Ειδήσεις Εργατικά Ασφαλιστικά

Επιστολή του υπουργού Εργασίας προς τους Κοινωνικούς Εταίρους

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Αθήνα, 31 Ιουλίου 2012

Προς:
1. Πρόεδρο Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος 
κ. Ιωάννη Παναγόπουλο
2. Πρόεδρο Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου
κ.  Βασίλειο Κορκίδη
3. Πρόεδρο Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών
κ.  Δημήτριο Δασκαλόπουλο
4. Πρόεδρο Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών & Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος
κ.  Δημήτριο Ασημακόπουλο

Θέμα: «Επιστολή του υπουργού Εργασίας προς τους Κοινωνικούς Εταίρους»

Κύριε Πρόεδρε,

Αισθάνομαι την ανάγκη να εκφράσω τις ευχαριστίες και την ικανοποίησή μου για την ενεργό παρουσία και συμμετοχή σας στον κοινωνικό διάλογο, ο οποίος διεξάγεται εν μέσω μιας ιδιαίτερα δύσκολης, πρωτόγνωρης θα έλεγα, οικονομικής και κοινωνικής συγκυρίας. Η αντιμετώπιση των μεγάλων και κρίσιμων ζητημάτων της εργασίας, αποτελεί ενδεχομένως τη σημαντικότερη πρόκληση για την κυβερνητική πολιτική, για τις παραγωγικές δυνάμεις του τόπου, για τον ίδιο τον κόσμο της εργασίας.

Όλοι αναγνωρίζουμε ότι στην ελληνική αγορά εργασίας παρουσιάζονται μια σειρά από στρεβλώσεις και παθογένειες που εμποδίζουν την εύρυθμη λειτουργία της, τη δημιουργία ποιοτικής και καλά αμειβόμενης απασχόλησης, την ένταξη όλων όσων θέλουν και μπορούν να εργαστούν. 

Πολλές - οι περισσότερες - από αυτές τις στρεβλώσεις υφίστανται εδώ και πολλά χρόνια, με την ευθύνη για τη μη έγκαιρη και θαρραλέα αντιμετώπισή τους να βαραίνει όλους μας, πολιτεία και κοινωνικούς εταίρους.

Από την άλλη, μέσα σε ένα ασφυκτικό οικονομικό περιβάλλον λόγω της παρατεινόμενης ύφεσης και των περιορισμών της δημοσιονομικής προσαρμογής, μια σειρά νέων ρυθμίσεων που έχουν επιβληθεί φαίνεται καταρχήν να εντείνουν τις ανισορροπίες στην αγορά εργασίας.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την έξαρση της ανασφάλειας των εργαζομένων, των επαγγελματιών, των μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων και, κυρίως, των μεγάλων θυμάτων αυτής της κρίσης, δηλαδή των ανέργων και όλων όσων βρίσκονται «εκτός» της αγοράς εργασίας.

Σε αυτό το πλαίσιο, είναι περισσότερο αναγκαία από ποτέ η κοινωνική συνεννόηση  και η συστράτευση των παραγωγικών δυνάμεων για την αποκατάσταση της ισορροπίας στην αγορά εργασίας. Οι εφικτές λύσεις και απαντήσεις στις δύσκολες ασκήσεις που μας θέτει η πραγματικότητα δεν μπορούν να προέλθουν πλέον από «κλειστά» και μεμονωμένα πεδία αποφάσεων, ούτε μόνο από την κυβέρνηση, ούτε μόνο από τους κοινωνικούς εταίρους. 

Απαιτούν τη σύναψη «Νέων Κοινωνικών Συμφωνιών», ώστε με μικρά και μεγάλα βήματα να βελτιώσουμε την ποιότητα και τις επιδόσεις της αγοράς εργασίας, να υποστηρίξουμε την ανάπτυξη, να κατακτήσουμε υψηλότερα επίπεδα αξιοπιστίας και, συνεπώς, να στηρίξουμε με πειστικά επιχειρήματα τη στρατηγική επαναδιαπραγμάτευσης όρων του μνημονίου.

Συνοψίζοντας τη συζήτηση που διεξήχθη στο πλαίσιο της πρώτης μας συνάντησης στις 19 Ιουλίου 2012, εκτιμώ ότι η θεματολογία του διαλόγου θα μπορούσε να ταξινομηθεί στους παρακάτω άξονες:

1. Άμεσες, στοχευμένες και αποτελεσματικές δράσεις για την αντιμετώπιση της υψηλής ανεργίας 
2. Καταπολέμηση της αδήλωτης-μαύρης εργασίας και της εκτεταμένης εισφοροδιαφυγής 
3. Μη μισθολογικό κόστος εργασίας 
4. Μείωση διοικητικών βαρών και γραφειοκρατίας στην αγορά εργασίας 
5. Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας – Κατώτατος μισθός 
6. Διατήρηση του σημαντικού μέρους των κοινωνικών υπηρεσιών των καταργηθέντων Οργανισμών Εργατικής Εστίας & Κατοικίας 

Έχω τονίσει ότι ο διάλογος που ήδη ξεκινήσαμε θα είναι ανοικτός, ειλικρινής και δημιουργικός. Επειδή τα προβλήματα είναι πολλά και πιεστικά και οι πολίτες απαιτούν υπεύθυνες απαντήσεις, στο διάλογό μας δεν χωρούν προσχηματικές υπεκφυγές και τακτικισμοί. Η Κυβέρνηση προσέρχεται στο διάλογο αυτό με συγκεκριμένες θέσεις και προτάσεις τις οποίες και σας παρουσιάζω, σύμφωνα με τους άξονες που προανέφερα: 

1. Άμεσες, στοχευμένες και αποτελεσματικές δράσεις για την αντιμετώπιση της υψηλής ανεργίας

Είναι ευνόητο ότι η δημιουργία νέων, βιώσιμων θέσεων εργασίας και, συνεπώς, η αποτελεσματική καταπολέμηση της ανεργίας είναι, πρωτίστως, ζήτημα του αναπτυξιακού δυναμισμού μιας οικονομίας. Είναι κατεξοχήν αρμοδιότητα της οικονομικής και αναπτυξιακής πολιτικής. Ωστόσο, ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσης και δραματικής πτώσης της οικονομικής δραστηριότητας, η παροχή ευκαιριών απασχόλησης και επανένταξης στην αγορά εργασίας συμβάλλει στην ανακούφιση των ανέργων και την αποφυγή της απαξίωσης των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, λόγω παρατεταμένης απομάκρυνσης από την αγορά εργασίας. 

Σε αυτό το πλαίσιο, προτείνουμε την εντατικοποίηση των πολιτικών, τόσο αυτών που αφορούν στη δημιουργία νέων ευκαιριών απασχόλησης, όσο και αυτών που αποσκοπούν στη συγκράτηση περαιτέρω απολύσεων και τη διατήρηση υφιστάμενου προσωπικού σε επιχειρήσεις, κυριότερα μέσω της επανεξέτασης και αναμόρφωσης των παρεμβάσεων του ΟΑΕΔ. 

Η θέση μας είναι ότι οι δράσεις του ΟΑΕΔ θα πρέπει να είναι περισσότερο αποδοτικές και αποτελεσματικές. Υπάρχει αρκετά μεγάλη εμπειρία από παλαιότερες δράσεις και γνωρίζουμε ότι κατακερματισμένες, αποσπασματικές και υψηλού διαδικαστικού βάρους παρεμβάσεις σπάνια αποδεικνύονται αποτελεσματικές. 

Συνεπώς, εκτός από την αύξηση των διαθέσιμων πόρων για δράσεις και προγράμματα απαιτείται απλούστευση, στοχευμένη συγκέντρωση και καινοτομική αντίληψη των παρεμβάσεων. Απαιτείται πρωτίστως αποτύπωση των πραγματικών αναγκών της αγοράς εργασίας και της ζήτησης που εκδηλώνουν οι επιχειρήσεις ανά κλάδο, ειδικότητα και περιοχή. 

• Πρώτη άμεση πρόκληση αποτελεί το «Εθνικό Σύμφωνο για τους Νέους», από τις καινοτόμες παρεμβάσεις του οποίου θα ωφεληθούν περισσότεροι από 80.000 άνεργοι νέοι το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Στη διαμόρφωση του επιχειρησιακού σχεδίου αυτού συμμετέχουν ήδη εκπρόσωποι σας. 
• Δεύτερη προτεραιότητα συνιστά η ενίσχυση των προγραμμάτων νεανικής επιχειρηματικότητας σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
• Τρίτη προτεραιότητα, είναι η συνέχιση των προγραμμάτων διατήρησης προσωπικού, τόσο μέσω της επιδότησης των ασφαλιστικών εισφορών, όσο και με νέα συνδυαστικά σχήματα χρηματοδότησης μειωμένου χρόνου εργασίας και κατάρτισης.
• Τέλος, τέταρτος άξονας παρεμβάσεων είναι η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στο χώρο της κοινωνικής οικονομίας, της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και σε νέους τομείς οικονομικής ανάπτυξης που παρουσιάζουν δυναμισμό απασχόλησης, κυρίως για νέους και γυναίκες 

Είναι και δική μας θέση ότι ο κατώτατος μισθός πρέπει να επανέλθει σε υψηλότερα επίπεδα μόλις υπάρξουν ευνοϊκότερες οικονομικές συνθήκες. Όμως, προτεραιότητά μας σήμερα πρέπει να είναι η ανάσχεση της ανεργίας και η δημιουργία, με όλα τα διαθέσιμα μέσα, ευκαιριών απασχόλησης. 

Στο πλαίσιο αυτό θα ήθελα να τονίσω ότι παρακολούθησα με ενδιαφέρον την τοποθέτηση των εκπροσώπων των αντιπροσωπευτικών οργανώσεων των εργοδοτών για τη δυνατότητά τους να προτείνουν κατώτατες αμοιβές, υψηλότερες αυτών που έχουν διαμορφωθεί με τις τελευταίες παρεμβάσεις του ν.4046/12. Θα αποτελούσε, πράγματι, μια σημαντική συνεισφορά της εργοδοτικής πλευράς στο ξεπέρασμα της κρίσης, την καταπολέμηση της ανεργίας και την τόνωση της ζήτησης, εάν – σε πρώτη φάση - μετέφραζε ισοδύναμα αυτήν ακριβώς τη δυνατότητα σε αυξημένες προσλήψεις. 

Για παράδειγμα, αν δεχθούμε υποθετικά ότι όλοι οι εργοδοτικοί φορείς συμφωνούν σε μια αύξηση του κατώτατου μισθού από τα επίπεδα των 586 στα 701 ευρώ - δηλαδή κατά 19,62% - τότε θα μπορούσε εναλλακτικά αντί αυτής της αύξησης να προσλαμβάνεται ένας ακόμα εργαζόμενος για κάθε 5 που απασχολούνται σήμερα. Στην παρούσα συγκυρία, αυτό θα ήταν σαφώς πολύ πιο αποτελεσματικό. 

Γιατί «Ζούγκλα στην αγορά εργασίας είναι περισσότερο η ανεργία, παρά η μερική ή και η χαμηλότερα αμειβόμενη εργασία».

2. Καταπολέμηση της αδήλωτης-μαύρης εργασίας και της εκτεταμένης εισφοροδιαφυγής 

Η αδήλωτη εργασία και η εισφοροδιαφυγή αποτελούν διαχρονική «πληγή» στο σώμα της ελληνικής οικονομίας, με ανυπολόγιστες αρνητικές επιπτώσεις. Καταστρατηγούνται τα εργασιακά δικαιώματα, υπονομεύεται η βιωσιμότητα των ασφαλιστικών ταμείων, νοθεύεται ο υγιής ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων.

Ένα νέο μίγμα διοικητικών ελέγχων και κυρώσεων είναι απαραίτητο για την αντιμετώπιση της αυξημένης παραβατικότητας στην αγορά εργασίας. Για αυτό το λόγο, έχουμε επεξεργαστεί μια ολοκληρωμένη πολιτική παρέμβαση, που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων:

• Ενίσχυση του ΣΕΠΕ, τόσο με προσωπικό υψηλών προδιαγραφών από μετατάξεις, όσο και με τεχνικά μέσα για διευκόλυνση των ελέγχων
• Αξιολόγηση του ΣΕΠΕ από Διεθνή Οργανισμό
• Απελευθέρωση των επιθεωρητών εργασίας από διοικητικά καθήκοντα (μέσω της ηλεκτρονικής διασύνδεσης ΣΕΠΕ – ΟΑΕΔ) προκειμένου να διενεργούν περισσότερους ελέγχους, αλλά και θεσμική και λειτουργική υποστήριξη του έργου τους. 
• Μικτά κλιμάκια ελέγχου ΣΕΠΕ, ΙΚΑ και ΣΔΟΕ
• Αυστηροποίηση των ποινών για τους υπότροπους που θα φτάνει μέχρι το κλείσιμο των επιχειρήσεων στις περιπτώσεις συρροής παραβάσεων  Επιχειρήσεις που εισφοροδιαφεύγουν, φοροδιαφεύγουν, δεν αποδίδουν ΦΠΑ, δεν πληρώνουν τους εργαζόμενους δεν έχουν θέση στην ελληνική οικονομία
• Ενεργοποίηση του νόμου για τις προβλεπόμενες κυρώσεις σε εργοδότες που χρησιμοποιούν παράνομους μετανάστες. Αντικατάσταση της παράνομης αυτής εργασίας από άνεργους Έλληνες ή/και νόμιμους μετανάστες 

Το σχέδιο παρέμβασης μας βασίζεται, όμως, και στην καθιέρωση νέων ηλεκτρονικών εργαλείων/μηχανισμών για την αποτελεσματικότερη σύλληψη κάθε μορφής παραβατικότητας:
• Προώθηση της από κοινού είσπραξης εισφορών και φορολογικών εσόδων, μέσω ενιαίου εισπρακτικού μηχανισμού από μία και μόνο δημόσια αρχή.
• Εναρμόνιση προστίμων και προσαυξήσεων για ΦΜΥ (Φόρου Μισθωτών Υπηρεσίων), ΦΠΑ (Φόρου Προστιθέμενης Αξίας) και για ασφαλιστικές εισφορές με σκοπό την απλούστευση και τη δικαιοσύνη του συστήματος
• Επέκταση του φορολογικού πιστοποιητικού που ήδη υπάρχει στο Υπουργείο Οικονομικών, σε φορολογικό-ασφαλιστικό πιστοποιητικό για επιχειρήσεις που ελέγχονται από ορκωτούς λογιστές. 
• Εξέταση της υποχρέωσης έκδοσης ασφαλιστικού πιστοποιητικού για όλες τις επιχειρήσεις. Ο πιστοποιημένος λογιστής θα υποβάλλει μία φορά το χρόνο, μαζί με την τη φορολογική δήλωση και τις ασφαλιστικές εκκρεμότητες της επιχείρησης. Αυτή η μεγάλη αλλαγή θα ενισχύσει τον εισπρακτικό μηχανισμό της πολιτείας, άρα τα έσοδά των Ταμείων, αλλά σε καμία περίπτωση, δεν θα αποτελεί συγχωροχάρτι. Απλά θα αποτελεί άλλο ένα ελεγκτικό επίπεδο που για όσους πιστοποιούν ψευδώς θα υπάρχουν αυστηρές διοικητικές και ποινικές  κυρώσεις. Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του ΙΚΑ θα συνεχίσουν να επιτελούν απρόσκοπτα το έργο τους.
• Με την ηλεκτρονική διασταύρωση των αρχείων όλων των ασφαλιστικών ταμείων με αυτά της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων («ηλεκτρονικό δίχτυ»), θα εντοπίζονται όλες οι περιπτώσεις παράνομης είσπραξης συντάξεων και φοροδιαφυγής. Ήδη από τα πρώτα ευρήματα των διασταυρώσεων εντοπίστηκε ένα ιδιαίτερο σημαντικό ύποπτο δείγμα που περιλαμβάνει εκτός των άλλων και φοροδιαφυγή στους συνταξιούχους.

Επιπλέον. προτείνουμε σε όλους του κοινωνικούς εταίρους να συμμετάσχουν ενεργά στην εκστρατεία για τη μείωση της αδήλωτης μαύρης εργασίας και της εισφοροδιαφυγής. Ειδικότερα, θα ήταν αποδοτικό εάν οι ίδιες οι εργοδοτικές οργανώσεις καθιέρωναν κυρώσεις για όσα από τα μέλη τους παραβιάζουν συστηματικά την εργατική νομοθεσία.  

Ωστόσο, το φαινόμενο της αδήλωτης εργασίας και εισφοροδιαφυγής, όπως και γενικότερα η παραοικονομία και οι υπόγειες πλευρές των οικονομικών δραστηριοτήτων, δεν είναι ένα αποκομμένο σύμπτωμα οικονομικής συμπεριφοράς. Αναπτύσσεται εκεί όπου ευδοκιμούν ευνοϊκές κοινωνικές, οικονομικές και θεσμικές προϋποθέσεις. 

Για αυτό το λόγο πέρα από την εντατικοποίηση των διοικητικών ελέγχων και την αυστηροποίηση των κυρώσεων, πρέπει να αναληφθούν, παράλληλα, πρωτοβουλίες στο πεδίο του μη μισθολογικού κόστους εργασίας και στη μείωση του διοικητικού βάρους στην απασχόληση (σημεία 4 και 5). Για να καταστεί η αδήλωτη απασχόληση και η εισφοροδιαφυγή πολύ λιγότερο ελκυστική. 

Σε κάθε περίπτωση, απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη του στόχου της καταπολέμησης της αδήλωτης εργασίας και της εισφοροδιαφυγής είναι η καλλιέργεια κλίματος εμπιστοσύνης στις σχέσεις μεταξύ πολιτείας, εργοδοτών και εργαζομένων. 
 
3. Μη μισθολογικό κόστος εργασίας  

Είναι γνωστό ότι η «φορολογική σφήνα» μεταξύ αυτού που πληρώνει ο εργοδότης και αυτού που τελικά λαμβάνει ο εργαζόμενος, συνιστά σημαντικό αντικίνητρο δημιουργίας θέσεων μισθωτής απασχόλησης στην επίσημη οικονομία. Αντίθετα, όσο υψηλότερη είναι αυτή η φορολογική επιβάρυνση, τόσο μεγαλύτερη καθίσταται η διαρροή της απασχόλησης σε αφανείς και παραοικονομούσες δραστηριότητες. 

Είμαστε θετικοί στη σταδιακή μείωση των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, το επίπεδο των οποίων στην Ελλάδα είναι αρκετά υψηλό σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. 

Η μείωση των εισφορών θα γίνει σταδιακά, παράλληλα και σε συνάρτηση με τον σχεδιασμό αναμόρφωσης του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης. Η μείωση της εισφοροδιαφυγής και, κυρίως, ο έλεγχος της μαύρης εργασίας θα επιτρέψουν τον εξορθολογισμό των εισφορών Κοινωνικής Ασφάλισης χωρίς επιπτώσεις στο ύψος των συντάξεων. 

4. Μείωση διοικητικών βαρών και γραφειοκρατίας στην αγορά εργασίας 

Η θέση της Κυβέρνησης είναι ότι, παράλληλα, με επιμέρους ενέργειες μείωσης της διοικητικής επιβάρυνσης στη διαδικασία δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, πρέπει να επιχειρηθεί η κωδικοποίηση – απλοποίηση της εργατικής νομοθεσίας. Η πολυπλοκότητα της εργατικής νομοθεσίας, οι ασαφείς και πολλές φορές αλληλοαναιρούμενες ρυθμίσεις και τα πρόσθετα διοικητικά βάρη, που έχουν συσσωρευτεί διαχρονικά στην εργασιακή σχέση, λειτουργούν ως αντικίνητρο στην επιχειρηματική πρωτοβουλία και ανάπτυξη, στην δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και ενθαρρύνουν την αδήλωτη εργασία, μειώνοντας τα συνολικά επίπεδα απασχόλησης.

Η συγκέντρωση σε μια νέα, μοναδική νομική ενότητα, με απλή γλώσσα και πλήρη καταγραφή των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των εργοδοτών, των εργαζομένων και της Διοίκησης, θα απλουστεύσει την νομική πληροφορία, θα απαλλάξει τους εμπλεκομένους από το άγχος της αναζήτησης διάσπαρτων διατάξεων της εργατικής και κοινοτικής νομοθεσίας. 

Με τον τρόπο αυτό και χωρίς αλλοίωση ή παρέμβαση στα ήδη κεκτημένα, χωρίς καμία επίπτωση στην θεσμική προστασία της εργασίας, θα τονωθεί η εγχώρια μικρή αλλά δυναμική επιχειρηματικότητα, θα συμβάλλει στη δημιουργία ελκυστικού κλίματος για την προσέλκυση επενδύσεων, θα ανασταλεί η διαρροή της οικονομικής δραστηριότητας στην παραοικονομία και το κυριότερο θα ανακτηθεί και εμπεδωθεί το κλίμα εμπιστοσύνης, που θα πρέπει να διέπει τις σχέσεις πολιτείας, εργοδοτών και εργαζομένων, με την καθιέρωση απλών, καθαρών και σταθερών κανόνων, που θα ισχύουν για όλους. 

Είναι προφανές ότι ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων στο έργο της κωδικοποίησης – απλοποίησης της εργατικής νομοθεσίας πρέπει να είναι αποφασιστικός.  

Επίσης, σημαντική μείωση του γραφειοκρατικού βάρους των επιχειρήσεων θα προέλθει από την ηλεκτρονική διασύνδεσή τους με το πληροφοριακό σύστημα ΙΚΑ-ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ που ξεκινά τις επόμενες εβδομάδες. Το ετήσιο όφελος για τις επιχειρήσεις θα ξεπεράσει τα 25 εκατ. Ευρώ.

5. Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας – Κατώτατος μισθός

Σύμφωνα με το κείμενο των σημείων προγραμματικής σύγκλισης των τριών κομμάτων που συγκροτούν την παρούσα κυβέρνηση «…Η συλλογική αυτονομία και η ισχύς των συλλογικών συμβάσεων εργασίας επανέρχεται στο επίπεδο που προσδιορίζουν το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Δίκαιο και το ευρωπαϊκό κεκτημένο, σύμφωνα με το οποίο το ύψος του μισθού στον ιδιωτικό τομέα συμφωνείται μεταξύ των κοινωνικών εταίρων. Αυτό περιλαμβάνει και την ρύθμιση του κατώτατου μισθού που προβλέπεται στη ρύθμιση της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας…» 

Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας σέβεται τη συλλογική αυτονομία, το θεσμό των συλλογικών διαπραγματεύσεων και την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Υποστηρίζουμε την άποψη ότι ο θεσμός του κατώτατου μισθού στην οικονομία είναι απαραίτητος για πολλούς λόγους, μεταξύ των οποίων η εξασφάλιση ενός αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης για τους εργαζομένους που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό και η αποφυγή του αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων.

Ωστόσο, καθώς οι άμεσες και, κυρίως, οι έμμεσες επιπτώσεις της (αυξητικής ή μειωτικής) διακύμανσης του κατώτατου μισθού επί της ισορροπίας του κρατικού προϋπολογισμού και του ισοζυγίου εξωτερικών πληρωμών είναι σημαντικές, ιδιαίτερα δε σε μια περίοδο σύνθετης δημοσιονομικής προσαρμογής όπως η τωρινή, είναι ευνόητο ότι  υφίσταται άμεσο ενδιαφέρον της πολιτείας για την όσο το δυνατόν πιο προσεκτική διαμόρφωση του θεσμικού εργαλείου των κατώτατων αμοιβών. 

Συνεπώς, θέτουμε στο τραπέζι του κοινωνικού διαλόγου τη δυνατότητα εμπλουτισμού και αναμόρφωσης του μηχανισμού διαμόρφωσης του κατώτατου μισθού (Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας), υπό το φως τόσο των πρόσφατων οικονομικών εξελίξεων όσο και της πλούσιας θεσμικής εμπειρίας άλλων ευρωπαϊκών χωρών, ιδιαίτερα δε αυτών που συνδυάζουν υψηλής ποιότητας συλλογικές εργασιακές σχέσεις με αποφασιστικότερη εμπλοκή του κράτους στο μηχανισμό διαμόρφωσης κατώτατων αμοιβών.

Ενδεικτικά, παραθέτουμε υποδείγματα ευρωπαϊκών χωρών για τη διαμόρφωση των κατώτατων μισθών: 

-Ο κατώτατος μισθός καθορίζεται αποκλειστικά με συμφωνίες των κοινωνικών εταίρων, χωρίς καμία παρέμβαση του κράτους (όπως ισχύει σήμερα στην Ελλάδα).
-Ο κατώτατος μισθός (και μόνο) καθορίζεται κατόπιν τριμερούς διαπραγμάτευσης, εργαζομένων, εργοδοτών και κυβέρνησης
-Ο κατώτατος μισθός καθορίζεται από την κυβέρνηση, ύστερα από διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους.
-Διμερείς διαπραγματεύσεις κοινωνικών εταίρων καθορίζουν προτεινόμενο ύψος κατώτατου μισθού. Η κυβέρνηση θεσμοθετεί τον κατώτατο μισθό εντός δεσμευτικού και προκαθορισμένου εύρους 
-Ο κατώτατος μισθός προσδιορίζεται από μια Ανεξάρτητη Αρχή, στην οποία μετέχουν κοινωνικοί εταίροι και εμπειρογνώμονες κύρους και κοινής αποδοχής. Εν συνεχεία, συζητείται και οριστικοποιείται από τον κοινωνικό διάλογο μεταξύ των κοινωνικών εταίρων και νομοθετείται από την κυβέρνηση. 

Εκτιμούμε ότι οι κοινωνικοί εταίροι και το κράτος, υπό το φως των σημερινών οικονομικών συνθηκών, πρέπει να αξιολογήσουμε και να συζητήσουμε στη βάση του ευρωπαϊκού κοινωνικού κεκτημένου τη διεύρυνση και εμπλουτισμό του θεσμού της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. 

6. Διατήρηση των σημαντικού μέρους των κοινωνικών υπηρεσιών των καταργηθέντων Οργανισμών Εργατικής Εστίας & Κατοικίας 

Προτείνουμε τη διατήρηση των σημαντικών κοινωνικών δράσεων των παραπάνω καταργηθέντων οργανισμών (ΟΕΕ και ΟΕΚ), όπως είναι ο κοινωνικός τουρισμός, η παροχή υπηρεσιών βρεφονηπιακών σταθμών, η επιδότηση ενοικίου και επιτοκίου για φτωχά νοικοκυριά και η χρηματοδότηση των συνδικαλιστικών οργανώσεων. 

Οι παραπάνω δραστηριότητες θα μπορούσαν να παρέχονται από μια νέα ενιαία υπο-δομή παροχών προς τους εργαζομένους, ενταγμένη οργανικά στον ΟΑΕΔ, προκειμένου να επιτύχουμε οικονομίες (διαχειριστικής) κλίμακας, υψηλότερη αποδοτικότητα και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Η χρηματοδότηση των παροχών αυτών θα μπορούσε να προκύψει καταρχήν από το σύνολο των εισφορών εργαζομένων υπέρ των καταργηθέντων οργανισμών, ενώ ένας αυτόνομος λογαριασμός εντός του ΟΑΕΔ - σύμφωνα με το πρότυπο του ΛΑΕΚ – θα μπορούσε να αναλάβει τη διαχείριση των αποθεματικών, της ακίνητης περιουσίας και των χρηματοδοτικών ροών. 

Κύριε Πρόεδρε,

Η θεματολογία όπως και οι θέσεις της Κυβέρνησης που σας παρουσίασα αποτελούν, κατά τη γνώμη μου, μια καλή βάση για το διάλογο που εγκαινιάσαμε. Σε κάθε περίπτωση, προσβλέπω και στις δικές σας προτάσεις και θέσεις. 

Σε ό,τι αφορά στο χρονοδιάγραμμα του κοινωνικού διαλόγου, εκτιμώ και προτείνω να έχει διάρκεια τριών (3) μηνών, δηλαδή μέχρι το τέλος του Οκτωβρίου. 

Για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη οργάνωση των εργασιών, προτείνω την άμεση σύσταση πενταμελούς Επιτροπής Υποστήριξης Κοινωνικού Διαλόγου, αποτελούμενη από έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου και έναν εκπρόσωπο από κάθε φορέα (ΓΣΕΕ, ΓΣΕΒΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΒ). Αντικείμενο της Επιτροπής αυτής θα είναι η οργανωτική προετοιμασία των εργασιών διαλόγου, ο επακριβής καθορισμός της ατζέντας και του χρόνου πραγματοποίησης κάθε συνάντησης, η διατύπωση κοινών συμπερασμάτων, κ.λπ.  Στο πλαίσιο αυτό, καλείστε να ορίσετε εκπρόσωπό σας εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, προκειμένου η επόμενη συνάντησή μας να πραγματοποιηθεί εντός του Αυγούστου.

Ελπίζω ότι η ενεργός συμμετοχή σας στο κοινωνικό διάλογο θα συμβάλλει στην αντιμετώπιση των οξυμμένων προβλημάτων που αφορούν στην αγορά εργασίας και, συνεπώς, στο ξεπέρασμα της κρίσης στη χώρα μας.

Είμαι στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω ενημέρωση και διευκρίνιση. 

                                                                                                   
Με εκτίμηση
Ιωάννης Βρούτσης
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).

Παλαιότερα σχόλια

image description doctor | Ιουλίου 31, 2012 4:41 μ.μ. | Reply
Ωραία έκθεση ιδεών Γιάννη. Την επόμενη φορά θα γράψουμε για την ατμοσφαιρική ρύπανση στα μεγάλα αστικά κέντρα.
image description gkazan | Ιουλίου 31, 2012 10:52 μ.μ. | Reply
Έλα βρε κακοήθη γιατρέ... Προετοιμάζεται για του χρόνου, για τις Πανελλήνιες... Άμα αρχίσουν και τα "Αναπόδραστα" σημαίνει οτι είναι ένα βήμα πριν την τελειότητα...ΑΘΑΝΑΤΕ ΠΑΠΑΝΟΥΤΣΕ!!!
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο