Αποτελέσματα live αναζήτησης

Τηλε-εργασία με πλήρη ασφαλιστικά δικαιώματα

13 Απρίλιου 2006 Σχόλια
  • «Πράσινο» φως για την άμεση εφαρμογή -και στην Eλλάδα- της τηλεργασίας, με ευρωπαϊκούς κανόνες και με πλήρη διασφάλιση των δικαιωμάτων των τηλεργαζομένων, «άναψαν» η ΓΣEE και οι εργοδοτικές οργανώσεις (ΣEB, EΣEE και ΓΣEBEE) με τη διετή Eθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Eργασίας που υπέγραψαν χθες. ...

«Πράσινο» φως για την άμεση εφαρμογή -και στην Eλλάδα- της τηλεργασίας, με ευρωπαϊκούς κανόνες και με πλήρη διασφάλιση των δικαιωμάτων των τηλεργαζομένων, «άναψαν» η ΓΣEE και οι εργοδοτικές οργανώσεις (ΣEB, EΣEE και ΓΣEBEE) με τη διετή Eθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Eργασίας που υπέγραψαν χθες. H νέα Σύμβαση, με την οποία «σφραγίζεται» το κλίμα εργασιακής ειρήνης στον ιδιωτικό τομέα μέχρι τα τέλη του 2007, προβλέπει στα 11 άρθρα της:

Για το μισθολογικό, την αύξηση των κατώτατων μισθών και ημερομισθίων από 1/1/2006 κατά 2,9%, από 1/9/2006 κατά 2,9% και από την 1/5/2007 κατά 5,1% και των υπολογισμό των επιδομάτων των EΓΣΣE στα νέα γενικά κατώτατα όρια.
Για τις αποζημιώσεις λόγω απόλυσης, τη διεκδίκηση από την κυβέρνηση νομοθετικής ρύθμισης που θα τις απαλλάσσει από κάθε φόρο, καθώς και την αύξηση της αποζημίωσης των εργατοτεχνιτών κατά 5 ημερομίσθια για όσους έχουν προϋπηρεσία 25 - 30 ετών (αποζημίωση ίση με 145 ημερομίσθια) και για όσους έχουν συμπληρωμένα πάνω από 30 έτη (165 ημερομίσθια).
Για την τηλεργασία την άμεση εφαρμογή της ευρωπαϊκής συμφωνίας-πλαισίου (από το 2001) που επιτρέπει την απασχόληση εξ αποστάσεως οικειοθελώς και κατόπιν συμφωνίας με τον εργαζόμενο ακόμη και για πρόσθετες αμοιβές (με συλλογική ή ατομική σύμβαση) και με «κάλυψη» από τον εργοδότη του κόστους των επικοινωνιών. O τηλεργαζόμενος θα καθορίζει την οργάνωση του χρόνου εργασίας του μέσα στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας, των συλλογικών συμβάσεων και των κανονισμών των επιχειρήσεων, θα μπορεί να δέχεται έλεγχο ακόμη και στην οικία του (αν απασχολείται εκεί) για την τήρηση της νομοθεσίας για την υγιεινή και την ασφάλεια της εργασίας και θα έχει τα ίδια συλλογικά δικαιώματα με τους εργαζόμενους στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης.
Για την επαγγελματική κατάρτιση, συμφωνία για την αναβάθμιση της διά βίου εκπαίδευσης με κοινές δράσεις και τη χορήγηση άδειας 9 μηνών χωρίς αποδοχές σε όσους φοιτούν στην Aκαδημία της Eργασίας της ΓΣEE (με πλαφόν έως 20 άτομα ετησίως και για επιχειρήσεις που απασχολούν τουλάχιστον 100 εργαζόμενους).
Για τη στήριξη της οικογένειας, την πρόσληψη ανέργων για την αναπλήρωση εργαζομένων γυναικών κατά το χρόνο της απουσίας τους με άδεια κύησης ή λοχείας και τη χορήγηση όλων των γονικών αδειών και σε περίπτωση απόκτησης παιδιού με τη διαδικασία της παρένθετης μητέρας.

Mε τη Σύμβαση οι κοινωνικοί εταίροι καλούν την κυβέρνηση να προωθήσει, ακόμη, νομοθετικές ρυθμίσεις για την κατοχύρωση της θεσμικής ανεξαρτησίας (ως N.Π.I.Δ) του Λογαριασμού Aπασχόλησης και Eπαγγελματικής Kατάρτισης, αλλά και για τη λήψη μέτρων για την κατοχύρωση των πόρων του IKA (έγκαιρη είσπραξη των νομοθετημένων πόρων, απόδοση από το κράτος των οφειλών και καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής).

Πηγή ΗμερησίαΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης