Ειδήσεις Ανακοινώσεις Συλλόγων

Δεκατρείς παρατηρήσεις-προτάσεις του Συλλόγου Αδειούχων Λογιστών Ν. Χανίων για το επερχόμενο Εθνικό Φορολογικό Νομοσχέδιο

Σύλλογος Αδειούχων Λογιστών – Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών  Ν. Χανίων
Μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας ΦοροτεχνικώνΕλευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)
ΔΝΣΗ: Β. ΚΟΡΝΑΡΟΥ 30 – ΧΑΝΙΑ 
* Τηλ. 28210-71581, fax 28210-36470

Προς
1. Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Ελλάδος (ΠΟΦΕΕ)
2. Ινστιτούτο Οικονομικών και Φορολογικών  Μελετών (Ι.Ο.Φο.Μ) 
4. Ομοσπονδία Επαγγελματιών Ν. Χανίων 
5. Βουλευτές Νομού Χανίων
 
Κοινοποίηση: 
1. Σύλλογος Λογιστών Πάρου Αντίπαρου.
2. Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και Μ.Μ.Ε. 
 
Κύριοι,
 
Ύστερα από την προτροπή του Συλλόγου Λογιστών Πάρου Αντίπαρου, του Ινστιτούτου Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών (Ι.Ο.Φο.Μ) αλλά και την ήδη ανειλημμένη υποχρέωση του Συλλόγου μας να προσφέρει πάντα την γνώμη του σε επικείμενα φορολογικά νομοσχέδια   ή σε σχέδια Νόμων φορολογικού περιεχομένου, σας γνωστοποιούμε κάποιες επιλεγμένες παρατηρήσεις που – κατά την γνώμη μας – πρέπει,  πάση θυσία, να  ληφθούν υπόψη.
 
Η επιλογή των θεμάτων δεν έχει σφαιρικό χαρακτήρα αλλά αποτελούν τυχαία επιλεγμένα θέματα για τα οποία – κατά τη γνώμη μας -  η πολιτική ηγεσία του τόπου μας πρέπει να επιληφθεί. 

Περαιτέρω θα επιθυμούσαμε απάντηση από τους αποδέκτες της παρούσας επιστολής  για την τύχη των παρατηρήσεων μας. 
 

Παρατήρηση 1η: Κοινή βάση δεδομένων των Δημόσιων Υπηρεσιών .
 
Η κοινή βάση δεδομένων μεταξύ των Δημόσιων Υπηρεσιών κρίνεται επιβεβλημένη . Κατ’ επέκταση απαιτείται ενοποίηση των χρεών και των απαιτήσεων του Δημοσίου[1].  Έτσι θα υπάρχει μια πλήρη εικόνα του κάθε πολίτη όσο αφορά τις υποχρεώσεις αλλά και τις απαιτήσεις του, σε όλες τις Δημόσιες Υπηρεσίες ώστε να υπάρχει αμεσότητα και στον σχετικό συμψηφισμό. Συνεπώς πλήρη ενεργοποίηση και συνδεσιμότητα των Taxisnet, Elenxis, Syzefxis  και όποιου άλλου λογισμικού χρειάζεται. 

Για παράδειγμα αν υπήρχε άμεση ηλεκτρονική επικοινωνία του ληξιαρχείου και του ασφαλιστικού φορέα τότε όταν εκδιδόταν η ληξιαρχική πράξη θανάτου ενός πολίτη θα ενημερώνονταν άμεσα ο ασφαλιστικός φορέας για να διακόψει την σύνταξη και έτσι δεν θα είχαμε τα γνωστά τραγελαφικά. Ας αναλογισθούμε το τεράστιο όφελος  που θα προκύψει για την οικονομία μας η εφαρμογή τέτοιων πρακτικών σε χιλιάδες άλλα παρόμοια θέματα. 

Η επίκληση του θέματος προστασίας  προσωπικών δεδομένων μπορεί εύκολα να επιλυθεί με την χρήση κλειδιών και εγκρίσεων αλλά και άλλων ελεγκτικών διαδικασιών στην όποια πρόσβαση.  

Τα οφέλη για τους πολίτες από την ενοποίηση  των πληροφοριών  είναι πολλαπλάσια από τυχόν δημιουργία προβλημάτων. Η συνετή χρήση των πληροφοριών αυτών θα τα επιλύσει και αυτά. 
 
 
Παρατήρηση 2η: Προοδευτική κλίμακα φορολόγησης και στα Νομικά Πρόσωπα.
 
Ένα ανοικτό μυαλό καταλαβαίνει ότι άλλη η Ανώνυμη Εταιρεία μιας οικογενειακής επιχείρησης σε μια περιφερειακή πόλη και άλλο η Ανώνυμη Εταιρία που είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Άλλη η Ανώνυμη εταιρεία με κέρδη άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ και άλλη η Ανώνυμη Εταιρεία με ελάχιστα κέρδη. 

Πρέπει επιτέλους να σταματήσει η ψευτοδιάκριση στην φορολογική αντιμετώπιση των εταιρειών βάζοντας ως κριτήριο τον τύπο της εταιρείας. Πρέπει να υπάρξει μια ενιαία προοδευτική φορολογική κλίμακα για όλους του τύπους των επιχειρήσεων φυσικών ή νομικών προσώπων. 

Συνάγεται ότι προτείνουμε και την κατάργηση της φορολόγησης των μερισμάτων που διανέμονται αφού η φορολόγηση αυτή θα καλύπτεται από την προοδευτική κλίμακα που προαναφέρθηκε. Βέβαια η ξεχωριστή φορολόγηση κερδών και μερισμάτων σε ορισμένους τύπους εταιρειών «κρατούσε» κεφάλαια στην επιχείρηση αφού η φορολόγηση των μερισμάτων λειτουργούσε ως αντικίνητρο στην διαρροή επιχειρηματικών κεφαλαίων. Ως αντιστάθμιση της απώλειας αυτού του οφέλους προτείνουμε την επαναφορά ισχυρών αναπτυξιακών κινήτρων όπως η απαλλαγή φόρου στα κέρδη που θα επενδυθούν. Έτσι αντί να επιτύχουμε απλά την διατήρηση των κεφαλαίων στην επιχείρηση – όπως είναι με την υφιστάμενη φορολογική νομοθεσία -  θα επιτύχουμε και την  ενεργοποίηση τους σε επενδυτικές δραστηριότητες. 

Προτείνουμε επίσης την συνεργασία των λογιστών στην πιστοποίηση των αναπτυξιακών αυτών κινήτρων. Έτσι αν μια επιχείρηση παίρνει απαλλαγή από την φορολόγηση κάποιων κερδών επειδή θα τα οδηγήσει σε επενδυτικές διαδικασίες  να ελέγχεται με ευθύνη του λογιστή αν με τα κέρδη αυτά έγιναν οι προτεινόμενες επενδύσεις.  Δεν προτείνουμε έναν λογιστή ελεγκτή, αλλά έναν λογιστή που θα πιστοποιεί μια διαδικασία κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην υπάρχει καταστρατήγηση του μέτρου όπως .. πιθανόν να συνέβαινε στο παρελθόν.

Επόμενο είναι  να  προτείνουμε ύπαρξη αφορολογήτου ποσού ίσου με 12.000 – 15.000 ευρώ και  για τα νομικά πρόσωπα !!  Οδηγός στην σκέψη μας αποτελεί η σκέψη για «ίση αντιμετώπιση στην επιχειρηματικότητα» η οποία θα αντισταθμίσει την απώλεια των φορολογικών εσόδων από την χρήση αφορολογήτου και στα νομικά πρόσωπα. Θεωρούμε ότι στην περίοδο κρίσης που διανεύει η χώρα μας η αγορά πρέπει να τονωθεί με δόσεις ρευστού οι οποίες θα επιφέρουν  πολλαπλάσια Δημόσια οφέλη…
 
 
Παρατήρηση 3η: Φορολογικά Χρέη Επιτηδευματιών και Ιδιωτών.

Δεν νοείται ανάπτυξη φορολογικών προτάσεων χωρίς να έχει προηγηθεί η διευθέτηση του τρόπου αποπληρωμής των «υφισταμένων χρεών» [2] και της πληρωμής των «μελλοντικών χρεών»[3].

Ο διαχωρισμός των χρεών σε «υφιστάμενα χρέη» και «μελλοντικά χρέη» έχει βασικό σκοπό για την πρότασή μας. Πρέπει να συνεκτιμήσουμε το γεγονός ότι στα «υφιστάμενα χρέη» υπάρχει συνυπευθυνότητα[4] του κράτους ενώ στα μελλοντικά, -  αν υιοθετηθεί η πρότασή μας -  δεν θα υπάρχει.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση των «Υφιστάμενων Χρεών»:

Λόγω της συνυπευθυνότητας του Κράτους – όπως αναφέρθηκε στην σχετική σημείωση - απαιτείται  να μπει «νερό στο κρασί» του Υπουργείου και να δοθεί δυνατότητα ρύθμισης των χρεών αυτών με υπερβολικά πολλές δόσεις δηλαδή ακόμα και  έως εκατό  δόσεις με ελάχιστο ποσό έκαστης τα 200 ευρώ. Θα πρέπει επίσης να μην υπάρξει έκπτωση 100% στις προσαυξήσεις όπως γινόταν στο παρελθόν με τις ρυθμίσεις διότι αυτό αποτελεί μεγάλη αδικία για όσους πλήρωναν κανονικά. Δεν πρέπει όμως να υπάρχουν και υπερβολικές επιβαρύνσεις. Προτείνουμε συνεπώς να υπάρχει έκπτωση στις προσαυξήσεις σε ένα ενδιάμεσο επίπεδο. Για όσες επιχειρήσεις δεν προβούν σε μια τέτοια ρύθμιση και δεν την τηρούν τότε το Δημόσιο να προβαίνει σε αναστολή της λειτουργίας τους. (βλέπε επόμενη παράγραφο και ειδικά στην σχετική υποσημείωση) 

Προτεινόμενη αντιμετώπιση των «Μελλοντικών Χρεών»:

Η δυνατότητα ρυθμίσεων με πολλές δόσεις για τυχόν χρέη προς το Δημόσιο δεν θα πρέπει να είναι το ίδιο «ευνοϊκές» για τα «μελλοντικά χρέη» όπως αυτά ορίζονται στην σχετική σημείωση. Θα πρέπει να είναι το πολύ 24 δόσεις. Το  Δημόσιο πρέπει να προβαίνει σε αναστολή της λειτουργίας των επιχειρήσεων οι οποίες μετά από ένα «εύλογο χρονικό διάστημα» [5] δεν προβαίνουν σε αποπληρωμή των χρεών τους ή στην ρύθμισή τους. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η προσωποκράτηση των επιτηδευματιών για χρέη προς το Δημόσιο θα πρέπει να υπάρξει μονάχα σε άκρως ιδιαίτερες περιπτώσεις. Ας υπάρξουν φυλακίσεις σε ποινικά αδικήματα ουσίας και όχι σε άτυχες επαγγελματικές επιλογές. Ας αντικατασταθεί η προσωποκράτηση με αναστολή λειτουργίας των επιχειρήσεων. [6]
 
 
Παρατήρηση 4η: Αποτύπωση Φορολογικών Χρεών Φ.Π.Α. και Φόρου Εισοδήματος Νομικών Προσώπων.

Ο Φόρος Προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) είναι ένας από τους βασικότερους φόρους του Κράτους. Ομοίως και ο Φόρος εισοδήματος Νομικών προσώπων. Το άθροισμά τους είναι η πλειονότητα των φόρων του Δημοσίου.

Κι όμως, το Κράτος έχει κάνει τα αδύνατα δυνατά ώστε να μην γνωρίζει τι ακριβώς του οφείλουν οι επιχειρήσεις για τους φόρους αυτούς !!
 
Το τραγικό αυτό γεγονός, απόρροια ενός ανοργάνωτου κράτους, συντελείται ως εξής: 

Οι λογιστές μετά τον κόπο αποτύπωσης όλων των οικονομικών γεγονότων των επιχειρήσεων στα φορολογικά βιβλία  υποβάλλει τις ανάλογες περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ μέσω διαδικτύου[7].   Όμως αν η επιχείρηση δεν μπορεί να πληρώσει τον ΦΠΑ της τότε – αν είναι δυνατόν – η δήλωση που είχε υποβληθεί μετά από τόσο κόπο διαγράφεται από το σύστημα του Υπουργείο Οικονομικών (taxisnet) λες και δεν θέλει το Δημόσιο να ξέρει με ακρίβεια ποιος και τι του οφείλει !!! Φαντασθείτε για παράδειγμα μια επιχείρηση να μην καταγράφει τις οφειλές που καθυστερούν να της αποδώσουν οι πελάτες της !! 

Η συνέχεια είναι ακόμα πιο τραγική….

Για να «γνωρίσει» το κράτος τις οφειλές του .. καλεί μετά από χρονοβόρα και γραφειοκρατική διαδικασία τις επιχειρήσεις για έλεγχο (ο λεγόμενος προσωρινός έλεγχος) απασχολώντας πλήθος υπαλλήλους των Δ.Ο.Υ. για να κάνουν τι; Μα ακριβώς ότι είχαν κάνει ήδη οι λογιστές όταν υπέβαλαν την δήλωση ΦΠΑ!!.

Η ίδια ακριβώς προβληματική διαδικασία γίνεται και στις Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών προσώπων και συνεπώς δεν την αναλύουμε. 

Αυτή η απαράδεκτη τακτική με τους μεγαλύτερους  φόρους του Κράτους πρέπει να σταματήσει άμεσα δίδοντας δικαίωμα από το διαδικτυακό σύστημα του Υπουργείου Οικονομικών να υποβάλλεται η δήλωση και να παραμένει ακόμα και σε περίπτωση μη πληρωμής των φόρων .[8]

Προτείνουμε να διορθωθεί η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων ΦΠΑ καθώς και των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος Νομικών προσώπων ώστε όταν ο λογιστής υποβάλλει την σχετική δήλωση αυτή να παραμένει στο σύστημα του Υπουργείου Οικονομικών και έτσι να έχει πλήρη εικόνα των ληξιπρόθεσμων οφειλών.
 
 
Παρατήρηση 5η: Ο ρόλος του Φοροτέχνη Λογιστή στην ανακοπή του ρυθμού της Φοροδιαφυγής.

Η πιστοποίηση των Λογιστών σε συνδυασμό με  την λήψη ειδικού κωδικού όπου θα διαχειρίζεται τον φορολογικό φάκελο του πελάτη του, έχοντας ευθύνη για τις φορολογικές του δηλώσεις ακόμα και με απώλεια της άδειας του έχει ιδιαίτερη σημασία να χρησιμοποιηθεί συνετά. 

Ήδη το Υπουργείο δρομολογεί τα ανωτέρω προς αυτήν την κατεύθυνση έχοντας νομοθετήσει  περί αυτού. 

Όμως το Υπουργείο θα πρέπει να καταλάβει ότι θα πρέπει να ορίσει επακριβώς τα όρια ευθύνης του λογιστή διότι οι ασάφειες οδηγούν πάντα σε παραθυράκια, ενιότε  και σε … πύλες ολόκληρες…

Αν παρατηρήσετε στις προηγούμενες προτάσεις – παρατηρήσεις, υπάρχει αναφορά στις δηλώσεις που υποβάλλει ο λογιστής. Αν έχει την δυνατότητα να υποβάλλει δηλώσεις με δεδομένα  διαφορετικά  με αυτά που αναγράφουν τα βιβλία τότε όλο το σκεπτικό  χάνεται  στο χάος του παρελθόντος. Θα πρέπει να υπάρχει άρση της άδειας του λογιστή σε περίπτωση που υποβάλλει δηλώσεις με διαφορετικά ποσά από αυτά που αναγράφουν τα βιβλία. Με αυτήν την τιμωρία κανένας λογιστής δεν θα ρισκάρει τις υπόλοιπη επαγγελματική του καριέρα και την κοινωνική του υπόληψη για κανέναν επιτήδειο. Με την κίνηση αυτή θα έχει επιτελεσθεί ένα μεγάλο χτύπημα στην φοροδιαφυγή. 

Όμως η ευθύνη θα πρέπει να σταματάει σε ακριβώς αυτό το σημείο.  Αν τίθεται θέμα να ευθύνεται ο λογιστής για οτιδήποτε κάνει ο επιχειρηματίας τότε θα έχουμε χάσει και τον τόπο και τον χρόνο. Θα έχουμε χάσει το στοίχημα της συμβολής του λογιστή στην πάταξη της φοροδιαφυγής, διότι τότε ο λογιστής -  έρμαιο του επιχειρηματία - θα μετατραπεί σε φοβισμένο υπάλληλο του και τα αποτελέσματα – σας προειδοποιούμε – θα είναι χειρότερα από πριν όπου κανένας δεν είχε ευθύνη για κανέναν. Η ευθύνη θα πρέπει να σταματά στην μεταφορά των στοιχειών των βιβλίων στις δηλώσεις. Η ευθύνη όπως σε όλους τους επαγγελματίες πρέπει να αποδεικνύεται. 

Τέλος θα θέλαμε να σας επιστήσουμε την προσοχή στο γεγονός ότι έχουν δικαίωμα (βάση κάποιων νομοθετικών ορίων) ορισμένες επιχειρήσεις να μπορούν αν υποβάλλουν δηλώσεις χωρίς την υποχρεωτική υπογραφή του λογιστή. Αν τα πάντα περνάνε από τον λογιστή , χωρίς παραθυράκια όπως αυτά που προαναφέραμε[9]  και ο λογιστής έχει ευθύνη για την δήλωση της επιχείρησης που υποβάλλει - όπως περιγράφηκε πριν -   τότε δυσκολεύουν πολύ τα πράγματα για την φοροδιαφυγή.

Κι αν πάλι σκεφτείτε ότι σας το προτείνουμε εμείς οι λογιστές για να έχουμε περισσότερους πελάτες θα σας αποδείξουμε εύκολα ότι κάνετε ένα μεγάλο λάθος.  Αυτό γιατί  άπαντες γνωρίζουμε  ότι ΟΛΟΙ  οι επιχειρηματίες χρησιμοποιούν λογιστή για τις δηλώσεις των επιχειρήσεων τους. Μόνο  φορολογικές δηλώσεις ιδιωτών  μπορούν να γίνουν χωρίς λογιστές. Άρα αφού έτσι κι αλλιώς όλες τις επιχειρήσεις τις έχουν λογιστές γιατί υπάρχουν αυτά τα όρια; Μα πολύ απλό: Για να μπορούν με αυτά τα όρια να φοροδιαφεύγουν χρησιμοποιώντας είτε επιτήδειους παράνομα ασκούντες το επάγγελμά μας από τον χώρο του Δημοσίου, των συνταξιούχων ή ακόμα και επιτηδείους λογιστές που δεν τους εντάσσουμε στους συναδέλφους. 

Αξίζει να αντιμετωπίσουμε το θέμα ερευνώντας το στην ουσία και όχι στην επιφάνεια του. 

 
Παρατήρηση 6η: Πρακτικές αντιμετώπισης βασικών πηγών φοροδιαφυγής. 

Α) Έκπτωση 100% από το εισόδημα του φορολογούμενου φυσικού προσώπου για την δαπάνη που πληρώνει σε  ενοικίαση πρώτης κατοικίας μέχρι 120 τ.μ.  και 50% έκπτωση για τα επιπλέον τετραγωνικά μέτρα.

Β) Έκπτωση 100% από το εισόδημα του φορολογουμένου φυσικού προσώπου για την δαπάνη που πληρώνει σε ελεύθερους επαγγελματίες της παρ. 1 του άρθρου 48 του Ν. 2238/1994 π.χ  σε όσους ασκούν το επάγγελμα του γιατρού, οδοντογιατρού, κτηνίατρου, φυσιοθεραπευτή, βιολόγου, ψυχολόγου, μαίας, δικηγόρου, συμβολαιογράφου, αρχιτέκτονα, μηχανικού, τοπογράφου, χημικού, γεωπόνου, γεωλόγου, δασολόγου, σχεδιαστή, δημοσιογράφου, συγγραφέα, διερμηνέα, ξεναγού, μεταφραστή, καθηγητή, δασκάλου, καλλιτέχνη, διακοσμητή, οικονομολόγου, αναλυτή, προγραμματιστή, ερευνητή ή συμβούλου επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτέχνη,  κοινωνιολόγου, κοινωνικού λειτουργού, ορκωτών λογιστών,  παραϊατρικά επαγγέλματα, κ.τ.λ. Κοινό χαρακτηριστικό γνώρισμα των επαγγελμάτων αυτών, είναι η παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών από πρόσωπα που έχουν επιστημονικές, καλλιτεχνικές ή ειδικές γνώσεις, δηλαδή κατά την παροχή των υπηρεσιών αυτών προέχει το πνευματικό στοιχείο.

Επιλέξαμε τα παραπάνω, σ.σ. Α) και Β), διότι θεωρούμε ότι η στόχευση σε αυτές τις ομάδες θα επιφέρει μια εξισορρόπηση στην φορολογική επιβάρυνση των επαγγελματιών. 
 
Παρατήρηση 7η: Δημιουργία φορολογικών μηχανισμών εξισορρόπησης του δίπολου Ανάπτυξη -Κατανάλωση. Φορολογικά κίνητρα για επιχειρηματικές δραστηριότητες που έχουν την ιδιότητα της «επικονίασης»

Θεωρούμε ότι οι φορολογικοί μηχανισμοί αποτελούν βασικά εργαλεία προώθησης της αναπτυξιακής πολιτικής ενός κράτους. 

Εξ αυτού του ορισμού θα πρέπει να βοηθούν άμεσα στην εξισορρόπηση της σχέσης Ανάπτυξη -  Κατανάλωση. 
 
Με άλλα λόγια θα πρέπει να ληφθούν μέτρα επιπλέον φορολόγησης, της πέραν του ισόρροπου αυτού σημείου, δηλαδή της υπερκατανάλωσης. Οτιδήποτε αγαθό πολυτελείας (δεν χρειάζεται να φέρουμε παραδείγματα) θα πρέπει να επιβαρύνεται με μεγαλύτερη αναλογία είτε στο επίπεδο έμμεσων φόρων ή ειδικών φόρων  είτε στο επίπεδο του πόθεν έσχες και των τεκμηρίων. Ομοίως πρέπει να υπάρχει υψηλή φορολόγηση και στις πηγές που προωθούν τέτοιου είδους υπερκαταναλωτική συνήθεια όπως για παράδειγμα  στα κέρδη των τραπεζών που προέρχονται από καταναλωτικά δάνεια, «διακοποδάνεια» κ.τ.λ.  Το ότι έχουν ανασταλεί τέτοιες επιχειρηματικές πρακτικές αυτήν την στιγμή δεν σημαίνει ότι δεν θα τα βρούμε σύντομα μπροστά μας. 

Τέλος θα πρέπει αν υπάρξουν φορολογικά κίνητρα  για επιχειρηματικές δραστηριότητες οι οποίες έχουν την ιδιότητα της επικονίασης δηλαδή της δημιουργίας πολλαπλασιαστικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μετά από αυτές και εξαιτίας  αυτών.  Κατανοούμε την δυσκολία επιλογής των δραστηριοτήτων αυτών αλλά ταυτόχρονα γνωρίζουμε και την συμβολή τέτοιων κινήτρων στην ανάπτυξη. 

Μένουμε συνεπώς μονάχα στην ιδέα αυτή, χωρίς καταγραφή τέτοιων δραστηριοτήτων και αναμένουμε τις προτάσεις των ειδικών.   
 
 
Παρατήρηση 8η: Ειδικές Ομάδες Φορολόγησης. 

Επιλέγουμε τις παρακάτω:

Α) Αγρότες. Τήρηση βιβλίων και φορολόγηση αγροτών με «έσοδα μείον έξοδα» και όχι με τεκμαρτό τρόπο, αν συντρέχουν μία από τις δύο επόμενες προϋποθέσεις κατά το κλείσιμο του προηγούμενου έτους:
α1) Έλαβαν επιστροφή ΦΠΑ άνω των 3.300 ευρώ και
α2) τους αντιστοιχεί ετήσια παραγόμενη αξία προϊόντος[10] μεγαλύτερη των 30.000 ευρώ ετησίως. 

Τα δημόσια έσοδα που θα προκύψουν θα οδηγηθούν υποχρεωτικά στην ανάπτυξη της υπαίθρου επιπλέον του σχετικού κονδυλίου του κρατικού προϋπολογισμού. 
            
Β) Εκκλησία. Τήρηση βιβλίων και φορολόγηση όλων των εμπορικών δραστηριοτήτων της καθώς και των εσόδων από ενοίκια. Τα δημόσια έσοδα που θα προκύψουν  από την συγκεκριμένη φορολόγηση θα οδηγηθούν υποχρεωτικά σε κοινωνικές δαπάνες επιπλέον του σχετικού κονδυλίου του κρατικού προϋπολογισμού..  
 
Παρατήρηση 9η: Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.). 
 
Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα κάθε χώρας πρέπει να αναδεικνύονται. Ο τουρισμός είναι ένα από αυτά. Κρίνουμε απαραίτητη την μείωση των συντελεστών στα αρχικά επίπεδα (προ  περιόδου της ελληνικής οικονομικής κρίσης).
Το ίδιο προτείνουμε  και για τα αγαθά Α’ ανάγκης (τρόφιμα, φάρμακα κ.τ.λ.) 
 
Παρατήρηση 10η: Πόθεν Έσχες και Τεκμήρια. 

Την διατήρηση τους ή όχι την εντάσσουμε στο πόσο αποδοτικός είναι ο φορολογικός μηχανισμός. Άρα, αυτήν την στιγμή,  είναι επιβεβλημένη η .. διατήρησή τους !!

Ο εξορθολογισμός τους είναι αναγκαίος κυρίως στην λογική να μπορεί να επιπλήττει τα υψηλά εισοδήματα και όχι τους αδύναμους πολίτες όπως γίνεται σήμερα. Αν θέλαμε να ορίσουμε αυτόν τον περίφημο εξορθολογισμό (σ.σ. της φορολόγησης των πολιτών με τεκμαρτό τρόπο:  πόθεν έσχες και τεκμήρια) θα προτείναμε  μια απλή λύση: Μην επαναληφθούν όσα έγιναν στις τρέχουσες δηλώσεις της χρήσης 2011 (οικ έτος 2012). Υπήρχαν σκληρά (λόγω χαμηλού αφορολογήτου)  τεκμήρια για τα χαμηλά εισοδήματα και ανεκτικά για τα υψηλά. Προτείνουμε να παραμείνουν τα τεκμήρια ως έχουν στα χαμηλά εισοδήματα, αλλά να ανέβει το αφορολόγητο (βλ. σχετική παρατήρηση στην παρούσα επιστολή) ώστε αυτά να μην δημιουργούν  τις ζημιές που εμφανίστηκαν στις φετινές δηλώσεις.  Για τα τεκμήρια που αφορούν μεγαλύτερα εισοδήματα προτείνουμε να αυξηθούν περεταίρω. 

Επίσης ζητούμε την άμεση κατάργηση της προσωρινής απαλλαγής πόθεν έσχες για την αγορά ακινήτων με την οποία δεν αναζητείται το πόθεν έσχες για αγορά οποιασδήποτε οικίας ασχέτως των τ.μ. και της αξίας της , οποιουδήποτε οικοπέδου ασχέτως τ.μ. και αξίας της ή ακόμα να μην αναζητείται το πόθεν έσχες ακόμα και σε κατασκευής ιδιωτικής πισίνας ολυμπιακών διαστάσεων… 

Το μέτρο αυτό ψηφίστηκε για στήριξη της οικοδομικής δραστηριότητας αλλά εμείς θεωρούμε ότι ψηφίστηκε για την  προστασία ιδιωτικών συμφερόντων. Επιπλέον να επιστήσουμε την προσοχή ότι με αυτήν την απόφαση το ξέπλυμα μαύρου χρήματος χαίρεται ιδιαιτέρως και μας καλεί στο πάρτυ που ήδη έχει διοργανώσει. 

Αν η πολιτική ηγεσία επιθυμούσε την προστασία της οικοδομικής δραστηριότητας θα είχε απαλλαγή πόθεν έσχες μονάχα στην αγορά Α’ κατοικίας και μέχρι 120 τ.μ. Επίσης θα χορηγούσε επιπλέον φορολογικά κίνητρα για να τονώσει την αγορά (π.χ. μείωση συντελεστή ΦΠΑ στις πωλήσεις οικοδομών)

Ακριβώς αυτά προτείνουμε και εμείς. 

Τέλος θα θέλαμε να αναφερθούμε και στην απαλλαγή του πόθεν έσχες στην σύσταση εταιρειών. Εντάσσουμε και αυτή την απόφαση στα μεγάλα λάθη των πολιτικών ηγεσιών αφού αντί να βρίσκουν λύσεις τελικά συγκαλύπτουν αθέμιτες πρακτικές. Προτείνουμε  την επαναφορά του θεωρώντας ότι είναι αρκετή η απαλλαγή πόθεν έσχες στις επενδυτικές δραστηριότητες των επιχειρήσεων[11]  Αν επικαλεσθεί κάποιος ότι η επιβολή πόθεν έσχες στην σύσταση και στην αύξηση των μετοχικών κεφαλαίων των επιχειρήσεων εμποδίζει την επιχειρηματικότητα εμείς , ως λογιστές , σας ενημερώνουμε ότι οδηγεί μονάχα :

Α) στην επιχειρηματική πρωτοβουλία χωρίς κεφάλαια, και 
Β) στην εισαγωγή μαύρου χρήματος στο επιχειρείν (ευχαριστούμε δεν θα πάρουμε)   
 
 
Παρατήρηση 11η: Απόκτηση ΑΦΜ από την γέννηση.

Σύμφωνα με τα λεγόμενα της παρατήρησης υπ’ αρ 1 θα πρέπει με την έκδοση της ληξιαρχικής πράξης γέννησης να χορηγείται αυτόματα ΑΦΜ το οποίο θα ακολουθεί όλη την ζωή του προσώπου. Αυτός ο αριθμός θα πρέπει να είναι μοναδικός και να χρησιμοποιείται για όλες τις υπηρεσίες του Δημοσίου χωρίς να χρειάζονται διαφορετικό μητρώο π.χ. για την ασφάλιση. 
 
Παρατήρηση 12η: Ανοικτό σύστημα υποβολής δηλώσεων από την 1/1 έως και 30/06 του εκάστοτε Οικονομικού έτους. 

Το ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής των δηλώσεων δημιουργήθηκε για να εξυπηρετεί πολίτες και λογιστές . Δεν έγινε για να «ανοίγει» λίγες μέρες πριν την λήξη μιας υποχρέωσης και να συνεχίζει με δεκάδες παρατάσεις επί παρατάσεων της τελευταίας στιγμής. Αυτή δεν είναι εξυπηρέτηση αλλά  «ψυχόβγαλμα». Είναι  διαδικασίες που μπορούν να χαρακτηρίζουν μόνο πρωτόγονα κράτη. Επιθυμούμε να μην ανήκουμε πλέον σε αυτά και ως εκ τούτου προτείνουμε το σύστημα Taxisnet να είναι «ανοικτό» από την 1/1 έως 30/06 κάθε έτους για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων φυσικών αλλά και νομικών προσώπων. 

Απαραίτητη προϋπόθεση η έγκαιρη αποστολή των δικαιολογητικών ή - ακόμα καλύτερα -  η κατά το δυνατόν λήψη τους  από τους πολίτες ή τους λογιστές  με ηλεκτρονικό τρόπο (π.χ. όπως οι επιδοτήσεις αγροτών) .

Επίσης προτείνουμε την εξαφάνιση, από προσώπου γης,  της υποβολής οποιασδήποτε τύπου δήλωσης με χειρόγραφο τρόπο. 

Ζητούμε πλήρη πρόσβαση των εξουσιοδοτημένων – πιστοποιημένων λογιστών σε όλα τα φορολογικά πεδία των πελατών τους (Μητρώο, ΦΠΑ, Εισόδημα, Υποχρεώσεις κ.τ.λ.) ώστε να περιοριστεί ο χρόνος «ταλαιπωρίας» όπως εμείς τον ονομάζουμε. 
 
Παρατήρηση 13η: Απλοποίηση και Κωδικοποίηση της Φορολογικής Νομοθεσίας

Η πολυνομία και η πολυπλοκότητα της ελληνικής φορολογικής νομοθεσίας είναι πασίγνωστη. Δεν χρειάζεται συνεπώς και πολύ σκέψη για καταλάβουμε ότι η απλοποίηση της,  κυρίως με την κατάργηση του Κ.Β.Σ.,  είναι επιβεβλημένη.  Με την απλοποίηση  της νομοθεσίας και την κατάργηση του Κ.Β.Σ μπορεί να θα δημιουργηθούν φοβίες στην ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών για αύξηση της φοροδιαφυγής. Θα πρέπει όμως να γίνει επιτέλους κατανοητό ότι όπως τα έχει καταφέρει οι  υπόλοιπες ανεπτυγμένες Χώρες,  έτσι πρέπει να τα καταφέρουμε και εμείς. Αντί να γράφουμε εγκυκλίους επί εγκυκλίων που ερμηνεύουν ανερμήνευτους νόμους πολλές φορές ..παρερμηνεύοντάς τους,  καλό θα ήταν να ασχοληθούμε με την ηλεκτρονική διασταύρωση πληροφοριών και  με την αυτόματη έκδοση προσωρινών ελέγχων[12]. Ας επιλέξουμε επιτέλους να κοιτάξουμε εμπρός και όχι πίσω.
  
Ταυτόχρονα προτείνεται η απαγόρευση συγγραφής βιβλίων και διοργάνωσης σεμιναρίων από στελέχη του Υπουργείου οι οποίοι εμπλέκονται με την δημιουργία των σχετικών νομοθετημάτων[13] καθότι θεωρούμε ότι υπάρχει ασυμβίβαστο.  
 
 
Επίλογος:

Οι προτάσεις μας είναι τυχαίες και ενδεικτικές.

Σκοπό μονάχα έχουν να συμβάλλουν σε ένα καλύτερο αύριο βασιζόμενοι στις αρχές που διέπουν της  Ηθικής και την Δικαιοσύνη. Το αν τις ερμηνεύουμε σωστά η  λάθος δεν μπορεί να είναι σίγουρο και έτσι ζητούμε συγνώμη εκ των προτέρων σε τυχόν λάθος σκέψεις. 

Ελπίζουμε όμως οι προτάσεις μας να είναι προς την σωστή κατεύθυνση.

Καλούμε όλους τους Συλλόγους της Χώρας να συμβάλλουν και αυτοί με τις προτάσεις τους, ως έχουν υποχρέωση, ακριβώς όπως έπραξε ήδη ο αξιόλογος Σύλλογος των συναδέλφων μας της Πάρου Αντίπαρου τον οποίο και επικροτούμε. 
 
________________________________________
[1] Συνεπώς με μια εκτύπωση θα φαίνεται ότι ο πολίτης με τάδε ΑΦΜ τι οφείλει σε κάθε Δημόσια Υπηρεσία αλλά και τι απαιτήσεις έχει από αυτές . 
[2] Υφιστάμενα χρέη για την επιστολή αυτή λογίζονται τα χρέη που έχουν βεβαιωθεί μέχρι την δημοσίευση του επικείμενου φορολογικού νομοσχεδίου.
[3] Μελλοντικά χρέη για την επιστολή αυτή λογίζονται τα χρέη που θα  βεβαιωθούν μετά την δημοσίευση του επικείμενου φορολογικού νομοσχεδίου.
[4] Η «συνυπευθυνότητα του Κράτους» έγκειται στο γεγονός ότι χρόνια τώρα το Υπουργείο Οικονομικών δια μέσω των εφοριών του, γνώριζε ποιες επιχειρήσεις δεν υπέβαλλαν δηλώσεις ΦΠΑ, φορολογίας εισοδήματος, φόρου ακίνητης περιουσίας, κ.τ.λ. Πάρα ταύτα το μοναδικό μέτρο που ελάμβανε ήταν η μη χορήγηση φορολογικής ενημερότητας,  αφήνοντας εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις να λειτουργούν απρόσκοπτα, διογκώνοντας το χρέος τους.  Η χρήση Φορολογικής Ταμειακής μηχανής ή Η/Υ δεν απαιτεί θεώρηση φορολογικών στοιχείων  άρα η μη λήψη φορολογικής ενημερότητας δεν δημιουργούσε ουσιαστικό μπλοκάρισμα της δραστηριότητας τους έστω κι ας υπήρχε μια σχετική επιβολή προστίμου περί αθεωρήτων που ακόμα και αυτό δεν αφορούσε τις Φ.Τ.Μ.. Τα χρέη των επιχειρήσεων αυτών προς το δημόσιο διογκώνονταν και για τον λόγο αυτό θεωρούμε ότι υπάρχει συνυπευθυνότητα των εκάστοτε  πολιτικών ηγεσιών του Υπουργείου Οικονομικών. 
[5] Το «εύλογο χρονικό διάστημα» ορίζεται ανώτατος χρόνος καθυστέρησης μιας επιχείρησης να αποδώσει εκπρόθεσμα τους φόρους της δηλαδή ο φυσιολογικός χρόνος συλλογής του φόρου από μια επιχείρηση για να αποδοθεί στο Δημόσιο. Έτσι ένας επιχειρηματίας μπορεί να επικαλεστεί ότι επειδή έχει πίστωση στους πελάτες του 4 μήνες δεν έχει εισπράξει τον ΦΠΑ για να τον αποδώσει. Στο παράδειγμα αυτό σημαίνει ότι ενώ η επιχείρηση θα είναι υποχρεωμένη να αποδίδει τους φόρους της στις ημερομηνίες που ορίζει και σήμερα ο Νόμος, το Δημόσιο θα προβαίνει σε διαδικασίες αναστολής της λειτουργίας της επιχείρησης μόνο μετά το «εύλογο χρονικά διάστημα» δηλαδή μετά την πάροδο  6 μηνών από την εμπρόθεσμη υποβολή του φόρου. Θα παρέχεται η δυνατότητα παράτασης μονάχα σε ειδικές περιπτώσεις όπως για παράδειγμα στην αποδεδειγμένη (με δικαστικά έγγραφα) δημιουργία ζημιάς από ανείσπρακτες απαιτήσεις πελατών ή στην ύπαρξη περιστατικών «ανωτέρας βίας» όπως σεισμοί, πυρκαγιές κ.τ.λ.  
[6]  Αν επικαλεσθεί κάποιος την δυνατότητα παράκαμψης του προτεινόμενου μέτρου από τις επιχειρήσεις με την μέθοδο «κλείνω την επιχείρηση που οφείλει και ανοίγω μια νέα στο όνομα τρίτου» θα διαπιστώσει ότι υπάρχει δυσκολία στην εφαρμογή της. Αυτό γιατί αν η διαδικασία αναστολής της λειτουργίας  ενεργοποιείται για χρέη 6 μηνών όπως προτείνουμε και όχι μετά από αρκετά έτη - όπως γίνονταν έως τώρα -  δύσκολα θα είναι συμφέρον στον επιχειρηματία να μπαίνει σε κόστη επαναδραστηριοποίησης της επιχείρησής του σε τρίτο όνομα για να αποφύγει χρεή μονάχα έξι μηνών… 
[7] Στις επιχειρήσεις με Γ’ κατηγορίας βιβλία (μεγάλες επιχειρήσεις) κάθε μήνα και στις επιχειρήσεις με Β’ κατηγορίας βιβλία (μικρομεσαίες επιχειρήσεις) κάθε τρίμηνο. 
[8] Σημειωτέον ότι αυτά που συμβαίνουν στο Υπουργείο Οικονομικών δεν συμβαίνουν στο Υπουργείο Εργασίας με τις δηλώσεις απασχόλησης των εργαζομένων στο ΙΚΑ (τις λεγόμενες Α.Π.Δ.). Οι δηλώσεις αυτές παραμένουν στο σύστημα ακόμα και αν ο επιχειρηματίας δεν πληρώσει τις οφειλές του και έτσι έχουν άμεση και συνεχή εικόνα των οφειλών αυτών αλλά και των προσώπων που τις οφείλουν. Ο δε όγκος των δεδομένων των δηλώσεων αυτών, είναι μεγαλύτερος από αυτές του ΦΠΑ. !! Συνεπώς δεν μπορεί να επικαλεσθεί κάποιος τυχόν πρόβλημα τεχνικής αδυναμίας του ηλεκτρονικού συστήματος του Υπουργείου Οικονομικών. 
[9] Άρθρο 38 του Ν. 2873/2000
[10] Η παραγόμενη αξία προϊόντος θα προκύπτει ανά μονάδα (στρέμμα, ζώο κ.τ.λ) από ετήσια κατάσταση που θα συντάσσει το αρμόδιο Υπουργείο 
[11] Στα Γ’ κατηγορίας βιβλία (με δεδομένη την ύπαρξη πόθεν έσχες στην σύσταση και αύξηση μετοχικού κεφαλαίου) η κίνηση του Ταμείου εξηγεί καθαρά το που βρέθηκαν τα χρήματα για την επένδυση. Ομοίως και στα Β’ κατηγορίας βιβλία όπου εκεί, ναι μεν δεν μπορεί να διαπιστωθεί από το Ταμείο, (σ.σ. δεν τηρείται στα Κατηγορίας βιβλία)  αλλά μπορεί να συνταχθεί τεκμαρτά από τις διαχρονικά ετήσιες οικονομικές καταστάσεις των βιβλίων αυτών. 
[12]  Τα λογισμικά των Υπουργείων θα πρέπει να διασταυρώνουν ηλεκτρονικά τις πληροφορίες και να εκδίδουν αυτόματα εντολές προσωρινού ελέγχου όταν προκύπτουν ύποπτες κινήσεις. Για παράδειγμα να εκδίδεται αυτόματη εντολή ελέγχου (χωρίς την παρέμβαση ανθρώπινου χεριού) αν μια επιχείρηση παρουσιάζει συνεχή αρνητικά μικτά αποτελέσματα ή αν π.χ. τα περιουσιακά στοιχεία ενός φορολογούμενου είναι δυσανάλογα των δηλούμενων εισοδημάτων τους. Η αυτοματοποίηση αυτή θα σταματήσει και το φαινόμενο της επιλογής των ελεγχόμενων προστατεύοντας τους «γνωστούς» και ελέγχοντας τους «άτυχους».  
[13] Όσο πιο πολύπλοκη νομοθεσία τόσο περισσότερα σεμινάρια και βιβλία. Θεωρούμε ότι οι δύο αυτές δραστηριότητες (από την μία συμβολή στο νομοθετικό έργο και από την άλλη συγγραφή βιβλίων και διοργάνωση σεμιναρίων με έσοδα είναι ασυμβίβαστο) 


Με  εκτίμηση
εκ του Συλλόγου Αδειούχων Λογιστών Φοροτεχνικών Ν. Χανίων
 
Ο Πρόεδρος                                        
Σταυρουλάκης Κωνσταντίνος      

Ο Αντιπρόεδρος 
Πατηνιωτάκης Ιωάννης

Ο Γραμματέας 
Μπατάκης Διομήδης

Ο Ταμίας
Τσιριντουλάκης Ανδρέας

Το μέλος 
Παπαδάκης Ιωάννης
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).

Παλαιότερα σχόλια

image description ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Ιουνίου 27, 2012 3:31 μ.μ. | Reply
Παρακαλούμε για την προσοχή στον επίλογο της επιστολής: το οποίο παραθέτουμε και εδώ:

Επίλογος:
Οι προτάσεις μας είναι τυχαίες και ενδεικτικές.
Σκοπό μονάχα έχουν να συμβάλλουν σε ένα καλύτερο αύριο βασιζόμενοι στις αρχές που διέπουν της Ηθικής και την Δικαιοσύνη. Το αν τις ερμηνεύουμε σωστά η λάθος δεν μπορεί να είναι σίγουρο και έτσι ζητούμε συγνώμη εκ των προτέρων σε τυχόν λάθος σκέψεις.
Ελπίζουμε όμως οι προτάσεις μας να είναι προς την σωστή κατεύθυνση. Καλούμε όλους τους Συλλόγους της Χώρας να συμβάλλουν και αυτοί με τις προτάσεις τους, ως έχουν υποχρέωση, ακριβώς όπως έπραξε ήδη ο αξιόλογος Σύλλογος των συναδέλφων μας της Πάρου Αντίπαρου τον οποίο και επικροτούμε. "
image description trapezokomos | Ιουνίου 27, 2012 3:00 μ.μ. | Reply
είναι δυνατόν μετά από τέτοια κίνηση των λογιστών στην Κρήτη να μην υπάρχει ούτε ένα σχόλιο;;το θεωρώ αισχρό να μην έχουν ξεκινήσει και οι υπόλοιποι σύλλογοι λογιστών τέτοιες κινητοποιήσεις.έυγε στους Κρητικούς για ακόμη μια φορά!!!!ελπίζω να ακουστεί η φωνή σας (και όλων μας) από τους αρμόδιους.και οι υπόλοιποι σύλλογοι μην κάθεστε.ΟΛΟΙ μας έχουμε 5-10 προτάσεις για να γίνουν τα πράγματα καλύτερα.100 συμβούλια το χρόνο κάνουμε ας γίνει και ένα για τέτοιο ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟ ΟΛΩΝ ΣΚΟΠΟ.ωραία να κλαιγόμαστε στο γραφείο μας και να λέμε "μωρέ κάνε με εμένα πρωθυπουργό και θα τους δείξω εγώ" αλλά επειδή κανένας νορμάλ άνθρωπος δεν θα γίνει πολιτικός ας πεί τις προτάσεις του και ας κινητοποιηθεί για να τις υποστηρίξει.και το πιστεύω αυτό, η πλειοψηφία των λογιστών (λαμογίων εξαιρουμένων) έχει ορθότατες απόψεις και προτάσεις για την επίλυση των περισσοτέρων π[ροβλημάτων..
image description TasosX | Ιουνίου 27, 2012 4:57 μ.μ. | Reply
"προτείνουμε το σύστημα Taxisnet να είναι «ανοικτό» από την 1/1 έως 30/06 κάθε έτους για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων φυσικών αλλά και νομικών προσώπων."
"Επίσης προτείνουμε την εξαφάνιση, από προσώπου γης, της υποβολής οποιασδήποτε τύπου δήλωσης με χειρόγραφο τρόπο. "
Με βαση τα 2 παραπανω το συτημα πρεπει να μενει ΑΝΟΙΚΤΟ ΟΛΟ το χρονο.
Πρεπει και οι ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ να μπορουν να κατατειθενται ηλεκτρονικα, και να χρεωνονται τα αναλογα προστιμα
ΕΝΑ μεγαλο ΜΠΡΑΒΟ ειδικα για τα ΜΗ τεκμηρια περι ακινητων και ιδιως περι αποκτησης μεριδιων ΕΤΑΙΡΙΩΝ

image description broster | Ιουνίου 27, 2012 6:17 μ.μ. | Reply
Δε συμφωνώ με όλα , παρόλα αυτά δε γίνεται να μην δώσω πολλά μπράβο στα παιδιά ...... Δυστυχώς ενώ εδώ τη πόλη μας μετά από κόπο ξανακάναμε σύλλογο είναι αδύνατο να μπορέσουμε να βρεθούμε πάνω από 10-15 άτομα με πρόφαση το φόρτο εργασίας ....... Θα το θέσω υπόψη στο δσ και βλέπουμε .......
image description SARAKINOS | Ιουνίου 27, 2012 8:38 μ.μ. | Reply
Συνάδελφοι Χανιώτες, ευχαριστούμε για την έμπρακτη συμπαράσταση με τις τεκμηριωμένες προτάσεις σας, που βελτιώνουν και προσθέτουν νέα δεδομένα στις δικές μας, συμπληρώνοντας το παζλ του φορολογικού συστήματος, αν και λείπουν ακόμα πολλά κομμάτια. Επεξεργαζόμαστε ήδη το σχέδιό σας και θα σας στείλουμε τις δικές μας απόψεις πολύ σύντομα. Ωστόσο , για μια ακόμα φορά κάνουμε έκκληση στους Συλλόγους μας, σε πολλούς από τους οποίους στείλαμε τις προτάσεις μας, να μας συνδράμουν σε αυτή την προσπάθεια, που μόνο καλά θα επιφέρει στον κλάδο μας και να απαντήσουν όσο γίνεται πιο γρήγορα. Γνωρίζουμε τον φόρτο εργασίας (και αυτόν παλεύουμε), όπως αναφέρει ο broster, γνωρίζουμε την έλλειψη χρόνου, αλλά , αν έστω συμφωνείτε, στείλτε μας μέσω της στήλης ή στα mail που δώσαμε στην ανακοίνωση την συγκατάθεση και την συμφωνία σας στις προτάσεις μας, όπως και στις προτάσεις των συναδέλφων της Κρήτης. Ο χρόνος που είχαμε στην διάθεσή μας τέλειωσε. Μόνο μαζικά θα πετύχουμε τους στόχους μας.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς, από το Δ.Σ. του Συλλόγου Λογιστών Πάρου-Αντιπάρου
image description ΒΑΓΓΕΛΗΣ Α. | Ιουνίου 27, 2012 8:33 μ.μ. | Reply
Όλα είναι υπό συζήτηση αρκεί να ακουσθεί η φωνή μας επιτέλους. Μεταξύ των άλλων θα ξαναγράψω για άλλη μια φορά ότι πρέπει επιτέλους ΝΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΘΕΊ Η ΥΠΟΒΟΛΉ ΔΗΛΏΣΕΩΝ ΦΠΑ, ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, κλπ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ. Με τον τρόπο αυτό και μόνο θα ξέρει άμεσα το Υπουργείο τι του χρωστάνε και δεν θα χρειάζεται να επιστρατεύσει συνεργεία ελεγκτές κλπ. εμπλεκόμενα τμήματα για να ΞΕΤΡΥΠΩΣΕΙ όπως λένε τα ΜΜΕ αυτούς που δεν πληρώνουν. Τις ακατάθετες- απλήρωτες δηλώσεις όλοι έτοιμες τις έχουμε αν μας επιτρέψει το σύστημα να τις στείλουμε... Το παραπάνω θέμα το έχω θέσει επανηλλειμένα και απευθείας κάποια στιγμή στον υφυπουργό οικονομικών....
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο