Απο 1.1.2007 τα πρώτα χρήματα του καινούργιου πακέτου

Οικονομικές Ειδήσεις

20 Απρίλιος 2006
Αφιερωμένο σχεδόν εξ ολοκλήρου στην Περιφέρεια θα είναι το Δ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, έτσι ώστε να επιταχυνθεί η ανάπτυξή της και να φθάσει το βιοτικό επίπεδο της υπόλοιπης Ευρώπης. Taxheaven.gr

Αφιερωμένο σχεδόν εξ ολοκλήρου στην Περιφέρεια θα είναι το Δ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, έτσι ώστε να επιταχυνθεί η ανάπτυξή της και να φθάσει το βιοτικό επίπεδο της υπόλοιπης Ευρώπης.


Αυτό δήλωσε χθες μετά τη Διυπουργική Επιτροπή για τη χάραξη του νέου αναπτυξιακού σχεδίου ο υπουργός Οικονομίας κ. Γ. Αλογοσκούφης, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση προτίθεται να κατευθύνει προς την Περιφέρεια το 80% των συνολικών πόρων του Δ ΚΠΣ. Επιμέρους τομείς στους οποίους θα δοθεί έμφαση είναι, σύμφωνα με τον υπουργό, η ανάπτυξη των δεξιοτήτων και του ανθρώπινου δυναμικού με προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, όπως επίσης και η ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας της ελληνικής οικονομίας.


Η υποβολή των νέων επιχειρησιακών προγραμμάτων στην Κομισιόν θα γίνει ως το τέλος του έτους, ενώ όπως εκτίμησε ο αρμόδιος υφυπουργός Οικονομίας κ. Χ. Φώλιας, το «πακέτο» θα αρχίσει να «τρέχει» από τις αρχές του 2007.


Οι κανόνες υλοποίησης του νέου ΚΠΣ θα είναι αυστηρότεροι, τη στιγμή που η κυβέρνηση επιδιώκει να μειώσει τόσο τη γραφειοκρατία όσο και την πολυδιάσπαση. Ενδεικτικός των κυβερνητικών προθέσεων ο στόχος που έχει τεθεί για μείωση του πλήθους των τελικών δικαιούχων από 6.000 σε μερικές μόλις εκατοντάδες.
Αλλαγές θα υπάρξουν και στον χάρτη των Περιφερειών της χώρας, καθώς αυτές από 13 που ήταν στα προηγούμενα πακέτα μειώνονται σε 5. Παράλληλα σημαντική μείωση θα υπάρξει και στον αριθμό των επιχειρησιακών προγραμμάτων. Από 24 που είναι σήμερα υπολογίζεται ότι δεν θα ξεπεράσουν τα 12 με 13, εκ των οποίων τα 6 ή 7 θα είναι τομεακά και τα 5 περιφερειακά. Με τον τρόπο αυτό, εκτίμησε ο κ. Αλογοσκούφης, θα υπάρξει απλοποίηση διαδικασιών, περιορισμός του κόστους διαχείρισης, καλύτερος συντονισμός των εμπλεκόμενων φορέων και υπηρεσιών καθώς και μεγαλύτερη ευελιξία στην αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων.
Από το σύνολο των ελληνικών Περιφερειών οι οκτώ εντάσσονται στον λεγόμενο Στόχο 1 και έχουν τη δυνατότητα να απορροφήσουν αυξημένες Κοινοτικές επιχορηγήσεις, καθώς το μέσο κατά κεφαλήν ΑΕΠ εξακολουθεί να υπολείπεται του 75% του μέσου Κοινοτικού, που αποτελεί και το όριο της Κοινοτικής χρηματοδότησης. Αντίθετα, στις Περιφέρειες της Ανατολικής Μακεδονίας, της Κεντρικής Μακεδονίας, της Δυτικής Μακεδονίας, της Στερεάς Ελλάδας και του Ν. Αιγαίου οι ενισχύσεις θα είναι μειωμένες έναντι του τρίτου πακέτου, καθώς είτε λόγω της διεύρυνσης είτε λόγω της φυσικής σύγκλισης οι Περιφέρειες αυτές βρίσκονται πλέον πάνω από το 75% του Κοινοτικού μέσου όρου.


Ο κ. Αλογοσκούφης τόνισε κατά τη Διυπουργική ότι θα πρέπει πάση θυσία να αποφευχθούν τα λάθη του παρελθόντος που στοίχισαν ακριβά στη χώρα, ενώ έσπευσε για άλλη μία φορά να χαρακτηρίσει τα 20,1 δισ. ευρώ που εξασφάλισε η Ελλάδα από το Δ ΚΠΣ ως μία μεγάλη αναπτυξιακή ευκαιρία για τη χώρα.

Πηγή Κέρδος