Αποτελέσματα live αναζήτησης

Το IASB δημοσιεύει Ανακοίνωση για τις σχέσεις συνεργασίας του.

14 Απρίλιου 2006 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 2 λεπτά
  • Η Ανακοίνωση προσδιορίζει ένα πεδίο δραστηριοτήτων τις οποίες το IASB και όσοι ορίζουν λογιστικά πρότυπα σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο πιστεύουν ότι θα πρέπει να αναλάβουν με σκοπό τη διευκόλυνση της υιοθέτησης ή της σύγκλισης με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) που εκδίδονται από το IASB.....

Η Ανακοίνωση προσδιορίζει ένα πεδίο δραστηριοτήτων τις οποίες το IASB και  όσοι ορίζουν λογιστικά πρότυπα σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο πιστεύουν ότι θα πρέπει να αναλάβουν με σκοπό τη διευκόλυνση της υιοθέτησης ή της σύγκλισης με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) που εκδίδονται από το IASB.

Το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) δημοσίευσε σήμερα μια Ανακοίνωση Βέλτιστης Εφαρμογής: σχέσεις συνεργασίας μεταξύ του IASB και άλλων  σωμάτων που ορίζουν Λογιστικά Πρότυπα. Η Ανακοίνωση προσδιορίζει ένα πεδίο δραστηριοτήτων τις οποίες το IASB και όσοι ορίζουν λογιστικά πρότυπα σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο πιστεύουν ότι θα πρέπει να αναλάβουν με σκοπό να διευκολύνουν την υιοθέτηση ή τη σύγκλιση με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) που εκδίδονται από το IASB.

Οι προσδιοριζόμενες δραστηριότητες περιλαμβάνουν:

- επικοινωνία, τόσο ανάμεσα σε εκείνους που ορίζουν τα πρότυπα και τα συστατικά μέρη τους όσο και ανάμεσα σε αυτούς τους ίδιους που τα ορίζουν.

- ανάπτυξη  σχεδίων (project development), συμπεριλαμβανομένων των τρόπων με τους οποίους άλλοι που ορίζουν λογιστικά πρότυπα μπορούν να βοηθήσουν το IASB στην εξέλιξη συγκεκριμένων projects.

- εισροή πληροφοριών στα συμβουλευτικά έγγραφα του IASB.

- οι επεξεργασίες και οι προσεγγίσεις τις οποίες άλλα σώματα που ορίζουν λογιστικά πρότυπα μπορεί να χρησιμοποιούν κατά την υιοθέτηση ή τη σύγκλιση με τα ΔΠΧΠ.

- συνεργασία στην ανάπτυξη των Διερμηνειών των ΔΠΧΠ.

Καλωσορίζοντας την Ανακοίνωση, ο Πρόεδρος του IASB, Σερ David Tweedie είπε:

Αυτή η Ανακοίνωση είναι μια επιπλέον απόδειξη των ενισχυμένων δεσμών ανάμεσα στα σώματα που ορίζουν λογιστικά πρότυπα σε όλον τον κόσμο καθώς και της αυξανόμενης δέσμευσης ανάμεσά τους για τη δημιουργία ενός απλού συνόλου υψηλής ποιότητας παγκόσμιων λογιστικών προτύπων. Η Ανακοίνωση θα αποτελέσει πολύτιμη βοήθεια στον αυξανόμενο αριθμό των χωρών -σήμερα περισσότερες από 100- οι οποίες έχουν ήδη αποφασίσει να υιοθετήσουν ή να συγκλίνουν με τα ΔΠΧΠ, και θα παράσχει τόσο οδηγίες όσο και επιπλέον ώθηση σε εκείνες που σχεδιάζουν να το πράξουν στο μέλλον.

Μπορείτε να κατεβάσετε την Ανακοίνωση δωρεάν από το δικτυακό τόπο του IASB (/about/workingrelationships.asp).Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης