Ειδήσεις Εργατικά Ασφαλιστικά

Στα 782.493 άτομα οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ κατά το μήνα Ιούνιο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ και ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
  
Αθήνα, 16 Ιουλίου 2012 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΑΕΔ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2012

Στα 782.493 άτομα ανέρχονται οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ κατά το μήνα Ιούνιο. Από αυτά 329.198 είναι άνδρες (ποσοστό 42,07%) και 453.295 είναι γυναίκες (ποσοστό 57,93%). Ο αριθμός αυτός παρουσιάζει αύξηση κατά  0,80% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.  

Στην ηλικιακή ομάδα από 30-54 ετών αναλογεί το 63,11% των εγγεγραμμένων ανέργων, στην ηλικιακή ομάδα κάτω των 30 αναλογεί το 27,25% και στην ηλικιακή ομάδα άνω των 55 ετών αναλογεί το 9,64%.

Στο εκπαιδευτικό επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αναλογεί το 46,90%  των εγγεγραμμένων ανέργων, στο εκπαιδευτικό επίπεδο υποχρεωτικής εκπαίδευσης (έως 3η Γυμνασίου) αναλογεί το 34,93%, στο εκπαιδευτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης το 17,04% και στο εκπαιδευτικό επίπεδο χωρίς εκπαίδευση αναλογεί το 1,13%.

Στους Έλληνες υπηκόους αναλογεί το 92,31% των εγγεγραμμένων ανέργων, στους υπηκόους τρίτων χωρών το 6,10% και στους υπηκόους της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 1,59%.

Ο αριθμός των επιδοτούμενων ανέργων ανέρχεται σε 187.678 άτομα και εμφανίζεται μειωμένος κατά -29.211 άτομα, ποσοστό -13,47% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Μάιο. Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, το 84,39% είναι κοινοί επιδοτούμενοι, το 7,26% είναι επιδοτούμενοι σε οικοδόμο-τεχνικά επαγγέλματα, το 4,01% είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων επιδοτούμενοι, το 3,13% είναι εποχικοί λοιποί επιδοτούμενοι (αγροτικά), το 0,64% είναι εκπαιδευτικοί επιδοτούμενοι και το 0,56% είναι λοιποί επιδοτούμενοι.  

Οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν σε 99.899, μειωμένες κατά -8,27% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (108.902) και μειωμένες κατά –2,09% σε σχέση με τον Ιούνιο του 2011 (102.032). Οι απολύσεις (καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου) έφθασαν τις 25.546 (αυξημένες κατά 6,82% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και μειωμένες κατά -4,04% σε σχέση με τον Ιούνιο του 2011), οι λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου τις 42.677 (αυξημένες  κατά  95,43% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και μειωμένες κατά -6,55% σε σχέση με τον Ιούνιο του 2011) και οι οικειοθελείς αποχωρήσεις τις 21.496 (αυξημένες κατά 0,78% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και μειωμένες κατά –7,43% σε σχέση με τον Ιούνιο του 2011). Το σύνολο των καταγγελιών συμβάσεων αορίστου χρόνου και των λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου ανέρχεται σε 68.223, το 62,56% του οποίου οφείλεται σε αποχωρήσεις από την αγορά εργασίας λόγω λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Το μέγεθος αυτό είναι αυξημένο κατά 49,11% από τον προηγούμενο μήνα Μάιο (45.752) και μειωμένο κατά –5,62% σε σχέση με τον Ιούνιο του 2011 (72.287).

Από τις παραπάνω ροές της μισθωτής απασχόλησης προκύπτει αύξηση της μισθωτής απασχόλησης κατά 10.180 θέσεις εργασίας, έναντι 41.820 τον Μάιο  και 6.524 τον Ιούνιο του 2011.

Ακολουθεί το αναλυτικό στατιστικό δελτίο του ΟΑΕΔ για την κίνηση της αγοράς εργασίας το μήνα Ιούνιο του 2012.
 
Α. ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

Α.1 ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

Το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων  για το μήνα Ιούνιο 2012 ανήλθε σε 782.493 άτομα. Από αυτά 333.417 (ποσοστό 42,61%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και μεγαλύτερο των 12 μηνών, και 449.076 (ποσοστό 57,39%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Στην Περιφέρεια Αττικής αναλογεί το 36,82% των ανέργων που αναζητούν εργασία από το σύνολο της χώρας και στην Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας  αναλογεί το 19,40%. 

Από το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων οι 329.198 είναι άνδρες (ποσοστό 42,07%) και οι 453.295 είναι γυναίκες (ποσοστό 57,93%).

Στην ηλικιακή ομάδα από 30-54 ετών το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 493.850 άτομα (ποσοστό 63,11%), στην ηλικιακή ομάδα κάτω των 30 σε 213.191 άτομα (ποσοστό 27,25%) και στην ηλικιακή ομάδα άνω των 55 ετών σε 75.452 άτομα (ποσοστό  9,64%).

Στο εκπαιδευτικό επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 366.997 άτομα (ποσοστό 46,90%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο υποχρεωτικής εκπαίδευσης (έως 3η Γυμνασίου) ανήλθε σε 273.361 άτομα (ποσοστό 34,93%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ανήλθε σε 133.324 άτομα (ποσοστό 17,04%) και στο εκπαιδευτικό επίπεδο χωρίς εκπαίδευση σε 8.811 άτομα (ποσοστό 1,13%).

Στους Έλληνες υπηκόους το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 722.306 άτομα (ποσοστό 92,31%), στους υπηκόους τρίτων χωρών ανήλθε σε 47.766 άτομα (ποσοστό 6,10%) και στους υπηκόους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανήλθε σε 12.421 άτομα (ποσοστό 1,59%).

Σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (Μάιο 2012) και τον αντίστοιχο μήνα  του προηγούμενου έτους (Ιούνιο 2011) καταγράφηκαν:

-Αύξηση των εγγεγραμμένων ανέργων από τον προηγούμενο μήνα κατά 6.186 άτομα, με ποσοστιαία μεταβολή 0,80%, με τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση μεταξύ των Περιφερειών να έχει καταγραφεί στην Περιφέρεια Αττικής (2,80%) και αύξηση κατά 95.320 άτομα με ποσοστιαία μεταβολή 13,87% από τον Ιούνιο του 2011.

-Αύξηση των μακροχρόνια ανέργων σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα κατά 5.284 άτομα, με ποσοστιαία μεταβολή 1,61%, με τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση μεταξύ των Περιφερειών να έχει καταγραφεί στην Περιφέρεια Πελοποννήσου (3,59%) και αύξηση κατά 72.987 άτομα με ποσοστιαία μεταβολή 28,03% από τον Ιούνιο του 2011.

Το σύνολο των εγγεγραμμένων ατόμων που δήλωσαν ότι δεν αναζητούν εργασία για το μήνα Ιούνιο 2012 ανήλθε σε 126.935 άτομα, από τα οποία 35.704 είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και μεγαλύτερο των 12 μηνών και 91.231 εγγεγραμμένα για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

Α.2 ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ

Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) κατά το μήνα Ιούνιο ανέρχεται σε 187.678 άτομα. Από αυτά 158.386 (ποσοστό 84,39%) είναι κοινοί επιδοτούμενοι, 13.630 (ποσοστό 7,26%) είναι επιδοτούμενοι σε οικοδόμο-τεχνικά επαγγέλματα, 7.525 (ποσοστό 4,01%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων επιδοτούμενοι, 5.876 (ποσοστό 3,13%) είναι εποχικοί λοιποί επιδοτούμενοι (αγροτικά), 1.205 (ποσοστό 0,64%) είναι εκπαιδευτικοί επιδοτούμενοι, και 1.056  (ποσοστό 0,56%) είναι λοιποί επιδοτούμενοι. Το σύνολο του αριθμού των δικαιούχων που πληρώθηκαν και στο τέλος του μήνα  συνεχίζουν να έχουν δικαίωμα επιδότησης ανέρχεται σε  155.591 άτομα.

Σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (Μάιο 2012) και τον αντίστοιχο μήνα  του προηγούμενου έτους (Ιούνιο 2011) καταγράφηκαν:

-Μείωση του συνόλου των επιδοτούμενων ανέργων (κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτούμενοι και εποχικοί επιδοτούμενοι τουριστικών επαγγελμάτων) από τον προηγούμενο μήνα κατά -29.211 άτομα και μείωση κατά -10.637 άτομα από τον Ιούνιο του 2011.  
-Μείωση των κοινών και λοιπών κατηγοριών επιδοτούμενων ανέργων από τον προηγούμενο μήνα κατά -11.395 άτομα και μείωση κατά -12.052 άτομα από τον Ιούνιο του 2011.  
-Μείωση των εποχικών τουριστικών επαγγελμάτων επιδοτούμενων ανέργων από τον προηγούμενο μήνα κατά  -17.816 άτομα και αύξηση κατά 1.415 άτομα από τον Ιούνιο του 2011.  
-Μείωση του αριθμού των δικαιούχων που πληρώθηκαν και στο τέλος του μήνα  συνεχίζουν να έχουν δικαίωμα επιδότησης από τον προηγούμενο μήνα κατά -10.033 άτομα και μείωση κατά -9.171 άτομα από τον Ιούνιο του 2011.  


Β. ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

Β.1 ΑΝΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ

Οι αναγγελίες πρόσληψης στο σύνολο της χώρας για το μήνα Ιούνιο ανέρχονται σε 99.899, μειωμένες κατά -8,27% από τον προηγούμενο μήνα Μάιο (108.902) και μειωμένες κατά –2,09% σχετικά με τον Ιούνιο του 2011 (102.032).

Β.2 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

Οι καταγγελίες σύμβασης αορίστου χρόνου στο σύνολο της χώρας για τον μήνα Ιούνιο ανέρχονται σε 25.546, καταγράφοντας μια αύξηση από τον προηγούμενο μήνα κατά  1.632 άτομα.

Β.3 ΛΗΞΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

Οι λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου στο σύνολο της χώρας για τον  μήνα Ιούνιο ανέρχονται σε 42.677, καταγράφοντας μια αύξηση από τον προηγούμενο μήνα κατά  20.839 άτομα.   

Το σύνολο των καταγγελιών συμβάσεων αορίστου χρόνου και των λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου  ανέρχεται σε 68.223, το 62,56% του οποίου οφείλεται σε αποχωρήσεις από την αγορά εργασίας λόγω λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Το μέγεθος αυτό είναι αυξημένο κατά 49,11% από τον προηγούμενο μήνα Μάιο (45.752)  και  μειωμένο  κατά –5,62% σε σχέση με τον Ιούνιο του 2011 (72.287).

Β.4 ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

Οι οικειοθελείς αποχωρήσεις στο σύνολο της χώρας για τον μήνα Ιούνιο  ανέρχονται σε 21.496 μειωμένες κατά  -7,43% σε σχέση με τον Ιούνιο του 2011 (23.221) και  αυξημένες  κατά 0,78% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Μάιο (21.330).  

Β.5 ΚΑΘΑΡΕΣ ΡΟΕΣ

Οι καθαρές ροές της μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα -δηλαδή, οι προσλήψεις μείον τις καταγγελίες και τις λήξεις συμβάσεων μείον τις οικειοθελείς αποχωρήσεις- ανέρχονται σε 10.180 έναντι 41.820 τον προηγούμενο μήνα Μάιο  και  6.524 τον Ιούνιο του 2011.

Για περισσότερο αναλυτικά στατιστικά στοιχεία σε επίπεδο περιφέρειας καθώς και συνοπτικές εκθέσεις, βλ. στο www.oaed.gr.
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο