Αποτελέσματα live αναζήτησης

Κατηγορία ενημέρωσης : Ανακοινώσεις ΑΑΔΕ - e-ΕΦΚΑ - Υπ.Οικ. - ΟΑΕΔ - Ε.Ένωσης κ.ά.

Ενεργοποιείται το πρόστιμο εκπρόθεσμης δήλωσης στο Κτηματολόγιο - Αναστολή κυρώσεων για αυθαίρετες κατασκευές σε περιοχές που κηρύχθηκαν σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης - Ενεργοποιείται η μεταφορά του συντελεστή δόμησης
Ηλεκτροκίνηση - Οι τέσσερις άξονες του σχεδίου του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών: Αδειοδότηση και λειτουργία συνεργείων επισκευής και συντήρησης ηλεκτρικών οχημάτων - Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος τεχνίτη ηλεκτρικών οχημάτων - Ανανέωση στόλου
+ Φόρτωση περισοτέρων