Αποτελέσματα live αναζήτησης

Παράταση φορολογικών προθεσμιών και άλλα...

20 Απρίλιος 2006
  • Ορίσθηκαν από τον υφυπουργό Οικονομίας Α. Μπέζα νέες ημερομηνίες υποβολής περιοδικών ΦΠΑ, καθώς και με δύο αποφάσεις του ΥΠΟΙΟ, παρατείνονται οι προθεσμίες:

Ορίσθηκαν από τον υφυπουργό Οικονομίας Α. Μπέζα νέες ημερομηνίες υποβολής περιοδικών ΦΠΑ, καθώς και με  δύο αποφάσεις του ΥΠΟΙΟ, παρατείνονται οι προθεσμίες:

- Εως τις 15/7/2006 για ενημέρωση του βιβλίου κοστολογίου οικοδομών (δαπάνες έως 31/5/2006).

- Εως και τις 30/6/2006 παρατείνεται η προθεσμία, που λήγει στις 28/4, για εξαίρεση από ΦΠΑ για πράξεις που έγιναν ή θα διενεργηθούν από κατασκευαστικές επιχειρήσεις μέχρι και τις 31/5/2006.

Επίσης με νέα απόφαση διευκρινίζεται οτί, εργολαβικές συμβάσεις για ανέγερση οικοδομών με το σύστημα της αντιπαροχής, για τις οποίες η άδεια εκδίδεται μετά την 1η Ιανουαρίου φέτος, δεν υπόκεινται πλέον σε τέλος χαρτοσήμου, αλλά σε ΦΠΑ.

Σχετικές αποφάσεις

ΠΟΛ 1058 - 1059 - 1060 -1061

τις οποίες μπορείτε να δείτε στον κόμβο.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης