Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Πέντε προτάσεις από τη Π.ΟΜ.ΙΔ.Α. για τη φορολογία ακινήτων

Πέντε προτάσεις για τη φορολογία ακινήτων υπέβαλε στην κυβέρνηση η Π.ΟΜ.ΙΔ.Α., με υπόμνημα που κατέθεσε στο υπουργείο Οικονομικών στο πλαίσιο των συναντήσεων που πραγματοποιήθηκαν με τα αρμόδια στελέχη του οικονομικού επιτελείου.

Το υπόμνημα αναφέρει:

Το ισχύον μνημόνιο προβλέπει:

α. ενιαίο ετήσιο φόρο στην κατοχή ακινήτων,

β. τη σύγκλιση των αντικειμενικών αξιών ακινήτων με τις αγοραίες και

γ. την κατάργηση των αφορολογήτων ορίων στη φορολογία κεφαλαίου.

Κατά την τελευταία πενταετία οι ιδιοκτήτες – εκμισθωτές ακινήτων απώλεσαν σταδιακά το μεγαλύτερο μέρος των εισοδημάτων τους λόγω της μαζικής αποχώρησης των ενοικιαστών τους, της σημαντικής μείωσης και της ολοένα αυξανόμενης μη πληρωμής μισθωμάτων. 

Επίσης η ιδιωτική ακίνητη περιουσία, έχασε το μεγαλύτερο μέρος της αξίας της, όχι μόνον από την ύφεση της οικονομίας, αλλά κυρίως από την επιβολή παράλογων φόρων, τελών και τεκμηρίων σε βάρος της.

Παρόλα αυτά, το 2010 η τότε κυβέρνηση επανέφερε το Φόρο Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ) με αφορολόγητο 400.000€ και συντελεστές τόσο υψηλούς ώστε να είναι πρακτικά απολύτως αδύνατη η μακροπρόθεσμη πληρωμή του από τους φορολογουμένους!  Στη συνέχεια για τα έτη 2011 και 2012 το αφορολόγητο ΦΑΠ περιορίστηκε στις 200.000€ ενώ ταυτόχρονα για τα έτη αυτά επιβλήθηκε και το ΕΕΤΗΔΕ, με δικαιολογία την μη εκκαθάριση και είσπραξη του ΦΑΠ! Ζητάμε για τα έτη 2011-12 που εισπράττεται ΕΕΤΗΔΕ, να ανασταλεί η ισχύς του ΦΑΠ!!!

Από 1.1.2013 θα πρέπει να θεσμοθετηθεί ένας ενιαίος ετήσιος χαμηλός φόρος στην ακίνητη ιδιοκτησία, με όσο γίνεται πλατύτερη φορολογική βάση, ώστε οι φορολογούμενοι να μπορούν να συνεχίσουν να τον πληρώνουν. Με τις προτάσεις της η ΠΟΜΙΔΑ δεν ζητά φορολογικές απαλλαγές, αλλά προτείνει ρυθμίσεις με τις οποίες οι φορολογικές υποχρεώσεις θα διαμορφωθούν έτσι ώστε οι φορολογούμενοι να μπορούν πράγματι να ανταποκριθούν σ΄αυτές, και θα αναζωογονηθεί η οικοδομή και ολόκληρη η οικονομία!
 
1. ΕΤΗΣΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΕΤΑΚ). Προτείνουμε να ισχύσει από το 2013 ένας και μόνον ετήσιος φόρος με το χαμηλότερο δυνατό φορολογικό συντελεστή και τη μέγιστη δυνατή διεύρυνση της φορολογικής βάσης, που θα αντικαταστήσει το ΦΑΠ και το ΕΕΤΗΔΕ, και με ένα αφορολόγητο ποσό τέτοιο ώστε να μην αποστέλλεται καθόλου ειδοποιητήριο πληρωμής φόρου σε όσους έχουν πολύ μικρές περιουσίες.  
 
2.  ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΑΜΗΛΟΣ ΦΟΡΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ, ΓΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ (Α΄ΚΑΤΗΓ.): Προτείνουμε ενιαίο και μοναδικό χαμηλό φορολογικό συντελεστή για όλους αυτούς τους φόρους, χωρίς κλιμάκωση.
 
3. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ με ενιαίο συντελεστή 20%.
Στη χώρα μας σήμερα εφαρμόζεται σύστημα ουσιαστικής δήμευσης της ιδιωτικής ακίνητης περιουσίας μέσω φορολογικής επιβάρυνσης άνω του 100% του εισοδήματος που απέμεινε, με:

α. ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, έως και 55,6%, ήτοι:
-Το φορολογικό συντελεστή που φτάνει το 45% - *Το τέλος χαρτοσήμου + ΟΓΑ 3,6%
-Το συμπληρωματικό φόρο που αυξήθηκε σε 3% για τα επαγγελματικά μισθώματα.
-Την ειδική εισφορά αλληλεγγύης από 1-4% *Την προκαταβολή φ. εισοδήματος 55%.
-Την κατάργηση κάθε έκπτωσης για επισκευή, συντήρηση, ασφάλιση κλπ. των ακινήτων

β. ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ έως και 1-2% ετησίως, με:
-Τον επερχόμενο ΦΑΠ με αφορολόγητο μόλις 200.000 ευρώ και συντελεστή έως και 2%
-Την επιβολή ΕΕΤΗΔΕ μέχρι και 20€/τμ που δεν αφαιρείται από το φορολογητέο εισόδημα
-Την διατήρηση του ΤΑΠ (0,25-0,35‰) υπέρ των ΟΤΑ

Η δημευτική φορολογία στα ακίνητα πρέπει να μειωθεί σε ανεκτά επίπεδα, με την υιοθέτηση του ποσοστού 20% ως ανώτατου συντελεστή φορολόγησης των μισθωμάτων, όπως ισχύει και για τις εταιρίες, χωρίς να καταργούνται οι κατώτερες βαθμίδες της φορολογικής κλίμακας των χαμηλών εισοδημάτων.

Η λύση που προτείνεται είναι κάθε φορολογούμενος που έχει εισόδημα από ενοίκια, να έχει τη δυνατότητα να επιλέξει αν το εισόδημα αυτό θα φορολογηθεί αυτοτελώς με 20% ή με βάση τις ισχύουσες γενικές διατάξεις. Όποιος φορολογούμενος επιλέγει την αυτοτελή φορολόγηση να υποβάλει στην εφορία σχετική δήλωση έως την 31η Ιανουαρίου κάθε επόμενου έτους, καταβάλλοντας επί τόπου και εφάπαξ ολόκληρο το φόρο των μισθωμάτων που εισέπραξε κατά το προηγούμενο έτος με συντελεστή 20%, ενώ τα υπόλοιπα εισοδήματά του θα συμπεριλαμβάνονται στην ετήσια φορολογική του δήλωση και θα φορολογούνται με την εκάστοτε ισχύουσα κλίμακα. Αντίθετα όποιος φορολογούμενος δεν προβεί στην άμεση αυτή δήλωση, θα συμπεριλαμβάνει το εισόδημα από τα ενοίκια μαζί με το υπόλοιπο εισόδημά του στην ετήσια φορολογική δήλωσή του και θα καταβάλλει το σχετικό φόρο μετά την εκκαθάρισή της, δηλαδή σε έως και τρεις διμηνιαίες δόσεις όπως γίνεται σήμερα για όλους.
 
4. ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Η επερχόμενη λαίλαπα φόρων σε βάρος των ιδιοκτητών ακινήτων, εκτός από τη μείωσή τους, επιβάλλει και τη λήψη ειδικών μέτρων ώστε να καταστεί δυνατή η ανταπόκριση των πολιτών στα βάρη αυτά. Ζητάμε να θεσπιστούν:

Α. Τμηματική καταβολή ΦΑΠ ετών 2010 και μετά. Θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στους φορολογούμενους να καταβάλλουν τον ΦΑΠ τμηματικά σε τέσσερις (4) τουλάχιστον διμηνιαίες δόσεις ή με έκπτωση τουλάχιστον 10% επί εφάπαξ καταβολής του.

Β. Μονομερής εκχώρηση ακινήτου προς εξόφληση οφειλομένων φόρων. Η εφαρμογή του ΦΑΠ, σε συνδυασμό με την πλήρη αδυναμία εκποίησης ακινήτου σε οποιοδήποτε τίμημα, επιβάλλει επιτακτικά πλέον την ανάγκη θέσπισης του δικαιώματος του φορολογούμενου πολίτη που βρίσκεται σε αδυναμία πληρωμής, να εξοφλεί τις οφειλές του από ΦΑΠ και άλλους φόρους επί των ακινήτων, που το ύψος τους επισύρει ποινή φυλάκισης ή κάθειρξης, (ήτοι για οφειλές άνω των 50.000€) με μονομερή «εκχώρηση ακινήτου» προς το δημόσιο, στην τιμή της εκτίμησης του από το ΚΕΠΥΟ, σύμφωνα με το εκκαθαριστικό του ΦΑΠ.

Γ. Αποποινικοποίηση αδυναμίας πληρωμής ΦΑΠ. Δεδομένης της αντικειμενικής αδυναμίας να καταβληθούν οι αλλεπάλληλοι ετήσιοι φόροι ΦΑΠ κλπ. θα πρέπει να εξαιρεθούν ρητά οι οφειλές αυτές από τις ποινικές διατάξεις. Διαφορετικά οι περιουσίες τους θα οδηγηθούν στα «κοράκια» των πλειστηριασμών, και οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες τους στις φυλακές!
 
5. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ: Σήμερα οι ελάχιστες αγοραπωλησίες που καταγράφονται, πραγματοποιούνται με τιμήματα πολύ μικρότερα των αντικειμενικών αξιών, ενώ ταυτόχρονα έχει καταρρεύσει πλήρως η εμπορικότητα, ακόμα και σε πολλές από τις πιο εμπορικές περιοχές των αστικών κέντρων της χώρας, ενώ έχουν απαξιωθεί τα παλαιά ακίνητα. Γι΄αυτό ζητούμε επειγόντως, όχι απλώς «πάγωμα», αλλά άμεσες:

α. ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

β. ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ

γ. ΑΥΞΗΜΕΝΟΥΣ ΜΕΙΩΤΙΚΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ, ΚΕΝΩΝ / ΜΗ ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΥΜΕΝΩΝ, ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).

Παλαιότερα σχόλια

image description βασιλης | Ιουλίου 16, 2012 7:05 μ.μ. | Reply
αν αρχισετε τις κατασχεσεις σε ανθρωπους που ειναι ανεργοι χωρις κανενα εισοδημα και τους καταστησετε και αστεγους τοτε ετοιμαστε πολα φερετρα γιατι θα χρειαστουν συντομα
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο