Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αλλαγή στη φορολόγηση των τραπεζών σχεδιάζει η κυβέρνηση

17 Απρίλιου 2006 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτά
  • Αλλαγή του τρόπου φορολόγησης των τραπεζών σχεδιάζει η κυβέρνηση. Στο νομοσχέδιο που κατατέθηκε την περασμένη Παρασκευή στη Βουλή, σε σχετική διάταξη αναφέρεται ότι παρατείνεται μέχρι τις 31-12-2006 η δυνατότητα των τραπεζών και των ασφαλιστικών εταιρειών να εκίπτουν εξ ολοκλήρου του φόρου που παρακρατείται κατά την αυτοτελή φορολόγηση των τόκων που τους καταβάλλονται. Τονίζεται επίσης ότι η παράταση δίνεται μεταβατικά για δύο χρόνια, εν όψει της προετοιμαζόμενης αναμόρφωσης του συστήματος φορολόγησης των τραπεζων στο προσεχές μέλλον...

Αλλαγή του τρόπου φορολόγησης των τραπεζών σχεδιάζει η κυβέρνηση. Στο νομοσχέδιο που κατατέθηκε την περασμένη Παρασκευή στη Βουλή, σε σχετική διάταξη αναφέρεται ότι παρατείνεται μέχρι τις 31-12-2006 η δυνατότητα των τραπεζών και των ασφαλιστικών εταιρειών να εκίπτουν εξ ολοκλήρου του φόρου που παρακρατείται κατά την αυτοτελή φορολόγηση των τόκων που τους καταβάλλονται. Τονίζεται επίσης ότι η παράταση δίνεται μεταβατικά για δύο χρόνια, εν όψει της προετοιμαζόμενης αναμόρφωσης του συστήματος φορολόγησης των τραπεζων στο προσεχές μέλλον.

Παράλληλα, στο νομοσχέδιο «Εθνικό Συμβούλιο Εξαγωγών Φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» προβλεπεται ότι τα οικονομικά οφέλη που προκύπτουν από τον μετασχηματισμό επιχειρήσεων θα ισοκατανεμηθούν για φορολόγηση σε τρεις διαχειριστικές χρήσεις και όχι εφάπαξ όπως προβλεπόταν αρχικά. Το Δημόσιο θα οφεληθεί από τη διάταξη αυτή κατά 80 εκατ. ευρώ ποσό σημαντικό προκειμένου, όπως αναφέρεται, να διευκολυνθεί η ομαλή εκτέλεση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2006 και επομένων.

Επίσης, στο νομοσχέδιο ορίζεται η Σύσταση στο υπουργείο Οικονομικών Γενικής Γραμματείας Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων και θέση προϊσταμένου, η οποία έχει αρμοδιότητες εφαρμογής της οικονομικής πολιτικής. Παράλληλα, καταργείται η θέση του γενικού γραμματέα του υπουγείου Οικονομικών. Επίσης, καταργείται το τέλος χαρτοσήμου επί των συμβάσεων δανείων που χορηγεί το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Τέλος, παρατείνεται μέχρι τις 31-12-2006 η δυνατότητα εξόφλησης των οφειλών από δάνεια με την εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου, των επιχειρήσεων γουνοποιίας των νομών Καστοριάς, Φλώρινας, Κοζάνης και Γρεβενών.

Τέλος, στο σχέδιο νόμου προβλέπεται η παραχώρηση των γύρω χώρων του Ζαππείου σε επιχειρήσεις και Φυσικά Πρόσωπα για την εκτέλεση συνεδρίων, εκθέσεων κ.λπ., βάσει του σχετικού τιμολογίου που ορίζει η Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων

Πηγή ΚαθημερινήΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης