Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Το σεμινάριο «εργατικών & ασφαλιστικών θεμάτων» είναι ήδη διαθέσιμο από 22.5.2012.

Το σεμινάριο «εργατικών & ασφαλιστικών θεμάτων» είναι ήδη διαθέσιμο από  22.5.2012.

Αφουγκραζόμενοι την ανάγκη ενημέρωσης των συναδέλφων που χειμάζονται το τελευταίο διάστημα από τις συνεχόμενες αλλαγές στην εργατική νομοθεσία, προχωρήσαμε στη σύνταξη της παρούσας ανάλυσης που έχει τη μορφή ενός εύχρηστου ηλεκτρονικού σεμιναρίου. 

Να τονίσουμε ότι είναι η πρώτη προσπάθεια ερμηνείας που γίνεται εκ μέρους μας σε επίπεδο εργασιακών και ασφαλιστικών θεμάτων, γεγονός που αποτέλεσε πρόκληση για μας. Βέβαια, έχουν προηγηθεί χρονικά δυο αναλύσεις – σεμινάρια με θεματολογία που άπτεται της φορολογικής νομοθεσίας, τα οποία έτυχαν θερμής υποδοχής.

Το ομιχλώδες τοπίο γύρω από τις καταιγιστικές αλλαγές των τελευταίων μηνών στις εργασιακές σχέσεις, οι ασάφειες των νομικών διατάξεων, η ελλιπής πληροφόρηση από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, καθώς και τα ακανθώδη ζητήματα που ανακύπτουν από τις νέες διατάξεις τόσο από πλευράς εργοδοτών όσο και από πλευράς εργαζομένων, μας ώθησαν στη δημιουργία του πρωτoλείου αυτού κειμένου που έχει ως αποκλειστικό σκοπό να ενημερώσει σφαιρικά τους ενδιαφερομένους για όλες τις αλλαγές.  Έχοντας στο πίσω μέρος του μυαλού μας την περίφημη φράση του Θεοκρίτου «Θαρσεῖν χρή, φίλε Βάττε• τάχ᾽ αὔριον ἔσσετ᾽ἄμεινον ἐλπίδες ἐν ζωοῖσιν, ἀνέλπιστοι δὲ θανόντες• χὡ Ζεὺς ἄλλοκα μὲν πέλει αἴθριος, ἄλλοκα δ᾽ὕει»[1], αποφασίσαμε να «κολυμπήσουμε» στα βαθειά, με την προσδοκία το τελικό αποτέλεσμα να ρίξει φώς στις σκοτεινές ατραπούς των διατάξεων που ισχύουν σήμερα για τα φλέγοντα εργασιακά ζητήματα.

[1] Θeόκριτος, Ειδύλλια, IV.Νομείς-5.41. Σε ελεύθερη απόδοση η ανωτέρω φράση αναφέρει τα ακόλουθα: «Θάρρος πρέπει να έχεις, φίλε Βάτε, διότι σύντομα το αύριο θα είναι καλύτερο οι ελπίδες ανήκουν στους ζωντανούς, ανέλπιστοι είναι μόνο οι πεθαμένοι και ο Δίας άλλοτε λιάζει, άλλοτε βρέχει».


Η ανάλυση των θεμάτων που πραγματεύεται και η διαρκής ανανέωση του υλικού του, καθιστούν το συγκεκριμένο σεμινάριο απαραίτητο εργαλείο για κάθε επαγγελματία που ασχολείται με τα εργασιακά δρώμενα. Να σημειώσουμε στο σημείο αυτό ότι το σεμινάριο θα αναβαθμίζεται δωρεάν ανά τακτά χρονικά διαστήματα – όταν παρίσταται ανάγκη εξαιτίας των αλλαγών που θα προκύπτουν-, μέχρι το τέλος του 2012.

Τονίζουμε ότι στο ηλεκτρονικό αυτό σεμινάριο δε θα αναλύσουμε διεξοδικά όλες τις διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, αλλά μόνο αυτές για τις οποίες επήλθαν μεταβολές ή τροποποιήσεις εξαιτίας των τελευταίων αλλαγών στην κείμενη νομοθεσία.

Στο σεμινάριο έχει ενσωματωθεί και μια πολύ χρήσιμη εφαρμογή υπολογισμού των προστίμων που επιβάλλονται από το Σ.ΕΠ.Ε. για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας. Οι χρήστες μέσα από το φιλικό περιβάλλον της εφαρμογής θα μπορούν αφενός να υπολογίζουν με ακρίβεια τα πρόστιμα που μπορεί να επιβληθούν από το Σ.ΕΠ.Ε., αφετέρου να εκτυπώνουν τις σχετικές δηλώσεις, τα έντυπα κ.λπ. που απαιτούνται από τις σχετικές διατάξεις.

Επίσης, στην πρώτη ενότητα με τις αλλαγές στα εργασιακά, υπάρχουν αρκετά χρήσιμα υποδείγματα συμβάσεων (αορίστου και ορισμένου χρόνου, μερικής απασχόλησης κ.λπ.), τα οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν όσοι το επιθυμούν.   

Τέλος, έχουν συμπεριληφθεί μερικοί βασικοί εργατικοί νόμοι –όπως ισχύουν σήμερα-, έτσι ώστε οι χρήστες του να μπορούν να ανατρέχουν σ’ αυτούς ανά πάσα στιγμή. Οι νόμοι αυτοί είναι οι ακόλουθοι:

Νόμος υπ' αριθμ. 2112/1920, Περί υποχρεωτικής καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας ιδιωτικών υπαλλήλων
Νόμος υπ' αριθμ. 539/1945, Περί χορηγήσεως και έτος εις τους µισθωτούς αδειών µετ΄ αποδοχών
ΑΝΑΓΚ. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1846/1951 "Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων"
Νόμος υπ' αριθμ. 3850/2010, Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων
Νόμος υπ' αριθμ. 1876/1990, Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις και άλλες διατάξεις
Νόμος υπ' αριθμ. 3996/2011, Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις.


Συντακτική ομάδα
Νικόλαος Ιωα. Μπόνης, λογιστής – φοροτεχνικός
Κωνσταντίνος Δημ. Γραβιάς, λογιστής – φοροτεχνικός
Νικόλαος Απ. Ράπτης, Δικηγόρος
Δημήτριος Μαρ. Καρποδίνης, λογιστής – φοροτεχνικός
Κωνσταντίνος Αντ. Κουλογιάννης, λογιστής – φοροτεχνικός

Επιμέλεια Σύνταξης
Επιστημονική ομάδα TaxHeaven

Όσοι αγοράσουν το σεμινάριο θα μπορούν να το κατεβάσουν στον υπολογιστή τους ακολουθώντας συγκεκριμένες οδηγίες που θα τους δοθούν μαζί με το σχετικό παραστατικό αγοράς (τιμολόγιο ή απόδειξη).

Το υλικό του σεμιναρίου θα αναβαθμίζεται ΔΩΡΕΑΝ όπως ήδη αναφέραμε μέχρι το τέλος του 2012 από την επιστημονική ομάδα του TaxHeaven και όσοι το έχουν ήδη αγοράσει θα ενημερώνονται μέσω της εφαρμογής με σχετικό μήνυμα που θα αναφέρει ότι υπάρχει νεότερη έκδοση του σεμιναρίου. Ακολουθώντας τις οδηγίες θα μπορούν εύκολα και γρήγορα να το αναβαθμίζουν εντελώς δωρεάν.

Θα υπάρχουν  ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα www.taxheaven.gr  που θα ενημερώνουν για τις σχετικές αναβαθμίσεις.

Μπορείτε να κατεβάσετε το σεμινάριο από τα προϊόντα του κόμβου, ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.taxheaven.gr/products/index/index/mid/8


Αθήνα, Μάιος 2012.

Πίνακας περιεχομένων

 Α. ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ    
Α1. Έννοια    
Α1α. Οι νομοθετικοί ορισμοί: Σύμβαση Εργασίας ή Έργου;    
Α1β. Οι νομολογιακές διακρίσεις: Η εξαρτημένη και ανεξάρτητη εργασία    
Α2. Η συνήθης ατομική σύμβαση εργασίας    
A2α. Η συμβατική ελευθερία (361 ΑΚ)    
i. Η έννοια της συμβατικής ελευθερίας    
ii. Οι περιορισμοί της συμβατικής ελευθερίας: Τι δύναται να περιλάβει και τι όχι η ατομική σύμβαση εργασίας    
Α2β. Τα τυπικά στοιχεία της ατομικής σύμβασης εργασίας    
i. Ο τύπος της ατομικής σύμβασης εργασίας (στην πλήρη, μερική και προσωρινή απασχόληση)    
ii. Η γνωστοποίηση των όρων εργασίας (ΠΔ 156/1994)    
iii. Η ακυρότητα της ατομικής σύμβασης εργασίας και οι συνέπειες αυτής    
Α2γ. Η χρονική ισχύς της ατομικής συμβάσεως    
i. Η ατομική σύμβαση ορισμένου χρόνου    
ii. Η ατομική σύμβαση αορίστου χρόνου και ειδικά η μετατροπή από ορισμένου σε αορίστου.    
Α2δ. Η αμοιβή της εργασίας    
i. Εννοιολογικές κατηγορίες: Μισθός και Συμφωνημένη, Ειθισμένη, Νόμιμη και Καταβαλλόμενη Αμοιβή εργασίας.    
ii. Χρόνος καταβολής μισθού και η Υπερημερία εργοδότη    
iii. Πρόσθετες (ή οικειοθελείς) Παροχές και Τακτικές Αποδοχές    
Α3. Οι μεταβολές της ατομικής σύμβασης εργασίας    
Α3α. Χρονικές Μεταβολές    
i. Έννοια Χρόνου και Ωραρίου εργασίας    
ii. Διευθέτηση χρόνου εργασίας (άρθρο 7 ν.3846/2010)    
iii. Υπερεργασία-Υπερωρία (άρθρο 74 ν.3863/2010) & Εργασία κατά τις Κυριακές, αργίες, νυκτερινή εργασία και 6η ημέρα της εβδομάδος (άρθρο 8 του ν.3846/2010).
iv. Κατάτμηση χρόνου αδείας (άρθρο 6 ν.3846/2010)    
Α3β. Ποιοτικές Μεταβολές    
i. Το Διευθυντικό Δικαίωμα    
ii. Μονομερής Μεταβολή της Σχέσης Εργασίας – Συνέπειες    
iii. Διαθεσιμότητα Μισθωτών (άρθρο 4 ν.3846/2010)    
A3γ. Ειδικές μορφές εργασίας    
i. Μερική - Εκ περιτροπής απασχόληση (άρθρο 2 ν.3846/2010 & άρθρο 17 ν.3899/2010)    
ii. Συμβάσεις Νέων: συμβάσεις μαθητείας (άρθρο 72 ν.3863/2010) και οι νέες συμβάσεις ατόμων κάτω των 25 ετών (άρθρο 1 ΠΥΣ 6/2012)    
iii. Δανεισμός Μισθωτού & Προσωρινή Απασχόληση (άρθρο 123 ν.4052/2012)    
Α4. Η Λύση της εργασιακής σχέσης    
Α4α. Η Καταγγελία της σύμβασης εργασίας    
i. Έννοια, εγκυρότητα της καταγγελίας και συνέπειες της ακυρότητας    
ii. Καταγγελία σύμβασης ορισμένου χρόνου πριν την λήξη της για σπουδαίο λόγο (άρθρο 672 ΑΚ)    
iii. Τακτική καταγγελία αορίστου χρόνου (με προειδοποίηση)    
iv. Έκτακτη καταγγελία αορίστου χρόνου (χωρίς προειδοποίηση)    
v. Τροποποιητική καταγγελία    
vi. Αποζημίωση    
vii. Πίνακες    
A4β. Οι ομαδικές απολύσεις (άρθρο 74 ν.3863/2010)    
A4γ. Οικειοθελής ή συμφωνημένη αποχώρηση μισθωτού    


Β. ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΣΕ)    
Β1. Εισαγωγή- Τα σημαντικότερα νομοθετήματα των τελευταίων ετών.    
Β2. Έννοια και Περιεχόμενο των ΣΣΕ    
B2α. Εννοιολογική προσέγγιση και πεδίο εφαρμογής της ΣΣΕ    
Β2β. Αντικείμενο ρύθμισης  των ΣΣΕ    
i. Οι Κανονιστικοί Όροι των ΣΣΕ:    
ii. Οι Eνοχικοί Όροι των ΣΣΕ:    
Β3. Συλλογικές & ατομικές διαπραγματεύσεις    
Β3α. Φορείς διαπραγμάτευσης    
i. Πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις    
iα. Σωματεία    
iβ. Τοπικά Παραρτήματα    
iγ. Ενώσεις Προσώπων (άρθρο 37 ν.4024/2011)    
ii. Δευτεροβάθμιες & Τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις    
iii. Εργοδοτικές οργανώσεις    
Β3β. Διαπραγματεύσεις για τη σύναψη ΣΣΕ    
i. Διαδικασία διαπραγματεύσεων    
ii. Ικανότητα για υπογραφή. Σύναψη και θέση σε ισχύ της ΣΣΕ    
Β3γ. Μεσολάβηση και Διαιτησία    
i. Μεσολάβηση (άρθρο 14 ν.3899/2010)    
ii. Διαιτησία (άρθρο 14 ν.3899/2010 & άρθρο 3 ΠΥΣ 6/2010)    
iiα. Διαδικασία    
iiβ. Διαιτητικές αποφάσεις (ΔΑ)    
Β3δ. Συμφιλιωτική διαδικασία    
i. H συμφιλιωτική διαδικασία του άρθρου 13 του ν.1876/1990.    
ii. Η συμφιλιωτική διαδικασία του άρθρου 3 του ν.3996/2011.    
Β4. Κατηγορίες ΣΣΕ    
Β4α.Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΓΣΣΕ) (άρθρο 1 ΠΥΣ 6/2012)    
i. Κατώτατα όρια μισθών εργαζομένων άνω των 25 ετών    
ii. Κατώτατοι μισθοί νέων κάτω των 25 ετών    
Β4β.Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (άρθρο 31 ν.3846/2010)    
Β4γ. Ομοεπαγγελματική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας    
Β4δ. Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (άρθρο 37 ν.4024/2011)    
i. Γενικά η επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας του ν.4024/2011    
ii. Η Ειδική Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας του άρθρου 13 του ν.3899/2010    
Β4ε. Ο Κανονισμός Εργασίας    
Β5.Ισχύς των Σ.Σ.Ε και Δ.Α.    
Β5α. Χρονική ισχύς (άρθρο 2 ΠΥΣ 6/2012)    
i. Έναρξη χρονικής ισχύος ΣΣΕ    
ii. ΣΣΕ αορίστου και ορισμένου χρόνου: η νέα μεταβατική διάταξη του άρθρου 2 της ΠΥΣ 6/2012.    
iii. Παράταση ισχύος    
iv. Μετενέργεια & Μονομερές Εργοδοτικό Δικαίωμα Μείωσης Μισθού (άρθρο 2 παρ.4 ΠΥΣ 6/2012).    
v. Παύση ισχύος ΣΣΕ και ΔΑ (Λήξη και Καταγγελία ΣΣΕ)    
Β5β. Υποκειμενικά όρια ισχύος (Δέσμευση)    
i. Επέκταση εφαρμογής (άρθρο 37 ν.4024/2011)    
ii. Προσχώρηση    
Β5γ. Συρροή ΣΣΕ (άρθρο 37 ν.4024/2011)    
i. ΕΓΣΣΕ και λοιπών ΣΣΕ (άρθρο 2 ν.2845/2010)    
ii. Κλαδικής ΣΣΕ και λοιπών ΣΣΕ    
iii. Ομοιοεπαγγελματικής ΣΣΕ και λοιπών ΣΣΕ    
iv. Επιχειρησιακής ΣΣΕ και λοιπών ΣΣΕ    

 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ    
ΙΙΑ.ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ    
ΙΙΒ. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ    
ΙΙΓ. ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΡΙΚΗΣ (ή ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ) ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ    
(μετατροπή πλήρους σε μερική ή εκ περιτροπής)    
ΙΙΔ. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ή ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ) ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ    
(κατ΄ άρθρον 2 παρ.4 της υπ’αριθμ.6/28-2-2012 ΠΥΣ, ΦΕΚ 38/τ.Α’/28-2-2012)    
ΙΙΕ. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ    
ΙΙΣΤ. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    


Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ.    
Γ1. Βιβλίο νεοπροσλαμβανομένων (E.B.K.N.Π)    
Υπόχρεοι Εργοδότες    
Τόπος τήρησης    
Τρόπος τήρησης    
Γ2. Βιβλίο αδειών.    
Υπόχρεοι    
Τόπος τήρησης    
Τρόπος τήρησης    
Γ3. Βιβλίο υπερωριών.    
Υπόχρεοι    
Τόπος τήρησης    
Τρόπος τήρησης    
Γ4. Βιβλίο Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας.    
Γ5. Ειδικό βιβλίο ατυχημάτων.    
Γ6. Βιβλίο Δρομολογίων.    
Τόπος τήρησης    
Τρόπος τήρησης    
Λοιπά    
Βιβλιάρια Εργασίας    
Γ7. Ειδικό Βιβλίο Κυκλοφορίας ΤΑΞΙ.    

 Δ. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ    
Δ1. Προς το ‘Ιδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων.    
α. Απογραφή Εργοδότη.    
β. Γνωστοποίηση μεταβολής στοιχείων εργοδότη.    
γ. Αναλυτική Περιοδική Δήλωση.    
δ. Αναγγελία εργατικού ατυχήματος    
Δ2. Προς  τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.).    
1.Αναγγελία πρόσληψης.    
2. Αναγγελία λύσης της σχέσης εργασίας.    
Δ3. Προς  την Επιθεώρηση Εργασίας.    
1. Γνωστοποίηση σύναψης σύμβασης εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου και μερικής   απασχόλησης.    
2. Κατάθεση Πίνακα Προσωπικού και Προγράμματος Ωρών Εργασίας.    
3. Κατάθεση Συμπληρωματικού Πίνακα Προσωπικού ως προς τα στοιχεία που μεταβλήθηκαν, σε  περίπτωση που έχει συντρέξει τέτοια μεταβολή.    
4. Αναγγελία διαθεσιμότητας    
5. Αναγγελία εργατικού ατυχήματος    
6. Αναγγελία υπερωριών    
Δ4. Προς τον εργαζόμενο.    
1. Γνωστοποίηση των όρων της ατομικής σύμβασης εργασίας.    
2.Έκδοση εκκαθαριστικού σημειώματος αποδοχών.    
3. Έγγραφο καταγγελίας της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας .    
4. Πιστοποιητικό Εργασίας.    
5. Βεβαίωση αποδοχών.    
Δ5. Προστασία Ανήλικων Προσώπων    
Δ6. Άδειες Εργασίας Απασχολούμενων Αλλοδαπών    .

 Ε. Διοικητικές κυρώσεις    
Γενικά    
Είδος και εύρος κυρώσεων    
Κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης της εργατικής νομοθεσίας    
Γενικά    
Ύψος προστίμου    
Προηγούμενη ακρόαση του ενδιαφερομένου    
Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός ύψους προστίμων    
1.Μέθοδος υπολογισμού των προστίμων που επιβάλλονται από τους κοινωνικούς Επιθεωρητές εργασίας    
1.1.    Κριτήρια και υπό-κριτήρια    
1.2. Βήματα προσδιορισμού επιβαλλόμενου προστίμου    
Α. Σοβαρότητα της παράβασης    
Β. Αριθμός εργαζομένων    
Γ. Εύρος προστίμων    
Δ. Βαθμός συνεργασίας    
Ε. Υπολογισμός αρχικού ποσού προστίμου    
Παραδείγματα    
1.3. Αναπροσαρμογή του βασικού προστίμου    
1.4. Επιβολή προστίμου    
1.5. Παραδείγματα    
2. Μέθοδος υπολογισμού των προστίμων που επιβάλλονται από τους τεχνικούς/υγειονομικούς Επιθεωρητές εργασίας    
2.1.Κριτήρια και υπό-κριτήρια    
2.2. Βήματα προσδιορισμού επιβαλλόμενου προστίμου    
2.3. Αναπροσαρμογή του βασικού προστίμου    
2.4. Επιβολή προστίμου    
2.5. Παραδείγματα    
Μείωση διοικητικού προστίμου κατά 80% σε ορισμένες περιπτώσεις    
Προϋποθέσεις για την απόδειξη της πλήρους εξόφλησης του εργαζομένου    
Υποτροπή εργοδότη    
Τελικές επισημάνσεις    
Δικαίωμα προσφυγής    
Έντυπο δήλωσης συμμόρφωσης με έκπτωση 80%  του προστίμου    
Μείωση διοικητικού προστίμου κατά 30% στις λοιπές  περιπτώσεις    
Λοιπές επισημάνσεις    
Σχετικά με την Παραίτηση από Ένδικα Βοηθήματα ή Μέσα    
Δικαίωμα προσφυγής    
Πρόστιμα που επιβάλλονται χωρίς την τήρηση του δικαιώματος της προηγούμενης ακρόασης    
Πρόστιμα σε εργοδότες που παρανόμως απασχολούν υπηκόους τρίτων χωρών    
Πρόστιμα που αφορούν εταιρείες προσωρινής απασχόλησης    
Νομικό πλαίσιο Ε.Π.Α.    
Κυρώσεις    
Κατηγοριοποίηση παραβάσεων    
Καθορισμός στόχων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) για το έτος 2012

 ΣΤ. Θέματα ασφαλιστικής νομοθεσίας    
Ι. Βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα    
Πίνακας με τις Βαριές & Ανθυγιεινές εργασίες    
Απεικόνιση ασφαλιστικών στοιχείων- συμπλήρωση Α.Π.Δ. (πλην Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. κ.λπ.)    
Απεικόνιση ασφαλιστικών στοιχείων- συμπλήρωση Α.Π.Δ. (Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. κ.λπ.)    
Διαχείριση μισθολογικών περιόδων Α΄ τριμήνου 2012 (1/1/2012 – 31/3/2012)    
Α) Υποκαταστήματα/Παραρτήματα Β’ φάσης λογισμικού του Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.
Β) Παραρτήματα Α΄ Φάσης λογισμικού  του  Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.    
ΙI. Θέματα σχετικά με την εφαρμογή του «Εργόσημου»    
Γενικά    
Προδιαγραφές του Εργόσημου    
Αμοιβή και παρακράτηση εισφορών περιστασιακά απασχολούμενων με την διαδικασία έκδοσης και εξαργύρωσης «Εργόσημου»    
Παράταση της έναρξης της ασφάλισης με «Εργόσημο» στους κατ΄ οίκον απασχολούμενους σε δύο ή περισσότερους εργοδότες με τις διατάξεις του άρθ. 26 του Ν. 2639/1998    
Υπολογισμός ημερών ασφάλισης των προσώπων που αμείβονται με το εργόσημο και λήψη παροχών ασθένειας    
Λοιπές διευκρινίσεις για το θέμα του εργοσήμου    
Εφαρμογή Εργοσήμου - Ασφάλιση στον ΟΓΑ των αυτοτελώς απασχολουμένων εργατών γης    
Σχετικά με την ασφάλιση των απασχολουμένων κατ’ οίκον σε έναν εργοδότη, για τους οποίους εκ παραδρομής κατεβλήθησαν εισφορές μέσω Τραπέζης αποκλειστικά για το πρώτο τρίμηνο του έτους 2012.    
Υπόδειγμα εργοσήμου    
ΙΙΙ. Οι βασικές αλλαγές που επέρχονται με τον ν. 4075/2012 «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»    
Προθεσμία καταβολής ασφαλιστικών εισφορών    
Αλλαγές σχετικά με τις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (Α.Π.Δ.).    
Ασφάλιση συγγενικών προσώπων    
Ασφάλιση προσώπων με μίσθωση έργου    
Ενημέρωση ασφαλιστικής ιστορίας ασφαλισμένων    
Πρόστιμα για εκπρόθεσμη υποβολή Α.Π.Δ.    
Κατάργηση αυτοτελούς προστίμου για εκπρόθεσμη ή μη γνωστοποίηση μεταβολών στοιχείων εργοδοτών    
Συγχώνευση του «Ειδικού Λογαριασμού Ξενοδοχοϋπαλλήλων» στον κλάδο ασφάλισης του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.    
IV. Θεώρηση βιβλιαρίων ασθενείας ανέργων ασφαλισμένων του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.    127
V. Χρονικές προϋποθέσεις για ασφαλιστική ικανότητα    
VI. Ασφάλιση βάσει τεκμαρτών ημερομισθίων    
Γενικά    
Όρια μισθών, ασφαλιστικές κλάσεις και τεκμαρτά ημερομίσθια    
Τι ισχύει για το έτος 2012    
Πίνακας κατάταξης σε ασφαλιστικές κλάσεις    
VIII. Θέματα Ο.Α.Ε.Ε.    
Διαδικασία για την επιλογή κατάταξης σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία από τους ασφαλισμένους του Ο.Α.Ε.Ε.    
Τι ισχύει με τον ν. 4075/2012    136
Καθορισμός διαδικασίας    
Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 25 του Ν. 3846/2010    
Α) Ορισμός της προαιρετικής ασφάλισης - πληθυσμός    
Β) Κατηγορίες επαγγελματιών που ενώ δραστηριοποιούνται σε προαιρετική περιοχή υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε..    
Γ) Διευκρινίσεις σε όσα από τα προαναφερθέντα επαγγέλματα του ανωτέρω κεφαλαίου Β’ είναι απαραίτητο.    
1.Ασφαλισμένοι που ασφαλίστηκαν για πρώτη φορά πριν την 1/1/1993 (παλαιοί) και οι οποίοι έχουν ήδη ασφάλιση σε άλλον φορέα κύριας ασφάλισης    
2. Συνταξιούχοι    
3.Πωλητές λαϊκών αγορών    
4. Φωτοβολταϊκά συστήματα    
5. Λοιπές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας πλην φωτοβολταϊκών    
6. Ελαιοτριβεία    
7. Ενοικιαζόμενα δωμάτια & διαμερίσματα    
8. Δασικοί συνεταιρισμοί    
9. Επαγγελματίες άνω των 64 ετών    
10. Κριτήρια ελέγχου & κατηγορίες επαγγελματιών που ήδη δραστηριοποιούνται και θα κληθούν για έλεγχο    
11. Η διαδικασία που θα τηρείται για τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται για πρώτη φορά σε προαιρετικές περιοχές μετά την ισχύ του ν.3846/2010 (δηλ. από 11.5.2010).    
12. Απαραίτητες επισημάνσεις για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων που σχετίζονται με τους δραστηριοποιούμενους σε περιοχές με ειδικά πληθυσμιακά κριτήρια.    
Κατάργηση της βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας, ως απαραίτητου δικαιολογητικού, για τον τεχνικό έλεγχο στα ΚΤΕΟ
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο