Αποτελέσματα live αναζήτησης

Σεμινάριο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας στην Αθήνα

Σεμινάριο στην Αθήνα με θέμα: Φορολογικοί Έλεγχοι

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας υλοποιώντας τον προγραμματισμό του για τη διαρκή ενημέρωση και επιμόρφωση Οικονομολόγων και Λογιστών-Φοροτεχνικών, διοργανώνει στην Αθήνα σεμινάριο 60 θέσεων, με θέμα:

Φορολογικοί Έλεγχοι

ΗΜΕΡΟΜΗΝΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Τo σεμινάριο θα διεξαχθεί από 30 Απριλίου έως 4 Μαΐου 2012 (η Τρίτη 1/5 είναι αργία). Σε περίπτωση που για λόγους ανωτέρας βίας αναβληθεί κάποια εισήγηση γίνεται μεταφορά της σε επόμενη ελεύθερη ημερομηνία.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: Το σεμινάριο διαρκεί 20 διδακτικές ώρες (4 ημέρες)

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:Εισηγητής στο Σεμινάριο θα είναι ο κ. Γ. Παπανικολάου, Στέλεχος Φορολογίας του Υπ. Οικονομικών.

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Τα επιμορφωτικά σεμινάρια διεξάγονται στην Αίθουσα Σεμιναρίων του ΟΕΕ, Μητροπόλεως 12-14, 4ος όροφος, καθημερινά από τις 17.00 έως τις 21.00.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν Μέλη του ΟΕΕ και κάτοχοι Άδειας Λογιστή-Φοροτεχνικού, που έχουν τακτοποιήσει όλες τις οικονομικές οφειλές τους προς το ΟΕΕ για το έτος 2012.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Τα επιμορφωτικά σεμινάρια διατίθενται ΔΩΡΕΑΝ στους δικαιούχους συμμετοχής.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ: Η επιλογή των συμμετεχόντων θα γίνει βάσει της σειράς προτεραιότητας κατά το στάδιο υποβολής των αιτήσεων και οι δικαιούχοι παρακολούθησης θα ειδοποιηθούν-προσκληθούν τηλεφωνικά για να προσέλθουν κατά την ημερομηνία έναρξης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ: 

Αιτήσεις παραλαμβάνονται ιδιοχείρως στην Κεντρική Υπηρεσία του ΟΕΕ (Μητροπόλεως 12-14, 4ος όροφος, γραφείο 46) από την Τρίτη 24/4/2012 έως την Παρασκευή 27/4/2012, ώρες 08.30-14.30. 

Έντυπο Αίτησης διατίθεται στην Κεντρική Υπηρεσία του ΟΕΕ και ηλεκτρονικά κάνοντας κλικ εδώ 

Αιτήσεις μπορούν να κατατεθούν και από τρίτο πρόσωπο χωρίς εξουσιοδότηση. 

Κάθε άτομο μπορεί να καταθέσει μέχρι τρεις (3) συνολικά αιτήσεις. 

Για τήρηση της σειράς προτεραιότητας αιτήσεις μέσω email/fax δεν γίνονται καταρχάς δεκτές. Όμως κατ’ εξαίρεση έπειτα από τηλεφωνική συνεννόηση με την υπηρεσία, μπορεί για σοβαρό αιτιολογημένο λόγο (ΑΜΕΑ, έγκυοι, νοσηλεία, διαμονή εκτός Αθηνών κλπ) να γίνει δεκτή αίτηση με fax.

Στους συμμετέχοντες θα δοθούν σημειώσεις του Εισηγητή σε ηλεκτρονική μορφή.

Μετά το πέρας του επιμορφωτικού προγράμματος θα χορηγηθεί Πιστοποιητικό Παρακολούθησης σε όσους παρακολουθήσουν χωρίς απουσίες.

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στo 2105203922.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης