Διόρθωση Σφάλματος στην ΠΟΛ. 1038, σχετικά με την υποβολή αίτησης εξαίρεσης ΦΠΑ.

Οικονομικές Ειδήσεις

14 Απρίλιος 2006
Σας Ενημερώνουμε οτί λόγο Τυπογραφικού λάθους στην ΠΟΛ. 1038/2006 , και συγκεκριμένα στην παράγραφο 4, αναγράφηκε εκ παραδρομής η ημερομηνία 28.07.06 αντί της ορθής 28 Απριλίου 2006. H μερομηνία αυτή αφορά την υποβόλή αίτησης Εξαίρεσης από την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000), στις Οικοδομές εφόσον έχει κατατεθεί πλήρης φάκελος στην πολεοδομία για την έκδοση ή την αναθεώρηση της άδειας και έχει υπογραφεί προσύμφωνο και εργολαβικό συμβόλαιο κατασκευής μέχρι την 25/11/2005. Taxheaven.gr

Σας Ενημερώνουμε οτί λόγο Τυπογραφικού λάθους στην ΠΟΛ. 1038/2006 , και συγκεκριμένα στην παράγραφο 4, αναγράφηκε εκ παραδρομής  η ημερομηνία 28.07.06 αντί της  ορθής 28 Απριλίου 2006.

H μερομηνία αυτή αφορά την υποβόλή αίτησης Εξαίρεσης από την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000), σε οικοδομές εφόσον έχει κατατεθεί πλήρης φάκελος στην πολεοδομία για την έκδοση ή την αναθεώρηση της άδειας και έχει υπογραφεί προσύμφωνο και εργολαβικό συμβόλαιο κατασκευής μέχρι την 25/11/2005.