Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Ανακοίνωση της ΕΛΤΕ για τον διορισμό των ελεγκτών στις επιχειρήσεις

ΕΛΤΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 0001/2012Λαμβάνοντας υπόψη την κείμενη νομοθεσία και ενόψει των επικείμενων Γενικών Συνελεύσεων των εταιρειών η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) υπενθυμίζει και διευκρινίζει προς τα εποπτευόμενα από αυτή νομικά και φυσικά πρόσωπα, τα ακόλουθα δύο θέματα που σχετίζονται με το διορισμό των νομίμων ελεγκτών και την έγκριση των αμοιβών τους:

Α. ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

1. Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία τα αρμόδια όργανα των υπό ελέγχων οντοτήτων στις Γενικές Συνελεύσεις τους θα πρέπει να διορίσουν νόμιμο ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο που είναι εγγεγραμμένο στα μητρώα της ΕΛΤΕ, σύμφωνα με το Ν. 3693/2008.

2. Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 226/1992 και του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύουν, μετά τη Γενική Συνέλευση για το διορισμό ελεγκτή / ελεγκτικού γραφείου και εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία αυτή, η ελεγχόμενη οντότητα θα πρέπει να ειδοποιήσει τον οικείο νόμιμο ελεγκτή ή το ελεγκτικό γραφείο για την εκλογή του.

Ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο θεωρείται ότι έχει αποδεχτεί τον διορισμό, εφόσον δεν τον αποποιηθεί εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη λήψη της ειδοποίησης.

Στην περίπτωση που επιλεγεί ελεγκτικό γραφείο για τη διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου και εφόσον το ελεγκτικό γραφείο δεν αποποιηθεί τον διορισμό του, το τελευταίο οφείλει μέσα σε διάστημα ενός μηνός από τη λήψη της εντολής να γνωστοποιήσει στην προς έλεγχο οντότητα και στο Εποπτικό Συμβούλιο του ΣΟΕΛ το όνομα του νόμιμου ελεγκτή και του αναπληρωματικού του, στους οποίους έχει αναθέσει την ευθύνη του συγκεκριμένου ελέγχου.

3. Από τα παραπάνω προκύπτει σαφέστατα ότι, στην περίπτωση επιλογής ελεγκτικού γραφείου για την διενέργεια υποχρεωτικού ελέγχου, στα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης αναγράφεται μόνο το όνομα του ελεγκτικού γραφείου που έχει επιλεγεί. Το ελεγκτικό γραφείο έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα να ορίσει τον νόμιμο ελεγκτή που θα αναλάβει για λογαριασμό του τον έλεγχο.

Στην περίπτωση που στα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης αναφέρονται και τα ονόματα του νόμιμου ελεγκτή και του  αναπληρωματικού του, κάθε τυχόν αλλαγή των προσώπων αυτών, απαιτεί τη λήψη απόφασης έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της ελεγχόμενης οντότητας και έγκριση από την ΕΛΤΕ, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του ν. 3693/2008.

Περιπτώσεις όπως αυτές, στις οποίες τα ονόματα των νομίμων ελεγκτών που έχουν καταγραφεί στα πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων δεν ανήκουν πλέον στο ελεγκτικό γραφείο που είχε διορισθεί, θα έχουν ως αποτέλεσμα την ταλαιπωρία τόσο της ελεγχόμενης οντότητας όσο και του ελεγκτικού γραφείου και των νομίμων ελεγκτών.

Β. ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Οι αμοιβές για τον τακτικό έλεγχο και για το φορολογικό πιστοποιητικό είναι διακριτές, θα πρέπει να συμφωνηθούν με την ανάθεση και να ορίζονται στην επιστολή αποδοχής του ελέγχου.

Η μεταγενέστερη διαφωνία για τις αμοιβές ελέγχου, δεν θεωρείται από την ΕΛΤΕ βάσιμος και σπουδαίος λόγος, όπως απαιτείται από τη νομοθεσία, για την αλλαγή ελεγκτών εν μέσω της διαχειριστικής χρήσης του ελέγχου ή και μετά και η ΕΛΤΕ δεν θα εγκρίνει αιτήματα αλλαγής ελεγκτών για το λόγο αυτό.
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο