Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις
Αλλες ειδήσεις

Αναδιάρθρωση ποινολογίου για φορολογικές παραβάσεις

ΡΙΖΙΚΗ ανατροπή στο «ποινολόγιο» της εφορίας σχεδιάζει το υπουργείο Οικονομικών, με στόχο την κατάργηση αρκετών προστίμων που επιβάλλονται για πολύ μικρές παραβάσεις και τη θέσπιση αυστηρότερων κυρώσεων για βαριές παραβάσεις, όπως τα πλαστά και εικονικά στοιχεία. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι με το νέο καθεστώς δεν θα επιβάλλεται πρόστιμο από την εφορία όταν:

- Διαπιστώνεται για πρώτη φορά οποιαδήποτε παράβαση ανεξάρτητα από το είδος

- Έχουν εκδοθεί αθεώρητα φορολογικά στοιχεία, αντί θεωρημένων από παραδρομή και έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία εμπρόθεσμα και δηλώθηκε εγγράφως από τον υπόχρεο στον προϊστάμενο της ΔΟΥ η παράλειψη αυτή, πριν από τη διαπίστωσή της από οποιονδήποτε φορολογικό έλεγχο

- Για κάποια συναλλαγή που έχει εκδοθεί το μη προσήκον φορολογικό στοιχείο (τιμολόγιο, απόδειξη παροχής, δελτίο αποστολής κ.λπ.) και υπάρχει κάποιο άλλο στοιχείο που εκδόθηκε κανονικά και έχει στοιχεία που παραπέμπουν σε αυτό που προβλέπει η νομοθεσία και εκδόθηκε

- Δεν έχουν εκδοθεί από τον υπόχρεο δελτία αποστολής για τις περιπτώσεις: παράδοσης επιστρεφόμενων αγαθών αξίας μέχρι και 5.000 ευρώ ή παράδοσης αγαθών προς επισκευή, συντήρηση ή άλλη αιτία που δεν συνεπάγεται απόκτηση εσόδων για τον υπόχρεο, εφόσον για τις προαναφερόμενες περιπτώσεις έχουν εκδοθεί από τον παραλήπτη των αγαθών δελτία αποστολής και αποδεικνύεται µε αντίτυπο ή φωτοαντίγραφο του σχετικού δελτίου αποστολής

- Έχουν εκδοθεί δελτία αποστολής µε γενική (ελλιπή) περιγραφή των ειδών εφόσον σκοπός της διακίνησης είναι ο δειγματισμός άνευ παραδόσεως των ειδών και δεν τηρείται βιβλίο αποθήκης

- Αφορούν τυπικές παραβάσεις, οι οποίες δεν καταγράφονται σε αυτές που επηρεάζουν τα ακαθάριστα έσοδα ή τα έξοδα, εφόσον οφείλονται σε παραδρομή ή συγγνωστή πλάνη

- Πρόκειται για υποθέσεις που έχουν ήδη ελεγχθεί με τακτικό φορολογικό έλεγχο ή που έχουν περαιωθεί ως προς τις φορολογίες αυτές με οποιονδήποτε τρόπο.

Στο νέο και ευνοϊκότερο καθεστώς αναμένεται να υπαχθούν και όσοι έχουν ανοιχτές υποθέσεις με την εφορία και βρίσκονται αντιμέτωποι με ποινές που προβλέπονται από την απαρχαιωμένη νομοθεσία που ισχύει ως σήμερα. Ουσιαστικά, με το νέο ποινολόγιο οι επιχειρηματίες αλλά και οι μισθωτοί που έχουν μπλοκ αποδείξεων για μια δεύτερη απασχόληση θα απαλλάσσονται από τον «εφιάλτη» της απόρριψης των βιβλίων τους.
Στις περιπτώσεις όμως μη καταβληθέντων φόρων η εφορία θα επιβάλλει πρόστιμο, ανάλογα με την παράβαση, το οποίο θα κυμαίνεται από 1% έως 10% επί του φόρου που δεν πληρώθηκε.
Επίσης το πρόστιμο δεν θα μειώνεται σε περίπτωση συμβιβασμού, ίσως μόνο σε περιπτώσεις οικειοθελούς συμμόρφωσης, ενώ σε περιπτώσεις πλαστών και εικονικών τιμολογίων θα υπάρχει ειδικό πρόστιμο.

Από την άλλη πλευρά, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου, γνωρίζοντας την οικονομική κατάσταση που επικρατεί στην αγορά αλλά και τις μειώσεις εισοδημάτων που έχουν υποστεί όλοι οι φορολογούμενοι, μελετά «ευκολίες πληρωμής» για τα πρόστιμα που βεβαιώνονται. Το σχέδιο που επεξεργάζονται οι υπηρεσίες του υπουργείου προβλέπει ότι:

- τα πρόστιμα θα καταβάλλονται σε 10 ίσες μηνιαίες δόσεις, με τον περιορισμό ότι κάθε δόση δεν μπορεί να είν-κατά την εμπρόθεσμη καταβολή των προστίμων, εφάπαξ ή σε δόσεις, να παρέχεται έκπτωση 60% για την εφάπαξ καταβολή, 40% για την καταβολή σε δόσεις, για κάθε δόση, εκτός της πρώτης για την οποία δεν παρέχεται έκπτωση. Επισημαίνεται ότι δεν θα είναι δυνατή η πληρωμή με έκπτωση επόμενης δόσης αν δεν έχει εξοφληθεί η προηγούμενη αυτής

- εάν οι φορολογούμενοι καταβάλλουν το σύνολο των προστίμων θα έχουν έκπτωση της τάξης του 30%.
Όπως τονίζουν στελέχη του υπουργείου Οικονομικών σε περιπτώσεις εκ προθέσεως φοροδιαφυγής για ποσά πάνω από ένα όριο ανά έτος ο φορολογικός συμβιβασμός και η πληρωμή των φόρων δεν θα καταργούν τον αξιόποινο χαρακτήρα της φοροδιαφυγής.


Πηγή: Express.gr


Για το ίδιο θέμα το κέρδος aναφέρει:

Ελαφρύτερο γίνεται το ποινολόγιο της εφορίας

Μάχη φορολογικού εξορθολογισμού και...αποτελεσματικότητας δίνει στην κυριολεξία η κυβέρνηση, επιχειρώντας από τη μία πλευρά να μειώσει δραστικά πρόστιμα και κυρώσεις για τους μικροφοροπαραβάτες, ούτως ώστε αυτά να γίνουν εισπρακτέα, ούσα αποφασισμένη από την άλλη να επιβάλλει αυστηρότατες ποινές για συνειδητή φοροδιαφυγή και να ξεκινήσει παράλληλα εξονυχιστικούς ελεγχους.

Πράγματι, αρκετά πριν οι κυβερνητικές προθέσεις μετουσιωθούν σε διατάξεις ενός νέου φορολογικού νομοσχεδίου, ο υφυπουργός Οικονομικών κ. Γ. Μαυραγάννης έχει συνειδητοποιήσει ότι στην περίπτωση που το ποινολόγιο δεν εξορθολογικοποιηθεί, οι ποινές θα παραμείνουν εξοντωτικές και... θεωρητικές. Οπως μάλιστα έχει παραδεχθεί ο ίδιος, ακόμη και στην περίπτωση που μία εταιρεία ήθελε να καταβάλλει πρόστιμο και ποινή προσαύξησης του φόρου από παλαιότερη παράβαση θα ερχόταν αντιμέτωπη με το κλείσιμο εξαιτίας του δυσθεώρητου ύψους της όλης συναλλαγής.

ΜΕΙΩΣΗ Ή ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ

Κατόπιν αυτού και μέσω της κατάργησης του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων το υπουργείο Οικονομικών προσανατολίζεται σε σημαντική μείωση μέχρι και πλήρη κατάργηση των περισσοτέρων προστίμων που επιβάλλονται σήμερα για τις συνηθέστερες τυπικές παραβάσεις. Πρόκειται για πρόστιμα τα οποία είναι ύψους από 50 έως 1.150 ευρώ, επιβάλλονται για ψύλλου πήδημα και αποτελούν το πεδίο του συνήθους... καυγά μεταξύ ελεγκτή και ελεγχόμενου. Πέραν της αίσθησης μίας μικρής αδικίας που αφήνουν στον φορολογούμενο, αθροιζόμενα και προσαυξημένα συνιστούν ένα σημαντικό οικονομικό βάρος. Πολλές από τις παραβάσεις αυτές θα απενεχοποιηθούν και τα πρόστιμα που θα παραμείνουν θα είναι μικρότερα και θα επιβάλλονται για πολύ συγκεκριμένες παραβάσεις.

Στα θετικά των αλλαγών θα πρέπει επίσης να ενταχθεί και η αντικατάσταση του σημερινού συστήματος διάτρησης και θεώρησης βιβλίων και στοιχείων, τα οποία θα προκύπτουν πλέον με ηλεκτρονικό τρόπο, όπως και οι περισσότερες συναλλαγές των φορολογουμένων με την εφορία (όπως για παράδειγμα η έκδοση και πληρωμή των τελών κυκλοφορίας).

Ενδεικτική των προθέσεων της κυβέρνησης για το νέο ποινολόγιο είναι και η πρόταση που έχει τεθεί από τους αναμορφωτές του Κώδικα, να μην επιβάλλεται οποιοδήποτε πρόστιμο σε φορολογούμενο που συλλαμβάνεται να παραβατεί για πρώτη φορά. Επίσης καταργείται το πρόστιμο στις περιπτώσεις ελλιπών δελτίων αποστολής για προϊόντα δειγματισμού, τυπικών εκ παραδρομής παραβάσεων που δεν επηρεάζουν τα ακαθάριστα έσοδα, έκδοσης αθεώρητων φορολογικών στοιχείων, τα οποία όμως έχουν καταχωρηθεί εμπρόθεσμα στα βιβλία.

ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ

Μία εντελώς διαφορετική αντιμετώπιση, ωστόσο, περιμένει εκείνους που θα συλληφθούν να φοροδιαφεύγουν εκ προθέσεως. Η επικρατέστερη και αυστηρότερη πρόταση θέλει οι φορολογούμενοι αυτοί να μην απαλλάσσονται από τις ποινικές κυρώσεις του νόμου έστω κι αν καταβάλλουν το τσουχτερό πρόστιμο.

Το δε πρόστιμο που θα κληθούν να καταβάλλουν μπορεί να φθάσει ακόμη και το 10% του φόρου που δεν κατέβαλαν φοροδιαφεύγοντας, το οποίο μάλιστα δεν θα μειώνεται ούτε στις περιπτώσεις συμβιβασμού με την εφορία. Σύμφωνα, πάντως, με πληροφορίες για τα πρόστιμα που έχουν ήδη βεβαιωθεί θα δοθεί η δυνατότητα καταβολής τους σε 10 ίσες μηνιαίες δόσεις, που δεν μπορεί να είναι μικρότερες από 300 ευρώ. Εάν τα πρόστιμα καταβληθούν εμπρόθεσμα θα παρέχεται έκπτωση 60% για την εφάπαξ καταβολή και 40% για την καταβολή σε δόσεις.
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο