Ειδήσεις Εργατικά Ασφαλιστικά

ΟΑΕΔ: 922.070 άνεργοι στις λίστες τον Ιούλιο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ και ΠΡΟΝΟΙΑΣ


ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αθήνα, 20-8-2012
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΑΕΔ
ΙΟΥΛΙΟΣ 2012Στα 794.924 άτομα ανέρχονται οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ κατά το μήνα Ιούλιο. Από αυτά 329.329 είναι άνδρες (ποσοστό 41,43%) και 465.595 είναι γυναίκες (ποσοστό 58,57%). Ο αριθμός αυτός παρουσιάζει αύξηση κατά  1,59% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.  
Στην ηλικιακή ομάδα από 30-54 ετών αναλογεί το 63,41% των εγγεγραμμένων ανέργων, στην ηλικιακή ομάδα κάτω των 30 αναλογεί το 26,98% και στην ηλικιακή ομάδα άνω των 55 ετών αναλογεί το 9,61%.
Στο εκπαιδευτικό επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αναλογεί το 46,66%  των εγγεγραμμένων ανέργων, στο εκπαιδευτικό επίπεδο υποχρεωτικής εκπαίδευσης (έως 3η Γυμνασίου) αναλογεί το 34,23%, στο εκπαιδευτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης το 18,01% και στο εκπαιδευτικό επίπεδο χωρίς εκπαίδευση αναλογεί το 1,10%.
Στους Έλληνες υπηκόους αναλογεί το 92,52% των εγγεγραμμένων ανέργων, στους υπηκόους τρίτων χωρών το 5,90% και στους υπηκόους της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 1,58%.
Ο αριθμός των επιδοτούμενων ανέργων ανέρχεται σε 187.273 άτομα και εμφανίζεται μειωμένος κατά -405 άτομα, ποσοστό -0,22% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Ιούνιο. Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, το 84,68% είναι κοινοί επιδοτούμενοι, το 5,35% είναι επιδοτούμενοι σε οικοδόμο-τεχνικά επαγγέλματα, το 4,89% είναι εκπαιδευτικοί επιδοτούμενοι, το 2,45% είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων επιδοτούμενοι, το 2,13% είναι εποχικοί λοιποί επιδοτούμενοι (αγροτικά) και το 0,50% είναι λοιποί επιδοτούμενοι.  
Οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν σε 90.791, μειωμένες κατά -9,12% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (99.899) και αυξημένες κατά 11,03% σε σχέση με τον Ιούλιο του 2011 (81.773). Οι απολύσεις (καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου) έφθασαν τις 23.551 (μειωμένες κατά -7,81% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και μειωμένες κατά -1,82% σε σχέση με τον Ιούλιο του 2011), οι λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου τις 29.918 (μειωμένες  κατά      -29,90% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και μειωμένες κατά -5,12% σε σχέση με τον Ιούλιο του 2011) και οι οικειοθελείς αποχωρήσεις τις 23.191 (αυξημένες κατά 7,89% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και μειωμένες κατά -9,09% σε σχέση με τον Ιούλιο του 2011). Το σύνολο των καταγγελιών συμβάσεων αορίστου χρόνου και των λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου ανέρχεται σε 53.469, το 55,95% του οποίου οφείλεται σε αποχωρήσεις από την αγορά εργασίας λόγω λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Το μέγεθος αυτό είναι μειωμένο κατά -21,63% από τον προηγούμενο μήνα Ιούνιο (68.223) και μειωμένο κατά -3,69% σε σχέση με τον Ιούλιο του 2011 (55.520).

Από τις παραπάνω ροές της μισθωτής απασχόλησης προκύπτει αύξηση της μισθωτής απασχόλησης κατά 14.131 θέσεις εργασίας, έναντι 10.180 τον Ιούνιο  και 743 τον Ιούλιο του 2011.

Ακολουθεί το αναλυτικό στατιστικό δελτίο του ΟΑΕΔ για την κίνηση της αγοράς εργασίας το μήνα Ιούλιο του 2012.
 
Α.    ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

Α.1    ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ
Το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων  για το μήνα Ιούλιο 2012 ανήλθε σε 794.924 άτομα. Από αυτά 337.705 (ποσοστό 42,48%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και μεγαλύτερο των 12 μηνών, και 457.219 (ποσοστό 57,52%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Στην Περιφέρεια Αττικής αναλογεί το 37,48% των ανέργων που αναζητούν εργασία από το σύνολο της χώρας και στην Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας  αναλογεί  το 19,35%.
Από το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων οι 329.329 είναι άνδρες (ποσοστό 41,43%) και οι 465.595 είναι γυναίκες (ποσοστό 58,57%).
Στην ηλικιακή ομάδα από 30-54 ετών το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 504.054 άτομα (ποσοστό 63,41%), στην ηλικιακή ομάδα κάτω των 30 σε 214.443 άτομα (ποσοστό 26,98%) και στην ηλικιακή ομάδα άνω των 55 ετών σε 76.427 άτομα (ποσοστό  9,61%).
Στο εκπαιδευτικό επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 370.883 άτομα (ποσοστό 46,66%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο υποχρεωτικής εκπαίδευσης (έως 3η Γυμνασίου) ανήλθε σε 272.097 άτομα (ποσοστό 34,23%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ανήλθε σε 143.170 άτομα (ποσοστό 18,01%) και στο εκπαιδευτικό επίπεδο χωρίς εκπαίδευση σε 8.774 άτομα (ποσοστό 1,10%).
Στους Έλληνες υπηκόους το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 735.500 άτομα (ποσοστό 92,52%), στους υπηκόους τρίτων χωρών ανήλθε σε 46.884 άτομα (ποσοστό 5,90%) και στους υπηκόους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανήλθε σε 12.540 άτομα (ποσοστό 1,58%).
Σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (Ιούνιο 2012) και τον αντίστοιχο μήνα  του προηγούμενου έτους (Ιούλιο 2011) καταγράφηκαν:
    Αύξηση των εγγεγραμμένων ανέργων από τον προηγούμενο μήνα κατά        12.431 άτομα, με ποσοστιαία μεταβολή 1,59%, με τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση μεταξύ των Περιφερειών να έχει καταγραφεί στην Περιφέρεια Αττικής (3,40%) και αύξηση κατά 95.266 άτομα με ποσοστιαία μεταβολή 13,62% από τον Ιούλιο του 2011.
    Αύξηση των μακροχρόνια ανέργων σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα κατά 4.288 άτομα, με ποσοστιαία μεταβολή 1,29%, με τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση μεταξύ των Περιφερειών να έχει καταγραφεί στην Περιφέρεια Ιόνιων Νήσων (3,29%) και αύξηση κατά 69.781 άτομα με ποσοστιαία μεταβολή 26,05% από τον Ιούλιο του 2011.


Το σύνολο των εγγεγραμμένων ατόμων που δήλωσαν ότι δεν αναζητούν εργασία για το μήνα Ιούλιο 2012 ανήλθε σε 127.146 άτομα, από τα οποία 35.413 είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και μεγαλύτερο των 12 μηνών και 91.733 εγγεγραμμένα για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

Α.2    ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ
Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) κατά το μήνα Ιούλιο ανέρχεται σε 187.273 άτομα. Από αυτά 158.581 (ποσοστό 84,68%) είναι κοινοί επιδοτούμενοι, 10.025 (ποσοστό 5,35%) είναι επιδοτούμενοι σε οικοδόμο-τεχνικά επαγγέλματα, 9.156 (ποσοστό 4,89%) είναι εκπαιδευτικοί επιδοτούμενοι, 4.588 (ποσοστό 2,45%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων επιδοτούμενοι, 3.987 (ποσοστό 2,13%)  είναι εποχικοί λοιποί επιδοτούμενοι (αγροτικά) και 936 (ποσοστό 0,50%)  είναι λοιποί επιδοτούμενοι.  Το σύνολο του αριθμού των δικαιούχων που πληρώθηκαν και στο τέλος του μήνα  συνεχίζουν να έχουν δικαίωμα επιδότησης ανέρχεται σε  160.916 άτομα.

Σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (Ιούνιο 2012) και τον αντίστοιχο μήνα  του προηγούμενου έτους (Ιούλιο 2011) καταγράφηκαν:
    Μείωση του συνόλου των επιδοτούμενων ανέργων (κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτούμενοι και εποχικοί επιδοτούμενοι τουριστικών επαγγελμάτων) από τον προηγούμενο μήνα κατά -405 άτομα και μείωση κατά -18.261 άτομα από τον Ιούλιο του 2011.  
    Αύξηση των κοινών και λοιπών κατηγοριών επιδοτούμενων ανέργων από τον προηγούμενο μήνα κατά 2.532 άτομα και μείωση κατά -19.081 άτομα από τον Ιούλιο του 2011.  
    Μείωση των εποχικών τουριστικών επαγγελμάτων επιδοτούμενων ανέργων από τον προηγούμενο μήνα κατά  -2.937 άτομα και αύξηση κατά 820 άτομα από τον Ιούλιο του 2011.  
    Αύξηση του αριθμού των δικαιούχων που πληρώθηκαν και στο τέλος του μήνα  συνεχίζουν να έχουν δικαίωμα επιδότησης από τον προηγούμενο μήνα κατά 5.325 άτομα και μείωση κατά -13.826 άτομα από τον Ιούλιο του 2011.  


Β.    ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
Β.1    ΑΝΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ
Οι αναγγελίες πρόσληψης στο σύνολο της χώρας για το μήνα Ιούλιο ανέρχονται σε 90.791, μειωμένες κατά -9,12% από τον προηγούμενο μήνα Ιούνιο (99.899) και αυξημένες κατά 11,03% σχετικά με τον Ιούλιο του 2011 (81.773).

Β.2    ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Οι καταγγελίες σύμβασης αορίστου χρόνου στο σύνολο της χώρας για τον μήνα Ιούλιο ανέρχονται σε 23.551, καταγράφοντας μια μείωση από τον προηγούμενο μήνα κατά  -1.995 άτομα.

Β.3    ΛΗΞΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Οι λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου στο σύνολο της χώρας για τον  μήνα Ιούλιο ανέρχονται σε 29.918, καταγράφοντας μια μείωση από τον προηγούμενο μήνα κατά  -12.759  άτομα.   
Το σύνολο των καταγγελιών συμβάσεων αορίστου χρόνου και των λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου  ανέρχεται σε 53.469, το 55,95% του οποίου οφείλεται σε αποχωρήσεις από την αγορά εργασίας λόγω λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Το μέγεθος αυτό είναι μειωμένο κατά -21,63% από τον προηγούμενο μήνα Ιούνιο (68.223)  και  μειωμένο  κατά -3,69% σε σχέση με τον Ιούλιο του 2011 (55.520).

Β.4    ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ
Οι οικειοθελείς αποχωρήσεις στο σύνολο της χώρας για τον μήνα Ιούλιο  ανέρχονται σε 23.191 μειωμένες κατά  -9,09% σε σχέση με τον Ιούλιο του 2011 (25.510) και  αυξημένες  κατά 7,89% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Ιούνιο (21.496).  

Β.5    ΚΑΘΑΡΕΣ ΡΟΕΣ
Οι καθαρές ροές της μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα -δηλαδή, οι προσλήψεις μείον τις καταγγελίες και τις λήξεις συμβάσεων μείον τις οικειοθελείς αποχωρήσεις- ανέρχονται σε 14.131 έναντι 10.180 τον προηγούμενο μήνα Ιούνιο  και  743 τον  Ιούλιο του 2011.
Για περισσότερο αναλυτικά στατιστικά στοιχεία σε επίπεδο περιφέρειας καθώς και συνοπτικές εκθέσεις, βλ. στο www.oaed.gr.
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).

Παλαιότερα σχόλια

image description Dimitrios_fin | Αυγούστου 22, 2012 12:45 μ.μ. | Reply
Ποτέ μου δεν κατάλαβα τι προσφέρει αυτός ο οργανισμός . Ο κάθε εργαζόμενος ανάγκη έχει απο αξιοπρεπή εργασία και μισθό . Μήπως λέω μήπως συνάδελφοι ήρθε η ώρα να δραστηριοποιηθουμε κι εμείς και να πάψουμε να είμαστε τα υπό υγεία του συστήματος ;
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο