Αποτελέσματα live αναζήτησης

Κατηγορία ενημέρωσης : Κ.Φ.Δ. - Πρόστιμα - Δ.Ε.Δ.

Τεχνητή διευθέτηση η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου σε μονομετοχική εταιρία, χωρίς είσοδο νέων εταίρων, με έκδοση μετοχών σε τιμή διαθέσεως σημαντικά μεγαλύτερης της ονομαστικής αξίας και δημιουργίας υπέρ το άρτιο διαφοράς
+ Φόρτωση περισοτέρων