Αποτελέσματα live αναζήτησης

Κατηγορία ενημέρωσης : Κ.Φ.Δ. - Πρόστιμα - Δ.Ε.Δ.

Η τεκμηρίωση πρέπει να έχει αφετηρία το ελεγχόμενο μέρος του οποίου τα λογιστικά δεδομένα είναι δυσκολότερο να αμφισβητηθούν. - Κρίσιμα σημεία απόφασης της ΔΕΔ (1674_28.05.2021) περί ορθότητας τεκμηρίωσης των ενδοομιλικών συναλλαγών
+ Φόρτωση περισοτέρων