Αποτελέσματα live αναζήτησης

Στο A εξάμηνο ο κώδικας για τα φορολογικά στοιχεία

17 Απρίλιου 2006 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 4 λεπτά
  • ΕΝΤΟΣ των προσεχών ημερών αναμένεται να παραδοθεί στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών το πόρισμα για την αναμόρφωση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων καθώς η ειδική επιτροπή που είχε συσταθεί για το σκοπό αυτό ολοκλήρωσε το έργο της....

ΕΝΤΟΣ των προσεχών ημερών αναμένεται να παραδοθεί στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών το πόρισμα για την αναμόρφωση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων καθώς η ειδική επιτροπή που είχε συσταθεί για το σκοπό αυτό ολοκλήρωσε το έργο της.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στις προθέσεις του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης ήταν όπως ο νέος Κ.Β.Σ. τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2006, όμως η καθυστέρηση που παρατηρήθηκε όσον αφορά στην υποβολή των προτάσεων από τους φορείς είχε ως αποτέλεσμα να καθυστερήσει και το πόρισμα της εν λόγω επιτροπής και ως εκ τούτου υπολογίζεται ότι ο νέος Κ.Β.Σ. θα τεθεί σε εφαρμογή, εκτός απροόπτου, έως το τέλος του πρώτου εξαμήνου.

Οπως επισημαίνουν στελέχη του υπουργείου, με την καθιέρωση πλέον της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών - προμηθευτών από όλες τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες εκτιμάται ότι θα περιοριστεί το φαινόμενο των πλαστών και εικονικών τιμολογίων.

Το νέο άλλωστε καθεστώς υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων βοηθά τις αρμόδιες αρχές να έχουν άμεση ενημέρωση για όλα τα νόμιμα εκδοθέντα στοιχεία, ενώ ταυτόχρονα και οι ελεγκτικές υπηρεσίες του υπουργείου είναι σε θέση να διενεργούν ταχύτατες διασταυρώσεις προκειμένου να επαληθεύουν τη γνησιότητα ή μη των φορολογικών στοιχείων που θα εντοπίζουν κατά τους ελέγχους που διενεργούν στις επιχειρήσεις.

Προτάσεις

Όσον αφορά ειδικότερα στο πόρισμα της εν λόγω επιτροπής, που είχε έργο την αναμόρφωση του Κ.Β.Σ., με αυτό προτείνονται οι εξής αλλαγές:

*πλήρης εναρμόνιση του Κ.Β.Σ. με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και ειδικά όσον αφορά στην αποτίμηση των συμμετοχών και χρεογράφων, αλλά και της αποτίμησης των απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα με τα Δ.Λ.Π. (πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές).

*ο χρόνος ενημέρωσης των βιβλίων να είναι 45 ημέρες και οπωσδήποτε μέσα στην προθεσμία απόδοσης του Φ.Π.Α.

*κατάργηση του βιβλίου τεχνικών προδιαγραφών παραγωγής κοστολογίου για τις μεταποιητικές επιχειρήσεις.

*να μην συμπεριλαμβάνονται στις συγκεντρωτικές καταστάσεις συναλλαγές εφόσον η αξία ενός εκάστου στοιχείου που έχει εκδοθεί δεν υπερβαίνει τα 10.000 ευρώ.

*δυνατότητα έκδοσης στοιχείων διακίνησης (δελτίο αποστολής) την τρέχουσα ημερομηνία για παραδόσεις της ίδιας ημέρας και της πρώτης επόμενης εργάσιμης ημέρας από την ίδια σειρά εντύπων.

*απλούστευση της διαδικασίας διακίνησης εμπορευμάτων από τους πωλητές (υπάλληλοι της εταιρείας) για δειγματισμό προς τους πελάτες. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει να μην εκδίδονται δελτία αποστολής όπου είναι μικρή η ποσότητα (π.χ. ένα τεμάχιο όταν η αξία του κάθε είδους είναι μικρή).

*οι επιχειρήσεις να έχουν τη δυνατότητα να καθορίζουν τη διάκριση του είδους των εμπορεύσιμων προϊόντων τους σύμφωνα με τις λειτουργικές τους ανάγκες.

*να μην αποτελούν παραβάσεις οι διαφορές κατά τη διακίνηση ειδών που οφείλονται σε λάθη.

*να καταργηθεί η υποχρέωση έκδοσης δίγραμμων επιταγών, στις περιπτώσεις συμψηφισμού λογαριασμών πελατών - προμηθευτών του ίδιου συναλλασσόμενου καθώς και στις συναλλαγές μεταξύ μητρικής και θυγατρικών εταιρειών.

*η εκ παραδρομής πληρωμή με μη δίγραμμη επιταγή να μην συνεπάγεται τις συνέπειες ανακρίβειας ή ανεπάρκειας των βιβλίων.

*να μη θεωρούνται παραβάσεις οι τυπικές και μη ουσιαστικές παραλείψεις.

*αύξηση του ποσοστού (από 3% σε 10%) που προβλέπεται για την υποχρέωση τήρησης βιβλίου αποθήκης για τις βοηθητικές ύλες και τα υλικά συσκευασίας.

*να απαλλαγούν από την υποχρέωση τήρησης του βιβλίου αποθήκης και οι επιχειρήσεις παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος και ατμού.

*το βιβλίο αποθήκης CD, να τηρείται μόνο στο υποκατάστημα ανεξαρτήτως του πλήθους των υποκαταστημάτων.

*να δοθεί απαλλαγή από την έκδοση δελτίου αποστολής για τα ανταλλακτικά παγίων, που δεν παραδίδονται σε πελάτες και δεν πωλούνται αλλά διακινούνται από τα συνεργεία μιας επιχείρησης, κατά τη διάρκεια του 24ώρου, στα γεωγραφικά όρια της έδρας τους, με αποκλειστική αποστολή την αποκατάσταση βλαβών στις εγκαταστάσεις της (παροχές πελατών, μετρητές, διακόπτες, δίκτυα διανομής, κ.λπ).

*να επιτρέπεται η έκδοση των δελτίων αποστολής με προγενέστερη ημερομηνία από αυτή της μεταφοράς, με ευθύνη του εκδότη.

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι στο σκεπτικό των μελών της ανωτέρω επιτροπής αναφέρεται ότι η απλοποίηση του Κ.Β.Σ. πρέπει να στοχεύει πρωτίστως στην άμβλυνση των σημείων τριβής των επιχειρήσεων με τα φορολογικά όργανα, αφού τα σημεία αυτά είναι που «φορτώνουν» τις επιχειρήσεις με αντιπαραγωγικό κόστος, περιττές διαδικασίες και πρόστιμα.

Κατάργηση της διάτρησης τιμολογίων

Η βασικότερη αλλαγή που περιλαμβάνεται στο πόρισμα και φυσικά στο νέο Κ.Β.Σ. αφορά την πλήρη κατάργηση της διάτρησης των τιμολογίων για όλους τους επιτηδευματίες, καθώς είναι γνωστό ότι από την υποχρέωση θεώρησης φορολογικών στοιχείων έχουν ήδη απαλλαγεί οι μεγάλες επιχειρήσεις.

Τα στελέχη μάλιστα του υπουργείου υπογραμμίζουν ότι σε καμία χώρα στον κόσμο δεν υπάρχει ανάλογο σύστημα (θεώρησης και διάτρησης φορολογικών στοιχείων), αφού όπως έχει αποδειχτεί στην πράξη αυτό δεν «προστατεύει» από πράξεις φοροδιαφυγής καθώς είναι εύκολο να παραχαραχτεί.

Πηγή ΝαυτεμπορικήΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης