Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Αυτές θα είναι οι σαρωτικές αλλαγές στην φορολογία όπως τις ανακοίνωσε ο Υφ. Οικονομικών - Αύξηση αφορολογήτου - Μείωση κλιμάκων

Από την ομιλία του Υφυπουργού Οικονομικών, Γιώργου Μαυραγάνη, στο πλαίσιο των προγραμματικών δηλώσεων:

Πρόθεσή της Κυβέρνησης είναι να αλλάξει το φορολογικό μας σύστημα με μια ριζοσπαστική φορολογική μεταρρύθμιση που θα βασίζεται στο σεβασμό των δέκα αρχών με τις οποίες αξιολογείται ένα σύγχρονο φορολογικό σύστημα, δηλαδή Διαφάνεια, Ουδετερότητα, Ευρύτητα Φορολογικής Βάσης, Απλότητα, Σταθερότητα, Λειτουργικότητα, Αναπτυξιακή Διάσταση, Ισορροπία Φόρων, Ισότητα και Νομιμότητα
Θέλουμε να εμπεδώσουμε μια νέα φιλοσοφία στη λειτουργία και στους στόχους του συστήματος με βάση:

Α) Την εμπιστοσύνη του κράτους προς το φορολογούμενο αλλά και του φορολογούμενου προς το κράτος
Β) Την αυστηρή τιμωρία εφόσον η εμπιστοσύνη διαρραγεί με υπαιτιότητα του φορολογούμενου όταν αυτό οφείλεται σε πράξεις φοροδιαφυγής ή φοροαποφυγής
Γ) Τη δραστική μείωση της γραφειοκρατίας και τυπολατρίας που ταλαιπωρούν άσκοπα το φορολογούμενο στις σχέσεις του με τις φορολογικές αρχές
Δ) Την ελάφρυνση των φορολογουμένων με βάση τις αντοχές και την πορεία της οικονομίας
Ε) Την αντιμετώπιση με θετικό πνεύμα του επιχειρείν
ΣΤ) Την αξιοποίηση του έμψυχου δυναμικού της φορολογικής διοίκησης με ανάδειξη των άξιων και ικανών χωρίς να υπάρχουν κρυφά κριτήρια αξιολόγησης.
Στο σημείο αυτό θα ήθελα να αναφέρω ενδεικτικά και πολύ περιληπτικά μερικές από τις δράσεις που θα αναλάβουμε:


Φορολογία Εισοδήματος
• Απλοποίηση Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος με διατάξεις απαραίτητες, σαφείς και ουσιαστικές και αποφυγή τυπολατρικών και γραφειοκρατικών ρυθμίσεων.
• Προσπάθεια ώστε κάθε φορολογικό νομοσχέδιο, που θα περιλαμβάνει τυχόν διατάξεις που επηρεάζουν τη φορολόγηση επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων, να συζητείται αμέσως μετά την ψήφιση του ετήσιου προϋπολογισμού του κράτους και άπαξ του έτους, εκτός εξαιρετικών και εκτάκτων περιπτώσεων.
• Επανεξέταση του αριθμού των κλιμακίων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων με στόχο τη μείωση των κλιμακίων και επανεξέταση του αφορολόγητου προς τα πάνω.
• Επανεξέταση της έννοιας της φορολογικής κατοικίας, δεδομένου ότι ορισμένες από τις ισχύουσες διατάξεις μπορεί να μην είναι δίκαιες. Παράλληλα, μελέτη για θέσπιση κινήτρων απόκτησης φορολογικής κατοικίας οικονομικά εύρωστων αλλοδαπών με σκοπό αφενός την ανάπτυξη της κατοικίας αλλοδαπών ευκατάστατων συνταξιούχων στην Ελλάδα και αφετέρου την προσέλκυση επιχειρηματιών και στελεχών για να εγκατασταθούν στη χώρα μας.
• Αξιολόγηση φοροαπαλλαγών με βάση εισοδηματικά, κοινωνικά και δημογραφικά κριτήρια
• Υποβολή δηλώσεων ηλεκτρονικά σε συγκεκριμένη ημερομηνία χωρίς παρατάσεις.

Μέτρα κατά της Φοροδιαφυγής

Στην κατεύθυνση της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής προτείνουμε τα ακόλουθα μέτρα καταπολέμησης, καθώς και ορισμένες τροποποιήσεις υφισταμένων μέτρων που δεν αρμόζουν σε ένα Κράτος Δικαίου. Πιο συγκεκριμένα:
• Σε περιπτώσεις εκ προθέσεως φοροδιαφυγής για ποσά πάνω από ένα όριο ανά έτος, ο φορολογικός συμβιβασμός και η πληρωμή των φόρων δεν θα καταργούν τον αξιόποινο χαρακτήρα της φοροδιαφυγής.
• Εφαρμογή του ηλεκτρονικού περιουσιολογίου το 2013 για κινητή και ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Για όποιον δεν συμμορφωθεί και δεν δηλώσει την περιουσία του, εκτός από τις χρηματικές ποινές, θα προβλεφθεί και αυστηρή ποινή μέσω θέσπισης ποινικού αδικήματος.
• Αλλαγή του συστήματος των χρηματικών προσαυξήσεων για μη καταβληθέντες φόρους με θέσπιση προστίμου ως ποσοστό επί του κυρίου φόρου που δεν θα μειώνεται σε περίπτωση συμβιβασμού –ίσως μόνο σε περιπτώσεις οικειοθελούς συμμόρφωσης-και την επιβολή τόκου υπερημερίας στον οφειλόμενο φόρο. Για περιπτώσεις πλαστών και εικονικών τιμολογίων θα υπάρχει ειδικό πρόστιμο το ύψος του οποίου θα επαναπροσδιορισθεί.
• Θέσπιση ειδικής νομοθεσίας για τις εξωχώριες εταιρείες (Controlled Foreign Corporation Legislation-CFC), που θα περιέχει τεκμήρια για την ανίχνευση ελεγχόμενων εταιρειών που έχουν συσταθεί μόνο για φορολογικούς σκοπούς, όπως αυτό της πραγματικής διοίκησης της επιχείρησης, για να αποκαλυφθούν και να φορολογηθούν στην Ελλάδα οι εξωχώριες εταιρείες.
• Θέσπιση γενικής αλλά πλήρους διάταξης για την φοροαποφυγή όπως διαθέτουν οι προηγμένες φορολογικά χώρες, ώστε να μπορούν να ακυρωθούν φορολογικά συναλλαγές οι οποίες γίνονται με αποκλειστικό σκοπό την αποφυγή φόρου χωρίς πραγματικό οικονομικό αντικείμενο.
• Ενοποίηση του μηχανισμού φορολογικών ελέγχων και αναδιάρθρωσή του, με σκοπό τη διενέργεια γρήγορων και στοχευμένων ελέγχων με βάση επιλογή από την επεξεργασία στοιχείων του προφίλ του φορολογούμενου.
• Ενίσχυση με ανθρώπινο δυναμικό και σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό του Φοροεισπρακτικού Μηχανισμού και κεντρικός συντονισμός του ελεγκτικού έργου για να ελεγχθούν οι ανέλεγκτες υποθέσεις
• Εξοπλισμός των τελωνείων -συνοριακών και εισαγωγής- με τα απαραίτητα τεχνικά μέσα για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου
• Ενοποίηση της νομοθεσίας, περί ενδοομιλικών συναλλαγών (transfer pricing) σε ένα νομοθέτημα με πρόβλεψη για αποκλειστική αρμοδιότητα ελέγχου από το Υπουργείο Οικονομικών και με ειδική εκπαίδευση στελεχών του ή με αξιοποίηση στελεχών άλλων υπουργείων, που ήδη έχουν εκπαιδευτεί.

Φορολογία Ακίνητης Περιουσίας

• Αντικατάσταση από το 2013 του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών και του Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας από ενιαίο προοδευτικό φόρο ακινήτων.
• Εξέταση υπαγωγής σε αυτοτελή φορολογία του ποσού της αποπληθωρισμένης υπεραξίας που προκύπτει από την πώληση ακινήτων ιδιωτών για ποσά άνω κάποιου ορίου
• Επανεξέταση του συντελεστή Φόρου Μεταβίβασης ακινήτων με βάση τα ισχύοντα στις Ευρωπαϊκές Χώρες
• Επέκταση της εφαρμογής των αντικειμενικών αξιών, όπου αυτές δεν υφίστανται


Δέσμη Ειδικών Προτάσεων

• Κατάργηση του Κ.Β.Σ. όχι με λόγια και σχέδια που ουσιαστικά τον μετονομάζουν και ενσωμάτωση ορισμένων αναγκαίων διατάξεων σε επιμέρους φορολογίες
• Επαναξιολόγηση των Φόρων Υπέρ Τρίτων με σκοπό την κατάργησή τους για την αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας και την αποτροπή στρεβλώσεων στην αγορά.
• Επανεξέταση του συστήματος υποβολής δηλώσεων, βεβαίωσης και καταβολής του ΦΠΑ καθώς και της δυνατότητας μετάβασης σε καθεστώς ΦΠΑ πραγματικού χρόνου.
• Εξίσωση Πετρελαίου Θέρμανσης με Κίνησης για πάταξη λαθρεμπορίου και διαφυγόντων φορολογικών εσόδων, με ταυτόχρονη επιδότηση στη βάση γεωγραφικών, οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων
• Κατάργηση των Επιτροπών Διοικητικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών για διαφορές πάνω από συγκεκριμένο όριο και υπαγωγή των υποθέσεων προς συμβιβασμό στο θεσμό της Φορολογικής Διαιτησίας στην οποία θα προσφεύγει ο φορολογούμενος πριν το Δικαστήριο χωρίς να εξαρτάται από το αν θα συναινέσει στο αίτημα Διαιτησίας ο Υπουργός.
• Δημοσίευση στο διαδίκτυο των Αποφάσεων της Επιτροπής Φορολογικής Διαιτησίας για να επιτευχθεί διαφάνεια
• Δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής στοιχείων – μεταβολών – δικαιολογητικών
• Επανεξέταση με τη συνεργασία του Υπουργείου Δικαιοσύνης του αδικήματος μη καταβολής ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο που δημιουργήθηκαν από τη μη πληρωμή φόρων. Εφόσον για τη φοροδιαφυγή θα υπάρχει ξεχωριστή ποινική τιμωρία η ποινικοποίηση των χρεών από φόρους λειτουργεί στην πράξη ως προσωποκράτηση, πράγμα που αντίκειται στην ισότιμη σχέση Πολιτείας και φορολογούμενου
• Επανεξέταση του καθεστώτος λήψης διασφάλισης μέτρων υπέρ του Δημοσίου ώστε να μην οδηγούνται οι επιχειρήσεις σε κλείσιμο εξαιτίας αυτών των μέτρων
• Ίδρυση στο Υπουργείο Διεύθυνσης Φορολογικών Μελετών με σκοπό την εκπαίδευση των υπαλλήλων σε τεχνικά θέματα και την εκπόνηση μελετών για εξειδικευμένα φορολογικά θέματα με τη συνδρομή φορέων


Σας περιέγραψα μερικές από τις πολλές πρωτοβουλίες που θα αναλάβουμε για να αλλάξουμε το φορολογικό μας σύστημα. Εγώ θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι δεν προτίθεμαι να αρκεστώ σε βελτιώσεις. Αλλάζουμε το σύστημα δεν το διορθώνουμε.
Τελειώνοντας πιστεύω ότι το στοίχημα της οικονομικής προσαρμογής δεν πρόκειται να κερδηθεί από την Πατρίδα μας αν δεν αλλάξουμε σε βάθος το φορολογικό μας σύστημα. Αν δεχόμαστε αυτή την άποψη, πρέπει όλοι όσοι ασχολούμεθα με τα φορολογικά θέματα από οποιαδήποτε θέση να συμβάλουμε στην προσπάθεια που το Υπουργείο θα επιχειρήσει με ολοκληρωμένες προτάσεις όπου χρειάζεται αλλά και με γόνιμη και καλοπροαίρετη κριτική όπου είναι αναγκαίο, ώστε να αποκτήσουμε επιτέλους ένα σύγχρονο φορολογικό σύστημα αντίστοιχο των όσων εφαρμόζουν προηγμένες χώρες. Αυτό το σύστημα θα καταστεί αποτελεσματικό εργαλείο για την έξοδο από την οικονομική κρίση και την επιβίωση της Ελλάδας και του ελληνικού λαού.
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).

Παλαιότερα σχόλια

image description armodios | Ιουλίου 9, 2012 1:32 π.μ. | Reply
eimoun nios kai gerasa. gia mia stigmi nomiza oti vriskomoun se alli xwra. Alla meta xipnisa kai xafnika thimithika oti kapou ta exw xanadei ayta. Gamwto telika stin ellada vriskomai. Ftou. !!!
image description no name | Ιουλίου 9, 2012 9:15 π.μ. | Reply
Φίλε μου Αρμόδιε, η παράγραφος Β δείχνει ποιό το ποιόν και των νέων υπευθύνων. Αν δεν τηρηθεί το Α (αμοιβαία εμπιστοσύνη) ο ένας συμβαλλόμενος-υπαίτιος θα τιμωρηθεί αυστηρά. Αν όμως δεν τηρηθεί το Α και ο άλλος συμβαλλόμενος-υπαίτιος είναι το κράτος ΔΕΝ θα υπάρξει καμία τιμωρία, ούτε αυστηρή, ούτε light. Άρα αυτά που λένε στο τέλος περί ισότητας κλπ είναι φληναφήματα μαλθακών εγκεφάλων ...
image description asdas | Ιουλίου 9, 2012 9:06 π.μ. | Reply
Παιδιά, θα καταργήσουν τον ΚΒΣ. Φορέστε τα καλσόν σας.
image description DimitrisD | Ιουλίου 9, 2012 12:10 μ.μ. | Reply
Και τις μηχανές-τρυπητήρια τι θα της κάνουν; Θα μπορέσω λες να πάρω μία να την δώσω στον ανιψιό μου να παίζει;
image description ιουλια | Ιουλίου 9, 2012 9:34 π.μ. | Reply
οι ανθρωποι σκοπευουν να κανουν αλλαγες με προτυπο αλλες χωρες, μαλλον γιατι δεν εχουν ιδεα τι αλλαγες και για ποιο λογο χρειαζονται αυτεςή μαλλον θελουν να ειναι ετσι γιατι σε περιπτωση αποτυχιας θα εχουν να λενε "μα εμεις καναμε ο,τι μας ειπαν αυτοι! αρα αυτοι φταινε και οχι εμεις οι καιμενοι!"
image description trapezokomos | Ιουλίου 9, 2012 10:27 π.μ. | Reply
Σχολιάστε
image description gkazan | Ιουλίου 9, 2012 10:58 π.μ. | Reply
lol... Κάθε μέρα Πρωταπριλιά... Απολαύστε τους και μαζέψτε βαζελίνη για το χειμώνα (για εντριβη όχι για τίποτα άλλο)...
image description Γιώργος Κ. | Ιουλίου 9, 2012 10:26 π.μ. | Reply
Τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα.
image description ΤΟ ΜΑΥΡΟ ΤΟ ΠΙΣΤΟΛΙ | Ιουλίου 9, 2012 12:50 μ.μ. | Reply
ΠΙΟΥ,ΠΙΟΥ,ΠΙΟΥ,,,,ΠΙΟΥ,,,
image description doctor | Ιουλίου 9, 2012 12:42 μ.μ. | Reply
Βάλε λάδι κι έλα βράδυ. Τα πειράματα συνεχίζονται....
image description bkonto | Ιουλίου 9, 2012 12:59 μ.μ. | Reply
ΕΓΩ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΜΟΥ ΤΟ ΕΚΑΝΑ ΣΑΣ ΕΦΕΡΑ ΤΟΝ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΤΙΑ

ΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΣΤΕ ΟΤΙ ΣΑΣ ΖΗΤΗΣΕΙ ΝΑ ΠΑΕΙ ΣΤΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ

ΣΤΙΟΥ ΣΤΙΟΥ ΣΤΙΟΥ
image description trapezokomos | Ιουλίου 9, 2012 12:13 μ.μ. | Reply
το μόνο που ελπίζω να καταλαβαίνουν είναι οτι η κατάσταση δεν πάιρνει πλέον εξαγγελίες και λόγια .πρέπει να μελετηθούν πολλά θέματα και να αλλάξουν ριζικά ακόμα περισσότερα.οι υπόλοιποι εδώ είμαστε να τα εφαρμόσουμε.μετά χαράς κ όλας εαν πρόκειτε για μέτρα που θα ελαφρώσουν το κόσμο από τα βάρη και θα διασώσουν και την χώρα.κάθε ανήθικο μέτρο φέρνει και ανήθικες συμπεριφορές.α!και κάποια στιγμή πρέπει να γίνει το αυτονόητο.ότι δηλαδή ο φόρος που πληρώνει ο καθένας μας να είναι ανταλλαγμα για υπηρεσίες που παρέχει το κράτος..υγεία,παιδεία , περιβάλλον. γραφειοκρατία , εξυπηρέτηση κτλ αλήθεια πόσα περισσότερα έσοδα θα είχε το κράτος εαν ο κόσμος έβλεπε παντού μια οργανωμένη κατάσταση;
image description Ηλίας | Ιουλίου 9, 2012 5:23 μ.μ. | Reply
συμφωνώ συμφωνώ συμφωνώ
image description PLAPOUTAS | Ιουλίου 9, 2012 1:48 μ.μ. | Reply
ΚΑΛΟ ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ. ΤΟ ΕΧΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ. ΜΑΣ ΚΟΥΡΑΣΑΤΕ ΜΕ ΛΟΓΙΑ, ΛΟΓΙΑ, ΛΟΓΙΑ..........ΦΤΑΝΟΥΝ ΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ. ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑΠΕΛΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ-ΦΟΡΟΚΛΟΠΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΛΑΜΟΓΙΩΝ ΦΟΡΟΑΠΑΤΕΩΝΩΝ-ΦΟΡΟΚΛΕΠΤΩΝ. ΑΜΑ ΔΕΝ ΞΕΡΕΤΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΤΕ ΜΕΛΕΤΗΣΤΕ ΤΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. ΚΑΤΙ ΘΑ ΜΑΘΕΤΕ ΑΠΟ ΕΚΕΙ. ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΙΣ ΦΑΝΦΑΡΕΣ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΛΟΓΙΑ ΤΑ ΩΡΑΙΑ ΚΑΙ ΑΣΧΟΛΗΘΕΙΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ:
Α) ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟ ΣΤΑΜΑΤΗΜΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΦΠΑ ΔΙΣ ΕΥΡΩ, ΜΕ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ
Β) ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ 2000 ΕΒΛΑΛΑΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΟΣΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 100.000€, ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΑΝ ΑΥΤΑ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΕΧΟΥΝ ΔΗΛΩΘΕΙ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΗΘΕΙ. ΑΥΤΟ ΒΕΒΑΙΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΤΕΙ ΕΝΑ ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΘΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΚΑΙ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΘΟΥΝ ΑΜΕΣΑ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥ ΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ "ΚΛΟΠΗΣ" ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ, ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΣ ΑΥΣΤΗΡΟΤΑΤΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΑΠΟΚΤΗΣΑΝ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΕ ΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ (ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΚΡΑΤΩΝ) ΚΑΙ ΔΙΩΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.
image description gkazan | Ιουλίου 9, 2012 3:40 μ.μ. | Reply
Ασε βρε Πλαπούτα... Έχουμε να κάνουμε με τον Χλαπάτσα για Υ.Ο.... Είναι και καλοκαίρι, κάνει ζέστη, θέλουμε και διακοπές...αλλά από Σεπτέμβριο.. "Θα σας δείξω εγώ, θα δείτε τι θα πει Στουρνάρας"... Υ.Γ. Ξέρεις πολλούς που βγάζουν μόνοι τους τα ματάκια τους; Άκου κει IRS στο Ελλάντα... Και τα κλεμμένα του Χρηματιστηρίου και των Ολυμπιακών πώς θα "ξεπλυθούν"; Πουτ@νες θα γίνουν οι πολιτικοί για ένα "δωράκι" που πήραν; Εδώ ο παλιόγερος Ο ΑΓΠ είπε "Εντάξει να πάρει ένα δωράκι αλλά όχι και 500 εκατομμύρια" εν έτη 1981....
image description SakRets | Ιουλίου 9, 2012 4:51 μ.μ. | Reply
Ο ΚΒΣ υπάρχει μόνο για ένα λόγο. Για να πουλάει ο Σταματοπουλος και η παρέα του τα βιβλία τους, Γι' αυτό και τον συντηρούνε τόσα χρόνια.
image description PLAPOUTAS | Ιουλίου 9, 2012 9:54 μ.μ. | Reply
ΕΤΣΙ ΕΓΙΝΕ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ!!!!!
image description POTEMKIN | Ιουλίου 9, 2012 10:27 μ.μ. | Reply
ΠΑΙΔΙΑ ΠΩΣ ΤΟ ΠΑΛΕΥΕΤΕ ΜΕ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ?? ΕΔΩ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΚΟΜΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΕΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ....ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΕΛΙΚΑ? ΘΑ ΜΑΣ ΠΕΘΑΝΟΥΝ?
image description STELIOSNOTOS | Ιουλίου 9, 2012 11:06 μ.μ. | Reply
ΘΥΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΚΟΝΟΜΑ ΠΟΥ ΣΤΗΣΑΝΕ ΜΕ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ΛΟΓΩ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΣΕ ΑΛΛΗ ΣΟΒΑΡΗ ΧΩΡΑ ΘΑ ΤΗΡΟΥΣΑΝ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΒΙΒΛΙΑ- ΦΑΜΠΡΙΚΕΣ ΑΠΑΤΕΩΝΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ. ΧΑΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΙΔΙΩΣ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΥ ΑΝ ΜΑΣ ΒΛΕΠΑΝΕ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΘΑ ΤΡΩΓΑΜΕ ΝΩΡΙΤΕΡΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΕΣ ΣΦΑΛΙΑΡΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΟΗΣΙΕΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΡΑΥΔΟΣΚΟΠΩΝ- ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΑΡΓΗΣΑΜΕ
image description ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | Ιουλίου 10, 2012 12:47 π.μ. | Reply
ΚΥΡΙΟΙ ΤΕΛΟΣ ΤΑ ΨΕΜΑΤΑ.ΣΟΒΑΡΕΥΤΕΙΤΕ.ΟΣΟΙ ΘΕΛΕΤΕ ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΟΒΑΡΟΙ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΤΕ.
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο