγγυητική επιστολή τράπεζας, το ύψος αυτής, καθώς και φωτοαντίγραφό της.

Αξίζει να σημειωθεί πάντως ότι ο κ. Μαυραγάνης έχει ήδη εξαγγείλει και έχει δώσει εντολή να επισπευστούν οι διαδικασίες θέσπισης ενός νέου ευέλικτου συστήματος συμψηφισμού των χρεών από και προς το Δημόσιο.

Πλέον προωθείται ρύθμιση, η οποία θα προβλέπει να συμψηφίζονται και μη ληξιπρόθεσμα χρέη, μέτρο που, αν εφαρμοστεί, θα δώσει ανάσα σε χιλιάδες επιχειρήσεις, προς τις οποίες το Δημόσιο οφείλει περισσότερα από 7 δισ. ευρώ, οι οποίες καλούνται να πληρώσουν φόρους και, κυρίως, ΦΠΑ για έσοδα που δεν έχουν εισπράξει.

Για το λόγο άλλωστε αυτό εξετάζεται ήδη από τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου η δυνατότητα τροποποίησης του άρθρου 11 του νόμου 3943/2011, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα συμψηφισμού και μη ληξιπρόθεσμων οφειλών του φορολογουμένου με απαίτηση από το Δημόσιο, ενώ μελετάται να τροποποιηθεί και μια άλλη περίπτωση που έχει δημιουργήσει αμφισβήτηση, δηλαδή της δυνατότητας που δίνεται να αναβιώνουν παραγεγραμμένες απαιτήσεις του Δημοσίου.

Η απαίτηση κατά του Δημοσίου, που προτείνεται σε συμψηφισμό με βεβαιωμένα χρέη του δικαιούχου, πρέπει να είναι βέβαιη, εκκαθαρισμένη, να μην εξαρτάται από κάποιο όρο ή προθεσμία, να υφίσταται κατά το χρόνο της δήλωσης συμψηφισμού και να αποδεικνύεται από τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή άλλο δημόσιο έγγραφο.
Για μεγαλύτερη μάλιστα διευκόλυνση των υπόχρεων, επιτρέπεται και η εξόφληση οφειλών προς το Δημόσιο, που προκύπτουν από την υποβολή δήλωσης φόρου ή άλλων εσόδων του φορολογουμένου, με συμψηφισμό απαιτήσεων αυτού κατά του Δημοσίου.

Ο συγκεκριμένος συμψηφισμός αφορά σε δηλώσεις που υποβάλλονται μόνο στη ΔΟΥ, ανεξάρτητα αν υπάρχει υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής ή όχι, ενώ διενεργείται κατόπιν δήλωσης συμψηφισμού του δικαιούχου της απαίτησης κατά του Δημοσίου, η οποία γίνεται αποδεκτή μόνο εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις και εφόσον δεν υπάρχουν ήδη βεβαιωμένα χρέη, τα οποία συμψηφίζονται υποχρεωτικά κατά προτεραιότητα αυτεπάγγελτα.

Σε κάθε περίπτωση οι προϊστάμενοι των εφοριών μπορούν αυτεπάγγελτα να προχωρούν στο συμψηφισμό απαιτήσεων κατά του Δημοσίου με βεβαιωμένα χρέη που υπάρχουν σε ΔΟΥ ή τελωνεία, ληξιπρόθεσμα ή μη, ανεξαρτήτως εάν έχουν υπαχθεί σε νομοθετική ρύθμιση ή σε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, ή τελούν σε αναστολή και από τα στοιχεία που υπάρχουν αποδεικνύεται η απαίτηση του οφειλέτη κατά του Δημοσίου. 

Τέλος, ο συμψηφισμός απαιτήσεων κατά του Δημοσίου, που προκύπτουν από Δημόσιο εκτός ΔΟΥ ή τελωνείου, προτείνεται με δήλωση του οφειλέτη που υποβάλλεται στη ΔΟΥ, η οποία είναι αρμόδια για την είσπραξη του χρέους.


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).

Παλαιότερα σχόλια

image description Me | Αυγούστου 25, 2012 4:50 μ.μ. | Reply
Δηλαδή για να εισπράξει κάποιος την απαίτησή του από το δημόσιο, θα πληρώνει εκτός από το δικηγόρο του, εκτός από το κόστος δανεισμού για την αναπλήρωση της ρευστότητας που του στερεί το δημόσιο, και προμήθεια εγγυητικής ανά τρίμηνο, όταν τα ελληνικά δικαστήρια που κινούνται με την ταχύτητα του φωτός μέχρι να βγάλουν τελεσίδικη απόφαση. Κι αν έχει φτάσει σε δυσμενή οικονομική κατάσταση λόγω του μπαταχτσή δημοσίου, ποιά τράπεζα του δίνει εγγυητική; Εντελώς διεστραμμένοι οι τύποι στο ΥΠΟΙΚ.
image description ΖΑΦΕΙΡΗΣ Δ | Αυγούστου 25, 2012 5:51 μ.μ. | Reply
ΚΟΙΤΑ ΡΕ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ ΕΦΕΥΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ! ΤΟΣΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΒΑΦΤΙΣΕΙΣ ΤΗΝ ΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΧΡΕΟΚΟΠΙΑ! ΤΣ, ΤΣ, ΤΣ, ΤΣ! ΦΟΒΕΡΟΙ ΟΙ ΤΥΠΟΙ ΤΕΛΙΚΑ!
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο