Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ρύθμιση θεμάτων εφαρμογής διατάξεων του Κ.Β.Σ. σε δηλώσεις διακοπής εργασιών

ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ε.Φ.Ε.Ε.Θ.)
 
ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 12 - 546 26 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ.: 2310/554.073 - FAX: 2310/523.666
www.efeeth.gr, e-mail: [email protected]
 
ΠΡΟΣ:
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η)
ΤΜΗΜΑΤΑ: Α΄- Β΄
2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ: Γ΄
 
Υπ΄όψη : Μαρία Σταρά
 
Θεσσαλονίκη 27/3/2012

ΚΟΙΝ: 1. ΓΕΝ. Δ/ΝΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ κ. Δ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟ
2. Π.Ο.Φ.Ε.Ε.
3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
4. Ζ’ Δ.Ο.Υ. (ΤΜΗΜΑ ΚΒΣ)

Θέμα: «Ρύθμιση θεμάτων εφαρμογής διατάξεων του Κ.Β.Σ. σε δηλώσεις διακοπής εργασιών

Αξιότιμε Κύριε Διευθυντά
 

Με την ΠΟΛ.1269/28.12.2011 αποφασίσθηκε μεταξύ άλλων ότι οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 6 της ΑΥΟΟ 1070576/2627/ΔΜ/ΠΟΛ.1102/14.7.2005 (ΦΕΚ 1062/Β΄) να αντικατασταθούν ως ακολούθως:
 
«3. Πριν από τη σχετική καταχώρηση της δήλωσης διακοπής εργασιών στο υποσύστημα Μητρώου ακυρώνονται υποχρεωτικά τα αχρησιμοποίητα θεωρημένα στοιχεία του Κ.Β.Σ. η θεώρηση των οποίων διενεργήθηκε από το χρόνο έναρξης παραγωγικής λειτουργίας του υποσυστήματος Κ.Β.Σ. − TAXIS, σε κάθε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.)».
 
Επειδή πάρα πολλές Δ.Ο.Υ. (τμήματα Κ.Β.Σ.) ερμηνεύουν την εν λόγω παράγραφο κατά το δοκούν και ζητάνε για ακύρωση από τις επιχειρήσεις και τα στοιχεία που θεωρήθηκαν πριν το χρόνο έναρξης παραγωγικής λειτουργίας του υποσυστήματος Κ.Β.Σ. − TAXIS και τα βιβλία, με αποτέλεσμα να ταλαιπωρούνται οι φορολογούμενοι αλλά και οι λογιστές-φοροτεχνικοί πηγαίνοντας από μία Δ.Ο.Υ σε άλλη για να πάρουν αντίγραφα αποδεικτικών θεώρησης για τα προ του TAXIS θεωρηθέντα στοιχεία και βιβλία και να πληρώνουν αδικαιολόγητα πρόστιμα για τα απολεσθέντα ιδιαίτερα σε μια εποχή μεγάλης οικονομικής κρίσης από επιχειρήσεις που κλείνουν και οι οποίες δεν μπορούν να ανταποκριθούν.

Παρακαλούμε λοιπόν με διευκρινιστική εγκύκλιο να κάνετε σαφές ότι στη διακοπή εργασιών να ακυρώνονται μόνο τα αχρησιμοποίητα θεωρημένα στοιχεία του Κ.Β.Σ. η θεώρηση των οποίων διενεργήθηκε από το χρόνο έναρξης παραγωγικής λειτουργίας του υποσυστήματος Κ.Β.Σ. − TAXIS και όχι τα στοιχεία που θεωρήθηκαν προ του TAXIS. Επίσης να διευκρινίσετε ότι τα βιβλία δε ακυρώνονται σε καμία περίπτωση.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης