Αποτελέσματα live αναζήτησης

Κατηγορία ενημέρωσης : Δικαστικά - Φορονομικά

ΔΕΕ - Δεν αντιβαίνει στο δίκαιο της Ένωσης εθνική ρύθμιση η οποία επιτρέπει τον έλεγχο άμεσης ξένης επένδυσης με προέλευση από τρίτη χώρα, ακόμη και αν η επένδυση αυτή πραγματοποιείται με τη μεσολάβηση εταιρίας που εδρεύει στην Ένωση
Η ημερήσια ανάπαυση δεν αποτελεί μέρος της περιόδου εβδομαδιαίας ανάπαυσης, αλλά προστίθεται σε αυτή, όταν εθνική νομοθεσία χορηγεί στους εργαζόμενους περίοδο εβδομαδιαίας ανάπαυσης μεγαλύτερη από την απαιτούμενη από τη νομοθεσία της ΕΕ.
+ Φόρτωση περισοτέρων