Αποτελέσματα live αναζήτησης

Παράταση Υποβολής Φακέλων αποπληρωμής ΛΑΕΚ

21 Απρίλιος 2006
  • Σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής καθώς και της υποβολής των φακέλων αποπληρωμής σχετικά με την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης ΛΑΕΚ 0,45% έτους 2005, έως και τις 30/6/2006, ημέρα Παρασκευή.

Σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής καθώς και της υποβολής των φακέλων αποπληρωμής σχετικά με την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης ΛΑΕΚ 0,45% έτους 2005, έως και τις 30/6/2006, ημέρα Παρασκευή.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης