Αποτελέσματα live αναζήτησης

Κατηγορία ενημέρωσης : Εργατικά - Ασφαλιστικά

Προκηρύξεις ν. 2643/1998 για το 2021 - Όλη η απόφαση με τα δικαιολογητικά και την ειδική αίτηση-υπεύθυνη δήλωση που καταθέτουν οι προστατευόμενοι εφόσον υποβάλλουν υποψηφιότητα για διορισμό σε θέσεις εργασίας δημοσίων υπηρεσιών, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ και ΝΠΙΔ
+ Φόρτωση περισοτέρων