Αποτελέσματα live αναζήτησης

Κατηγορία ενημέρωσης : Δικαστικά - Φορονομικά

ΔΕΕ - Για να καθορισθεί το εφαρμοστέο δίκαιο σε υποχρέωση διατροφής, η συνήθης διαμονή του δικαιούχου της είναι εκείνη του τόπου στον οποίο βρίσκεται το σύνηθες κέντρο της ζωής του, κατά μείζονα λόγο όταν πρόκειται για παιδί μικρής ηλικίας
ΣτΕ 1010/2022 - Συνταγματική η ρύθμιση του άρθρου 37 ν. 3996/2011 σχετικά με τη χορήγηση πρόωρης σύνταξης μόνο στους συγγενείς (γονέα, σύζυγο ή αδελφό/ή) του αναπήρου και όχι και στους δικαστικούς συμπαραστάτες που δεν έχουν μία από τις ανωτέρω συγγενικές ιδιότητες
Έμπορος ο οποίος πωλεί, μέσω ιστοτόπων όπως η Amazon, προϊόν το οποίο δεν έχει κατασκευάσει ο ίδιος οφείλει να ενημερώσει τον καταναλωτή για την εγγύηση του κατασκευαστή εάν έχει αναγάγει την εν λόγω εγγύηση σε κεντρικό ή κρίσιμο στοιχείο της προσφοράς του
ΔΕΕ - Πτώχευση επιχείρησης και δικαιώματα εργαζομένων: Σε περίπτωση μεταβίβασης στοιχείων ενεργητικού στο πλαίσιο διαδικασίας pre-pack, ο διάδοχος έχει κατ’ εξαίρεση το δικαίωμα να μη διατηρήσει τα δικαιώματα των εργαζομένων, εάν η διαδικασία έχει οριοθετηθεί με νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις
ΔΕΕ - Βραχυχρόνιες μισθώσεις: Δεν αντιβαίνει προς το δίκαιο της Ένωσης νομοθεσία που υποχρεώνει παρόχους υπηρεσιών να διαβιβάζουν σε φορολογική αρχή ορισμένα στοιχεία σχετικά με τις συναλλαγές που αφορούν τουριστικά καταλύματα
Εταιρία εδρεύουσα σε κράτος μέλος δεν διαθέτει μόνιμη εγκατάσταση σε άλλο κράτος μέλος επειδή έχει στο άλλο αυτό κράτος θυγατρική η οποία θέτει στη διάθεσή της ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους βάσει συμβάσεων με τις οποίες της παρέχει, κατ’ αποκλειστικότητα, υπηρεσίες μάρκετινγκ, ρύθμισης, διαφήμισης και εκπροσώπησης, οι οποίες ενδέχεται να έχουν άμεση επιρροή στον όγκο των πωλήσεών της.
ΔΕΕ - Αυτόματες μηχανές τυχερών παιγνίων: Κατά τη γνώμη του γενικού εισαγγελέα Α. Ράντου, ο σκοπός της καταπολέμησης των κινδύνων εξάρτησης από τα τυχερά παίγνια μπορεί να δικαιολογήσει μείωση των αμοιβών και των προμηθειών που καταβάλλονται στους παραχωρησιούχους
ΔΕΕ - Σύμβαση με ηλεκτρονικό μέσο: Για να μπορεί ο καταναλωτής να δεσμεύεται έγκυρα από τέτοιου είδους σύμβαση, πρέπει να κατανοεί σαφώς από τη σήμανση και μόνο που φέρει το πλήκτρο παραγγελίας ότι θα υποχρεωθεί να πληρώσει μόλις πατήσει το πλήκτρο αυτό
+ Φόρτωση περισοτέρων